Bank Gospodarstwa Krajowego – najważniejsze informacje

Bank Gospodarstwa Krajowego – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
06 września 2019

Rozwój polskich gmin, samorządów, przedsiębiorstw i innych podmiotów, których działalność jest kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki, nie byłby możliwy, gdyby nie Bank Gospodarstwa Krajowego. W dzisiejszym artykule sprawdzamy najważniejsze informacje na temat tej instytucji. 

Spis treści

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – co to jest?
2. Historia powstania BGK.
3. Misja i najważniejsze cele BGK.
4. Struktura organizacyjna BGK.
5. Dane kontaktowe.
6. Podsumowanie.

Bank Gospodarstwa Krajowego – co to jest?

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem państwowym, a więc instytucją finansową, której właścicielem jest Skarb Państwa. Jest to jedyny tego typu bank w Polsce. W przeciwieństwie do Banku Gospodarstwa Krajowego polskie banki komercyjne, w których większość z Polaków posiada konta bankowe, należą do prywatnych przedsiębiorców i posiadają status spółki. 

Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest zwykłym (nieposiadającym specjalności) bankiem państwowym. Określa się go mianem państwowego banku rozwoju, albowiem jego najważniejszą misją jest właśnie dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz wspieranie sektora publicznego w realizacji jego zadań. 

Można powiedzieć, iż Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję partnera finansowego zajmującego się aktywnym wspieraniem przedsiębiorczości i efektywności wykorzystywania programów rozwojowych. Jednocześnie jednak Bank odgrywa rolę inicjatora współpracy pomiędzy podmiotami biznesu, sektorem publicznym a polskimi instytucjami finansowymi.

Bank Gospodarstwa Krajowego został powołany do życia już w 1924 roku. Działalność instytucji w jej obecnym kształcie reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 594 z późn. zm.). Obecną prezeską Banku jest Beata Daszyńska-Muzyczka, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Paweł Borys. 

 

Historia powstania BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego działa w Polsce od blisko wieku. Został on powołany do życia w 1924 roku na mocy prezydenckiego rozporządzenia, choć warto dodać, iż inicjatorem utworzenia tejże instytucji był ówczesny premier i minister skarbu, Władysław Grabski. Bank powstał w wyniku fuzji trzech galicyjskich banków publicznych: 

  • Polskiego Banku Krajowego, 
  • Państwowego Banku Odbudowy, 
  • Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. 

Pierwszym prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego został dr Jan Kanty Steczkowski. Pełnił on funkcję prezesa do końca czerwca 1927 roku, a później stanowisko to objął generał dr Roman Górecki – żołnierz Legionów Polskich, szef Korpusu Kontrolerów WP i I zastępca szefa Administracji Armii. To właśnie on wypowiedział słowa, które stały się kwintesencją misji działalności Banku Gospodarstwa Krajowego:

"

Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. Zysk banku to postęp ogólny w życiu gospodarczym Polski.

Pod koniec lat 20. XX wieku Bang Gospodarstwa Krajowego stał się największym bankiem Rzeczypospolitej. Do głównych zadań BGK zaliczało się przede wszystkim udzielanie pożyczek długoterminowych poprzez emisję listów zastawnych, obligacji komunalnych, kolejowych oraz bankowych. Bank zajmował się także udzielaniem pożyczek samorządowych oraz kredytowaniem instytucji oszczędnościowych. Co istotne, szczególne obowiązki spoczywały na banku wobec przedsiębiorstw państwowych i samorządowych.

 

Misja i najważniejsze cele BGK

Obrana strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na trwający obecnie czas definiuje rolę banku jako państwowego banku rozwoju. W tym znaczeniu szczególnie istotna zdaje się być misja banku polegająca na wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz całego sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Kluczowe priorytety Banku Gospodarstwa Krajowego to:

  • wzrost gospodarczy oparty o wiedzę i doskonałość,
  • zrównoważony rozwój społeczno-terytorialny,
  • skuteczne Państwo.

Trzy powyższe priorytety stanowią filary programu działalności BGK noszącego nazwę Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. By systematycznie realizować i pogłębiać status wykonania najważniejszych celów rozwojowych Banku, instytucja ta skupia swoją w aktywność w obrębie takich zadań, jak finansowania reindustrializacji czy ekspansji zagranicznej, zapewnianie sprawnej obsługi finansów publicznych oraz sprawne wykorzystywanie środków i programów unijnych. 

