Premier powołał nowego Rzecznika Finansowego

Premier powołał nowego Rzecznika Finansowego

author
Halszka Gronek
15 października 2019

Dzień przed wyborami parlamentarnymi w Polsce premier Morawiecki powołał nowego Rzecznika Finansowego. Urząd został przekazany dr hab. Mariuszowi Jerzemu Gołeckiemu, ekspertowi ekonomicznej analizy prawa, ze szczególnym naciskiem na regulacje rynku kapitałowego.

Jak czytamy na stronie internetowej rządu RP, w sobotę 12 października 2019 roku premier Mateusz Morawiecki powołał nowego Rzecznika Finansowego. Stanowisko objął dr habilitowany Mariusz Jerzy Golecki – ekspert z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Wcześniej urząd Rzecznika Finansowego pełniła Aleksandra Wiktorow – polska ekonomistka i wiceministra pracy w rządach Jaka Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej.

Oficjalne wręczenie aktu powołania odbyło się w sobotę, dzień przez wyborami parlamentarnymi w Polsce. Podczas uroczystości uczestniczył również Jerzy Kwieciński, obecny szef resortu finansów, inwestycji i rozwoju. To właśnie Kwiecińskie wręczył dr hab. Mariuszowi Jerzemu Goleckiemu akt powołania na rzecznika finansowego, dodając przy tym wyrazy otuchy na przyszłe dni sprawowania urzędu Rzecznika Finansowego:

"

Liczymy na profesjonalizm i doświadczenie Pana Profesora w sprawowaniu tej bardzo ważnej i odpowiedzialnej funkcji.

Sam dr hab. Mariusz Golecki o powołaniu na urząd wypowiedział się następująco:

"

Mam nadzieję, że sprostam wyzwaniu, które polega na skutecznej ochronie inwestorów oraz wszystkich interesariuszy, biorąc pod uwagę dynamikę rynku finansowego.

Kim jest nowy Rzecznik Finansowy?

Nowy Rzecznik Finansowy, dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Cambridge. Obecnie jest on profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie stacjonuje na Wydziale Prawa i Administracji, a dokładniej w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa oraz w Pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem. 

Golecki jest autorem blisko 80 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Od pierwszych lat akademickiej ścieżki przedmiotem jego badań były regulacje rynku kapitałowego, ze szczególnym naciskiem na instrumenty pochodne. Chcąc rozwinąć skrzydła, od 2001 roku realizował on badania naukowe we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi: w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech.

Na stronie internetowej rządu czytamy również, iż nowy Rzecznik Finansowy zbierał doświadczenie na takich stanowiskach, jak:

  • Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów,
  • Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,
  • Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów,
  • Dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej RP.

Rzecznik Finansowy – opis urzędu

Rzecznik Finansowy jest państwowym urzędem Rzeczypospolitej Polskiej, którego najważniejszym zadaniem jest dbanie o interesy poszczególnych stron umowy ubezpieczenia. Osoba pełniąca ten nobilitujący urząd reprezentuje zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, a także uposażonych lub uprawnionych do praw wynikających z tytuły ubezpieczenia. W tym celu Rzecznik Finansowy współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Do zadań Rzecznika Finansowego należy między innymi opiniowanie aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego i funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i prywatnych programów emerytalnych dedykowanych pracownikom. Ponadto Rzecznik Finansowy uprawniony jest do organizacji mediacji, czyli tak zwanego sądu polubownego, który umożliwia rozstrzygnięcie sporu dotyczącego umowy ubezpieczenia i praw z niej wynikających.

Instytucja Rzecznika Finansowego istnieje w naszym kraju od przeszło 4 lat. Wcześniej działalność o zbliżonym charakterze prowadził Rzecznik Ubezpieczonych. Aktem prawnym, na mocy którego obowiązujący od 1995 roku roku urząd został przemianowany na Rzecznika Finansowego, jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Więcej informacji na temat urzędu Rzecznika Finansowego znaleźć można w naszym artykule.


Źródła:
https://www.gov.pl/web/finanse/mariusz-golecki-nowym-rzecznikiem-finansowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole w Wałczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 lipca 2019

Credit Agricole w Wałczu

Jak złożyć reklamację w mBanku S.A. ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
06 marca 2017

Jak złożyć reklamację w mBanku S.A. ?

Ile kosztuje bilet do kina?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
20 maja 2019

Ile kosztuje bilet do kina?

Expander w Gorzowie Wielkopolskim
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
28 stycznia 2015

Expander w Gorzowie Wielkopolskim

Bank BNP Paribas nagrodzony w konkursie Dyrektor Marketingu Roku 2019
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
12 grudnia 2019

Bank BNP Paribas nagrodzony w konkursie Dyrektor Marketingu Roku 2019

Lombardy w Gliwicach
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
08 grudnia 2022

Lombardy w Gliwicach

Porównaj