Czy komornik może przeszukać dłużnika?

Czy komornik może przeszukać dłużnika?

author
Julia Wierciło
17 października 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Egzekucja komornicza jest sposobem, dzięki któremu wierzyciel ma możliwość odzyskania części lub całkowitej kwoty należności. Ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika zostają przejęte na poczet zaciągniętych i przeterminowanych zobowiązań. Procedura musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Czy komornik może przeszukać dłużnika? Sprawdźmy w jakich sytuacjach konieczność przejęcia ruchomości może prowadzić do przeszukania osoby zadłużonej, wobec której prowadzone jest postępowanie komornicze.

Spis treści:

 1. Czy komornik może przeszukać dłużnika?
 2. Przeszukanie dłużnika
 3. Podstawa prawna a przeszukanie dłużnika
 4. Przeszukanie dłużnika poza domem
 5. Środki przymusu a egzekucja komornicza
 6. Złamanie przepisów podczas przeszukania dłużnika
Zwiń spis treści

Czy komornik może przeszukać dłużnika?

Opóźnienia w płatnościach mogą w ostateczności skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak np. egzekucja komornicza. Z takiego rozwiązania korzystają wierzyciele, którzy nieskutecznie próbują skontaktować się z dłużnikiem w celu spłaty zaciągniętych przez nich zobowiązań. Mogą to być np. pożyczki lub kredyty. Do egzekucji komorniczej może dojść także w przypadku niewywiązywania się z płatności rat pożyczek bez BIK. W czasie prowadzenia egzekucji komornik może przeszukać osobę zadłużoną.

Komornik ma prawo do przeszukania dłużnika podczas egzekucji komorniczej. Działanie to jest jednak ograniczone, a komornik musi działać zgodnie z przepisami prawa.

Przeszukanie dłużnika

Przeszukanie dłużnika lub pomieszczenia możemy określić jako czynność egzekucyjną, która zmierza do zajęcia ruchomości.

W sytuacji, w której komornik nie znalazł ruchomości ma prawo do:

 • zarządzenia otwarcia mieszkania dłużnika,
 • zarządzenia otwarcia innych pomieszczeń należących do dłużnika,
 • zarządzenia otwarcia schowków, które są własnością dłużnika,
 • przeszukania rzeczy należących do dłużnika,
 • przeszukania mieszkania dłużnika,
 • przeszukania schowków dłużnika,
 • przeszukania odzieży dłużnika – tej punkt dotyczy sytuacji, w której powyższe czynności nie przyniosły pożądanego rezultatu. Może dokonać tego także wtedy, gdy dłużnik chce oddalić się lub ukryć przedmioty, które ma przy sobie w celu usunięcia ich od egzekucji,
 • przeszukania odzieży innej osoby np. domownika, któremu dłużnik oddał poszukiwane przedmioty.

Ostatni punkt dotyczy sytuacji, w której komornik podczas dokonywania czynności zauważy, że przedmioty dłużnika zostały przekazane innej sobie np. domownikowi. W takiej sytuacji komornik może przeszukać odzież tej osoby. Zajęte przez komornika ruchomości mogą w późniejszym czasie trafić na licytację komorniczą.

Przeszukania może dokonać wyłącznie osoba tej samej płci co dłużnik, pod nadzorem komornika.

Podstawa prawna a przeszukanie dłużnika

Art. 814. Otwarcie mieszkania i innych pomieszczeń oraz przeszukanie rzeczy, mieszkania i odzieży dłużnika

§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Przeszukanie dłużnika poza domem

Przeszukanie przez komornika może odbyć się poza miejscem zamieszkania lub gospodarstwem osoby zadłużonej. To samo dotyczy zajęcia przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie. Taka sytuacja jest jednak możliwa wyłącznie w przypadku posiadania pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wyjątkowych okolicznościach komornik może dokonać przeszukania bez pozwolenia. W tym wypadku czynność musi być potwierdzona przez prezesa sądu od razu po jej wykonaniu.

