Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2021?

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2021?

author
Dominika Byczek
16 maja 2021
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Prawo polskie umożliwia uzyskanie zwrotu podatku, który został zapłacony przez pracodawcę. Wszystko zależy jednak od tego, ile w danym roku zarobiliśmy. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku – Polski Ład

15 maja 2021 roku Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swój najnowszy program „Polski Ład”. Jeden z punktów, nazwany „Uczciwa praca – godna płaca”, obejmuje planowane w najbliższym czasie zmiany dotyczące podatków. Jak się okazuje kwota wolna od podatku ma wzrosnąć prawie dziesięciokrotnie – zgodnie z zapowiedziami wyniesie ona bowiem aż 30 000 zł. Wprowadzenie zmiany zaplanowane zostało na 2o22 rok. 

Planowana obniżka podatków dotyczyć będzie aż 18 mln Polaków. Najprościej ujmując, kwota wolna od podatku oznacza brak podatku od płacy minimalnej. Dzięki takim działaniom, płace w Polsce zostaną niemalże wyrównane z aktualnym poziomem płac we Francji, Niemczech czy Irlandii. Resort finansów oszacował, że takie posunięcie w skali roku wyniesie około 20 mld zł.

Wzrost kwoty wolnej pociąga za sobą zwolnienie z podatku od rent i emerytur do 2500 zł brutto. Jednak nie wszyscy będą się cieszyć z zaplanowanej zmiany. Okazuje się bowiem, że osoby prowadzące działalność gospodarczą wkrótce będą musiały opłacać składki zdrowotne na takich samych zasadach, jak w przypadku umów o pracę, a zatem proporcjonalnie do uzyskiwanego dochodu.

źródło: https://twitter.com/pisorgpl/status/1393517304638541829

Co to jest kwota wolna od podatku?

Jest to kwota zarobków, od której – jak sama nazwa wskazuje – nie trzeba odprowadzać żadnego podatku, można ją zgodnie z prawem w całości zatrzymać dla siebie. W praktyce wygląda to jednak inaczej.

Podejmując się kolejnych zatrudnień w trakcie roku tak naprawdę nie wiemy, ile łącznie pieniędzy uda nam się zarobić w ciągu 12 miesięcy. Kwota wolna od podatku jest zależna od tego, ile dochodu łącznie udało nam się uzyskać przez cały rok kalendarzowy.

Każdy pracodawca jednak, niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie, umowę o dzieło, czy umowę o pracę, musi odprowadzać podatek od naszego zatrudnienia. Choćbyśmy podejmowali się jedynie pracy wakacyjnej, każdy pracodawca wypłaci nam jedynie kwotę netto ustalonej wypłaty, a resztę wpłaci jako zaliczkę na podatek dochodowy.

Dzieje się tak dlatego, że w trakcie podejmowania zatrudnienia nie jesteśmy w stanie zadeklarować, ile ostatecznie zarobimy. Wszystkie wpłacane na podatek pieniądze są sumowane, a następnie po zakończeniu danego roku jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego, w którym wskazane jest, ile pieniędzy otrzymaliśmy do ręki, a ile zostało wpłacone na poczet podatku dochodowego.

Jeżeli po zsumowaniu wszystkich dochodów z danego roku okaże się, że od naszych zarobków nie powinien być zgodnie z prawem pobrany żaden podatek, ponieważ zarobki te mieszczą się w kwocie zwolnionej z opodatkowania, otrzymamy pełny zwrot pieniędzy wpłaconych przez wszystkich naszych pracodawców.

Oznacza to, że co prawda z pewnym opóźnieniem (zwrot otrzymujemy dopiero po zakończeniu danego roku kalendarzowego), ale pieniądze zarobione w ramach limitu kwoty wolnej od podatku otrzymamy w kwocie brutto, a nie netto, ponieważ wszystko, co zostało wcześniej wpłacone na poczet podatku, zostanie nam zwrócone.

W kwotę dochodu są wliczane tylko pieniądze zarobione z tytułu pracy, w której pracowaliśmy w oparciu o legalną umowę. Nie znajdą się w niej zarobki z pracy na czarno, kwoty darowizn, spadków, a także kwoty kredytów lub zaciągniętych kredytów online.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2021?

W Polsce od pewnego czasy obowiązuje ulga podatkowa dla młodych osób wkraczających na rynek pracy. Dzięki temu przepisowi osoby, które nie przekroczyły 26 roku życia i są zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie, nie muszą płacić PIT-u.

W Polsce kwota wolna od podatku w 2021 wynosi 8000 zł. Zgodnie z zapowiedziami rządowymi wkrótce kwota ta wyniesie aż 30 000 zł. Obecnie obowiązuje jeszcze jednak ulga do 8000 zł brutto. W przypadku, gdy pracownik przekroczy tę kwotę, wkroczy w pierwszy próg podatkowy. W takiej sytuacji będzie musiał zatem odprowadzić podatek w wysokości 17% pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek.

Z kwoty całkowicie wolnej od podatku korzystają głównie osoby pracujące sezonowo. Dochód 8000 zł brutto rocznie uzyskać można na przykład po wakacyjnej pracy na pełny etat. Osoby, które pracują cały rok, do otrzymania pełnego zwrotu podatku musiałyby mieć zarobki miesięczne w kwocie niewiele wyższej od 600 zł, co odpowiada około 1/4 etatu.

Dla dochodów wyższych niż 8000 zł, ale jednocześnie nieprzekraczających kwoty 127 000 zł w ciągu roku (około 10 000 zł brutto miesięcznie), kwota wolna od podatku jest malejąca. W polskim prawie podatkowym obowiązuje zasada – im wyższe zarobki, tym niższa kwota wolna od podatku, a tym samym mniejszy zwrot z rocznego rozliczenia z fiskusem. Kwota wolna od podatku jest dla wszystkich progów podatkowych. Przy niektórych kwotach jest ona stała, a przy niektórych degresywna.

Kwota wolna od podatku – co się zmienia w 2021?

Ulga podatkowa w 2021 roku wynosi 8000 zł brutto. Jednak zgodnie z rządowymi zapowiedziami, już w przyszłym roku zostanie ona zwiększona aż do 30 000 zł brutto. To prawie dziesięciokrotny wzrost. Do tej pory nie odnotowaliśmy jeszcze tak dużego skoku. We wcześniejszych latach kwota ta wynosiła:

 1. w 2020 roku: 8000 zł,
 2. w 2019 roku: 8000 zł,
 3. w 2018 roku: 8000 zł,
 4. w 2017 roku: 6600 zł,
 5. w 2016 roku: 3091 zł,
 6. w 2015 roku: 3091 zł,
 7. w 2014 roku: 3091 zł,
 8. w 2013 roku: 3091 zł,
 9. w 2012 roku: 3091 zł,
 10. w 2011 roku: 3091 zł,
 11. w 2010 roku: 3091 zł,
 12. w 2009 roku: 3091 zł,
 13. w 2008 roku: 3089 zł,
 14. w 2007 roku: 3013 zł,
 15. w 2006 roku: 2790 zł.

Kogo obowiązuje kwota wolna od podatku?

Kwota wolna obowiązuje wszystkie osoby, które w ciągu roku uzyskały udokumentowane dochody w łącznej wysokości do 127 000 zł. Dotyczy to zarówno osób fizycznych zatrudnionych u innego przedsiębiorcy, jak i samych prowadzących działalność gospodarczą, o ile nie rozliczają się z podatku liniowego. Najważniejsze jest, by praca ta była legalna i odbywała się w oparciu o pisemną umowę w jednym z trzech typów:

 • umowę o pracę,
 • umowę o dzieło,
 • umowę zlecenie.

Warto pamiętać, że od niedawna w Polsce podatku płacić nie muszą także osoby, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia, a pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. O uwzględnienie kwoty wolnej od podatku nie trzeba specjalnie wnioskować – jest ona automatycznie uwzględniana jako kwota, którą należy zwrócić nam wraz z całą kwotą zwrotu z podatku w danym roku.

Kogo nie obowiązuje kwota wolna?

Kwota wolna od podatku nie dotyczy kilku typów podmiotów rozliczających się przez:

 1. PIT-36L, czyli przedsiębiorców, który wybrali podatek liniowy,
 2. PIT-38, czyli sprzedających akcje, udziały lub inne przychody z kapitałów pieniężnych,
 3. PIT-39, czyli uzyskujących przychód z tytułu sprzedaży lub obrotu nieruchomościami,
 4. PIT-28, czyli przez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 5. CIT-8, czyli odprowadzających podatek dochodowy od osób prawnych,

a także podmiotów, które:

 1. rozliczają umowy zlecenie albo umowy o dzieło, jeżeli wynagrodzenie z tych umów nie jest wyższe niż 200 zł,
 2. nie wybrały opodatkowania według obowiązującej skali (nierezydentów),
 3. otrzymały nagrody, które są traktowane jako przychód ze sprzedaży premiowej,
 4. otrzymały wynagrodzenie z tytułu pomocy organom ścigania.

Ulgi podatkowe a kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku jest tym wyższa, im niższa jest podstawa opodatkowania (zarobiona kwota). Istnieje wiele rodzajów ulg, odliczeń oraz zwolnień, które mogą wpłynąć na podstawę opodatkowania (zmniejszyć ją, dzięki czemu uzyskamy większą kwotę zwrotu z tytułu kwoty wolnej od podatku):

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych

Takie świadczenia mogły niesłusznie zwiększać nasz dochód. Po ich zwrocie automatycznie zmniejszy się kwota podlegająca opodatkowaniu, a zatem kwota wolna od podatku będzie wyższa.

