Jak złożyć reklamację w mBanku S.A. ?

Jak złożyć reklamację w mBanku S.A. ?

author
Aneta Jankowska
06 marca 2017
Jeśli jesteś niezadowolony z usług w mBank S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

Bank na podstawie reklamacji złożonej w oddziale sporządza protokół. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

mBank S.A.
Wydział Obsługi Klientów
Skrytka Pocztowa 2108 Łódź


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 801 300 800, +48 42 6 300 800, 783 300 800 lub 691 362 265


4) Elektronicznie

– za pośrednictwem eksperta z wykorzystaniem czatu 
– za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]

– poprzez pocztę wewnętrzną po zalogowaniu się do bankowości internetowej

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zastrzeżeniu.

Reklamacja powinna zawierać:

– imię I nazwisko 

– adres do korespondencji

– numer PESEL

– podpis

– szczegółowy opis zdarzenia, które budzi wątpliwości

– oczekiwania klienta.

Po zarejestrowaniu reklamacji klient otrzyma za pośrednictwem e-maila, wiadomości SMS oraz podczas rozmowy z konsultantem jej numer. W przypadku niektórych reklamacji dotyczących ubezpieczeń klient nie otrzyma numeru reklamacji. Część zarejestrowanych reklamacji przekazywanych jest do rozpatrzenia po stronie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Reklamacje transakcji kartowych

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji transakcji dokonanych przy użyciu kart kredytowych i debetowych szczegółowo określa regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mBanku. Reklamacje transakcji kartowych muszą zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko
– numer rachunku
– numer karty, którą dokonywana była reklamowana transakcja  (zapisany w formacie 1234XXXXXXXX5678)
– data i godzina reklamowanej transakcji
– data księgowania reklamowanej transakcji
– reklamowana kwota
– miejsce dokonania reklamowanej transakcji
– informację czy karta została skradziona, zagubiona lub czy klient jest w jej posiadaniu
– opis sytuacji

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ 

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w mBanku S.A. ?

Bank rozpatruje reklamacje i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Możliwe jest wydłużenie tego terminu w szczególnie skomplikowanych i trudnych sprawach. Bank poinformuje klienta o tym przed upływem 30 dniowego terminu. Poda również przyczyne opóźnienia, okoliczności, które musi ustalić i przewidywany terminie odpowiedzi. Nie będzie on dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w mBanku S.A. ?

– pisemnie 
– mailowo – pod warunkiem, że klient wyrazina to zgodę

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Turystyka w Polsce Wschodniej ze wsparciem BGK
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
02 października 2019

Turystyka w Polsce Wschodniej ze wsparciem BGK

Alior Bank zmienia swoje hasło
Wpisy
author
Aneta Jankowska
13 września 2017

Alior Bank zmienia swoje hasło

Szybkie pożyczki Środa Śląska
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
26 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Środa Śląska

Kwota wolna od potrąceń 2019
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
01 stycznia 2019

Kwota wolna od potrąceń 2019

Jak firmy odzyskują swoje długi ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
19 lipca 2018

Jak firmy odzyskują swoje długi ?

Szybkie pożyczki Czechowice-Dziedzice
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Czechowice-Dziedzice

Porównaj