Skąd komornik dowiaduje się o spadku?

Skąd komornik dowiaduje się o spadku?

author
Julia Wierciło
21 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Spadki są zazwyczaj momentem przejścia majątku po zmarłej osobie na jej spadkobierców. Jednak w przypadku osób zadłużonych proces ten może stać się źródłem wielu komplikacji i dylematów. Komornik, którego zadaniem jest odzyskiwanie zaległych płatności na rzecz wierzycieli, jest szczególnie zainteresowany, gdy osoba zadłużona zostaje spadkobiercą. Jakie kroki podejmuje, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli? Sprawdźmy skąd komornik dowiaduje się o spadku.

Spis treści:

  1. Skąd komornik dowiaduje się o spadku?
  2. Czy komornik szuka spadku?
  3. Podstawa prawna
  4. Wyjawienie majątku dłużnika
  5. Jak znaleźć spadkobiercę dłużnika?
Zwiń spis treści

Skąd komornik dowiaduje się o spadku?

Komornik o spadku poinformowany jest już na etapie wszczęcia postępowania komorniczego. W praktyce oznacza to, że dowiaduje się o tym od osoby zadłużonej. Po wysłaniu do dłużnika informacji dotyczących wszczęcia postępowania, a także wezwań do zapłaty przeterminowanych zobowiązań, takich jak np. pożyczka na raty, komornik zbiera dane na temat majątku takiej osoby. Na tym etapie dłużnik musi wykazać co znajduje się w jego posiadaniu, czyli przedstawić pełne informacje dotyczące swojego majątku. Jeśli zatai on jakiekolwiek dane może skutkować to nałożeniem kar finansowych.

Komornik ustala całkowity majątek osoby zadłużonej już na etapie wszczęcia postępowania komorniczego.

Wierzyciel może także zlecić komornikowi poszukiwania majątku osoby zadłużonej. Warunkiem jest wyraźna, a także poparta odpowiednimi argumentami prośba wierzyciela. Komornik w ramach poszukiwań musi działać zgodnie z prawem i przestrzegać obowiązujących zasad.

Czy komornik szuka spadku?

Komornik nie poszukuje samodzielnie danych dotyczących spadku osoby zadłużonej. Takie informacje muszą zostać przekazane przez:

  • wierzyciela,
  • dłużnika.

Najczęściej osoby zadłużone same przekazują informacje dotyczące majątku ze względu na obowiązujące prawo. Jeśli dłużnik nie wyjawi wykazu posiadanego przez siebie majątku może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Skutkiem są wysokie kary finansowe.

Podstawa prawna

Wierzyciel, zgodnie z art. 8012 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku osoby zadłużonej, jeżeli przy wcześniejszym ustaleniu tego majątku nie zdołano wyodrębnić wystarczających środków na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. W wypadku takiego uzasadnionego polecenia komornik może więc poszukiwać takiego spadku i prowadzić z niego egzekucję.

Wyjawienie majątku dłużnika

Wyjawienie majątku dłużnika to procedura, dzięki której możliwe jest ustalenie majątku posiadanego przez osobę zasłużoną. Taki proces musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli wierzyciel złoży do sądu wniosek, dłużnik musi dokonać wyjawienia. Sprawdźmy na co zwrócić szczególną uwagę przy wyjawieniu majątku.

Wyjawienie majątku – o czym pamiętać?

  • w wykazie majątku należy podać wszystkie posiadane rzeczy, a także miejsca, w których się one znajdują. Należy także zawrzeć informacje dotyczące wszystkich transakcji na większe kwoty,
  • w wykazie majątku nie należy mijać się z prawdą. Za takie czyny grozi nam odpowiedzialność karna. Pamiętajmy, żeby wszystkie informacje były prawidłowe. Zatajenie danych także będzie karane,
  • jeśli wyjawienie majątku nie zostało orzeczone przez sąd, możemy podjąć próbę negocjacji z wierzycielem oraz komornikiem, który podejmuje czynności w jego imieniu. Na tym etapie istnieje jeszcze szansa polubownego rozwiązania sprawy.

Zdarzają się sytuacje, w których osoby już zadłużone korzystają z możliwości zaciągnięcia zobowiązań. Są to np. pożyczki z komornikiem.

Jak znaleźć spadkobiercę dłużnika?

Komornik nie szuka spadku osoby zadłużonej automatycznie i na własną rękę. Tak samo dzieje się w przypadku spadkobierców, którzy odziedziczyli majątek dłużnika. Kto zatem może poszukiwać spadkobierców? Najczęściej jest to wierzyciel, który przekazuje odpowiednie dane i zleca działanie komornikowi. Sprawdźmy jak wierzyciel dowiaduje się, kto jest spadkobiercą osoby zadłużonej.

Sąd spadku – wierzyciel może poszukiwać informacji w sądzie spadku, czyli sąd odpowiedni do miejsca zamieszkania dłużnika. Na podstawie właściwych dokumentów, sąd może udzielić wierzycielowi wszelkich informacji potrzebnych do namierzenia spadkobierców,

Rejestr Spadkowy – rejestr zawiera informacje dotyczące dalszych poszukiwań odpowiednich dokumentów. Oznacza to, że mimo braku danych dotyczących osoby, która odziedziczyła spadek, wierzyciel otrzymuje informacje o miejscu przechowywania tych informacji,

Rejestr Testamentów – ten rejestr nie umożliwia poszukiwań przez internet. Dane uzyskamy wyłącznie za pośrednictwem notariusza, któremu zleciliśmy badania. Niestety w tym wypadku możemy otrzymać informacje, które dotyczą wyłącznie fakt posiadania testamentu i miejsca jego złożenia. Treść dokumentu, a także dane spadkobierców nie będą dostępne.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Biuro paszportowe w Zawierciu

Gdzie można wyrobić paszport w Zawierciu? Biuro paszportowe w Zawierciu znajduje się przy ulicy Leśnej 2. W naszym poradniku wskazujemy godziny urzędowania biura, dane kontaktowe oraz informacje o wniosku. Sprawdź najważniejsze informacje, jak wyrobić paszport w Zawierciu.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Oney Polska łączy się ze Smartney

Dwie znaczące instytucje – Oney Polska S.A. i Smartney Sp. z o.o. – postanowiły połączyć swoje siły. Od 1 grudnia 2023 roku, te dwa podmiot, staną się jednością o nazwie Smartney Grupa Oney. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
01 grudnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole oddział w Bełchatowie

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Bełchatowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
18 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Kędzierzynie-Koźlu

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Kędzierzynie-Koźlu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
27 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Idea Bank w Zielonej Górze

Idea Bank to jedna z najpopularniejszych instytucji bankowych dla przedsiębiorców. Poniżej sprawdzisz adres, godziny otwarcia oraz dane kontaktowe punktu w Zielonej Górze.

author
Patryk Byczek
02 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Rydułtowach

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Rydułtowach – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
22 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj