„Mały ZUS Plus” – nowa preferencyjna składka

„Mały ZUS Plus” – nowa preferencyjna składka

author
Halszka Gronek
28 grudnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Już za nieco ponad miesiąc „Mały ZUS Plus” wyprze stosowaną dotychczas preferencyjną stawkę ubezpieczenie społecznego nazywaną Małym ZUS-em. Z nowelizacji, której wdrożenie postulował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skorzystają szczególnie ci przedsiębiorcy, dla których opłacanie składek na ubezpieczenia stanowiło dotąd istotną barierę prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 1 lutego 2020 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej, z której inicjatywą i komentarzami wystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzięki nowej podstawie prawnej ustawodawca poszerzył tzw. „Mały ZUS” stosowany w Polsce od 2019 roku, a dokładniej – zwiększył grono przedsiębiorców uprawnionych do płacenia składek preferencyjnych. Mówiąc najprościej, jak to możliwe, od lutego przyszłego roku dotychczasowy „Mały ZUS” zostanie zastąpiony „Małym ZUS-em Plus”.

W nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych zrezygnowano z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym (umożliwiającego skorzystanie z ulgi) w oparciu o wskaźnik kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku pomnożony przez 30. Po wejściu w życie ogłoszonych zmian próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych będzie wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy. Co równie ważne, ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu przedsiębiorcy.

Poprawki do projektu ustawy o „Małym ZUS Plus” zgłaszał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w tej sprawie między innymi proponowaną nowelizację dotyczącą zobowiązania ZUS-u do zasięgania dodatkowych informacji potwierdzających przychody i dochody bezpośrednio z Krajowej Administracji Skarbowej (zamiast żądania tych informacji od przedsiębiorcy). Wdrożenie w życie kolejnych postulatów Rzecznika MŚP to duże wyróżnienie i dowód poważnego traktowania przez władzę Polski.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek

Jak czytamy w najnowszym komunikacie prasowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dzięki nowelizacji ustawy systemowej ustalanie podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy polegać będzie na pomnożeniu przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. 

Nieco inna sytuacja dotyczyć będzie przedsiębiorców, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i którzy równocześnie nie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, W ich przypadku obowiązywać będą dwa warianty:

1. rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (bez kwoty tegoż podatku);

2. rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5. 

Tak sam przelicznik, jak ten przedstawiony w punkcie drugim (powyżej) dotyczyć będzie także przedsiębiorców, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dla kogo”Mały ZUS Plus”?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje, iż warunkiem uzyskania prawa do „Małego ZUSu Plus” jest to, aby przedsiębiorca prowadził działalność w ubiegłym roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. Co niezwykle ważne, z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku od towarów i usług.

Warto odnotować, że oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z „Małego ZUS-u Plus” powinien przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, tak jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.

Obniżone składki ubezpieczeniowe będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń pozostają bez zmian. Podobnie nie ulegnie zmianie kolejność korzystania przez przedsiębiorców z dotychczasowych ulg w opłacaniu składek. Nowelizacja jest ważną zmianą szczególnie dla tych, dla których opłacanie składek na ubezpieczenia stanowiło istotną barierę prowadzenia działalności gospodarczej.


Źródła:
https://rzecznikmsp.gov.pl/zmiany-w-ustawie-maly-zus-plus-po-postulatach-rzecznika-msp/

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Poczta Polska ostrzega przed oszustami

Poczta Polska ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników instytucji. Przestępcy dwukrotnie dzwonią do osób starszych i próbują wyłudzić od nich pieniądze.

author
Aneta Jankowska
13 lutego 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Santander Bank Polska w Jędrzejowie

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w naszym kraju. Jeden z oddziałów banku zlokalizowany jest w Jędrzejowie. Sprawdź dane kontaktowe do placówki i jej ofertę.

author
Patryk Byczek
30 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Ropczycach – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Ropczycach to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
07 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

W kwestii tego, co może zająć komornik, istnieje wiele wątpliwości. Sprawy te w większości nie są jasno wytłumaczone w obowiązujących ustawach. Dotarliśmy do przepisów, które definiują, czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy.

author
Dominika Byczek
11 lutego 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Porozumienie UKNF i KIR o innowacjach finansowych

Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformowały w ostatnim czasie o zawarciu porozumienia. W ramach współpracy strategicznej instytucje będą działać w stronę rozwoju infrastruktury typu fintech w Polsce, jak również wspierania innowacyjności rynku finansowego.

author
Alicja Hirsekorn
02 września 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Decyzje finansowe Polaków – raport Provident

Podejmowanie decyzji w sprawach finansowych bywa bardzo stresujące. Często w takich sytuacjach szukamy porady. Gdzie? Z badania Provident Polska wynika, że przede wszystkim sugerujemy się opiniami, które znajdziemy w sieci.

author
Aneta Jankowska
20 sierpnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj