Polacy mają 314,74 mln zł funduszy własnych w SKOK-ach

Polacy mają 314,74 mln zł funduszy własnych w SKOK-ach

author
Halszka Gronek
15 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Na koniec marca bieżącego roku w Polsce działało 29 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Łączna kwota funduszy na nich zgromadzonych wynosiła wówczas około 314,74 milionów złotych. Wynik ten oznacza przyrost środków na poziomie 16,92 mln zł względem stanu polskich SKOK-ów z końca 2018 roku.

W piątek 9 sierpnia bieżącego roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport dotyczący sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2019 r. W dokumencie czytamy, iż na przełomie trzech pierwszych miesięcy br. ogólna liczba SKOK-ów działających na polskim rynku finansowym uległa zmniejszeniu o pięć instytucji. Po pierwszym kwartale polscy klienci mogli korzystać z usług oferowanych przez 29 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

Co się stało z pięcioma zlikwidowanymi SKOK-ami? Po pierwsze dwie instytucje (SKOK Rafineria oraz SKOK Piast) zostały przejęte przez banki krajowe. Po drugie SKOK Bogdanka  został wchłonięty przez SKOK Kozienice, SKOK Bełchatów – przez SKOK Wisła, a SKOK Mysłowice – przez SKOK Szopienice. Warto też wspomnieć, iż pod samo koniec I kwartału bieżącego roku jedna kasa funkcjonowała z ustanowionym zarządcą komisarycznym. Wobec powyższych KNF zaznacza, iż obecnie w sektorze SKOK-ów trwają procesy restrukturyzacyjne. 

Ogólna kondycja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest stosunkowo dobra. Świadczy o tym fakt, iż w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku fundusze własne zdeponowane w polskich SKOK-ach wzrosły o łączną wartość 16,92 mln zł, dając ostateczny wynik 314,74 mln zł na koniec marca br. W raporcie czytamy jednak, iż w po inspekcji UKNF oraz wnioskach z prowadzonego nadzoru analitycznego wartość funduszy niektórych kas powinna być dodatkowo obniżona. Komisja podaje szacunkową wartość korekty na poziomie – 1,58 mln zł.


Sprawdź ranking najlepszych banków komercyjnych w Polsce na rok 2019.

Sektor SKOK-ów utrzymuje wypłacalność

Mimo likwidacji pięciu polskich SKOK-ów i objęciu jednej z kas przymusowym nadzorem zarządcy komisarycznego wyniki wypłacalności sektora po pierwszym kwartale bieżącego roku są dodatnie. Oficjalny wskaźnik bilansu zysków (+) i strat (-) wynosił +3,76%. Warto jednak dodać, iż po uwzględnieniu ustaleń organów nadzoru analitycznego oraz inspekcyjnego rzeczywista wartość wypłacalności powinna kształtować się na poziomie +3,74%. 

W raporcie Komisji Nadzoru Finansowego zostało zaznaczone, iż wyniki wypłacalności sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych, nawet po uwzględnieniu ujemnych korekt, mogłyby wynieść aż +5,34%, gdyby nie fakt, iż jedna z działających w I kwartale br. kas miała ogromne problemy finansowe. Ostatecznie tenże SKOK został przejęty przez bank, lecz długi, jakie wcześniej wygenerował, zdołały negatywnie wpłynąć na ogólne wyniki całego sektora. 

Z dobrych wiadomości warto wspomnieć także o fakcie, iż na przełomie miesięcy styczeń – marzec br. nie odnotowano żadnych okresowych naruszeń normy obowiązkowej rezerwy płynnej. Kasy prowadzące działalność na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku wykazały w swych sprawozdaniach finansowych zysk netto w wysokości 9,12 mln zł. Dla porównania w analogicznym momencie roku 2018 roku zysk ten wynosił prawie cztery razy mnie (2,54 mln zł).

Spadły aktywa, lecz wzrósł portfel kredytowy 

Oczywiście nie wszystkie wyniki finansowe dotycząc sektora SKOK-ów na polskim rynku finansowym są godne pochwały. Przykładowo w ciągu pierwszego kwartału br. odnotowano spadek wartości aktywów na poziomie 0,72%, co oznacza utratę środków w wysokości 70,51 mln złotych . Podobnie w przypadku depozytów: tu kwotowy spadek wartości wyniósł 69,24 mln zł, a spadek procentowy – 0,77%.

Mimo dwóch obszarów o negatywnych wskaźnikach ogólna kondycja sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest oceniana jako dobra. Wzrost odnotowano w przypadku:

  1. portfela kredytowego netto – wzrost w wysokości 40,19 mln zł (+0,68%),
  2. portfela kredytowego brutto – wzrost w wysokości 89,05 mln zł (+1,34%),
  3. portfela kredytów przeterminowanych – wzrost w wysokości 3,77 mln zł (+ 0,26%),
  4. funduszy własnych – wzrost w wysokości 16,92 mln zł (+5,68%),
  5. salda odpisów aktualizujących – wzrost w wysokości 48,00 mln zł (+6,31%).

Oczywiście w porównaniu z danymi finansowymi dotyczącymi banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych działających w na polskim rynku wyniki generowane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pozostają daleko w tyle. Niemniej jednak sektor ten, mimo iż niszowy i przez wielu niedoceniany, zdaje się odbijać wszystkie złe czynniki koniunkturalnie, stale poprawiając własną kondycję i utrzymując wypłacalność. 


Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/sytuacja_sektora_skok_I_kwartal_2019_66746.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Prezentacja_sytuacja_sektora_skok_I_2019_66747.pdf

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Będzinie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Będzinie – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
02 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Credit Agricole w Gryficach

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Gryficach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
19 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Tarnowskich Górach

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Tarnowskich Górach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
27 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

ING Bank Śląski w Swarzędzu

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Swarzędzu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
02 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ZUS oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Sprawdzamy dane oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
08 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Nieodpłatna pomoc prawna – jak skorzystać

Darmowe porady prawne dla każdego, kto tego potrzebuje - to główne założenie nowelizacji ustawy, pod którą złożył podpis prezydent kraju Andrzej Duda. Pomoc prawna zostanie rozszerzona o poradnictwo obywatelskie oraz mediacje. Sprawdź, kto, jak i gdzie będzie mógł skorzystać z nowej formy bezpłatnej pomocy prawnej. 

author
Dominika Byczek
30 lipca 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj