Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

author
Julia Wierciło
14 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Kredyt na usuwanie klęsk żywiołowych jest skierowany do osób, które poniosły straty w wyniku powodzi, huraganu, a także osuwisk ziemnych. Oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego rozwiązanie jest formą pomocy, którą warto rozważyć w trudnej sytuacji. Dopłata do oprocentowania kredytu znacznie obniża koszty zobowiązania zaciągniętego w wyniku klęsk żywiołowych. Sprawdźmy kto może skorzystać z kredytu na usuwanie klęsk żywiołowych, na co mogą zostać wykorzystane pozyskane środki, a także jaki jest koszt takiego zobowiązania.

Spis treści:

 1. Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - co to jest?
 2. Dla kogo może być kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych?
 3. Cele kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 4. Jak otrzymać kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych?
 5. Koszt kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 6. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - co to jest?

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest formą pomocy dla osób, które zostały dotknięte poważnymi stratami czy zniszczeniami spowodowanymi przez żywioły. Powodzie czy huragany co roku powodują duże zniszczenia, a po ich przejściu konieczne są remonty, a nawet odbudowanie budynków mieszkalnych od początku. Wprowadzony lata temu rządowy program dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów może okazać się bardzo pomocnym rozwiązaniem w trudnej sytuacji.

Preferencyjnego kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to kredyt z dopłatą rządową. W porównaniu do standardowego zobowiązania oferowanego przez banki, jego warunki są dużo bardziej korzystne. Możliwe jest zaciągnięcie kredytu na okres aż do 10 lat, a przez pierwsze dwa lata możemy skorzystać z karencji dotyczącej spłaty kapitału.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela dopłat do oprocentowania kredytów, które zostały udzielone w celu usunięcia skutków klęsk żywiołowych, takich jak:

 • powódź,
 • osuwisko ziemne,
 • huragan.

Dla kogo może być kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych?

Na otrzymanie takiej formy kredytu liczyć mogą:

 • osoby prywatne – właściciele uszkodzonych mieszkań lub domów,
 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy) – to znaczy gminy, której mieszkańcy wskutek kataklizmu  znaleźli się w trudnej sytuacji,
 • przedsiębiorstwa – małe lub średnie, które są właścicielami lub zarządzają budynkiem mieszkalnym (bądź obiektem infrastruktury technicznej).

Cele kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest kredytem udzielanym w konkretnym, jasno określonym celu. Wszystko uzależnione jest od tego, kto zaciąga zobowiązanie. W przypadku gmin jest to pokrycie kosztów budowy mieszkań.

Jeśli chodzi o kredyt dla osób prywatnych, środki możemy przeznaczyć na:

 • remont domu lub mieszkania zniszczonych wskutek klęski żywiołowej – jest to na przykład osuszenie bądź odmalowanie,
 • odtworzenie części budynku – celem jest odbudowa,
 • odtworzenie całego budynku w innej lokalizacji – celem jest wybudowanie domu w innym miejscu pod warunkiem, że odbudowa w pierwotnej lokalizacji jest niemożliwa,
 • zakup mieszkania lub domu – warunkiem są podobne parametry względem zniszczonego lokalu,
 • spłatę kredytu czy pożyczki – jeśli zaciągnęliśmy zobowiązanie na budowę czy zakup domu lub zakup mieszkania, ale uległo ono zniszczeniu.

Ważne!

O kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych możemy starać się w ciągu maksymalnie dwóch lat od powstałej szkody i poniesionych w skutek klęski żywiołowej strat.

Jak otrzymać kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych?

W przypadku poniesionych strat na skutek powodzi, osuwisk ziemnych lub huraganu należy:

 • udać się do urzędu gminy po dokument, który będzie potwierdzał szkodę,
 • kolejnym krokiem jest przygotowanie innych potrzebnych do dopełnienia formalności dokumentów. Może to być kosztorys dotyczący remontu lub odbudowy,
 • złożyć wniosek kredytowy – wniosek składamy w oddziale banku BGK lub placówce współpracującej. Na chwilę obecną są to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A. Należy pamiętać o potrzebnych załącznikach.

Koszt kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kredyt na usunięcie skutków klęsk żywiołowych nie jest rozwiązaniem darmowym. Oprocentowanie jest opisane w obowiązujących przepisach. Nie może być ono jednak wyższe niż 1,1 stopy redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim. Dopłata do kredytu znacznie zmniejsza koszt całego zobowiązania. Koszt spłaty poniesiony przez kredytobiorcę wyniesie zaledwie 2% w skali całego roku. W porównaniu z ofertą standardową, kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest dużo bardziej korzystnym rozwiązaniem. Warunki tej oferty są atrakcyjne ze względu na niskie oprocentowanie zobowiązania.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to pożyczka, która jest udzielana osobom, które ucierpiały na skutek klęski żywiołowej w celu pokrycia kosztów naprawy i odbudowy zniszczonej infrastruktury.

Tak, kredyt kierowany jest także do osób indywidualnych.

Aby otrzymać kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, należy udowodnić, że ucierpiałeś na skutek klęski żywiołowej, przedstawić kosztorys naprawy oraz przedstawić plan odbudowy.

Z preferencyjnego kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych można skorzystać nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

Takich kredytów udziela BGK oraz:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Korzyści wynikające z otrzymania kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to możliwość pokrycia kosztów naprawy i odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz powrót do normalnego życia po klęsce żywiołowej.

Podsumowanie

 1. Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to rodzaj kredytu udzielanego osobom, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, pożary itp.
 2. Celem kredytu jest pomoc osobom w odbudowie domów, mieszkań, budynków gospodarczych, przedsiębiorstw i innych dóbr materialnych, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej.
 3. Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych może być udzielony przez banki, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe i agencje rządowe.
 4. Warunki kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych różnią się w zależności od instytucji udzielającej kredytu oraz rodzaju klęski żywiołowej.
 5. Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych może być udzielony na różne cele, takie jak odbudowa domu, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, remont mieszkania, naprawa samochodu itp.
 6. W niektórych przypadkach kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych może być udzielony bez żadnych kosztów dla kredytobiorcy, lub z preferencyjnymi warunkami spłaty.
 7. W przypadku kredytów udzielanych przez agencje rządowe, konieczne może być uzyskanie zgody na udzielanie kredytu od odpowiednich organów administracyjnych.
 8. Aby uzyskać kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, osoba musi przedstawić dokumentację potwierdzającą straty oraz plan naprawczy lub odbudowujący.
 9. Kredytobiorcy mogą skorzystać z pomocy doradców finansowych, którzy pomogą im w uzyskaniu kredytu oraz w ustaleniu optymalnych warunków spłaty.
 10. Osoby, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej, powinny jak najszybciej skontaktować się z instytucją finansową lub organizacją pozarządową, aby uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Coraz większa popularność serwisu ALEO.com

ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym, że ostatnie trzy tygodnie były dla serwisu ALEO.com bardzo rozwojowe i dynamiczne pod względem wzrostu popularności. Tylko w lipcu Internauci odwiedzili serwis ponad 1 000 000 razy.

author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Czy windykator może zabrać samochód?

Naklejki na drzwiach, nocne telefony, odwiedzanie dłużnika w pracy… to tylko kilka z bezprawnych działań, do których posuwają się windykatorzy. Zdarza się również, że windykatorzy grożą dłużnikowi, że odbiorą mu samochód. Czy mogą to zrobić? Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
09 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Luka pracownicza w transporcie – raport banku Santander

Na polskim rynku coraz widoczniejsze stają się braki wykwalifikowanych pracowników w branży transportowej. Eksperci największe nadzieje na odmienienie tego stanu pokładają w automatyzacji sektora, jednak na tę chwilę cel ten jest nierealny do osiągnięcia. Lukę pracowniczą możemy „łatać” siłą roboczą z zagranicy, choć i to nie jest rozwiązaniem idealnym.

author
Halszka Gronek
28 października 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Aplikacja IKO zwyciężyła w konkursie Mobile Trends Awards

PKO Bank Polski poinformował w komunikacie prasowym, że aplikacja mobilna IKO zwyciężyła w dziesiątej edycji konkursu Mobile Trendy Awards, w kategorii “Nagroda Specjalna Internautów”. Aplikacja zebrała ponad 17 000 głosów. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
11 marca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile wynosi dług publiczny we Francji?

Francja jest 3. najbardziej zadłużonym krajem w Unii Europejskiej. Do rekordowego wzrostu zadłużenia państwa doszło podczas pandemii koronawirusa. Ile obecnie wynosi dług publiczny Francji? Suma może zaskoczyć, bowiem Francuzi zadłużyli się na kwotę ponad 3 bilionów euro.

author
Katarzyna Wasiłowska
04 listopada 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Zysk Pekao w I kwartale 2020

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale bieżącego roku zysk na poziomie 186 900 000 złotych. Rok wcześniej wynik z tego tytułu wynosił 242 300 000 złotych. Sprawdź wyniki swojego banku.

author
Patryk Byczek
13 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj