Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że do 29 lipca 2021 roku w ofercie Biura Maklerskiego Banku Pekao są dostępne certyfikaty, które bazują na notowaniach dwóch globalnych potentatów z branży wydobywczej. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 21.07.2021
Udostępnij:

Mowa o drugiej na świecie pod względem przychodów spółce zajmującej się wydobywaniem rud i metali Rio Tinto Plc oraz największego producenta złota Newmont Corp. Produkt daje Klientom gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału.

Inwestycja w certyfikaty strukturyzowane, które znalazły się w naszej ofercie daje ekspozycję na trend na rynku surowców przemysłowych, związany m.in. z programami  infrastrukturalnymi i odbudową gospodarek po pandemii. Przy tym certyfikaty te chronią kapitał i zabezpieczają przed zmianą nastawienia do rynku surowcowego w średnim okresie.

– mówił cytowany w komunikacie Piotr Kozłowski dyrektor Biura Maklerskiego Pekao.

Certyfikaty z gwarancją kapitału

Maksymalny okres inwestycji w certyfikacie trwa 5 lat, natomiast co roku cena każdej ze spółki jest porównywana z ceną wyjściową. Ponadto jeżeli notowania każdej z akcji są na poziomie lub powyżej ceny referencyjnej następuje Autocall (automatyczna wypłata zainwestowanego kapitału wraz z kuponem i zakończenie inwestycji). Kupon na koniec kolejnych lat oferuje dodatkowe 2,1%, 6,2%, 9,3% oraz 12,4% do kapitału początkowego. W najlepszym scenariuszu dla inwestora zysk z inwestycji po pięciu latach może wejść na poziom 20% w przypadku, gdy notowania każdej z akcji w tym samym momencie przekroczą wartość wyjściową w chwili piątej, ostatniej obserwacji.


Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/681973/bank-pekao-s-a-wyplaci-75-dywidendy-za-2020-rok

Komentarze