Lista ostrzeżeń KNF – co to jest?

Lista ostrzeżeń KNF – co to jest?

author
Dominika Sobieraj
06 stycznia 2019

Spis treści

 1. Co to jest?
 2. Kto może trafić na listę KNF?
 3. Jakie są konsekwencje wpisania na listę?
 4. Pytania i odpowiedzi.
 5. Podsumowanie.

CO TO JEST? 

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to lista, na której znajdują się firmy podejrzane o nieuczciwe działania. Komisja Nadzoru Finansowego na bieżąco aktualizuje taką listę na swojej stronie internetowej (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne).

Ostrzeżenia KNF mają przestrzegać konsumentów przed korzystaniem z usług tych podmiotów, które nie działają zgodnie z prawem. KNF jest centralnym organem administracji rządowej, który – jak sama nazwa wskazuje – sprawuje nadzór nad całym rynkiem finansowym w naszym kraju. Tworzenie listy ostrzeżeń publicznych jest jednym z działań KNF, które służy zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentom.

KTO MOŻE TRAFIĆ NA LISTĘ KNF? 

Na listę ostrzeżeń publicznych KNF mogą trafić wszystkie podmioty, które nie działają zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem. Wobec takich firm KNF wystosowuje oskarżenie o popełnienie przestępstwa i na czas ustalenia, czy dany podmiot faktycznie złamał prawo, umieszcza go na liście oskarżeń publicznych.

Na listę KNF trafiają głównie te podmioty, wobec których organ otrzymuje skargi i sygnały od:

 • konsumentów,
 • banków,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • towarzystw ubezpieczeniowych,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • policji.

KNF stale monitoruje także doniesienia prasy, różnych mediów elektronicznych. Urząd nadzoruje także to, co pisze się na różnych forach internetowych związanych z giełdami i inwestowaniem. Na listę mogą zatem trafić wszyscy, wobec których gdziekolwiek wystosowano podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstwa. Weryfikacją doniesień o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu firm zajmują się poszczególne komórki merytoryczne UKNF.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE WPISANIA NA LISTĘ? 

Podstawową konsekwencją wpisania danej firmy na listę jest upublicznienie jej danych na stronie internetowej KNF. Wszyscy konsumenci mogą zobaczyć:

 • nazwę podmiotu, który jest podejrzany o przestępstwo,
 • numer, który identyfikuje dany podmiot (NIP, REGON albo KRS),
 • nazwę prokuratury, która prowadzi sprawę danej firmy,
 • opis przebiegu postępowania (informacje o wszystkich prawomocnych orzeczeniach, które zostały wydane w trakcie postępowania karnego).

Firmy wpisane na listę KNF – jeżeli potwierdzą się podejrzenia wobec nich – są zobowiązywane do zapłaty kary finansowej. Tylko w ubiegłym roku KNF nałożyło kary na łącznie 20 000 000 zł. Przy ustalaniu wysokości kary pod uwagę brane są okoliczności złamania prawa, częstotliwość popełniania danego naruszenia oraz sytuacja finansowa firmy.

Ostatnią (i chyba najważniejszą) konsekwencją wpisania podmiotu na listę jest bezpieczeństwo konsumentów. Wystosowanie ostrzeżenia ze strony KNF zazwyczaj skutkuje dużą ostrożnością wśród Klientów. Szczególne znaczenie ma to na rynku pożyczek online, na którym zaufanie do danej firmy pożyczkowej ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o zadłużeniu się.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

1. Czy dany podmiot może być wykreślony z listy oskarżeń publicznych?

Prawie do końca 2015 roku takiej możliwości nie było. Podmiot raz wciągnięty na listę, choćby został oczyszczony ze stawianych mu zarzutów, pozostawał na niej na zawsze. Teraz przepisy pozwalają na wykreślenie podmiotu z listy KNF, ale tylko w trzech przypadkach:

 1. nastąpiło umorzenie postępowania,
 2. wydano wyrok uniewinniający,
 3. została wydana odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego.

