Odsetki od zaległych odsetek mają raz na zawsze zniknąć. Prezydent RP złożył w sejmie swój projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 23.09.2018
Udostępnij:

W świetle dotychczasowych przepisów prawnych każdy Dłużnik, który spóźnia się z uregulowaniem zobowiązań finansowych, musi liczyć się z ryzykiem naliczenia dodatkowych odsetek od zaległych odsetek. 
 

Takie „karne” potęgowanie odsetek, czyli ich kapitalizacja, jest według polskiego prawa zakazane. By przerwać więc te niezgodną z przepisami praktykę, Prezydent Andrzej Duda złożył w sejmie projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego.

Stworzony przez Prezydenta projekt ma nie tylko rozwiązać wszelkie prawne „zgrzyty” w kwestii pożyczkowego anatocyzmu, czyli kapitalizacji zaległych odsetek, lecz także uregulować inne niejasne zapisy Kodeksu.

 
Karne praktyki pożyczkowe
Wedle obecnie przyjętych praktyk pożyczkowych Dłużnik, który spóźnia się z terminową spłatą swego zobowiązania, może zostać „ukarany” przez instytucję kredytodawczą poprzez naliczenie wtórnych odsetek od zaległych odsetek pożyczki.

Polskie prawo zakazuje takowego anatocyzmu, czyli właśnie kapitalizacji odsetek, lecz przewiduje dwa wyjątki od tego zakazu. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji wytoczenia powództwa przeciwko Dłużnikowi. 
 

Drugi przypadek, jaki umożliwia prawne zastosowanie anatocyzmu wobec spóźniającego się ze spłatą Pożyczkobiorcy, to udzielenie „pożyczki długoterminowej” przez „instytucję kredytową”. Terminy te nie są jednak dokładnie objaśnione w polskim prawie.

Niejasne definicje
Jak wspomnieliśmy w poprzedniej części artykułu, jedną z sytuacji, gdy anatocyzm ma prawne zastosowanie, jest udzielenie „pożyczki długoterminowej” przez „instytucję kredytową”. 
 

Oba te terminy są jednak niedokładnie objaśnione, co w praktyce doprowadza do wielu nadużyć interpretacyjnych, a w konsekwencji – do zbyt częstego stosowania kapitalizacji odsetek pożyczkowych. 
 

Wtórne naliczanie odsetek „ karnych” od zaległych odsetek pożyczkowych jest procedurą niezwykle korzystną dla pożyczkodawców, lecz nie dla Konsumentów. Dlatego właśnie Prezydent RP postanowił zainterweniować i zgłosić projekt nowelizacji. 

Po stronie Konsumenta
Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, jaki został złożony w sejmie przez Prezydenta Andrzeja Dudę, ma na celu poprawienie pozycji Konsumentów w ich stosunkach z bankami i innymi instytucjami pożyczkowymi.

Oprócz prezydenckiego projektu zmiany Kodeksu cywilnego w Sejmie RP złożono również propozycję ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki, a także projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 
 

Planowane wejście w życie prezydenckiej propozycji ma nastąpić po upływie 30 dni od dnia jego ogłoszenia. Znowelizowany Kodeks będzie miał zastosowanie także do obecnie zawieranych umówi kredytowych i związanych z nimi odsetek. 

Komentarze