Rzecznik Finansowy – czym się zajmuje?

Rzecznik Finansowy – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
25 czerwca 2019

Niewielu z nas wie, że nad działalnością krajowych agencji i towarzystw ubezpieczeniowych czuwa jeden naczelny organ – Rzecznik Finansowy. Do zadań Rzecznika należy przede wszystkim reprezentowanie interesów stron pokrzywdzonych i interweniowanie w przypadku rażącego łamania praw konsumenckich przed podmioty rynkowe.

Spis treści

1. Kto kto jest Rzecznik Finansowy?
2. Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?
3. Kto jest obecnym Rzecznikiem Finansowym?
4. Podstawa prawna.
5. Podsumowanie.

  

Kto kto jest Rzecznik Finansowy?

Rzecznik Finansowy to państwowy urząd Rzeczypospolitej Polskiej, którego najważniejszym zadaniem jest dbanie o interesy poszczególnych stron umowy ubezpieczenia. W tym znaczeniu Rzecznik Finansowy reprezentuje zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, a także uposażonych lub uprawnionych do praw wynikających z tytuły ubezpieczenia (na przykład dzięki cesji praw z polisy, która często jest wykorzystywana jako zabezpieczenie spłaty kredytu).

Instytucja Rzecznika Finansowego istnieje w naszym kraju od 2015 roku. Wcześniej jednak zbliżoną działalność prowadził inny organ – Rzecznik Ubezpieczonych. Pierwowzór Rzecznika Finansowego został powołany do życia już w 1995 roku w związku z upadkiem kilku zakładów ubezpieczeń i powstałym w ten sposób kryzysem polisowym. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego przekształciła Rzecznika Ubezpieczonych w Rzecznika Finansowego.

By zapewnić najwyższy standard oferowanych usług, Rzecznik Finansowy współpracuje z krajowymi (a co więcej – także zagranicznymi) organizacjami konsumenckimi. Piastujący urząd Rzecznika utrzymuje także stosunki zawodowe z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, którego działalność polega na kontroli wypełniania zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez poszczególne instytucje i podmioty. Wszystko to w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi konsumenta i jego sprawy dotyczącej ubezpieczenia.

 

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?

Jak znaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, Rzecznik Finansowy zajmuje się przede wszystkim reprezentowaniem interesów poszczególnych stron w sprawach dotyczących umów ubezpieczenia i praw z nich wynikających. Jednak zakres zadań, jakie należą do obowiązków Rzecznika Finansowego (a wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych), jest o wiele szerzy. Najważniejsze jego punkty można przedstawić w sposób następujący:

  

Kto jest obecnym Rzecznikiem Finansowym?

Pierwszą i do dziś pełniącą obowiązki rzecznika Finansowego osobą jest Aleksandra Wiktorow – polska ekonomistka, prezeska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2001-2007 oraz wiceministra pracy w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Aleksandra Wiktorow piastuje urząd Rzecznika Finansowego od 2015 roku, kiedy organ ten został powołany do życia. Wcześniej jednak, od 2011 roku, pełniła ona obowiązki Rzecznika Ubezpieczonych.

Rzeczniczka Finansowa Aleksandra Wiktorow ukończyła studia w renomowanej Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie znanej jako Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Specjalizowała się w zakresie ubezpieczeń społecznych. Doktorat z dziedziny finansów obroniła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1993 roku prowadzi wykłady w Akademii Finansów, gdzie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego i kieruje Katedrą Ubezpieczeń.

Zanim ustawodawca przemianował Rzecznika Ubezpieczonych na Rzecznika Finansowego, urząd ten piastowali:

  • Stanisław Rogowski – od 1995 roku do 2007 roku (pierwszy Rzecznik Ubezpieczonych w Polsce);
  • Halina Olendzka – od 2007 roku do 2011 roku.

 


Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek na dowód: https://www.zadluzenia.com/artykul/492,pozyczka-na-dowod/

  

Podstawa prawna

Aktem prawnym, no mocy którego obowiązujący od 1995 roku roku urząd Rzecznika Ubezpieczonych został przemianowany na urząd Rzecznika Finansowego, jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dokument ten wszedł w życie wraz z dnie 11 października 2015 roku, a od tamtego czasu był kilkakrotnie nowelizowany. Jego treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2015, pod pozycją 1348.

§

PODSTAWA PRAWNA

Rzecznik Ubezpieczonych z dniem wejścia w życie ustawy staje się Rzecznikiem Finansowym i rozpoczyna się jego czteroletnia kadencja. (art. 54.)

Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Rzecznika Ubezpieczonych staje się Biurem Rzecznika Finansowego. (art. 55.)

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, powołuje Rzecznika Finansowego, zwanego dalej „Rzecznikiem”. (art. 11.)

Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. (art. 35a., ust. 2.)

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, może odwołać Rzecznika przed upływem kadencji. (art. 14.)


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Warto także zaznaczyć, iż nowa ustawa dotycząca Rzecznika Finansowego reguluje czas piastowania urzędu przez powołaną osobę. Jak wynika z podstawy prawnej, kadencja Rzecznika Finansowego trwa 4 lata, a jedna osoba nie może być dłużej Rzecznikiem niż przez dwie kolejne kadencje (maksymalnie 8 lat). Co szczególne, zanim ustawa weszła w życie (2015 rok), pierwszy Rzecznik Ubezpieczonych, Stanisław Rogowski, piastował urząd przez 12 lat. Obecna podstawa tego zakazuje.

  

Podsumowanie


Źródła:
https://rf.gov.pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001348/U/D20151348Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Coraz mniejsze koszty Programu 500+
Wpisy
author
Patryk Byczek
27 sierpnia 2018

Coraz mniejsze koszty Programu 500+

Kasa Stefczyka Świętochłowice
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 października 2020

Kasa Stefczyka Świętochłowice

Kłopoty Wonga.com w Wielkiej Brytanii
Wpisy
author
Patryk Byczek
28 sierpnia 2018

Kłopoty Wonga.com w Wielkiej Brytanii

Credit Agricole w Gryficach
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 lipca 2019

Credit Agricole w Gryficach

Polacy w średnim wieku żyją na kredyt
Wpisy
author
Aneta Jankowska
09 czerwca 2018

Polacy w średnim wieku żyją na kredyt

Dni wolne od pracy 2020
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
15 lutego 2020

Dni wolne od pracy 2020

Porównaj