Oświadczenia majątkowe komorników sądowych

Oświadczenia majątkowe komorników sądowych

author
02 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019, komornicy sądowi będą mieli obowiązek składać oświadczenia majątkowe. Znajdziemy w nich informacje o dochodach uzyskiwanych z kancelarii oraz innych źródeł. Oświadczenia będą jawne i znajdziemy je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadzenie oświadczeń majątkowych dla komorników sądowych to efekt wejścia w życie 1 stycznia 2019, nowej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Oświadczenia majątkowe – nowy obowiązek komorników

Zgodnie z art. 32 nowej ustawy:

"

„Komornik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.”

Co znajdziemy w oświadczeniach majątkowych komorników?

Oświadczenie majątkowe zawierać będzie informacje na temat:

– posiadanych oszczędnościach
– posiadanych nieruchomościach wraz z tytułem prawnym
– posiadanych ruchomościach o wartości powyżej 10 000 zł
– posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego
– uzyskiwanych dochodach oraz ich źródłach
– mienia nabytego w drodze przetargu od Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej
– wierzytelności lub zobowiązaniach powyżej 10 000 zł

Komornicy sądowi oświadczenia majątkowe będą wskazywali pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. W każdym oświadczeniu, komornik będzie zamieszczał stosowną klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Kiedy komornicy będą składali oświadczenia majątkowe

Zgodnie z nową ustawą o komornikach sądowych, oświadczenie będzie składane:

1) przed objęciem stanowiska komornika sądowego

2) do 30 kwietnia każdego roku (według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku)

3) w terminie 30 dni od zwolnienie stanowiska komornika sądowego.

Masz komornika ? Sprawdź pożyczkę oddłużeniową w Rapida Money.

Gdzie możemy znaleźć oświadczenia komorników

Oświadczenie majątkowe będzie składane do prezesa właściwego sądu apelacyjnego (w dwóch egzemplarzach). Analizą danych znajdujących się w oświadczeniach, będzie zajmowało się kolegium właściwego sądu apelacyjnego.

Same oświadczenia będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej – najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

Co istotne – jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego komornika sądowego, trafi do właściwego mu urzędu skarbowego. Urząd może dokonać analizy danych wskazanych w oświadczeniu – i na przykład porównać je z rocznymi zeznaniami PIT. W przypadku wątpliwości dotyczących legalności majątku, urząd skieruje sprawę do osobnego postępowania.

Jak będzie wyglądać oświadczenie majątkowe

Wzór formularz z oświadczeniem majątkowym komorników sądowych, zostanie wskazany w drodze rozporządzenia przez Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Dominika Sobieraj
Dominika Sobieraj
2019-04-16 02:03:46

Odpowiedź do użytkownika: Urzędnik Szanowny Użytkowniku, w artykule nie została opublikowana żadna nieprawdziwa informacja ("głupota"). Już nagłówek artykułu informuje o tym, iż nowa ustawa wprowadza właśnie konieczność obwieszczania oświadczeń majątkowych komorników sądowych jawnie i publicznie.

Urzędnik
Urzędnik
2019-04-15 22:29:19

Nie piszcie głupot na tym portalu. Oświadczenia majątkowe komornicy składają od dawna, tylko nie były one do tej pory jawne i publikowane. Ale wszelkie możliwe służby i Urzędy Skarbowe miały do nich dostęp. Typowa zagrywka pod publiczkę.

marek.kardan
marek.kardan
2019-01-05 10:04:43

bardzo dobry krok, w koncu nie beda oni bezprawni tylko klasyfikowani jak wszyscy ludzie

bez znaczena
bez znaczena
2019-01-03 09:03:46

Wreszcie, fiskus przyjrzy się tym .....

Podobne artykuły

Komornik Sądowy Waldemar Wójcik
Wpisy
author
08 września 2015

Komornik Sądowy Waldemar Wójcik

Darmowy kredyt 0% w Credit Agricole
Bez kategorii
author
14 sierpnia 2019

Darmowy kredyt 0% w Credit Agricole

Credit Agricole oddział w Bartoszycach
Oddziały
author
18 lipca 2019

Credit Agricole oddział w Bartoszycach

Bank Spółdzielczy w Limanowej sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
29 września 2019

Bank Spółdzielczy w Limanowej sesje przychodzące i wychodzące

Inspektorat ZUS w Ostródzie
Oddziały
author
10 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Ostródzie

Ile zarabia dermatolog?
Bez kategorii
author
22 sierpnia 2019

Ile zarabia dermatolog?