Czy komornik może przeszukać Dłużnika ?

Czy komornik może przeszukać Dłużnika ?

autor wpisu
Marek_Rutkowski
04 stycznia 2017
Wiele osób zastanawia się czy w czasie prowadzenia egzekucji, komornik ma prawo przeszukać Dłużnika. Wątpliwości rozwiewa art. 814 kodeksu postępowania cywilnego, który dopuszcza taką możliwość.

Przeszukanie osoby lub pomieszczenia jest czynnością egzekucyjną zmierzającą do zajęcia ruchomości.  

Jeśli Komornik nie znalazł ruchomości, może:

1) zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków Dłużnika,

2) przeszukać rzeczy Dużnika, a także jego mieszkanie i schowki.

Gdyby wskazane sposoby nie dały rezultatu, komornik może przeszukać odzież, którą Dłużnik ma na sobie. Można tego dokonać także wtedy, gdy Dłużnik chce się oddalić albo gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Jeżeli komornik podczas dokonywania czynności zauważy, że Dłużnik oddał poszukiwane przedmioty domownikowi lub innej osobie, może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, które ma przy sobie. Przeszukania może dokonać tylko osoba tej samej płci co dłużnik, pod nadzorem komornika.

Możliwe jest również przeszukanie osoby Dłużnika oraz przedmiotów, które ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, gospodarstwem Dłużnika oraz zakładem, ale tylko na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, ale czynność taka musi być potwierdzona przez prezesa sądu niezwłocznie po jej dokonaniu.

Jeśli Dłużnik stawia opór, komornik może wezwać na pomoc organy Policji. Jeśli opór stawia osoba wojskowa, komornik może wezwać na pomoc właściwy organ wojskowy, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

Dopuszczalne jest użycie przez komornika środków przymusu w celu sforsowania przeszkód uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń lub mieszkania Dłużnika i to nawet wówczas, gdy znajdują się one wewnątrz większego obiektu należącego do osoby trzeciej. Przyzwolenie na to wymaga jednak zachowania ze strony komornika warunku posłużenia się środkami adekwatnymi do napotkanych przeszkód.

Do otwarcia lokali i schowków komornik może wezwać pomocy ślusarza oraz innych specjalistów. Osoby te mogą dokonać otwarcia lokali tylko w obecności komornika.

Przymusowe otwarcie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków Dużnika musi być poprzedzone ustaleniem, iż w istocie są one zajmowane przez Dłużnika, który stosując bierny opór, sprzeciwia się egzekucji. Podobnie przeszukanie mieszkania powinno być poprzedzone wezwaniem Dłużnika do udzielenia wyjaśnień dotyczących składników majątku, do których komornik kieruje czynności egzekucyjne. Jeżeli w toku czynności terenowych komornik ustali, iż pod adresem wskazanym we wniosku egzekucyjnym Dłużnik faktycznie nie przebywa oraz że nie pozostawił ruchomości, oczywistym jest, iż nie dojdzie do zajęcia żadnych ruchomości. 

Sposoby prowadzenia przeszukania normuje art. 814 kodeksu postępowania cywilnego. Naruszenie przez komornika przepisów prawa procesowego-egzekucyjnego rodzi możliwość złożenia na niego skargi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2018 roku?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2017

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2018 roku?

ING Bank Śląski w Rudzie Śląskiej
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
14 lipca 2019

ING Bank Śląski w Rudzie Śląskiej

Charytatywny turniej o tytuł Mistrza ING
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
15 czerwca 2019

Charytatywny turniej o tytuł Mistrza ING

„Solid Gold” – film inspirowany aferą Amber Gold
Blog
author
Aneta Jankowska
06 września 2018

„Solid Gold” – film inspirowany aferą Amber Gold

Pożyczki bez BIK Pyskowice
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
23 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Pyskowice

Porównaj