Numer PESEL – najważniejsze informacje

Numer PESEL – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
04 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Numer PESEL jest obecnie jedynym niezmiennym identyfikatorem każdego obywatela RP. Pełni on w polskiej administracji niezwykle istotną funkcję rozpoznawania Polaków. Sprawdziliśmy, kto nadaje owy numer, jak go otrzymać i jak zmienić.

Spis treści:

 1. Czym jest numer PESEL?
 2. Jak nadaje się numer PESEL?
 3. Kto nadaje numer PESEL?
 4. Jak i kiedy zmienić numer PESEL?
 5. Do czego potrzebny jest PESEL?
Zwiń spis treści

Czym jest numer PESEL?

Numer PESEL to nic innego, jak symboliczny, liczący aż 11 cyfr ciąg numeryczny, za pomocą którego jednoznacznie identyfikuje się każdą osobę fizyczną o polskim obywatelstwie. Pełna nazwa PESEL-u to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Dzięki niemu możemy także otrzymać zobowiązania finansowe, takie jak pożyczki na PESEL.

Polski numer PESEL zawiera w swym ciągu cyfr zaszyfrowane dane, takie jak:

 • data urodzenia (w pierwszych sześciu cyfrach),
 • administracyjny numer porządkowy (w cyfrach od siódmej do dziesiątej),
 • oznaczenie płci (w cyfrze dziesiątej),
 • liczbę kontrolną (cyfra jedenasta).

Jak nadaje się numer PESEL?

Polscy obywatele zwykle otrzymują numer PESEL nadany automatycznie z urzędu. Bywają jednak przypadki, w których odpowiednie organicy administracji państwowej mogą nadać numer PESEL na wniosek.

Nadanie numeru PESEL z urzędu następuje w takich sytuacjach jak:

 • narodziny dziecka – PESEL zostaje nadany przez odpowiedni urząd stanu cywilnego, w którym złożono akt urodzenia dziecka,
 • zameldowanie – PESEL zostaje przydzielony osobie, która wcześniej nie posiadała numeru PESEL, przez odpowiedni urząd gminy. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Polski na pobyt czasowy lub stały (może być to np. PESEL dla cudzoziemców),
 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego – numer PESEL zostaje nadanie przez urząd gminy także w przypadku składania wniosku o wydanie polskiego dowodu osobistego. Dotyczy to obywateli RP, którzy mieszkają za granicą i nie posiadają numeru PESEL,
 • ubieganie się o paszport – Krajowy urząd paszportowy lub konsul RP ma prawo nadać numer PESEL w przypadku ubiegania się o paszport obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie posiadają numeru PESEL.

W pozostałych przypadkach numer PESEL można otrzymać na wniosek – czyli w związku z pisemną prośbą o nadanie PESEL-u złożoną w odpowiednim urzędzie gminy (czyli w tym, który zameldował daną osobę na pobyt czasowy – a jeśli wnioskodawca nie posiada miejsca zameldowania, w urzędzie gminy, na terenie którego znajduje się siedziba jego pracodawcy). Jeśli wnioskodawca nie był zameldowany na pobyt czasowy ani nie podejmował pracy na terenie Polski, urzędem właściwym do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL będzie Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Kto nadaje numer PESEL?

Formalnie za każdorazowe nadanie numeru PESEL w Polsce odpowiada Minister właściwy do spraw informatyzacji. Obecnie ministerstwem, jakie zajmuje się kwestią informatyzacji, jest Ministerstwo Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie.

Jak i kiedy zmienić numer PESEL?

Numer PESEL jest zmieniany w sytuacjach, gdy:

 • należy sprostować datę urodzenia obywatela, jakiemu nadano błędny numer PESEL,
 • dany obywatel zmienił płeć,
 • obywatel RP otrzymał błędny numer PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej lub wprowadzenia w błąd tegoż organu.

