Konstytucja Biznesu to największa od 30 lat reforma prawa gospodarczego. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie funkcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Sprawdź, jaki jest zakres kompetencji osoby obejmującej to stanowisko i kto aktualnie pełni tę funkcję.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 14.12.2018
Udostępnij:

Spis treści

  1. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – najważniejsze informacje.
  2. O konstytucji Biznesu.
  3. Zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
  4. Kompetencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
  5. Cechy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik stoi na straży praw przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Może on wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień konkretnych przepisów oraz interweniować, gdy prawo przedsiębiorców będzie łamane.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło już pierwszego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – został nim Adam Abramowicz (więcej przeczytasz w naszym artykule Adam Abramowicz został rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców).

O Konstytucji Biznesu 

Konstytucja Biznesu weszła w życie 1 marca 2018 roku. W jej skład wchodzą następujące ustawy:

1. Prawo przedsiębiorców (a także przepisy, które wprowadzają ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”).

2. Ustawa  o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców.

3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Biznesu zmieniła prawo około dwustu obowiązujących dotychczas ustaw. Reforma ta wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Więcej o szczegółach zmian, które wprowadza Konstytucja Biznesu, możesz przeczytać tutaj.

Zadania Rzecznika MŚP 

1. Czuwanie nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności, równego traktowania oraz zasad uczciwej konkurencji.
2. Podejmowanie działań dotyczących ogółu przedsiębiorców.
3. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej.
4. Pomaganie w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją.
5. Współpracowanie z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności dotyczącej przedsiębiorczości i prawa gospodarczego.


Kompetencje Rzecznika MŚP 

1. Żądanie od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców.
2. Możliwość wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych.
3. Wnoszenie skarg do sądu administracyjnego.
4. Występowanie do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej.
5. Zwracanie się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

Cechy Rzecznika MŚP 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców musi zgodnie z prawem być:
1. Bezstronny.
2. Apolityczny.
3. Sprawujący sześcioletnią kadencję.

„Najsilniejsze dziś gospodarki świata zbudowały swój dobrobyt dzięki wysokiej jakości partnerstwu na linii administracja publiczna – przedsiębiorcy. Właśnie to zapewnia Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera” – zaznacza minister przedsiębiorczości i technologii – Jadwiga Emilewicz.


źródło grafiki: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/ulatwienia-dla-firm-od-2017/konstytucja-biznesu

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

Super przejrzysty artykuł, w końcu wiem, o co chodzi!!