2. Ulga na Internet

Od podatku można odliczyć sobie również ulgę na Internet. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł, a na potwierdzenie jej wydatkowania musimy posiadać odpowiednie rachunki, na których wskazane będzie konkretnie, ile kosztowała nas usługa internetowa. Ulga przysługuje osobie, która ma podpisaną umowę na swoje nazwisko (lub obu małżonkom, jeżeli oboje są ujęci w umowie). Do ulgi na Internet nie możemy wliczyć usług kupowanych łącznie z innymi mediami (np.: telewizją), jeżeli pozycje te nie są osobno ujęte na umowie i rachunkach. Jeśli na naszej fakturze widnieje osobno pozycja, np.: Internet 39,99 zł, a telewizja 9,99 zł, to odliczeniu podlega tylko suma wydatków na koszt Internetu.

3. Darowizny na cele kultów religijnych

Mogą być to zarówno cele kultu religijnego (samego Kościoła), jak i cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego albo innych kościołów. Wszystkie darowizny muszą być udokumentowane. Od wszystkich darowizn przysługuje odliczenie w kwocie nie wyższej niż 6% dochodów.

4. Darowizny krwi

Ulga ta dotyczy tylko tych, którzy przekazują krew nieodpłatnie na cele charytatywne. Darowizna zakłada odliczenie ekwiwalentu finansowego za krew. Darowizna krwi liczy się do ulgi łącznie z innymi darowiznami, z których łącznie można odliczyć 6%.

5. Darowizny na cele związane z pożytkiem publicznym

Czyli tak zwany 1% podatku na dowolnie wybraną organizację. Odliczeniu z tytułu wszystkich darowizn łącznie (na cele kultów religijnych, na rzecz krwiodawstwa, na rzecz organizacji pożytku publicznego) podlega maksymalnie kwota stanowiąca 6% dochodu danej osoby. Nadwyżki nie można sobie odliczyć.

6. Ulgi rehabilitacyjne

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które poniosły wydatki na przykład na opłacenie przewodników osób niewidomych I albo II grupy inwalidztwa do 2280 zł, na psa asystującego również w tej samej kwocie oraz wydatki na samochód, którym porusza się osoba niepełnosprawna w celu przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

7. Ulgi związane z badaniem i rozwojem

Z ulgi tego typu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą odliczyć wydatki poniesione na unowocześnienie systemu, ulepszenie produktu lub wdrożenie jakiekolwiek innowacyjnej technologii. W ten sposób można zmniejszyć koszty poniesione z tego tytułu przez podatnika nawet o 30-50%.

8. Kwoty wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego

Odliczeniu podlegają składki na IKZE opłacone w danym roku. Dotyczy to nie składek należnych, a składek rzeczywiście wpłaconych. Brak dowodu wpłaty uniemożliwia podatnikowi skorzystanie z ulgi. Odliczane z tego tytułu kwoty nie mogą przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce prognozowanego na dany rok.


Źródła:

https://www.podatki.gov.pl

https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/3549-kwota-wolna-od-podatku

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/O/D19910350.pdf

http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf

http://polskilad.pis.org.pl/program/uczciwa-praca-godna-placa

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Człuchowie

Santander Bank Polska to drugi w Polsce największy bank detaliczny pod względem wielkości aktywów. Sprawdzamy oddziały w Człuchowie – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i ofertę.

author
Patryk Byczek
16 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Środa Śląska

Poszukujesz szybkiej pożyczki w Środzie Śląskiej? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami w pełni przez Internet. Maksymalna kwota może wynosić aż 200 000 zł, a czas spłaty to nawet 10 lat.

author
Aleksandra Gościnna
26 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Rodzaje kont bankowych

Dzięki rozbudowanemu wachlarzowi produktów oferowanym przez banki możemy bez trudu założyć konto bankowe. Rodzaj konta będzie uzależniony od naszych potrzeb i wymagań. Każde z nich pełni inną funkcję, a także może przynieść inny rodzaj korzyści. Które konto bankowe  będzie dla nas odpowiednie? Sprawdźmy czym różnią się poszczególne rodzaje podstawowych kont bankowych.

author
Julia Wierciło
23 maja 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Płatności zbliżeniowe – najważniejsze informacje

Coraz częściej mówi się o tym, że płatności zbliżeniowe zdominowały europejski rynek konsumencki. Sprawdziliśmy, na czym dokładnie polegają tego typu transakcje i o czym powinien wiedzieć każdy płatnik.

author
Halszka Gronek
09 października 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Efekt Diderota – jak z nim walczyć?

Chyba każdy z nas choć raz w życiu wyszedł ze sklepu, niosąc w ręku torby pełne zupełnie nieplanowanych wcześniej zakupów. Naukowcy uspakajają – wszystko jest z nami w porządku, a nasze nadmierne zakupy to nic innego, jak Efekt Diderota.

author
Halszka Gronek
20 października 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

PKO BP ze zgodą KNF na powołanie nowego Prezesa Zarządu

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że Komisja Nadzoru Finansowego podjęła jednogłośną, pozytywną decyzję o powołaniu Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
06 września 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj