Oświadczenia majątkowe komorników sądowych

Oświadczenia majątkowe komorników sądowych

author
Dominika Sobieraj
02 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019, komornicy sądowi będą mieli obowiązek składać oświadczenia majątkowe. Znajdziemy w nich informacje o dochodach uzyskiwanych z kancelarii oraz innych źródeł. Oświadczenia będą jawne i znajdziemy je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadzenie oświadczeń majątkowych dla komorników sądowych to efekt wejścia w życie 1 stycznia 2019, nowej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Oświadczenia majątkowe – nowy obowiązek komorników

Zgodnie z art. 32 nowej ustawy:

"

„Komornik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.”

Co znajdziemy w oświadczeniach majątkowych komorników?

Oświadczenie majątkowe zawierać będzie informacje na temat:

– posiadanych oszczędnościach
– posiadanych nieruchomościach wraz z tytułem prawnym
– posiadanych ruchomościach o wartości powyżej 10 000 zł
– posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego
– uzyskiwanych dochodach oraz ich źródłach
– mienia nabytego w drodze przetargu od Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej
– wierzytelności lub zobowiązaniach powyżej 10 000 zł

Komornicy sądowi oświadczenia majątkowe będą wskazywali pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. W każdym oświadczeniu, komornik będzie zamieszczał stosowną klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Kiedy komornicy będą składali oświadczenia majątkowe

Zgodnie z nową ustawą o komornikach sądowych, oświadczenie będzie składane:

1) przed objęciem stanowiska komornika sądowego

2) do 30 kwietnia każdego roku (według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku)

3) w terminie 30 dni od zwolnienie stanowiska komornika sądowego.

Masz komornika ? Sprawdź pożyczkę oddłużeniową w Rapida Money.

Gdzie możemy znaleźć oświadczenia komorników

Oświadczenie majątkowe będzie składane do prezesa właściwego sądu apelacyjnego (w dwóch egzemplarzach). Analizą danych znajdujących się w oświadczeniach, będzie zajmowało się kolegium właściwego sądu apelacyjnego.

Same oświadczenia będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej – najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

Co istotne – jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego komornika sądowego, trafi do właściwego mu urzędu skarbowego. Urząd może dokonać analizy danych wskazanych w oświadczeniu – i na przykład porównać je z rocznymi zeznaniami PIT. W przypadku wątpliwości dotyczących legalności majątku, urząd skieruje sprawę do osobnego postępowania.

Jak będzie wyglądać oświadczenie majątkowe

Wzór formularz z oświadczeniem majątkowym komorników sądowych, zostanie wskazany w drodze rozporządzenia przez Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Bancovo szuka finansowania?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
07 sierpnia 2019

Bancovo szuka finansowania?

W BPH nie weźmiesz już kredytu hipotecznego
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
29 sierpnia 2016

W BPH nie weźmiesz już kredytu hipotecznego

Ranking kredytów konsolidacyjnych – kwiecień 2016
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
02 kwietnia 2016

Ranking kredytów konsolidacyjnych – kwiecień 2016

Bank BPH powołał Rzecznika Klientów
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
24 sierpnia 2013

Bank BPH powołał Rzecznika Klientów

Santander Consumer Bank Szprotawa
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
28 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Szprotawa