Organami właściwymi do wystąpienia o zmianę numeru PESEL w Polsce są:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego, który podjął się dokonania zmian w akcie urodzenia (np. poprawił omylnie zapisaną datę urodzenia obywatela),
 • organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru — w przypadku omyłki organu administracji publicznej lub wprowadzenia w błąd tegoż organu co do danych osobowych obywatela.

Do czego potrzebny jest PESEL?

Numer PESEL jest jedynym obecnie funkcjonującym w administracji polskiej numerem identyfikacji obywateli RP, jaki nie ulega modyfikacjom i jest niezmienny. Dzięki swej stabilnej postaci numer PESEL stał się najważniejszym sposobem identyfikacji i rozpoznawania Polaków. Obok numeru NIP, jest on drugim identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych, a więc elementem koniecznym do złożenia zeznania podatkowego. Należy jednak pamiętać, że dowód osobisty to również bardzo istotny dokument, dzięki któremu możliwe jest nawet zaciągnięcie zobowiązania w postaci pożyczki na dowód.

Numer PESEL jest niezbędny w przypadku podejmowanej współpracy z różnymi instytucjami administracyjno-prawnymi. Bez jego okazania niemożliwe byłoby podjęcie takich kroków cywilno-prawnych, jak:

 • zawarcie małżeństwa,
 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • rozstrzygnięcie kwestii spadkowych,
 • rozstrzygnięcie kwestii sądowych.

Numer PESEL umożliwia nam także zawarcie umów między pracownikiem a pracodawcą. Niezbędny jest także do zakupu wielu usług publicznych, m.in. biletu miesięcznego na komunikację miejską. Bez numeru PESEL nie byłoby możliwe skorzystanie z jakichkolwiek usług finansowych – założenia konta bankowego, zawarcia umowy kredytowej, zawarcia umowy o pożyczkę online itp. Numer PESEL jest także niezbędny do korzystania z usług publicznej opieki medycznej.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

zdziwiony
zdziwiony
2018-07-11 10:06:27

cha cha zawsze myślałem co to znaczy ten skrót pesel, dzięki bardzo

Podobne artykuły

Blisko 4 mld złotych z podatku bankowego

Prawie trzy czwarte banków czynnie działających w Polsce rozliczyło się w ubiegłym roku z podatku bankowego. Dwadzieścia jeden banków, z czego 18 to banki komercyjne, a 3 to oddziały banków kredytowych, zapłaciły łącznie 3 650 500 000 złotych podatku bankowego. Podatek płacą instytucje, które przekroczą czteromiliardową granicę sumy bilansowej.

author
Patryk Byczek
06 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Głuszycy

Santander Bank Polska to drugi w Polsce największy bank detaliczny pod względem wielkości aktywów. Sprawdzamy oddziały w Głuszycy – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i ofertę.

author
Patryk Byczek
21 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Łochowie – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Łochowie to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
03 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Usługa wielowalutowa w Alior Banku

Usługa wielowalutowa to usługa dedykowana dla dwóch kont w Alior Banku. Po włączeniu usługi Klienci nie zapłacą ani grosza za prowadzenie konta walutowego oraz będą mogli wykonywać płatności bezpośrednio w obcych walutach. Sprawdzamy ofertę Alior Banku. 

author
Dominika Byczek
20 września 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Czy poręczycielem może być osoba pracująca za granicą?

Każdy, kto stara się o status poręczyciela kredytu, musi uporać się z górą formalności i bankowych wytycznych. Jedną z nich jest odpowiednia forma zatrudnienia i otrzymywania dochodu. Czy można poręczać kredyt, otrzymując wypłatę w obcej walucie?

author
Halszka Gronek
22 stycznia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Karta z logiem Caritas od Banku Pocztowego

Robiąc codzienne zakupy możesz pomagać innym – wszystko za sprawą karty affinity, którą wspólnie wydali: Bank Pocztowy, Mastercard oraz Caritas Polska.  Klienci Banku od 5 kwietnia mogą korzystać ze specjalnej karty i wspierać tych najbardziej potrzebujących.

author
Aneta Jankowska
07 kwietnia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj