Aż 6 mln na innowacje technologiczne można uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego. 8 października ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne”. Do rozdysponowania jest aż 350 mln złotych. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 14.10.2018
Udostępnij:

O premię technologiczną mogą aplikować małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, których działania zmierzają do wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług lub produktów. 

Na czym polega premia technologiczna?

Premia to nic innego, jak środki, które można przeznaczyć na spłatę części kredytu technologicznego, który został przez firmę wzięty w jakimkolwiek komercyjnym banku. 

Na premię mogą liczyć jedynie te przedsiębiorstwa, które wdrożą na rynek innowacyjne produkty lub usługi. Innowacyjne w rozumieniu Banku Gospodarstwa Krajowego są produkty nowe albo znacznie ulepszone w stosunku do tego, co na dany moment oferowane jest na terytorium Polski.

Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, zaznacza: „Jednym z kluczowych zadań BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Kredyt na innowacje technologiczne cieszy się dużym zainteresowaniem sektora MŚP. W 4 dotychczasowych konkursach przedsiębiorcy złożyli ponad 1600 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 5,3 mld zł będącą wsparciem realizacji projektów o wartości ok. 11,4 mld zł.  To pokazuje jak istotną rolę odgrywają instrumenty finansowe, dzięki którym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skutecznie wdrażać nowoczesne technologie oraz konkurować najwyższą jakością towarów i usług”.

Sześć terminów składania wniosków

Niech nie zmyli nas stwierdzenie, że droga do „Kredytu na innowacje technologiczne” przebiega w sześciu rundach. Mogłoby się wydawać, że chodzi o kolejne etapy konkursu, ale nie jest to prawdą – wnioski rozpatrywane są na bieżąco. W tym roku kolejne rundy się one w następujących terminach: 

  • runda 1: od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r.

  • runda 2: od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r.

  • runda 3: od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r.

  • runda 4: od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r.

  • runda 5: od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r.

  • runda 6: od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. do godz. 16:00.

Oznacza to, że w którejkolwiek z rund nie złożymy wniosku, zostanie on natychmiast rozpatrzony. Sześć terminów wprowadzono wyłącznie ze względów logistycznych – podzielenie na rundy usprawni proces naboru wniosków. 

Dzięki takim terminom przedsiębiorcy zyskają także dużo czasu na przygotowanie dokumentacji. Wniosek można bowiem złożyć tylko w jednej z rund i poprawić lub uzupełnić go jedynie do końca jej trwania. 

Jak wnioskować o premię technologiczną? 

Wniosek o premię technologiczną można składać za pośrednictwem specjalnego generatora wniosków online. Został on opracowany specjalnie na potrzeby Kredytu na innowacje technologiczne. Generator wniosków dostępny jest pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login#/.

Generator jest także automatycznie jedyną platformą służącą do kontaktu pomiędzy BGK i przedsiębiorcą w trakcie procesu oceny projektu. 

Do złożenia dokumentu niezbędne jest rzetelne przygotowanie całej dokumentacji. Wykaz dokumentacji konkursowej znajdziemy pod adresem: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/. 

http://media.bgk.pl/40423-ruszyl-nowy-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-z-kredytu-na-innowacje-technologiczne-po-ir-2014-2020 

BGK wydało na premie ponad miliard złotych

Od 2015 roku zostały przeprowadzone już 4 nabory wniosków o premie technologiczne. Przez ten czas bank zawarł prawie 400 umów o dofinansowanie. Łączna kwota pieniędzy przeznaczonych na premie wyniosła 1,35 mld złotych. 

Z premii technologicznych korzystają różne branże. Bank Gospodarstwa Krajowego wskazuje choćby przemysł spożywczy, budowlany, motoryzacyjny, maszynowy, czy też takie dziedziny jak poligrafia i meblarstwo. 

Jacek Borowski (z firmy Fol-Pol, która skorzystała w poprzednich edycjach z Kredytu na innowacje technologiczne) mówi: „Żyjemy w czasach nowych, innowacyjnych technologii. Rozwijają się one błyskawicznie, zmieniając nasze życie, otoczenie i nasz biznes. Z dekady na dekadę, a nawet jeszcze szybciej co 2 – 3 lata, powstaje nowa, ulepszona kategoria urządzeń, jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie, zdecydowanie mniej energochłonnych, bardziej przyjaznych środowisku. Wymusza to na przedsiębiorcy ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Sam pomysł jednak nie wystarcza. Potrzebne są inwestycje w nowy park maszynowy oraz usprawnienie procesów technologicznych. Wsparcie w formie premii technologicznej to szansa na wdrożenie nowych rozwiązań  i co za tym idzie zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej”.

Źródło: 
http://media.bgk.pl/40423-ruszyl-nowy-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-z-kredytu-na-innowacje-technologiczne-po-ir-2014-2020
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Komentarze