Leasing 2020 – jakie zasady?

Leasing 2020 – jakie zasady?

author
Halszka Gronek
04 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Po wielkich zmianach podatkowych, jakie weszły w życie wraz z początkiem ubiegłego roku, kwestia leasingów firmowych okazała się być o wiele bardziej skomplikowana, niż przypuszczano. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, jak wygląda owa kwestia w roku 2020. Zapraszamy do lektury!

Leasing – oprócz wynajmu długoterminowego – jest dziś jednym z najbardziej atrakcyjnych  rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy chcą cieszyć się możliwością użytkowania nowego i w pełni sprawnego auta. Warto jednak pamiętać, że wraz z początkiem 2019 roku w życie weszły nowe, nieco bardziej restrykcyjne przepisy, które mają zastosowanie także w bieżącym roku kalendarzowym. 

Jedną ze zmian, o jakich warto pamiętać, jest podwyżka limitu autoryzacji osobowych pojazdów spalinowych i hybrydowych do kwoty 150 000 złotych, a dla elektrycznych – do 225 000 złotych. Co więcej, leasing operacyjny pojazdów osobowych objęto limitem 150 000 zł dla aut spalinowych i hybryd, a 225 000 zł – dla samochodów elektrycznych. O pozostałych zmianach i ogólnych warunkach przyznawania leasingu w 2020 roku piszemy w kolejnych akapitach tekstu. Zapraszamy  do lektury!


Leasing – podstawowe zasady

Leasing jest specyficzną formą wejścia w posiadanie pewnych ruchomości (najczęściej – samochodu firmowego). W tym znaczeniu leasing plasuje się niejako między kredytem a dzierżawą. Z jednej strony leasingowany samochód jest regularnie (co miesiąc) spłacany, co przybliża go do kredytu. Z drugiej jednak po zakończeniu umowy leasingowej pojazd nie trafia w nasze posiadanie – jeśli chcemy go nabyć, musimy go wykupić za odpowiednio pomniejszoną kwotę.

W tradycyjnym leasingu (niezależnie od tego, czy ma on formę operacyjną, czy finansową) rata leasingowa zawiera – oprócz części odsetkowej – część kapitałową, która służy systematycznej spłacie wartości obiektu leasingowanego (samochodu). Na koniec umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu samochodu, najczęściej za symboliczną kwotę (na przykład 10% wartości samochodu). 

Alternatywa dla tradycyjnego leasingu 

Inną – i ostatnio coraz bardziej popularną – formą leasingu jest leasing operacyjnym z dużą wartością końcową ewentualnego wykupu, czyli tak zwany wynajem długoterminowy. 

Jest on polecany zwłaszcza tym osobom, które nie planują po skończonej umowie wykupić leasingowanego pojazdu. Wszystko dlatego, że w czasie spłaty wynajmu długoterminowego leasingobiorca pokrywa jedynie koszty użytkowania auta (i należne odsetki za wynajem). W przypadku tego typu umów nie ma mowy o części kapitałowej raty, co oznacza, iż leasingobiorca nie spłaca wartości samochodu. 

Przepisy dotyczące leasingu 2020

Przepisy prawa dotyczące leasingu samochodowego uległy zmianie wraz z pierwszym dniem 2019 roku. Stało się tak na mocy Ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.  Dokument ten został ogłoszony 19 listopada 2018 roku, a jego treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2018 pod pozycją 2159. 

Ustawa z dnia 23 października 2018 roku zmieniła treść Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak zwana ustawa o PIT). Poniżej znaleźć można najważniejsze zmiany, jakie wprowadzone zostały do polskiego prawa z początkiem 2019 roku i które obowiązują także w bieżącym roku. 

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23. Definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego […] w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym […],

b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

[…]

46a) 25% poniesionych wydatków […] z tytułu kosztów używania samochodu osobowego […] na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.


Źródło: Dz.U.2019.0.1387 t.j. – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Limit leasingu operacyjnego 2020

Leasing operacyjny jest najczęściej stosowanym rodzajem leasingu wśród polskich przedsiębiorców. Polega on na przekazaniu przez leasingodawcę na określony czas prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego na rzecz leasingobiorcy. W zamian za taką usługę leasingodawca pobiera odpowiednie opłaty – raty leasingowe.

Głównym powodem licznego decydowania się na leasing operacyjny wśród polskich przedsiębiorców jest to, iż iż raty leasingowe (netto) wraz z tzw. opłatą wstępną wliczane są do kosztów uzyskania przychodu danej firmy. Ze względów podatkowych taka forma leasingu jest więc niezwykle korzystna.

Warto w tym miejscu dodać, iż przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku podpiszą umowę leasingową na samochód droższy niż wskazują wyżej wymienione progi, nie będą mogli zamortyzować całego wydatku. Kosztem uzyskania przychodu będzie ta część opłaty wstępnej i rat, która nie przekroczy odpowiednio 150 lub 225 tysięcy złotych. 

Koszty eksploatacyjne auta na leasingu

Koszty użytkowania auta i możliwość ich uwzględnienia w kosztach uzyskana przychodu przedsiębiorstwa zależy od tego, czy leasingowane auto ma  status pojazdu użytkowanego wyłącznie służbowo, czy również prywatnie. W przypadku samochodów użytkowych w stu procentach w celach służbowych, kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa będzie 100% wydatków eksploatacyjnych. 

Zgoła inna sytuacja czeka tych przedsiębiorców, którzy swe firmowe auta użytkują także do celów prywatnych. W ich przypadku do kosztów uzyskania przychodu zaliczać się będzie jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych. Pozostałe 25% wydatków, takich jak naprawa auta czy zakup paliwa, w ogóle nie będzie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu firmy, co oznacza, iż nie będzie można odliczać tychże kwoty od podatku opłacanego na rzecz skarbówki. 

Limity jednorazowej amortyzacji 2020

Większość przedsiębiorców zainteresowanych leasingiem samochodowym rozważa skorzystanie z jednorazowej amortyzacji. Gwoli wyjaśnienia, amortyzacja to narzędzie służące rozłożeniu w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do firmy określonych składników majątku. Mowa o doliczaniu do kosztów uzyskania przychodu firmy określonych zakupów celem „zbicia” podatku opłacanego na rzecz skarbówki.

Najczęściej stosowaną metodą amortyzacji jest comiesięczne, stopniowe wliczanie w koszty firmy wydatków na niezbędne zakupy przedsiębiorstwa. Niemniej jednak polscy przedsiębiorcy mają możliwość jednorazowego „wrzucenia w koszty” wydatków o wysokiej wartości – mowa właśnie o amortyzacji jednorazowej, dzięki której przedsiębiorcy skutecznie obniżają swój podatek dochodowy w danym roku. W roku 2020 obowiązują podobne zasady amortyzacji jednorazowej, co w ubiegłym roku.

Nielimitowane wydatki leasingowe

Dla znakomitej większości polskich przedsiębiorców wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty (tak jak ma to miejsce przykładowo w przypadku przedsiębiorców leasingujących samochody użytkowane zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych). W dużym uproszczeniu oznacza to mniej więcej tyle, że cała rata leasingowa będzie uznawana za koszt ciągłej amortyzacji przesiębiorstwa.

Sytuacja ta będzie zgoła inna – na niekorzyść przedsiębiorcy – gdy leasingodawca, a więc firma, od której „nabyliśmy” auto, zawrze w racie leasingu inne opłaty eksploatacyjne (np. serwis auta czy wymiana opon). W takiej sytuacji owa „nieleasingowa” część raty zostanie objęta limitem uznania za koszty wynoszącym odpowiednio 75%. Natomiast pozostała część raty leasingowej – ta bezpośrednio odnosząca się do zakupu samochodu – nie będzie podlegać żadnym dodatkowym uszczupleniom (pozostanie 100% kosztów do odliczenia).

Wobec tak ustalonych przepisów prawa podatkowego łatwo zauważyć, iż dla wielu przedsiębiorców korzystniejsze okaże się wydzielenie opłat eksploatacyjnych od umowy leasingowej. Dla osób korzystających z auta firmowego także do celów prywatnych sytuacja nie ulegnie zmianie. Jednak Ci przedsiębiorcy, którzy używają pojazdu jedynie firmowo, będą mogli odliczyć aż 100% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

E-gwarancja w Banku Millennium

W Banku Millennium jest już dostępna E-gwarancja dla firm. To gwarancja wystawiana w formie elektronicznej, która wykorzystuje bezpieczny, elektroniczny podpis kwalifikowany.

author
Aneta Jankowska
19 czerwca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Promocja: „Konto Mega Oszczędnościowe – XX edycja” w Alior Banku

W Alior Banku trwa dwudziesta edycja promocji Konta Mega Oszczędnościowego, w której Klienci Alior Banku mogą otrzymać oprocentowanie na poziomie 1,7% dla kwoty do 100 000 złotych na okres trzech miesięcy. Sprawdź szczegóły.

author
Patryk Byczek
22 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – VII edycja” w Banku Pekao

Bank Pekao przygotował dla swoich młodszych i starszych Klientów bardzo prostą promocję, w której zainteresowani mogą zgarnąć 50 złotych. Promocja trwa do 30 października 2019 roku.

author
Patryk Byczek
24 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Filarum

Filarum jest firmą oferującą krótkoterminowe pożyczki dostępne przez Internet i przez telefon. Maksymalna kwota pożyczki w tej firmie to 5000 zł, które możemy spłacić do 30 dni. Wszystkie koszty pożyczki w Filarum są jasno przedstawione jeszcze przed podpisaniem umowy.

author
Aleksandra Gościnna
11 stycznia 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Chwilówka od PKO BP?

Największy w Polsce Bank – PKO BP zamierza wejść w rynek internetowych pożyczek chwilówek.

author
Patryk Byczek
11 czerwca 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas organizuje finansowe warsztaty dla dzieci

BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym o zorganizowaniu warsztatów online „Samodzielniaki ogarniają budżet”, które są skierowane do rodziców i dzieci, które chcą nauczyć się samodzielności w świecie finansów. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
28 kwietnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj