W drugim kwartale 2018 roku zysk grupy PKO Banku Polskiego wyniósł aż o 76 milionów więcej, niż rok wcześniej. Wynik ten przerósł oczekiwania samego Banku.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 28.08.2018
Udostępnij:

Jak wynika z półrocznego raportu finansowego banku PKO BP, zysk osiągnięty przez tę grupę w II kwartale bieżącego roku wyniósł aż 933 miliony złotych. 
 

Wynik ten przewyższa zysk kwartalny sprzed równo roku o blisko 76 milionów złotych, bowiem za okres od kwietnia do czerwca 2017 roku wynosił on 857 milionów. 

Wynik ponad oczekiwania
Tak zadowalający poziom zysku, jaki w II kwartale 2018 roku osiągnęła grupa PKO BP, przerósł oczekiwania samego banku. 
 

Według poznanych nam informacji Zarząd PKO Banku Polskiego spodziewał się zysku w wysokości 921,1 milionów złotych. Rzeczywisty zarobek przewyższył te aspiracje o blisko 11 milionów.
 

Niewątpliwy sukces PKO Banku Polskiego z pewnością ucieszył także wielu polskich maklerów. Szacowania dwunastu największych biur maklerskich co do zysku PKO BP za II kwartał 2019 roku plasowały się na pułapie od 888 do 966 milionów złotych. 

Zysk w liczbach
Zysk netoo banku PKO BP wrósł o około 9% rdr (rok do roku), a co równie istotne – aż o 23% kdk (kwartał do kwartału). 

Nie tylko II kwartał 2018 roku był dla PKO Banku Polskiego niezwykle zadowalający, lecz i całe minione półrocze. W ciągu 6 pierwszy miesięcy bieżącego roku PKO BP zarobił 1, 690 miliarda złotych, co daje wzrost zysku na poziomie 22,3 % w porównaniu do ubiegłego roku.
 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego netto PKO Banku Polskiego wyliczony na koniec czerwca 2018 roku wyniósł aż 9,5 procenta. Świadczy to o znakomitej sytuacji finansowej grupy PKO BP.

Zysk banku a klienci detaliczni 
Jak dowiadujemy się z raportu na temat finansów banku PKO BP, łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego w pierwszym półroczu 2018 roku wynosiło 164 mld zł, co oznacza wzrost o 3,7% od końca ubiegłego roku.

Bank PKO BP poinformował w swym komunikacie, iż do tak sporego wzrostu finansowania przyczynił się w największej mierze wzrost portfela kredytów bankowości hipotecznej złotowej (wzrost o 3,9 mld zł).
 

W pierwszym półroczu 2018 roku Bank udzielił swym Klientom kredytów hipotecznych o łącznej wartości ponad 7 mld zł. Zysk z tytułu tychże produktów z pewnością wpływał będzie długoterminowo, lecz co istotne – jest od gwarantowany. 


fot. Bankier

Komentarze