Polski lider sektora bankowego, PKO BP, został nagrodzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego za największy wkład w łączną wartość udzielonych gwarancji. Wyróżnienie odebrał Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes zarządu PKO BP.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.02.2020
Udostępnij:

PKO Bank Polski od bardzo długiego czasu wspiera polski sektor przedsiębiorczość i dba o jego rozwój. Jest to widoczne, między innymi, w ofercie skierowanej do firm, która jest bardzo elastyczna i bogata w produkty zapewniające finansowanie bieżących inwestycji i odpowiada na potrzeby firm. Największy bank w Polsce od przeszło siedmiu lat, w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimi, udziela pożyczek i kredytów przedsiębiorcom. Instytucja od początku programu gwarancji de minimis udzieliła gwarancji na około 13 300 000 000 złotych oraz wygenerowała ponad 23 000 000 000 akcji kredytowej.

Współpraca PKO BP z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Współpraca, która trwa między PKO Bankiem Polskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w kwestiach oferty dla przedsiębiorców, jest na bieżąco rozwijana i aktualizowana. Klienci biznesowi PKO Banku Polskiego oprócz gwarancji de minimis mają również możliwość korzystania z zabezpieczenia:

– spłaty kredytu obrotowego,
– pożyczki,
– kredytu inwestycyjnego,

gwarancjami w ramach programu PLG COSME. Firmy, które działają w sektorach kreatywnych i kultury mogą otrzymać kredyt z gwarancją Kreatywna Europa. Natomiast przedsiębiorcy, którzy spełniają kryterium innowacyjności lub realizują proekologiczne inwestycje mogą skorzystać z Programu Gwarancji BIZNESMAX (FG POIR).

PKO BP

PKO jest największą i najpopularniejszą instytucją bankową w Polsce. Zysk netto PKO w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł ponad 1 230 000 000 złotych. Pod koniec czwartego kwartału ubiegłego roku grupa wypracowała aktywa na poziomie ponad 342 000 000 000 złotych. Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku mobilna aplikacja IKO była aktywna na ponad 4 000 000 urządzeń. Akcje spółki widoczne są GPW w Warszawie od 2004 roku. Grupa kieruje swoją ofertę do Klientów indywidualnych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.


źródło: https://media.pkobp.pl/85734-pko-bank-polski-nagrodzony-za-wspieranie-przedsiebiorcow

Komentarze