Od początku przyszłego roku osoby, które posiadają mieszkanie lub dom, staną się ich pełnymi właścicielami. Wszystko dzięki zmianom jakie niedawno przyjął rząd.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 30.06.2018
Udostępnij:

Nowe przepisy od 2019 roku – co się zmieni ?

Projekt ustawy likwidującej użytkowanie wieczyste zyskał akceptację Komitetu Stałego Rady Ministrów. W pierwszej fazie zmian, we własność przekształcone zostanie użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielolokalowymi. Przepis, który umożliwiał ustanawianie nowych praw użytkowania również zostanie zlikwidowany.

W oficjalnym komunikacie, Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński wyjaśnia, że takie działania rządu to odpowiedź na potrzeby tysięcy Polaków, którzy mieli problemy z przekształceniem swojego prawa wieczystego do nieruchomości – do działek leżących pod budynkami jednorodzinnymi, pod budynkami wielolokalowymi – w prawo własności.

Z szacunków wynika, że zmianom zostanie poddanych około 2,5 mln domów i mieszkań.

Opłaty

Przyszli właściciel gruntów nie będą już płacić rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, ale opłaty przekształceniowe przez 20 lat od momentu samego przekształcenia.

Ile wyniosą opłaty? Będzie to kwota równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Pieniądze mają być wpłacane do 31 marca każdego roku. Wnoszący opłatę będzie mógł poprosić o rozłożenie kwoty na raty, które będzie musiał spłacić w trakcie roku.

W komunikacie CIR czytamy, że ze względu na długi okres wznoszenia opłaty przekształceniowej będzie ona waloryzowana. Waloryzacji będzie można dokonać z urzędu lub na wniosek nowego właściciela – nie częściej niż raz na 3 lata.

Źródło: fragment komunikatu na www.premier.gov.pl

Przyjęta ustawa obejmuje grunty, na których stoją już domy jednorodzinne oraz budynki wielolokalowe. Aktualnie, rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi innych gruntów. Co ważne, wprowadzenie pełnej zamiany wszystkich gruntów, nieruchomości, których może dotyczyć przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, wymaga rozmów i uzgodnień z Komisją Europejską. 

Komentarze