Visa ogłosiła, że aż liczba partnerów współtworzących program Visa Ready for Transit wzrosła do setki. Dzięki działalności tychże podmiotów organizatorzy transportu publicznego zyskują dostęp do poszerzonej sieci rozwiązań technologicznych i wiedzy specjalistycznej, które mogą ułatwić podróżowanie. Mowa przede wszystkim o wprowadzaniu mechanizmów do płatności zbliżeniowych. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 08.11.2019
Udostępnij:

Jak dowiadujemy się z najnowszego komunikatu prasowego marki VISA, globalnego dostawcy kart płatniczych, spółka podpisała umowy z aż setką zainteresowanych partnerów. Kontrakty dotyczą ogólnoświatowego programu Visa Ready for Transit poświęconego transportowi publicznemu, dzięki któremu pasażerowie będą mogli wygodniej podróżować. Celem Visa Ready for Transit jest umożliwienie dostępu do poszerzonej sieci rozwiązań technologicznych i wiedzy specjalistycznej organizatorom transport publicznego.

Współpraca Visy z świeżo zatwierdzonymi partnerami ma przynieść wiele realnych korzyści – przykładowo może ułatwić podróżnym dokonywanie szybkich płatności zbliżeniowych w bramkach metra i w pojazdach transportu miejskiego. Tego typu transakcje, dokonywane za pomocą karty czy smartfona, pozwalają podróżnym oszczędzić cenny czas. Użytkownicy transportu nie muszą zaprzątać sobie głowy koniecznością zakupu biletu papierowego, używaniem karty miejskiej czy staniem w kolejce do ponownego zasilenia biletu wieloprzejazdowego.

"

Cieszymy się z coraz większej popularności programu Visa Ready for Transit, ponieważ ma on zasadnicze znaczenie w przyśpieszeniu wdrożenia płatności zbliżeniowych w transporcie publicznym. W ramach programu udostępniamy organizatorom transportu publicznego sprawdzone przez Visa rozwiązania, jednocześnie pomagając naszym partnerom w uzyskaniu maksymalnej stopy zwrotu z inwestycji

– wyjaśnia Nick Mackie, Global Head of Urban Mobility, Visa.

Realne zmiany dzięki wsparciu Visa

Realizacja programu Visa Ready for Transit przyniosła namacalne korzyści podróżującym konsumentom. Tylko w ubiegłym roku Visa pomogła uruchomić sześćdziesiąt nowych projektów dla transportu publicznego, a te prowadzone obecnie spotykają się z pozytywną reakcją pasażerów. Spostrzeżenie to zdają się potwierdzać liczby: w ujęciu rok do roku odnotowano 40-procentowy wzrost liczby płatności zbliżeniowych dokonywanych w ramach przemieszczania się transportem miejskim.

Obecnie w programie Visa Ready for Transit bierze udział 15 partnerów technologicznych z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że być może już niedługo także w Polsce skorzystamy z pierwszych rozwiązań wdrożonych w ramach programu Visa Ready for Transit. Zresztą współpraca Polski z Visa ma szereg innych, niekoniecznie oczywistych plusów. Przykładowo organizatorzy transportu publicznego korzystający z programu pozyskują cenną wiedzą specjalistyczną, która może ułatwić proces testowania i implementacji nowych usług.

"

Pasażerowie korzystający z transportu publicznego chwalą sobie szybkość, bezpieczeństwo  i wygodę płacenia za przejazd w sposób zbliżeniowy i organizatorzy transportu publicznego to dostrzegają. Poprzez realizowanie 180 projektów w tym obszarze Visa dąży do podniesienia jakości doświadczenia podróży i pomaga coraz sprawniej poruszać się po miastach

– powiedział Nick Mackie z Visa.

Program zwiększa odsetek płatności zbliżeniowych

Visa ready for Transit ma jeden podstawowy cel: ułatwić podróżnym dokonywanie szybkich płatności zbliżeniowych w bramkach metra i w pojazdach transportu miejskiego. Jak twierdzą twórcy programu, w rzeczy samej, dzięki rozwiązaniom wdrażanym przy współpracy z partnerami programu, konsumenci na całym świecie coraz powszechniej uznają płatności zbliżeniowe za preferowany sposób zapłaty. 

Według danych zebranych przez Narodowy Bank Polski, w naszym kraju już ponad 86% płatności bezgotówkowych kartami jest dokonywanych zbliżeniowo. Co więcej, na koniec czerwca bieżącego roki Polacy posiadali przeszło 36 mln kart zbliżeniowych, a ich liczba wciąż wzrasta. Zresztą nie tylko w Polsce zauważono zwiększone zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi. Podobna tendencja wystąpiła m.in. w Edynburgu. Jak przyznał Stevie Chambers, Commercial Projects Manager (Lothian):

"

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni reakcją pasażerów od momentu wprowadzenia płatności zbliżeniowych we wszystkich autobusach miejskich, których jest ponad 600. W dwa miesiące od uruchomienia tej usługi odnotowaliśmy dwa miliony transakcji zbliżeniowych […] Największą korzyścią dla naszych klientów jest to, że w przeciwieństwie do tradycyjnej metody zakupu i wydawania biletów […] system wybiera dla podróżnego najkorzystniejszy cenowo wariant biletu.

Eksperci rynku finansowego nie tylko pozytywnie oceniają wpływ programu Visy na liczbę dokonywanych transakcji bezgotówkowych, lecz także są zdania, że w przyszłości zainteresowanie nowoczesnymi metodami płatności – również w przypadku komunikacji miejskiej – znacząco wzrośnie w wyniku przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Ponadto James Bain pełniący funkcję Global Director Transport w Worldline uważa, iż wkrótce wzrastać zacznie również liczba osób korzystających z transportu zbiorowego. Stanie się tak, bowiem zwiększy się waga czasu, a zainteresowanie młodych pokoleń ochroną klimatu będzie czymś naturalnym.


Źródła:
https://www.visa.pl/o-korporacji-visa/newsroom/press-releases.2940507.html

Komentarze