Rekordowo niski Indeks Należności Przedsiębiorstw

Rekordowo niski Indeks Należności Przedsiębiorstw

author
Halszka Gronek
26 sierpnia 2019

Kondycja sektora przedsiębiorstw w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Największym problemem dla polskich firm jest nieterminowość spłat faktur wystawionych dla klientów biznesowych i kontrahentów. Pomiary lipcowego Indeksu Należności Przedsiębiorstw jedynie umacniają w przekonaniu, że nad wieloma polskimi firmami wisi widmo upadku.

W styczniu ubiegłego roku Indeks Należności Przedsiębiorstw wyliczony dla firm działających na polskim rynku osiągnął historyczny szczyt. Jego wartość wynosiła wówczas aż 92,1 punktu. Niestety od tamtego momentu wyniki polskich przedsiębiorstw ulegają stopniowemu pogorszeniu. W kwietniu 2018 roku wartość indeksu wynosiła 89,9 punktu; podobnie w styczniu 2019 roku. Kwietniowe (2019) pomiary dały Indeks Należności Przedsiębiorstw na poziomie 87,8 punktu, a ostatnie, czyli lipcowe – 85,7 punktu. 

Ostatni tak niski wskaźnik INP miał miejsce w lipcu 2013 roku. Po sześciu latach relatywnie dobrej koniunktury i wysokich osiągów polskich przedsiębiorców, firmy z krajowego rynku wróciły do punktu wyjścia. Warto dodać, iż najnowszy (lipcowy) Indeks Należności Przedsiębiorstw jest nie tylko najniższym od przeszło sześciu lat, lecz także wskazuje on na wartość poniżej tak zwanej długoterminowej średniej (liczonej od 2009 roku). 

Dr hab. Piotr Białowolski i dr Tomasz M. Napiórkowski odpowiedzialni za opracowanie informacji sygnalnej „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” za II kwartał br. roku tłumaczą, jakie czynniki miały wpływ na pogorszenie INP w Polsce. Zdaniem ekspertów do spadku w największej mierze przyczynił się wzrost udziału przeterminowanych należności w portfelach polskich firm oraz wydłużenie średniego okresu przeterminowania nieuregulowanych w terminie należności. Samonapędzanie się zadłużenia polskich firm coraz wyraźniej przypomina efekt kuli śnieżnej.

fot. „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” za II kwartał br., KPF i KRD

 

Gorsza ocena dynamiki portfela należności

Wyniki lipcowych badań przeprowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorców Finansowych w Polsce wraz z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. w ramach projektu badawczego „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” za II kwartał bieżącego roku wskazują na pogarszanie się subiektywnej oceny dynamiki portfela należności. Na przełomie miesięcy kwiecień-czerwiec o blisko 2,3 punktu procentowego wzrósł udział przedsiębiorców raportujących występowanie oraz jednoczesny wzrost skali problemów z terminowym egzekwowaniem należności od klientów. 

Jednocześnie eksperci alarmują, iż odnotowany został spadek udziału firm deklarujących brak występowania problemu nieterminowych należności. W kwietniu bieżącego roku firmy te stanowiły 12,2% ogółu przedsiębiorców na polskim rynku, podczas gdy w lipcu br. – jedynie 11%. Niestety coraz widoczniejszy brak regulowania faktur względem biznesowych kontrahentów działa jak motor zadłużenia całego sektora przedsiębiorstw w Polsce. W raporcie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” czytamy:

"

Opisane zmiany sugerują występowanie negatywnych trendów, których utrzymanie się w okresie spowolnienia gospodarczego może przełożyć się na upadłość firm, szczególnie tych, w portfelach których opóźnione należności stanowią znaczną część.

Przedsiębiorcy zdają się być coraz bardziej świadomi problemu nieterminowości w spłacie faktur i negatywnych skutków takiego postępowania. Mimo tego jednak eksperci wskazują, iż w lipcu bieżącego roku aż 27,5% przedsiębiorców przewidywało pogłębienie problemów z terminową spłatą zobowiązań między firmami w najbliższych miesiącach. Pełna prognoza poniżej. 

fot. „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” za II kwartał br., KPF i KRD

 

Brak spłaty należności to prawdziwy problem

W lipcowym raporcie z badania pt. „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” czytamy, iż udział firm, dla których nieuregulowane w terminie należności stanowią realny problem w prowadzeniu działalności stanowi 57,3%. Najwięcej z tych firm, bo aż 32,1%, skarży się na pogarszanie wizerunku własnego przedsiębiorstwa. Z powodu powstałych wierzytelności firmom tym brakuje środków na spłatę własnych zobowiązań, przez co stają się oni w oczach kontrahentów nieterminowi i niegodni zaufania. 

Aż 31,6% przedsiębiorców dochodzących należności od nierzetelnych partnerów biznesowych wskazuje, iż z powodu wierzytelności zmuszeni są ograniczyć inwestycje. Tym samym hamują oni ogólny wzrost gospodarczy kraju – oczywiście nie z własnej winy. Co równie niepokojące, aż 8,5% przedsiębiorstw twierdzi, że ze względu na wciąż niespłacone wierzytelności musi ograniczyć zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń. Dodatkowo 10,5% firm zmaga się z problemami dotyczącymi wprowadzania nowych produktów na rynek. 

Pozytywnym aspektem jest fakt, iż wydatki na cele związane ze skutkami i przeciwdziałaniem opóźnieniom w spłacie należności spadły na przełomie II kwartału 2019 roku z poziomu 6,8% do 5,9%.W tym czasie odnotowano wzrostu udziału przedsiębiorstw, w których koszty te są poniżej 10% – obecnie stanowią one 78,5% ogółu podmiotów. Ponadto do poziomu 1,9% spadł udział firm, dla których opisywany odsetek kosztów wynosi 30% i więcej. Eksperci z KPF i KRD nie są jednak pewni, czy spadek wydatków na walkę z opóźnieniami w płatnościach jest dobrym sygnałem.

"

Im mniej funduszy przedsiębiorstwa przeznaczają na walkę z nieterminowością kontrahentów, tym więcej są one w stanie przeznaczyć na własną działalność i rozwój, co oznacza potencjalnie większą dynamikę gospodarki. Niemniej jednak, w kontekście negatywnych prognoz związanych z otrzymywaniem należności, obserwowana poprawa może być krótkookresowa i w kolejnych kwartałach możemy spodziewać się wzrostu kosztów.

– czytamy w raporcie.


Źródła:
https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2019/Portfel-naleznosci-polskich-przedsiebiorstw—lipiec-2019-r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Co to jest kolekcjonerski dowód rejestracyjny?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
09 sierpnia 2019

Co to jest kolekcjonerski dowód rejestracyjny?

Credit Agricole w Szczytnie
Oddziały
author
Patryk Byczek
01 sierpnia 2019

Credit Agricole w Szczytnie

Termin wypłaty wynagrodzenia
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
01 kwietnia 2019

Termin wypłaty wynagrodzenia

X. edycja akcji honorowego krwiodawstwa Getin Crew
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
21 lipca 2019

X. edycja akcji honorowego krwiodawstwa Getin Crew

Najlepsze produkty finansowe – grudzień 2014
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
30 listopada 2014

Najlepsze produkty finansowe – grudzień 2014

Porównaj