Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

author
Halszka Gronek
06 września 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Rozwój polskich gmin, samorządów, przedsiębiorstw i innych podmiotów, których działalność jest kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki, nie byłby możliwy, gdyby nie Bank Gospodarstwa Krajowego. W dzisiejszym artykule sprawdzamy najważniejsze informacje na temat tej instytucji. 

Spis treści:

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego - czym jest?
 2. Historia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego
 3. Struktura organizacyjna BGK
 4. Misja i najważniejsze cele Banku Gospodarstwa Krajowego
 5. Bank Gospodarstwa Krajowego - kontakt i adres
 6. Bank Gospodarstwa Krajowego - podsumowanie informacji
Zwiń spis treści

Bank Gospodarstwa Krajowego - czym jest?

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem państwowym, a więc instytucją finansową, której właścicielem jest Skarb Państwa. Jest to jedyny tego typu bank w Polsce. W przeciwieństwie do Banku Gospodarstwa Krajowego polskie banki komercyjne, w których większość z Polaków posiada konta bankowe, należą do prywatnych przedsiębiorców i posiadają status spółki. Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest zwykłym (nieposiadającym specjalności) bankiem państwowym. Określa się go mianem państwowego banku rozwoju, albowiem jego najważniejszą misją jest właśnie dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz wspieranie sektora publicznego w realizacji jego zadań. Można powiedzieć, iż Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję partnera finansowego zajmującego się aktywnym wspieraniem przedsiębiorczości i efektywności wykorzystywania programów rozwojowych. Jednocześnie jednak Bank odgrywa rolę inicjatora współpracy pomiędzy podmiotami biznesu, sektorem publicznym a polskimi instytucjami finansowymi.

Bank Gospodarstwa Krajowego stanowi solidną podporę dla przedsiębiorców w Polsce, oferując różnorodne formy finansowania. Wśród nich kredyty obrotowe w BGK są jednym z kluczowych narzędzi wspierających płynność finansową firm. Jednak warto rozważyć także oferty innych banków i instytucji pożyczkowych, które proponują kredyty i pożyczki dla firm, a także specjalne programy finansowe dla nowych przedsiębiorstw (kredyty dla nowych firm), umożliwiając tym samym łatwiejszy start w prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki zróżnicowanym opcjom finansowania, polscy przedsiębiorcy mają dostęp do środków wspierających rozwój i osiąganie celów biznesowych.

Historia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego działa w Polsce od blisko wieku. Został on powołany do życia w 1924 roku na mocy prezydenckiego rozporządzenia, choć warto dodać, iż inicjatorem utworzenia tejże instytucji był ówczesny premier i minister skarbu, Władysław Grabski. Bank powstał w wyniku fuzji trzech galicyjskich banków publicznych: 

 • Polskiego Banku Krajowego, 
 • Państwowego Banku Odbudowy, 
 • Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. 

Pierwszym prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego został dr Jan Kanty Steczkowski. Pełnił on funkcję prezesa do końca czerwca 1927 roku, a później stanowisko to objął generał dr Roman Górecki – żołnierz Legionów Polskich, szef Korpusu Kontrolerów WP i I zastępca szefa Administracji Armii. To właśnie on wypowiedział słowa, które stały się kwintesencją misji działalności Banku Gospodarstwa Krajowego:

Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. Zysk banku to postęp ogólny w życiu gospodarczym Polski.

Pod koniec lat 20. XX wieku Bang Gospodarstwa Krajowego stał się największym bankiem Rzeczypospolitej. Do głównych zadań BGK zaliczało się przede wszystkim udzielanie pożyczek długoterminowych poprzez emisję listów zastawnych, obligacji komunalnych, kolejowych oraz bankowych. Bank zajmował się także udzielaniem pożyczek samorządowych oraz kredytowaniem instytucji oszczędnościowych. Co istotne, szczególne obowiązki spoczywały na banku wobec przedsiębiorstw państwowych i samorządowych.

Struktura organizacyjna BGK

Obecną prezeską Banku jest Beata Daszyńska-Muzyczka, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Paweł Borys.

Dwoma najważniejszymi organami Banku Gospodarstwa Krajowego są Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Na czele Zarządu Prezeska Beata Daszyńska-Muzyczka. Jest ona absolwentką kilku uczelni ekonomicznych, w tym prestiżowego Uniwersytetu w Cambridge. Doświadczenie w sektorze bankowym Daszyńska-Muzyczka zdobyła dzięki ponad dwóm dekadom pracy kierowniczej w Banku Zachodnim WBK z Grupy Santander. Stanowisko Prezeski Zarządu BGK objęła w 2016 roku. Obok Prezeski Beaty Daszyńskiej-Muzyczki grono Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego współtworzy piątka wybitnych ekspertów: Pierwszy Wiceprezes Paweł Nierada, Wiceprezes Włodzimier Kocon, a także trzech Członków Zarządu, Przemysław Cieszyński, Wojciech Hann i Radosław Kwiecień. Zespół Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego jest liczniejszy grona członków Zarządu Banku. Liczy on dziesięć osób, z czego najważniejsze stanowisko piastuje Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK Paweł Borys. Zastępcą Przewodniczącego jest Beata Gorajek, a Sekretarzem – Magdalena Tarczewska-Szymańska. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej to:

 • Honorata Krysiewicz,
 • Kazimierz Stanisław Kujda,
 • Wojciech Artur Maj,
 • Adam Rudzewicz,
 • Jerzy Szmit,
 • Gertruda Uścińska,
 • Michał Gajewski,
 • Michał Kuczmierowski.

