Co to jest marża kredytu?

Co to jest marża kredytu?

author
Halszka Gronek
07 czerwca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Decyzja o wzięciu kredytu w banku powinna być przemyślana, a przede wszystkim „przekalkulowana”. By nie przepłacić na kredycie, warto sprawdzić szczegóły ofert kredytowych i upewnić się, że na nasze pieniądze zostaną dobrze zagospodarowane. Ważnym elementem oprocentowania kredytu jest marża, bo to właśnie na niej zarabiają banki. Czym tak naprawdę jest marża i od czego zależy jej wartość?

Czym jest marża kredytu - w skrócie

Marża to różnica między ceną sprzedaży dobra a kwotą jego wcześniejszego zakupu bądź wytworzenia. Wartość marży oznacza po prostu zysk, czyli nadwyżkę pieniężną uzyskiwaną dzięki realizacji sprzedaży.

W języku bankowym marża kredytowa to zysk, jaki osiągnie bank, udzielając kredytu klientowi. Banki zarabiają dzięki marży, tak jak dystrybutor zarabia na sprzedaży produktów nabytych po cenie producenta.

Marża banku a oprocentowanie kredytu

Na przekór powszechnie słyszanym opiniom, oprocentowanie kredytu nie jest wartością, jaką bank zarobi dzięki udzieleniu kredytu. Zysk ten, czyli marża, jest jedynie składową wartości oprocentowania. Pozostałą część stanowi stopa bazowa, nazywana także stawką referencyjną. Jest to ustalana przez rynek stopa procentowa danej transakcji. Stawka referencyjna jest podstawą oprocentowania wszelkich kredytów.

Stopą bazową kredytów złotowych na polskim rynku międzybankowym jest WIBOR. LIBOR i EURIBOR to stopa bazowa w kredytach dewizowych (czyli tych, które nominowane zostały w konkretnych walutach zagranicznych).

Stawka referencyjna jest niezależna od banku i kredytobiorcy. Jej wartość zmienia się cyklicznie – zwykle nowa stawka referencyjna ustalana jest co trzy miesiące. Na jej regulacje wpływają wszelkie mechanizmy rynkowe, a przede wszystkim Rada Polityki Pieniężnej – decyzyjny organ Narodowego Banku Polskiego.

Marża, w przeciwieństwie do stopy bazowej, nie ma stałej i określonej rynkowo wartości. Jej wysokość zależna jest od preferencji kredytodawcy, czyli banku. Co istotne – marża nie rośnie ani nie maleje w okresie kredytowania. Jej wartość procentowa, określona na podpisanej przez kredytobiorcę umowie z bankiem, nie ulegnie zmianie do końca spłacania kredytu, oczywiście pod warunkiem jego terminowej spłaty.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Kredyty online – całkowicie przez Internet

Kredyty gotówkowe – najlepsze oferty

Kredyty konsolidacyjne – jedna, stała rata

Kredyty hipoteczne – kup własne mieszkanie lub dom

Od czego zależy marża

Marża kredytowa zależy od indywidualnej polityki banku. Choć jej wartość jest zwykle określona, może podlegać zmianom. Ostateczna marża dostosowywana jest do indywidualnego klienta, jego zdolności kredytowej i preferowanych warunków kredytu. Każdemu kredytobiorcy zależy na jak najkorzystniejszej marży – im niższa jej wartość, tym niższa rata do spłacania. Jakim elementom mającym wpływ na wysokość marży warto się więc przyjrzeć?

1. Wskaźnik LTV (ang. „Loan to Value”, czyli „Pożyczka wobec Wartości”)

Wskaźnik ten określa stosunek kwoty kredytu do wartości jego zabezpieczenia (czyli wartości nieruchomości dla kredytu hipotecznego). Im wyższy wskaźnik LTV, tym wyższe koszty kredytu, ponieważ dla banku finansowanie nieruchomości w wyższej kwocie wiąże się ze znacznie większym ryzykiem kredytowym. Wskaźnik LTV liczony jest procentowo. W roku 2017 jego wartość nie mogła przekraczać 80%, co obligowało kredytobiorcę do wniesienia wkładu własnego o wysokości 20% wartości nieruchomości. Przykładowo:

– wartość nieruchomości: 100 000 zł;
– maksymalna kwota kredytu (wskaźnik LTV = 80%): 80 000 zł;
– wymagany wkład własny (20% wartości nieruchomości): 20 000 zł.

2. Cel kredytu

Warto pamiętać, że bank ustala odrębne marże w zależności od rodzaju kredytu, o jaki kredytobiorca się stara. Najniższą marżę zaproponuję bank w przypadku kredytu za zakup nieruchomości, jego budowę bądź remont. Nieco wyższą marżą charakteryzują się kredyty konsolidacyjne – czyli te przeznaczone na spłatę innych, zaciągniętych wcześniej kredytów (zarówno hipotecznych, jak i „pożyczek bez BIK” oraz „chwilówek”). Najwyższa marża przypada na pożyczki hipoteczne, z których środki pożyczkobiorca może wykorzystać na dowolny cel.

3. Wysokość wkładu własnego

Tu reguła jest prosta: im wyższy wkład własny, tym atrakcyjniejsza marża dla kredytobiorcy. Różnice te, w zależności od indywidualnych ofert, mogą być tak znaczne, że bardziej opłacalne okaże się wstrzymanie decyzji o wzięciu kredytu, zgromadzenie większej sumy oszczędności i ponowne złożenie wniosku o kredyt hipoteczny.

4. Analiza ryzyka i sytuacji kredytobiorcy

To czynnik niezwykle znaczący w przypadku ustalania wysokości marży. Zanim bank udzieli kredytu, przeprowadza weryfikację osoby kredytobiorcy. Sprawdza jego aktualną sytuację finansową, historię kredytową czy też długość trwania współpracy z danym bankiem. Im lepsza okaże się sytuacja finansowa klienta, tym korzystniejsza marża zostanie mu przyznana.

Jednak nie tylko zarobki są istotne dla banku, lecz również sposób zatrudnienia klienta. Osoby posiadające umowę o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, będą dla banku klientami o wysokim stopniu wiarygodności i z pewnością otrzymają korzystną marżę kredytową.

Marża zależy również od tego, jaki czas jesteśmy klientami banku. Długoletni klienci z potwierdzoną płynnością finansową mogą liczyć na niską marżę. Znaczące jest również korzystanie z dodatkowych produktów oferowanych przez bank – debetu, karty kredytowej, ubezpieczenia itp. Wykupienie tych usług może wpłynąć na obniżenie marży kredytu, jednak warto zweryfikować, czy będzie to dla nas opłacalne.

Marża a prowizja

Często nierozróżnianymi wartościami są marża i prowizja. Choć oba elementy stanowią zysk dla banku, jednak nie są one tym samym.

Prowizja jest opłatą jednorazową, którą klient zazwyczaj wnosi „z góry” przy wypłacie niektórych kredytów i pożyczek (np. „szybkiej pożyczki na dowód”). Prowizja jest ustalana jako procent od wartości kredytu. Przykładowo: 2-procentowa prowizja dla kredytu w wysokości 100 000 zł będzie wynosiła 2 000 złotych. Bywa tak, że prowizja jest wliczana w kredyt, czyli podlega ratalnemu spłacaniu wraz z pozostałą wartością spłaty. Dzieje się tak najczęściej w przypadku kredytów wziętych na duże sumy, gdzie zapłacenie jednorazowej prowizji wiązałoby się z poniesieniem sporych kosztów.

Marża, w przeciwieństwie do prowizji, nie jest opłatą jednorazową, lecz pobieraną wraz z ratami. Zależność między wysokością marży a prowizji jest oczywista: im mniejsza marża, tym większa prowizja i na odwrót. Bank zawsze zarobi na udzieleniu kredytu – jeśli zmniejszy jedną opłatę, z pewnością podwyższy drugą. Dlatego kredyty bezprowizyjne nie zawsze są opłacalne. Brak prowizji zostanie zrekompensowany wysoką marżą opłacaną przez kredytobiorcę wraz z ratami.

Co więc wybrać: ofertę z niską marżą, lecz wysoką prowizją za udzielenie kredytu, czy może kredyt bezprowizyjny z wysoką marżą? Na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie. Na rozstrzygnięcie problemu wpływ ma wiele zmiennych, dlatego decydując się na kredyt, należy indywidualnie przekalkulować koszt obu ofert i wybrać opcję korzystniejszą.

Jest jednak jedna stała zależność dotycząca opłacalności kredytów: jeżeli decydujemy się na pożyczkę z długim okresem spłaty, korzystniejsza będzie opcja kredytu z wysoką prowizją, lecz niską marżą. Jeśli natomiast chcemy spłacić swój kredyt wcześniej, bardziej opłacalna będzie oferta bezprowizyjna z wyższą marżą.

Przykładowe marże

Marże kredytowe oferowane przez banki dla kredytów w PLN wynoszą obecnie (w zależności od różnych czynników) od około 1,5 do 4 procent. Przykładowo kredyt hipoteczny „Lekka rata” w ING Banku Śląskim oferuje 1,69% marży, natomiast proponowana marża w kredycie hipotecznym „Zamieszkaj tak, jak lubisz” w mBanku wynosi aż 3,50% (dane na dzień 29.03.2018).

Są to oczywiście uśrednione wartości i warto mieć na uwadze, iż w zależności od kwoty kredytu, indywidualnych preferencji i historii kredytowej klienta mogą one ulec znacznej zmianie.

Podsumowanie

Wybór oferty kredytowej, która zakłada korzystną marże i prowizję, to niezwykle ważny i dający korzyści krok. Jednak oprócz oferty z jak najniższą marżą, ważny jest również wybór najkorzystniejszego dla danego klienta okresu oraz sposobu kredytowania. Istotnym jest również przyjrzenie się kosztom okołokredytowym: zarówno tym podstawowym (prowizja, ubezpieczenie pomostowe czy też ubezpieczenie niskiego wkładu własnego), jak i pozabankowym (np. koszt ustanowienia hipoteki, opłaty materialne oraz podatek od czynności cywilno-prawnych).

W ofertach warto przebierać tak długo, aż znajdzie się opcję najlepszą i spełniającą nasze oczekiwania. Czas poświęcony na poszukiwania najkorzystniejszej oferty daje gwarancję najlepszego zainwestowania oraz zagospodarowania finansów.

Pytania i odpowiedzi

Marża kredytowa to zysk, który bank osiąga udzielając kredytu klientowi. Jest to różnica między ceną sprzedaży kredytu a jego kosztem. MArża wpływa na całkowity koszt kredytu.

Oprocentowanie kredytu składa się z marży banku i stopy bazowej, nazywanej również stawką referencyjną. Marża to zysk banku, natomiast stopa bazowa jest ustalana przez rynek i niezależna od banku i kredytobiorcy.

Wysokość marży kredytowej zależy od polityki banku i może być dostosowana do indywidualnego klienta, jego zdolności kredytowej i preferowanych warunków kredytu.

Wskaźnik LTV (Pożyczka wobec Wartości) określa stosunek kwoty kredytu do wartości jego zabezpieczenia. Im wyższy wskaźnik LTV, tym wyższe koszty kredytu, ponieważ dla banku finansowanie większej kwoty wiąże się z większym ryzykiem kredytowym.

Rodzaj kredytu ma wpływ na wysokość marży. Kredyt na zakup, budowę lub remont nieruchomości zwykle ma niższą marżę, podczas gdy kredyty konsolidacyjne i hipoteczne mają wyższą marżę.

Im wyższy wkład własny, tym atrakcyjniejsza marża dla kredytobiorcy. Banki oferują korzystniejsze warunki kredytowe dla klientów, którzy mają większy wkład własny.

Analiza sytuacji finansowej kredytobiorcy jest istotna przy ustalaniu wysokości marży. Im lepsza sytuacja finansowa klienta, tym korzystniejsza marża może zostać przyznana.

Marża to zysk banku pobierany wraz z ratami kredytu, podczas gdy prowizja to jednorazowa opłata wniesiona przez klienta przy udzieleniu kredytu. Marża jest stała, podczas gdy prowizja może różnić się w zależności od wartości kredytu.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kampania „Bezpieczny PESEL” w pociągach Kolei Mazowieckich

Ruszył drugi etap „pociągowej” akcji informacyjnej systemu „Bezpieczny PESEL”. Od początku listopada specjalny spot informacyjny emitowany jest w pociągach Kolei Mazowieckich. Twórcy systemu chcą zachęcić konsumentów do jak najliczniejszego rejestrowania swych kont celem uniknięcia potencjalnych wyłudzeń kredytów czy pożyczek na dane osobowe.

author
Halszka Gronek
10 listopada 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Koniec działalności sektora instytucji pożyczkowych?

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych ogłosił, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy antylichwiarskiej zakończy się dzialalność całego sektora pożyczkowego w Polsce. Konsumenci skazani będą na korzystanie z produktów oferowanych przez banki, a ci najbardziej najbardziej zdesperowani – na lichwiarskie pożyczki podmiotów działających w szarej strefie.

author
Halszka Gronek
20 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Chwilówki Katowice

Chcesz znaleźć najlepszą pożyczkę chwilówkę w Katowicach? Sprawdź nasze zestawienie.​ Wszystkie produkty dostępne są bez wychodzenia z domu. Maksymalna kwota chwilówki to 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
11 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Sanoku

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Sanoku – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
29 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Legitymacja szkolna w smartfonach?

W piątek 3. sierpnia do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych. Polski rząd chce wprowadzić do obiegu mLegitymacje szkolne. 

author
Halszka Gronek
04 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Chwilówki Inowrocław

Potrzebujesz szybkiej pożyczki chwilówki? W takim razie koniecznie sprawdź nasz ranking takich pożyczek dla osób z Inowrocławia. Wszystkie prezentowane poniżej oferty dostępne są bez wychodzenia z domu. Najwyższa oferta to nawet 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
25 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj