Kredyt technologiczny – co to jest?

Kredyt technologiczny – co to jest?

author
Julia Wierciło
14 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Finansowanie innowacji technologicznych w firmie może być dla przedsiębiorcy niemałym wyzwaniem. Pozyskanie środków na ten cel jest możliwe dzięki kredytowi technologicznemu. Jak otrzymać taki kredyt i kto może się o niego starać? Sprawdźmy szczegóły dotyczące kredytu technologicznego, a także wszystkie wady i zalety tego sposobu finansowania.

Spis treści:

 1. Kredyt technologiczny - co to jest?
 2. Premia technologiczna od BGK - co to jest?
 3. Wysokość dotacji przy kredycie technologicznym
 4. Kredyt technologiczny - na co?
 5. Kto może otrzymać kredyt technologiczny?
 6. Kredyt technologiczny - wady i zalety
 7. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Kredyt technologiczny - co to jest?

Kredyt udzielany na innowacje technologiczne jest programem polegającym na udzieleniu dotacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To rozwiązanie nazwane jest premią technologiczną i spłaca część zaciągniętego w banku komercyjnym kredytu. Oznacza to, że kredyt technologiczny jest połączeniem dwóch produktów finansowych:

 • kredyt w banku komercyjnym,
 • dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt technologiczny – krok po kroku

 1. złożenie wniosku o kredyt na innowacje technologiczne w banku współpracującym z BGK,
 2. rozpatrzenie wniosku, a w wypadku wystarczającej zdolności kredytowej otrzymanie warunkowej umowy,
 3. złożenie wniosku do BGK,
 4. podpisanie umowy kredytowej z bankiem, a także umowy dofinansowania z BGK,
 5. otrzymanie środków i realizacja założonych celów,
 6. złożenie wniosku o wypłatę premii technologicznej,
 7. przelanie środków przez BGK do banku, w którym wzięliśmy kredyt. Kwota jest automatycznie przeznaczona na spłatę kapitału zaciągniętego kredytu technologicznego.

Premia technologiczna od BGK - co to jest?

Premia technologiczna to instrument finansowy oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla firm, które inwestują w rozwój technologiczny swojej działalności. Jest to forma dofinansowania na zasadach preferencyjnych, która ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Premię technologiczną mogą otrzymać firmy, które podejmują inwestycje w rozwój technologiczny w formie zakupu nowych maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także dla przedsiębiorstw, które inwestują w badania i rozwój. Może być przeznaczona na przykład na realizację inwestycji technologicznej lub wdrożenie nowej technologii.

BGK udziela premii technologicznej w formie częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na inwestycję w rozwój technologiczny. Kwota premii może wynieść nawet do 70% wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych, ale nie więcej niż 5 mln zł. Premia technologiczna jest dostępna dla przedsiębiorstw różnych branż i wielkości, jednak wymagane są pewne warunki formalne, takie jak posiadanie pozytywnej historii kredytowej oraz wykazanie zdolności do spłaty zobowiązania.

Wysokość dotacji przy kredycie technologicznym

Program dopłat do kredytów technologicznych opisuje ich wysokość oraz cele. Wysokość premii technologicznej wyniesie od 15% do 70% i jest uzależniona od kilku czynników takich jak:

 • rodzaj wydatku, na który chcemy przeznaczyć środki,
 • wielkość naszego przedsiębiorstwa,
 • lokalizacja.

Kredyt technologiczny - na co?

Na kredyt technologiczny możemy zdecydować się w celu zakupu nowych technologii bądź wprowadzania innowacji. Taki kredyt możemy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z innowacjami takimi jak:

 • zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu, prawa własności nieruchomości, ale nie zakup mieszkania,
 • zakup środków trwałych, które będą niezbędne do zrealizowania innowacji (lub wytworzenie środków trwałych niezbędnych do tego celi),
 • zakup materiałów budowlanych oraz usług, które będą niezbędne do wdrożenia nowych technologii,
 • zakup patentów lub licencji,
 • finansowanie ekspertyz, projektów, koncepcji, które zostały zlecone,
 • raty leasingu.

