Podsumowanie 15 lat Krajowego Funduszu Drogowego

Podsumowanie 15 lat Krajowego Funduszu Drogowego

author
Halszka Gronek
31 grudnia 2019

Ponad 1 250 km odcinków autostrad i ponad 2 100 km dróg ekspresowych – tyle udało się wybudować w ciągu ostatnich 15 lat działalności Krajowego Funduszu Drogowego. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował na swej stronie internetowej krótkie podsumowanie inicjatyw KFD, których ukończenie było ważne dla rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. 

Pod koniec 1994 roku na mocy ustawy o autostradach płatnych utworzony został Krajowy Fundusz Drogowy, którego zarządcą od 2004 roku jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz powstał po to, by uprawniać proces inwestycyjny budowy dróg krajowych oraz by podnosić efektywność wykorzystania środków publicznych poprzez wsparcie realizacji rządowego programu budowy dróg krajowych. Dziś obchodzimy 15-lecie działalności KFD przy BGK. Z tej okazji polski bank rozwoju przygotował podsumowanie inicjatyw podjętych dzięki Funduszowi. 

Jak wskazuje Izabela Klajnberg, dyrektorka Departamentu Finansowania Infrastruktury Transportowej w Banku Gospodarstwa Krajowego, w ciągu 15 lat łączne wydatki na budowę dróg ze środków Krajowego Funduszu Drogowego przekroczyły próg aż 170 miliardów złotych. To prawie tyle samo, co połowa dochodów w budżecie kraju na 2019 rok. Dzięki finansowaniu w tak dużym wymiarze możliwe było podpisanie umów na budowę ponad 1 250 kilometrów autostrad i ponad 2 100 kilometrów dróg ekspresowych. Polskie drogi stały się lepsze i bezpieczniejsze.

Ogromna rola BGK

Wsparcie polskiej infrastruktury drogowej nie byłoby możliwe, gdyby nie Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie państwowy bank rozwoju zarządza środkami ulokowanymi w Krajowym. Funduszu Drogowym. Dzięki odpowiedniemu sprawowaniu funkcji zarządcy możliwe było sprawne wybudowanie i przebudowanie sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wspomniana wcześniej Izabela Klajnberg tłumaczy:

"

BGK od lat wspiera polską gospodarkę i podnosi jakość życia Polaków. Realizujemy naszą misję, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, finansujemy strategiczne projekty rozwojowe i największe inwestycje infrastrukturalne. Skala naszego zaangażowania w realizację programów służących wzrostowi gospodarczemu Polski wciąż rośnie.

 

Najważniejsze inwestycje KFD

Za jeden z największych sukcesów inwestycyjnych Krajowego Funduszu Drogowego uważa się dziś budowę drogi ekspresowej S7. Jest ona dziś jednym z kluczowych korytarzy transportowych na osi północ-południe, łączącym aglomerację trójmiejską z warszawską, kielecką, a także krakowską. Docelowo „S siódemka” ma skomunikować polskie porty z południem kraju, a dalej – z południem Europy.

Innym ważnym przedsięwzięciem przeprowadzonym dzięki środkom z Krajowego Funduszu Drogowego jest Autostrada A1. Droga ta jest fragmentem transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, a ponadto jednym z filarów układu komunikacyjnego kraju. „A jedynka” jest jedyną autostradą w Polsce biegnącą z północy na południe, która docelowo ma mieć prawie 570 km długości i połączy m.in. Trójmiasto, Łódź oraz Górny Śląsk z Czechami. Warto dodać, że zakończenie budowy autostrady A1 podniesie konkurencyjność polskich portów. 

Początki działalności funduszu 

W publikacji internetowej wydanej z okazji 15-lecia istnienia Krajowego Funduszu Drogowego polski bank rozwoju przybliża początki istnienia projektu. KFD został utworzony w 1994 roku, choć stanowi on część planu działalności Banku Gospodarstwa Krajowego od stycznia 2004 roku. Wtedy to właśnie na rachunek Funduszu wpłynęły pierwsze środki z opłaty paliwowej wnoszonej przez producentów i importerów paliw silnikowych (do dziś to jedno z podstawowych i stałych źródeł zasilania funduszu). 

Innymi ważnymi źródłami zasilania KFD są wpływy z opłat za przejazd, środki unijne, a także finansowanie zewnętrzne pozyskiwane przez BGK w formie kredytów zaciąganych głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz obligacji emitowanych – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Zgromadzone środki Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza na:

  • budowę autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast i innych dróg krajowych;
  • rozbudowę i eksploatację Krajowego Systemu Poboru Opłat za przejazd;
  • realizację zobowiązań wobec spółek eksploatujących płatne odcinki autostrad.


Źródła:
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusze/krajowy-fundusz-drogowy-kfd/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Everest lidera – premiera książki
Wpisy
author
Aneta Jankowska
22 czerwca 2017

Everest lidera – premiera książki

Dlaczego firmy nie płacą kontrahentom?
Blog
author
Aneta Jankowska
22 września 2018

Dlaczego firmy nie płacą kontrahentom?

Tarcza antykryzysowa – dopłaty do czynszów
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
29 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – dopłaty do czynszów

Kasa Stefczyka Wołomin
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 października 2020

Kasa Stefczyka Wołomin

Bank Citi Handlowy większość zysku przeznaczy na dywidendę
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
13 grudnia 2018

Bank Citi Handlowy większość zysku przeznaczy na dywidendę

Porównaj