Jeśli dłużnik stawia opór podczas przeszukania, komornik może wezwać organy policji. W przypadku stawiania oporu przez osobę wojskową, komornik może wezwać na pomoc właściwy organ wojskowy, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

Środki przymusu a egzekucja komornicza

Jeżeli podczas trwania egzekucji komorniczej komornik napotka przeszkody, które mogą uniemożliwić dostęp do pomieszczeń lub mieszkania dłużnika, ma on prawo do użycia środków przymusu. Podjęcie takich środków przez komornika jest możliwe nawet jeśli mieszkanie lub pomieszczenie znajdują się wewnątrz większego obiektu, który należy do osoby trzeciej. Operacja wymaga jednak zachowania warunku posłużenia się środkami adekwatnymi do przeszkód, które napotka komornik.

Aby otworzyć lokal lub schowek, komornik może skorzystać z usług ślusarza, a także pomocy innych specjalistów. Jednak osoby te mogą dokonać otwarcia wyłącznie w obecności komornika.

Przeszukanie mieszkania dłużnika musi być poprzedzone odpowiednią informacją. W tym wypadku jest to wezwanie dłużnika do udzielenia wyjaśnień dotyczących posiadanego majątku, do których czynności egzekucyjne są kierowane. Przymusowe otwarte mieszkania lub pomieszczeń czy schowków należących do dłużnika również muszą być poprzedzone ustaleniem, iż są zajmowane przez osobę zadłużoną, a ta sprzeciwia się egzekucji poprzez bierny opór. Przeszukanie może być następstwem tego, że dana osoba nie będzie spłacała pożyczek z komornikiem. Dowiedz się także, ile komornik może zająć z pensji.

Złamanie przepisów podczas przeszukania dłużnika

Należy pamiętać, że mimo praw wynikających z prowadzenia egzekucji komorniczej, komornik nie może łamać ustalonych przez prawo zasad. Osoba ta musi przestrzegać przepisów, ponieważ w przypadku ich złamania lub przekroczenia posiadanych uprawnień, zostanie ukarana.

Sprawdźmy jakie kary mogą grozić komornikowi:

 • kara pieniężna,
 • upomnienie,
 • nagana,
 • wydalenie ze służby.

Jeżeli komornik nadużyje swoich praw, ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za te działania odpowiada zarówno Skarb Państwa, jak i sam komornik. Sposoby prowadzenia przeszukania są określone w art. 814 kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli znajdziemy się w podobnej sytuacji należy dokładnie sprawdzić jakie prawa posiada, a także jakie przedmioty może zająć komornik.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/

 

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Biuro paszportowe w Elblągu

Gdzie można wyrobić paszport w Elbląg? Biuro paszportowe w Elblągu znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 1/3. W naszym poradniku wskazujemy godziny urzędowania biura, dane kontaktowe oraz informacje o wniosku. Sprawdź najważniejsze informacje, jak wyrobić paszport w Elblągu.

author
Patryk Byczek
11 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

W wakacje Polacy remontują na potęgę

Z badania przeprowadzonego na zlecenie największej firmy pożyczkowej w Polsce wynika, że Polacy najchętniej remontują latem. Co trzeci mieszkaniec Polski planuje przeprowadzić remont w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a koszt takowego przedsięwzięcia mieści się w przedziale od 2000 do 5000 złotych.

author
Patryk Byczek
11 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Radomsku

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Radomsku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
28 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Policja łatwiej zabierze prawo jazdy

Zła informacja dla kierowców. Od 1 stycznia 2017 łatwiej będzie można stracić prawo jazdy za nieprzepisową jazdę.

author
Dominika Byczek
30 grudnia 2016
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile wynosi majątek polskiego gospodarstwa domowego?

Przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce wyniósł dwa lata temu wyniósł 264 tys. zł. Tak wynika z opublikowanego przez NBP raportu "Zasobność gospodarstw domowych w Polsce". Okazuje się, że zróżnicowanie majątku jest w Polsce większe niż w przypadku dochodów.

author
Aneta Jankowska
20 stycznia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Santander Consumer Bank Poddębice

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Poddębicach – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
30 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Porównaj