Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

autor wpisu
Julia Wierciło
14 kwietnia 2023

Kredyt na usuwanie klęsk żywiołowych jest skierowany do osób, które poniosły straty w wyniku powodzi, huraganu, a także osuwisk ziemnych. Oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego rozwiązanie jest formą pomocy, którą warto rozważyć w trudnej sytuacji. Dopłata do oprocentowania kredytu znacznie obniża koszty zobowiązania zaciągniętego w wyniku klęsk żywiołowych. Sprawdźmy kto może skorzystać z kredytu na usuwanie klęsk żywiołowych, na co mogą zostać wykorzystane pozyskane środki, a także jaki jest koszt takiego zobowiązania.

Spis treści:

 1. Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - co to jest?
 2. Dla kogo może być kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych?
 3. Cele kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 4. Jak otrzymać kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych?
 5. Koszt kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 6. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - co to jest?

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest formą pomocy dla osób, które zostały dotknięte poważnymi stratami czy zniszczeniami spowodowanymi przez żywioły. Powodzie czy huragany co roku powodują duże zniszczenia, a po ich przejściu konieczne są remonty, a nawet odbudowanie budynków mieszkalnych od początku. Wprowadzony lata temu rządowy program dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów może okazać się bardzo pomocnym rozwiązaniem w trudnej sytuacji.

Preferencyjnego kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to kredyt z dopłatą rządową. W porównaniu do standardowego zobowiązania oferowanego przez banki, jego warunki są dużo bardziej korzystne. Możliwe jest zaciągnięcie kredytu na okres aż do 10 lat, a przez pierwsze dwa lata możemy skorzystać z karencji dotyczącej spłaty kapitału.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela dopłat do oprocentowania kredytów, które zostały udzielone w celu usunięcia skutków klęsk żywiołowych, takich jak:

 • powódź,
 • osuwisko ziemne,
 • huragan.

Dla kogo może być kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych?

Na otrzymanie takiej formy kredytu liczyć mogą:

 • osoby prywatne – właściciele uszkodzonych mieszkań lub domów,
 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy) – to znaczy gminy, której mieszkańcy wskutek kataklizmu  znaleźli się w trudnej sytuacji,
 • przedsiębiorstwa – małe lub średnie, które są właścicielami lub zarządzają budynkiem mieszkalnym (bądź obiektem infrastruktury technicznej).

Cele kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest kredytem udzielanym w konkretnym, jasno określonym celu. Wszystko uzależnione jest od tego, kto zaciąga zobowiązanie. W przypadku gmin jest to pokrycie kosztów budowy mieszkań.

Jeśli chodzi o kredyt dla osób prywatnych, środki możemy przeznaczyć na:

 • remont domu lub mieszkania zniszczonych wskutek klęski żywiołowej – jest to na przykład osuszenie bądź odmalowanie,
 • odtworzenie części budynku – celem jest odbudowa,
 • odtworzenie całego budynku w innej lokalizacji – celem jest wybudowanie domu w innym miejscu pod warunkiem, że odbudowa w pierwotnej lokalizacji jest niemożliwa,
 • zakup mieszkania lub domu – warunkiem są podobne parametry względem zniszczonego lokalu,
 • spłatę kredytu czy pożyczki – jeśli zaciągnęliśmy zobowiązanie na budowę czy zakup domu lub zakup mieszkania, ale uległo ono zniszczeniu.

Ważne!

O kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych możemy starać się w ciągu maksymalnie dwóch lat od powstałej szkody i poniesionych w skutek klęski żywiołowej strat.

Jak otrzymać kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych?

W przypadku poniesionych strat na skutek powodzi, osuwisk ziemnych lub huraganu należy:

 • udać się do urzędu gminy po dokument, który będzie potwierdzał szkodę,
 • kolejnym krokiem jest przygotowanie innych potrzebnych do dopełnienia formalności dokumentów. Może to być kosztorys dotyczący remontu lub odbudowy,
 • złożyć wniosek kredytowy – wniosek składamy w oddziale banku BGK lub placówce współpracującej. Na chwilę obecną są to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A. Należy pamiętać o potrzebnych załącznikach.

Koszt kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kredyt na usunięcie skutków klęsk żywiołowych nie jest rozwiązaniem darmowym. Oprocentowanie jest opisane w obowiązujących przepisach. Nie może być ono jednak wyższe niż 1,1 stopy redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim. Dopłata do kredytu znacznie zmniejsza koszt całego zobowiązania. Koszt spłaty poniesiony przez kredytobiorcę wyniesie zaledwie 2% w skali całego roku. W porównaniu z ofertą standardową, kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest dużo bardziej korzystnym rozwiązaniem. Warunki tej oferty są atrakcyjne ze względu na niskie oprocentowanie zobowiązania.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to pożyczka, która jest udzielana osobom, które ucierpiały na skutek klęski żywiołowej w celu pokrycia kosztów naprawy i odbudowy zniszczonej infrastruktury.

Tak, kredyt kierowany jest także do osób indywidualnych.

Aby otrzymać kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, należy udowodnić, że ucierpiałeś na skutek klęski żywiołowej, przedstawić kosztorys naprawy oraz przedstawić plan odbudowy.

Z preferencyjnego kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych można skorzystać nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

Takich kredytów udziela BGK oraz:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Korzyści wynikające z otrzymania kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to możliwość pokrycia kosztów naprawy i odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz powrót do normalnego życia po klęsce żywiołowej.

Podsumowanie

 1. Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to rodzaj kredytu udzielanego osobom, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, pożary itp.
 2. Celem kredytu jest pomoc osobom w odbudowie domów, mieszkań, budynków gospodarczych, przedsiębiorstw i innych dóbr materialnych, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej.
 3. Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych może być udzielony przez banki, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe i agencje rządowe.
 4. Warunki kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych różnią się w zależności od instytucji udzielającej kredytu oraz rodzaju klęski żywiołowej.
 5. Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych może być udzielony na różne cele, takie jak odbudowa domu, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, remont mieszkania, naprawa samochodu itp.
 6. W niektórych przypadkach kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych może być udzielony bez żadnych kosztów dla kredytobiorcy, lub z preferencyjnymi warunkami spłaty.
 7. W przypadku kredytów udzielanych przez agencje rządowe, konieczne może być uzyskanie zgody na udzielanie kredytu od odpowiednich organów administracyjnych.
 8. Aby uzyskać kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, osoba musi przedstawić dokumentację potwierdzającą straty oraz plan naprawczy lub odbudowujący.
 9. Kredytobiorcy mogą skorzystać z pomocy doradców finansowych, którzy pomogą im w uzyskaniu kredytu oraz w ustaleniu optymalnych warunków spłaty.
 10. Osoby, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej, powinny jak najszybciej skontaktować się z instytucją finansową lub organizacją pozarządową, aby uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski inwestuje w NN Investment Partners TFI
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 grudnia 2018

ING Bank Śląski inwestuje w NN Investment Partners TFI

Santander Consumer Bank Szprotawa
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
28 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Szprotawa

Alior Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2022

Alior Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Polak na mieszkanie musi wydać 99 pensji
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
13 czerwca 2019

Polak na mieszkanie musi wydać 99 pensji

Rekordowa liczba PITów przez Internet
Wpisy
author
Aneta Jankowska
07 maja 2018

Rekordowa liczba PITów przez Internet

Bank Pekao w Koluszkach
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2019

Bank Pekao w Koluszkach

Porównaj