Warto także dodać, iż w celu realizacji obranych przez siebie celów Bank Gospodarstwa Krajowego stara się uzupełniać system bankowy, wypełniając lukę rynkową w kluczonych obszarach gospodarki. W tym celu BGK prowadzi działania aktycykliczne, wdrażając różnego rodzaju programy aktywizujące sektory rynku objęte stagnacją. Ponadto Bank współpracuje z pozostałymi instytucjami finansowymi, uzupełniając ich ofertę o produkty wysoce ryzykowne dla samych banków komercyjnych, lecz niezbędna dla rozwoju gospodarki rynkowej. 

Struktura organizacyjna BGK

Dwoma najważniejszymi organami Banku Gospodarstwa Krajowego są Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Na czele Zarządu Prezeska Beata Daszyńska-Muzyczka. Jest ona absolwentką kilku uczelni ekonomicznych, w tym prestiżowego Uniwersytetu w Cambridge. Doświadczenie w sektorze bankowym Daszyńska-Muzyczka zdobyła dzięki ponad dwum dekadom pracy kierowniczej w Banku Zachodnim WBK z Grupy Santander. Stanowisko Prezeski Zarządu BGK objęła w 2016 roku.

Obok Prezeski Beaty Daszyńskiej-Muzyczki grono Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego współtworzy piątka wybitnych ekspertów: Pierwszy Wiceprezes Paweł Nierada, Wiceprezes Włodzimier Kocon, a także trzech Członków Zarządu, Przemysław Cieszyński, Wojciech Hann i Radosław Kwiecień. 

Zespół Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego jest liczniejszy grona członków Zarządu Banku. Liczy on dziesięć osób, z czego najważniejsze stanowisko piastuje Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK Paweł Borys. Zastępcą Przewodniczącego jest Beata Gorajek, a Sekretarzem – Jarosław Nawacki. 

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej to Artur Adamski, Mariusz Gruda, Adam Rudzewicz, Jan Filip Staniłko, Jerzy Szmit, Łukasz Śmigasiewicz oraz Magdalena Tarczewska-Szymańska. Warto dodać, iż według ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego do zadań Rady Nadzorczej należy przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad działalnością całej instytucji, uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego Banku oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych BGK.

Dane kontaktowe

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP: 525-00-12-372
REGON: 000017319
Kod SWIFT: GOSKPLPW

 


Siedziba BGK

Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa

 


Dane kontaktowe

Infolinia:
tel. kom.: +48 801 598 888
tel.:  +48 22 599 8888
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30.

Recepcja Centrali Banku:
tel.: +48 22 475 75 75
faks: +48 22 627 03 78

 


Kontakt elektroniczny

e-mail: [email protected]

Wnioski i zgłoszenia można składać elektronicznie, korzystając z formularza kontaktowego.

 


Kontakt dla mediów

Zespół Informacji i PR
Anna Czyż – rzeczniczka prasowa banku Gospodarstwa Krajowego
e-mail: [email protected]

 

 

Podsumowanie


Źródła:
https://www.bgk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jerzy Seifert
Jerzy Seifert
2020-02-15 00:01:54

BGK nie oddał Polakom za przedwojenne obligacje , swoje listy zastawne . Obcokrajowcy dostali odszkodowania tajnymi umowami miedzynarodowymi . Tylko Polskim obywatelom nie oddano pożyczonego kapitału i odsetek . Wstyd .

Podobne artykuły

Abonament RTV 2020 – stawki, zwolnienia
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
04 grudnia 2019

Abonament RTV 2020 – stawki, zwolnienia

Santander Bank Polska w Głogowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 maja 2019

Santander Bank Polska w Głogowie

Santander Bank Polska w Gryficach
Oddziały
author
Patryk Byczek
15 maja 2019

Santander Bank Polska w Gryficach

Lombardy w Jastrzębiu-Zdroju
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
07 grudnia 2022

Lombardy w Jastrzębiu-Zdroju

ING Bank Śląski w Jankach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
02 lipca 2019

ING Bank Śląski w Jankach

Porównaj