Warto dodać, iż według ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego do zadań Rady Nadzorczej należy przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad działalnością całej instytucji, uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego Banku oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych BGK.

Misja i najważniejsze cele Banku Gospodarstwa Krajowego

Obrana strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na trwający obecnie czas definiuje rolę banku jako państwowego banku rozwoju. W tym znaczeniu szczególnie istotna zdaje się być misja banku polegająca na wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz całego sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Kluczowe priorytety Banku Gospodarstwa Krajowego to:

 • wzrost gospodarczy oparty o wiedzę i doskonałość,
 • zrównoważony rozwój społeczno-terytorialny,
 • skuteczne Państwo.

Trzy powyższe priorytety stanowią filary programu działalności BGK noszącego nazwę Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. By systematycznie realizować i pogłębiać status wykonania najważniejszych celów rozwojowych Banku, instytucja ta skupia swoją w aktywność w obrębie takich zadań, jak finansowania reindustrializacji czy ekspansji zagranicznej, zapewnianie sprawnej obsługi finansów publicznych oraz sprawne wykorzystywanie środków i programów unijnych. Warto także dodać, iż w celu realizacji obranych przez siebie celów Bank Gospodarstwa Krajowego stara się uzupełniać system bankowy, wypełniając lukę rynkową w kluczowych obszarach gospodarki. W tym celu BGK prowadzi działania antycykliczne, wdrażając różnego rodzaju programy aktywizujące sektory rynku objęte stagnacją. Ponadto Bank współpracuje z pozostałymi instytucjami finansowymi, uzupełniając ich ofertę o produkty wysoce ryzykowne dla samych banków komercyjnych, lecz niezbędna dla rozwoju gospodarki rynkowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego - kontakt i adres

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

NIP: 525-00-12-372
REGON: 000017319
Kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Siedziba BGK

Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa

Dane kontaktowe

Infolinia:
22 475 88 88

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30.

Recepcja Centrali Banku:

  tel. 22 475 75 75

  fax 22 475 86 89

Kontakt elektroniczny

e-mail: [email protected]

Wnioski i zgłoszenia można składać elektronicznie, korzystając z formularza kontaktowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego - podsumowanie informacji

Bank Gospodarstwa Krajowego – najważniejsze informacje

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Został powołany do życia w 1924 roku. Bank posiada status przedsiębiorstwa państwowego, co oznacza, iż właścicielem instytucji jest wyłącznie Skarb Państwa.

Najważniejszą misją Banku Gospodarstwa krajowego jest dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz wspieranie sektora publicznego w realizacji jego zadań. Kluczowe priorytety Banku Gospodarstwa Krajowego to:

 • wzrost gospodarczy oparty o wiedzę i doskonałość,
 • zrównoważony rozwój społeczno-terytorialny,
 • skuteczne Państwo.

Działalność instytucji w jej obecnym kształcie reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 594 z późn. zm.). Obecną prezeską Banku jest Beata Daszyńska-Muzyczka, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Paweł Borys.

Źródła:

https://www.bgk.pl/

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jerzy Seifert
Jerzy Seifert
2020-02-15 00:01:54

BGK nie oddał Polakom za przedwojenne obligacje , swoje listy zastawne . Obcokrajowcy dostali odszkodowania tajnymi umowami miedzynarodowymi . Tylko Polskim obywatelom nie oddano pożyczonego kapitału i odsetek . Wstyd .

Podobne artykuły

Aplikacja Pekao z międzynarodową nagrodą

Bank Pekao S.A. został wyróżniony w międzynarodowym konkursie EFMA-Accenture Distribution &Marketing Innovation Awards 2018. Doceniono jego aplikację mobilną PeoPay, która została uznana za najlepszą pod kontem innowacyjności aplikację bankowości mobilnej na świecie.

author
Natalia Narloch
18 października 2018
Absolwentka International Business na SGH w Warszawie z dodatkowym wykształceniem na francuskich uczelniach biznesowych, SKEMA Business School oraz EDHEC Business School. Specjalistka w Deloitte.

Prezes PKO BP z nagrodą Byki i Niedźwiedzie

Prezes zarządu PKO BP, Zbigniew Jagiełło odebrał nagrodę specjalną w kategorii „osobowość” podczas jubileuszu dwudziestopięciolecia „Parkietu”. Redakcja z trwającą ćwierć wieku tradycją doceniła dokonania zarówno prezesa PKO BP w branży finansowej, jak i samego banku.

author
Patryk Byczek
22 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt hipoteczny Stargard

Myślisz o kredycie hipotecznym w Stargardzie? Sprawdź ranking najlepszych ofert. Wnioskować o kredyt możemy bezpłatnie przez Internet lub w placówce banku w Stargardzie. Maksymalna kwota kredytu to nawet 90% wartości nieruchomości ze spłatą do 35 lat.  

author
Dorota Grycko
02 marca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

ING Bank Śląski w Kielcach

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy oddziały banku w Kielcach – godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę.

author
Dominika Byczek
11 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Łobżenicy ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Łobżenica.

author
Patryk Byczek
28 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BZ WBK rozdaje Klientom 700 zł rocznie

 

author
Patryk Byczek
14 października 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj