Nadchodzą złe czasy dla pośredników kredytu hipotecznego?

Nadchodzą złe czasy dla pośredników kredytu hipotecznego?

author
Halszka Gronek
12 listopada 2019

Proponowane przez premiera podniesienie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego może zmniejszyć zysk podmiotów nadzorowanych nawet do 35%. Czy to oznacza koniec rynku pośredników kredytu hipotecznego?

Trzy największe w Polsce instytucje pozarządowe stojące na straży interesów polskich przedsiębiorców wzięły pod lupę nowy rządowy projekt podniesienia opłat w obszarze pośrednictwa kredytowego. Mowa oczywiście o Konfederacji Lewiatan, Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Sporządzony w wyniku ich obszernej analizy raport przedstawiła szczegółowe dane dotyczące kosztów nadzoru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Jakie wnioski płyną z analizy ekspertów? Przede wszystkim takie, że proponowane przez Prezesa Rady Ministrów podniesienie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego może zmniejszyć zysk podmiotów nadzorowanych nawet do 35%. Co więcej, stworzy raportu są zdania, że wprowadzenie zapowiedzianych zmian pogorszy możliwości inwestycyjne i zatrudnieniowe firm zajmujących się pośrednictwem kredytów hipotecznych. Czy oznacza to rychły zmierzch rynku doradztwa kredytowego? O tym w dalszej części wpisu.

Wysokość opłaty na rzecz KNF-u

Konfederacja Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce krytycznie odnoszą się od projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. 

Według wyliczeń tychże instytucji opartych na danych otrzymanych od siedmiu zrzeszonych w tych organizacjach podmiotów, firmy zajmujące się pośrednictwem kredytami hipotecznymi mają zapłacić tak zwaną opłatę za nadzór KNF za rok 2019 w kwocie około 1 mln złotych. Suma ta odnosi się oczywiście do aktualnej stawki maksymalną za nadzór (0,15% sumy przychodów z działalności pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych). 

Jeśli propozycje wysunięte przez Prezesa Rady Ministrów wejdą w życie, a stawka maksymalna zostanie podniesiona do 0,3%, tylko tych siedem podmiotów, które udostępniły dane do raportu, w  2020 roku zapłaciłoby ponad 2 mln złotych. Warto jednak zaznaczyć, iż w rejestrze pośredników kredytowych kredytu hipotecznego widnieje nie siedem, lecz ponad 830 firm. 

"

Koszty nadzoru KNF wzrosną w tym roku o 40%, nawet bez podnoszenia stawki. […] Dodatkowo podwyższy je również znaczny wzrost wartości kredytów udzielonych z pomocą pośredników. KNF otrzyma więc zdecydowanie wyższe opłaty, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w zakresie obowiązującej stawki. Zaproponowana podwyżka opłaty (aż o 100%) jest tak wysoka, że znacząco odbije się na kondycji firm z sektora pośrednictwa kredytu hipotecznego

– mówi Adrian Jarosz, prezes zarządu Związku Firm Pośrednictwa Finansowego.

Wzrost stawki grozi przyszłości sektora

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, instytucje odpowiedzialne za opracowanie raportu, a więc ZFP, KL i ZFPF, nie zgadzają się również z jednym ze stwierdzeń zawartych w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. Mowa o zapisie, według którego wszelkie zawarte w projekcie regulacje nie będą miały wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Instytucje uważają owe zdanie za nieprawdziwe. Jak wynika z ich analizy, wzrost stawki wpłynie przede wszystkim na podmioty sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, bo do właśnie tego sektora w szczególności zalicza się pośredników kredytów hipotecznych. Jak tłumaczy mec. Marcin Czugan, wiceprezes zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych:

"

Zaproponowany w projekcie rozporządzenia wzrost stawki spowoduje znaczne obciążenie budżetów firm pośrednictwa kredytowego kredytu hipotecznego. Liczymy na to, że – z uwagi na istotność tego zagadnienia dla rynku pośrednictwa kredytów hipotecznych – merytoryczna dyskusja w tym zakresie będzie kontynuowana, przede wszystkim w oparciu o zaprezentowane dane liczbowe, jak również o wszelkie dodatkowe informacje w zakresie rynku pośrednictwa kredytu hipotecznego, jakie Ministerstwo Finansów chciałoby pozyskać.

Instytucje wyszły w kompromisową propozycją zmiany stawki – taką, która zarówno wspomoże budżet Komisji Nadzoru Finansowego, jak i zanadto nie obciąży portfeli pośredników. Istotą pomysłu jest wprowadzenie nowej maksymalnej stawki w 2020 roku nie przekraczającej progu 0,20%. Jeśli chodzi o sposób zapłaty, organizacje proponują zachowanie dwóch zaliczek bądź też jedną wpłatę zaliczki (0,2%) do końca czerwca roku kalendarzowego.


Źródła:
https://zpf.pl/wzrost-kosztow-nadzoru-nad-posrednikami-kredytu-hipotecznego-pogorszy-ich-wyniki-finansowe/

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Zgoda ogólna i zgoda indywidualna
Porady BIK
author
Halszka Gronek
24 kwietnia 2013

Zgoda ogólna i zgoda indywidualna

PKO BP w Nowym Targu
Oddziały
author
Halszka Gronek
30 lipca 2019

PKO BP w Nowym Targu

Ranking chwilówek – kwiecień 2020
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
01 kwietnia 2020

Ranking chwilówek – kwiecień 2020

Nowości w bankowości elektronicznej Santander Bank Polska
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
16 maja 2020

Nowości w bankowości elektronicznej Santander Bank Polska

T-Mobile Usługi Bankowe w Kielcach
Oddziały
author
Halszka Gronek
13 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Kielcach