2. Co zrobić, aby zostać usuniętym z listy?

Komisja Nadzoru Finansowego nie usuwa podmiotu automatycznie po rozpatrzeniu sprawy. Konieczne jest do tego złożenie wniosku przez podmiot, który niesłusznie znalazł się na liście.

3. Czy z wpisem na listę można nadal prowadzić działalność gospodarczą?

Tak, nie ma żadnych przeszkód dla dalszego prowadzenia działalności.

4. Czy warto nawiązywać współpracę z podmiotem wpisanym na listę KNF?

KNF po to umieszcza dany podmiot na liście, by ostrzec wszystkich konsumentów przed nawiązywaniem z nim współpracy finansowej. Jeżeli konsument decyduje się na korzystanie z usług takiego podmiotu, to czyni to na własne ryzyko.

5. Gdzie można sprawdzić aktualną listę ostrzeżeń KNF?

Aktualna lista prezentowana jest zawsze na stronie internetowej KNF w zakładce “Lista ostrzeżeń publicznych KNF”. Ponadto aktualną listę ostrzeżeń można znaleźć w aplikacji mobilnej KNF Alert. Szybki dostęp do takich informacji może ułatwić weryfikację podmiotu, z którym chcemy podjąć współpracę.

6. Z jakiego powodu można zostać wpisanym na listę ostrzeżeń publicznych KNF?

Tak naprawdę nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Powodem może być bowiem zastosowanie w firmie jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem. Najpopularniejsze powody wpisów to obecnie:

 • prowadzenie giełd towarów bez zezwolenia,
 • wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia KNF,
 • prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia,
 • wykonywanie działalności inwestycyjnej bez posiadania wpisu do rejestru agentów.

PODSUMOWANIE 

 1. Lista KNF ma ostrzegać konsumentów przed korzystaniem z usług firm podejrzanych o nieuczciwe działania.
 2. Konsument, który mimo ostrzeżenia nawiązuje współpracę z podmiotem z listy KNF, czyni to na własną odpowiedzialność.
 3. Wobec wszystkich podmiotów z listy KNF prowadzone są postępowania wyjaśniające.
 4. Firma, wobec której podejrzenia się potwierdzą, pozostaje na liście KNF, a ponadto musi zapłacić wysoką karę finansową.
 5. Podmiot, wobec którego podejrzenia się nie potwierdziły, może zostać usunięty z listy ostrzeżeń publicznych KNF.
 6. Usunięcie z listy następuje jedynie na wniosek podmiotu.
 7. Firma z wpisem na liście ostrzeżeń do wydania wyroku nadal może prowadzić działalność gospodarczą.
 8. Zainteresowanie się wpisem na liście KNF leży w interesie konsumenta – firma nie ma obowiązku informować o tym podczas nawiązywania współpracy.
 9. Powodem do wpisania na listę ostrzeżeń publicznych może być każde działanie firmy podjęte niezgodnie z obowiązującym prawem.
 10. Aktualna lista ostrzeżeń publicznych KNF jest prezentowana na stronie internetowej organu.

Źródła:

https://www.knf.gov.pl

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile koronawirus kosztuje światową gospodarkę?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 marca 2020

Ile koronawirus kosztuje światową gospodarkę?

Elektroniczne zwolnienie e-ZLA
Ekonomia
author
Aneta Jankowska
04 stycznia 2018

Elektroniczne zwolnienie e-ZLA

Kwarantanna polskich banknotów – NBP podejmuje specjalne kroki
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
14 marca 2020

Kwarantanna polskich banknotów – NBP podejmuje specjalne kroki

Santander Bank Polska w Krakowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Krakowie

Kredyt gotówkowy Ryki
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
11 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Ryki

Nowe dowody osobiste – sprawdź wygląd
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
28 września 2018

Nowe dowody osobiste – sprawdź wygląd

Porównaj