Trwa sezon grzewczy. Chociaż pogoda za oknem nie osiąga najniższych temperatur, to najgorsze dopiero przed nami. Polskie miasta walczą z największym smogiem w Europie. Które z nich jest najbardziej zanieczyszczone?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 07.11.2018
Udostępnij:

Zgodnie z opublikowanym na koniec października przez Europejską Agencję Środowiska raportem, Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Europie. W zestawieniu przeanalizowano jakość powietrza w 2016 roku w około 2 500 miast w 41 krajach Europy.

Badania sprawdziły stężenie:

  • pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, czyli głównych składników smogu,
  • rakotwórczego benzo(a) pirenu, 
  • tlenków azotu,
  • związków siarki i ozonu.

Pył zawieszony (PM), dwutlenek azotu (NO2) i ozon przypowierzchniowy (O3) to substancje, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Osoby mieszkające w miastach mogą mieć z tego powodu poważne problemy zdrowotne.

19 na 20 najbardziej zanieczyszczonych miast leży w Polsce

Wyniki raportu są zatrważające – na 20 miast, które są w najgorszym stanie, 19 lokalizacji znajduje się właśnie nad Wisłą.

Zdaniem WHO – Światowej Organizacji Zdrowia średnioroczne stężenie BaP (benzo(a) pirenu) nie powinno przekraczać 1 nanograma na metr sześcienny, w przeciwnym razie szkodzi zdrowiu. 

Niestety, w Nowej Rudzie, która zajęła pierwsze miejsce w raporcie, poziom BaP przekracza tę normę 18-krotnie. Patrząc dalej, w Tomaszowie Mazowieckim jego stężenie wynosi 15 nanogramów na metr sześcienny, a w Rybniku – 13.

Podobnie jest z emisją pyłu zawieszonego PM2,5. Na 10 miast Unii Europejskiej z najwyższym stężeniem tej substancji, 6 lokalizacji znajduje się właśnie w Polsce. Zalecany poziom pyłu nie powinien przekraczać 25 mikrogramów. Dla porównania – w Krakowie wartość ta wynosi już 38.

Analizując emisję PM10 – w naszym kraju leży 27 miejscowości z największą ilością tego związku. Norma to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Tymczasem w Pszczynie stężenie to wynosi 105 mikrogramów, w Nowej Rudzie – 101.

Przypominamy, że PM2,5 i PM10 są głównymi składnikami smogu, który jest bardzo szkodliwy – szczególnie dla najmłodszych.

Badanie WHO wykazało, że dzieci są bardziej narażone na efekty smogu. Dlaczego? Pyły zawieszone w powietrzu są w większości ciężkie i znajdują się blisko podłoża, a dzieci z racji na ich niski wzrost są bardziej narażone na ich wpływ. Smog jest również cichym zabójcą, który atakuje młode organizmy w fazach rozwoju, powodując ich osłabienie.

Zgodnie z informacjami WHO, 600 000 dzieci umiera z powodu ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem.

Zacznijmy od siebie

Walkę ze smogiem warto zacząć od swojego gospodarstwa domowego. Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami tego zjawiska, każdy z nas może zrobić kilka rzeczy. 

Dobrze jest pomyśleć o sprawdzeniu stanu swojego pieca, o ile w taki sposób ogrzewamy dom. Kolejną, bardzo istotną kwestią jest zakaz palenia śmieci. W miarę możliwości, wybierajmy transport komunikacją miejską i na bieżąco sprawdzajmy stan techniczny auta. To tylko niektóre sposoby walki ze smogiem w codziennym życiu.

Komentarze