Na co nie otrzymamy kredytu technologicznego?

Nie otrzymamy finansowania na nabycie środków trwałych, w których nowa technologia została wprowadzona już wcześniej, a która była sfinansowana podobnym kredytem.

Możemy posłużyć się przykładem Pani Janiny, która prowadzi własne przedsiębiorstwo. Chciałaby wziąć kredyt technologiczny na zakup pewnej linii produkcyjnej, której budowę sfinansowała wcześniej inna firma i wykorzystała w tym celu kredyt technologiczny. Pani Janina nie otrzyma środków na jej zakup. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad kredytem dla firm.

Banki oferujące udzielenie kredytu technologicznego:

 • Alior Bank S.A.,
 • ING,
 • Bank Citi Handlowy,
 • Bank Millennium S.A.,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • BNP Paribas,
 • mBank,
 • PKO BP,
 • Pekao S.A.,
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi,
 • Santander Bank Polska,
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie,
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi.

Kto może otrzymać kredyt technologiczny?

Kredyt na innowacje technologiczne dostępny jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcemy starać się o taką formę finansowania, muszą zostać spełnione pewne warunki:

 • firma jest prowadzona i zarejestrowana na terenie Polski,
 • przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność kredytową i została ona potwierdzona przez bank, który będzie udzielał finansowania.

W przypadku nieotrzymania interesującego nas kredytu możemy rozważyć opcję pożyczek dla firm.

Do kiedy składać wniosek o kredyt technologiczny?

Nabór wniosków trwa od 23 marca 2023 roku do 31 maja 2023 roku. Wcześniejsze lub późniejsze zakończenie przyjmowania wniosków zostało zastrzeżone w regulaminie.

Kredyt technologiczny - wady i zalety

Kredyt technologiczny jest programem, który warto wziąć pod uwagę. Dzięki niemu planowanie inwestycji technologicznych, do których potrzebować będziemy dużych nakładów finansowych jest możliwe. Przyjrzyjmy się wadom i zaletom takiego rozwiązania.

Zalety kredytu technologicznego

 • możliwość wdrożenia innowacji, które usprawnią i rozwiną przedsiębiorstwo
 • pozyskanie środków, które byłoby znacznie trudniejsze bez otrzymania pomocy
 • dostępność finansowania dla inwestycji w rozwój technologiczny
 • korzystne warunki finansowe, w tym niższa stopa procentowa w porównaniu do innych kredytów
 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi oferującymi kredyt technologiczny
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku
 • poprawa wizerunku firmy jako innowacyjnego i postępowego podmiotu
 • możliwość szkolenia pracowników i podniesienia ich kwalifikacji technologicznych
 • możliwość finansowania badań i rozwoju w celu opracowania nowych produktów i usług

Wady kredytu technologicznego

 • przyznanie premii jest rodzajem konkursu, z którego wyłaniane są najlepsze oferty
 • długi czas na otrzymanie środków
 • najczęściej wymagany jest wkład własny
 • ściśle określone warunki dotyczące celu finansowania, którego efektem będzie stworzenie nowych usług lub towarów, ewentualnie znaczne ich ulepszenie
 • wymagania dokumentacyjne i organizacyjne mogą być skomplikowane i czasochłonne

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kredyt technologiczny to rodzaj kredytu, który jest przyznawany na cele związane z rozwojem technologicznym i innowacjami w firmie. Część kredytu dofinansowywana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt technologiczny pomaga we wdrożeniu własnej nowej technologii albo znacząco ulepszonych produktów do własnej firmy. Istnieje jednak konkretny katalog wydatków kwalifikowanych do tego kredytu.

Kredyt technologiczny może być przeznaczony na finansowanie inwestycji w zakup nowoczesnego sprzętu, wdrożenie nowych technologii, szkolenie pracowników z zakresu technologii oraz badania i rozwój.

Kredyt technologiczny jest przeznaczony dla firm, które planują inwestycje w rozwój technologiczny. Firmy muszą spełniać określone wymagania finansowe i organizacyjne, aby móc ubiegać się o ten rodzaj kredytu.

Kredyt technologiczny może być korzystny dla firm, które planują inwestycje w rozwój technologiczny. Dzięki temu, firmy mogą wdrożyć nowe technologie, co przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku oraz poprawy efektywności działania. Jednakże, kredyt ten wymaga spłacania odsetek i może obciążyć finanse firmy w długiej perspektywie czasowej.

W tym roku nabór trwa od 23 marca 2023 roku do 31 maja 2023 roku.

Nowa technologia to technologia w postaci:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyników badań przemysłowych,
 • wyników prac rozwojowych,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Podsumowanie informacji na temat kredytu technologicznego

 1. Kredyt technologiczny jest przeznaczony dla firm, które planują inwestycje w rozwój technologiczny. Ten kredyt jest połączeniem dwóch produktów finansowych – kredytu w banku komercyjnym i dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 2. Kredyt ten może być przeznaczony na finansowanie inwestycji w zakup nowoczesnego sprzętu, wdrożenie nowych technologii, szkolenie pracowników z zakresu technologii oraz badania i rozwój.
 3. Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku bank może wydać promesę kredytową lub warunkową umowę kredytu technologicznego.
 4. Kredyt technologiczny jest zazwyczaj dłuższy niż zwykły kredyt, co wynika z dłuższego cyklu życia projektu technologicznego.
 5. Roczna stopa procentowa kredytu technologicznego jest zazwyczaj niższa niż w przypadku innych kredytów.
 6. Kredyt technologiczny udzielany jest przez większość banków w Polsce.
 7. Firmy ubiegające się o kredyt technologiczny muszą spełniać określone wymagania finansowe i organizacyjne, aby móc go otrzymać.
 8. Kredyt technologiczny może być korzystny dla firm, które planują inwestycje w rozwój technologiczny, ponieważ mogą wdrożyć nowe technologie, co przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku oraz poprawy efektywności działania.
 9. Kredyt technologiczny wymaga spłacania odsetek i może obciążyć finanse firmy w długiej perspektywie czasowej.
author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nowości w aplikacji IKO

Zmiany w najpopularniejszej aplikacji bankowej w Polsce. Mobilne IKO od PKO Banku Polskiego zostało wyposażone w nowe opcje, które mogą ułatwić posługiwanie się aplikacją, dodanymi do niej kartami, a także dodano funkcję, która będzie wykorzystywała kody QR. Aktualizacja dotyczy telefonów z systemem iOS.

author
Patryk Byczek
30 kwietnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja lokat w Plus Banku

Promocja lokat w Plus Banku wystartowała 31 października bieżącego roku i potrwa do 31 stycznia 2019 roku. Jako pierwsza promocją została objęta lokata Nowa Kasa = Większy Zysk, która jest skierowana do nowych oraz obecnych Klientów, który posiadają lub otwierają konto oszczędnościowo-rozliczeniowe. Ważnym aspektem w promocji jest ulokowanie na rachunku nowych środków.

author
Patryk Byczek
05 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Szadku

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Szadku – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
15 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

BNP Paribas oddziały w Szczecinku

Szukasz informacji na temat placówki BNP Paribas w Szczecinku? Poniżej umieściliśmy adres, dane kontaktowe oraz szczegóły oferty dostępnej w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
16 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Pyszna jesień z Kontem Jakie Chcę 2” w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska wystartował z promocją, w której za założenie Konta Jakie Chcę można otrzymać voucher o wartości 100 złotych w serwisie pyszne.pl Promocja trwa do 30 listopada bieżącego roku.

author
Patryk Byczek
13 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Lubin

Potrzebujesz na szybko pieniędzy? W naszym rankingu znajdziesz wszystkie szybkie oferty pożyczek chwilówek, które są dostępne w Lubinie. Maksymalna kwota pożyczki to nawet 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
25 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj