Nowe mandaty – za bałagan i zwierzę w aucie

Nowe mandaty – za bałagan i zwierzę w aucie

author
Dominika Sobieraj
09 czerwca 2020

Jest już projekt rozporządzenia, które zmienia wysokość niektórych mandatów oraz wprowadza dwa nowe – jeden z nich będzie mógł być przyznany za brak utrzymania czystości wewnątrz pojazdu. Komu grozi jego otrzymanie i jaka jest projektowana wysokość kary? Sprawdzamy.

Projekt MSWiA – dwa nowe mandaty

Zmiana taryfikatora oraz wprowadzenie nowych mandatów jest możliwe na skutek rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Choć w artykule piszemy o nowych mandatach, warto już na początku doprecyzować, że nie jest to do końca tak, że MSWiA wymyśliło zupełnie nowe mandaty i kary za nie. Przepisy wprowadzone były już jakiś czas temu, po prostu dotychczas nie mogła wystawiać za nie mandatu policja, a sprawa każdorazowo musiała być kierowana do sądu.

Wystawienie mandatu to bowiem skrócenie procesu sądzenia i wydawania kary, ale jego przyjęcie nie jest obowiązkowe. W przypadku ewidentnego niedostosowania się do panujących przepisów, często jednak lepiej od razu przyjąć mandat (funkcjonariusz policji może wystawić mandat na maksymalnie 500 zł) niż ryzykować nałożeniem kilkukrotnie wyższej grzywny przez sąd.

Nowy mandat za bałagan w aucie – podstawa prawna

Nowy mandat ma dotyczyć przepisu z artykułu 117 kodeksu wykroczeń.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 117. Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości i higieny w środkach transportu

§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Mandat za bałagan w aucie – kogo dotyczy?

Nowy mandat ma dotyczyć w szczególności tych, którzy świadczą usługi transportu zbiorowego, a zatem:

  • taksówkarzy,
  • kierowców autobusów.

Mandat za niezabezpieczenie zwierzęcia w aucie

Drugi z nowych mandatów proponowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczy transportu zwierząt. Za ich przewóz w sposób nieodpowiedni obecnie grozi kara nagany, grzywny, a nawet więzienia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 77. Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Za to natomiast MSWiA proponuje mandat w wysokości 500 zł. Co istotne – przepis ten nie dotyczy jedynie zwierząt zapisanych w katalogu ras niebezpiecznych, ale wszystkich zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Środa Wielkopolska
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
14 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Środa Wielkopolska

Kredyt samochodowy Świebodzin
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
08 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Świebodzin

Bank Spółdzielczy w Izbicy sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 października 2019

Bank Spółdzielczy w Izbicy sesje przychodzące i wychodzące

PKO BP w Lipnie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 września 2019

PKO BP w Lipnie

Projekt edukacyjny Artysta-Zawodowiec w Grupie ING
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 marca 2021

Projekt edukacyjny Artysta-Zawodowiec w Grupie ING

ING Bank Śląski ze srebrem i brązem po Effie Awards
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
05 listopada 2019

ING Bank Śląski ze srebrem i brązem po Effie Awards

Porównaj