zadluzenia.com
zamknij

Progi podatkowe w Polsce

Od tego, w którym jesteśmy progu podatkowym, zależy to, ile zostanie odciągnięte od naszej pensji. W Polsce rządzi zasada, że płacimy tym większy podatek, im więcej zarabiamy. Jakie są progi i jak wpływają one na to, ile realnie mamy na koncie? Sprawdzamy. 

 

Spis treści:
1. Progi podatkowe – co to jest?
2. Jakie mamy progi podatkowe?
3. Pierwszy próg podatkowy.
4. Drugi próg podatkowy.

5. Kwota wolna od podatku.
6. Kwota zmniejszająca podatek.

7. Wspólne rozliczanie a progi podatkowe.
8. Podsumowanie.

 

 

PROGI PODATKOWE - CO TO JEST?


Próg podatkowyto nic innego, jak przedział w skali podatkowej. Progi te dla osób fizycznych ustalane są w Polsce co roku odgórnie i obowiązują w rozliczeniach podatku dochodowego za ten rok. 

 

To, w jakim progu podatkowym się znajdziemy, zależy od tego, ile zarobimy w danym roku. Nie ma tu znaczenia kwestia zarobków miesięcznych ani to, z jakiego źródła pochodzą nasze zarobki (czy jest to jedna praca ciągła, czy dorywcze prace w kilku miejscach). Pod uwagę brana jest jedynie roczna suma wszystkich dochodów.

 

Podstawą wyliczenia kwoty, od której wyliczany jest próg podatkowy, jest wysokość dochodu - dochód jest przychodem po odjęciu składek na ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu, a zatem w praktyce podstawą jest kwota zarobków na rękę (niezależnie od tego, z jakiej umowy uzyskuje się te pieniądze). 

 

 

JAKIE MAMY PROGI PODATKOWE?


W Polsce mamy dwa progi podatkowe: 18% i 32%. Każdy z tych progów oddzielony jest inną kwotą i w każdym z nich obowiązuje innej wysokości kwota wolna od podatku i inna stawka podatkowa (zgodna z nazwą, czyli przy przekroczeniu progu 18% odprowadza się podatek w wysokości 18% dochodu, a przy przekroczeniu progu 32%, odprowadza się podatek w wysokości 32%). 

 

Wysokość stawki procentowej w progach podatkowych jest określana co roku, ale od kilku już lat wynosi co roku 18% i 32%. Zmienia się natomiast wysokość kwoty wolnej od podatku. 

 

Ważne jest, żeby przy sprawdzaniu progów podatkowych i kwot wiedzieć, którego roku dotyczy dane wyliczenie - jeżeli progi ustalane są dla roku 2017, to zostaną zastosowane przy rozliczeniach PIT-ów dopiero w roku następnym (do 30 kwietnia 2018 roku). 

 

Kwota graniczna dzieli nam skalę podatkową na 2 obszary: 

 

Obszary te wyznaczane są przez wysokość dochodów. Wszyscy, których zarobki roczne wynoszą mniej niż 85 528 zł, rozliczają się z pierwszego progu podatkowego, czyli według skali 18%. Wszystkich natomiast, którzy przekraczają tę kwotę zarobków, obowiązuje rozliczanie się z drugiego, niemal dwa razy wyższego progu. 

 

W każdym z tych progów obowiązuje zatem inna stawka oprocentowania i inne kwoty zmniejszające podatek. W pierwszym progu podatkowym znajduje się 97% pracujących Polaków. Pokazuje to, że zarobki w Polsce nie są zbyt wysokie - jedynie 3% Polaków zarabia miesięcznie więcej niż 7127 zł na rękę. 

 

 

PIERWSZY PRÓG PODATKOWY

 

W pierwszym progu podatkowym mieszczą się wszystkie osoby, których dochody roczne nie przekraczają 85 528 zł. Jest to próg zdecydowanie najpopularniejszy w Polsce, dlatego też jest on odgórnie zakładany przy wszelkich rozliczeniach podatkowych. 

 

To jednak nie podatnik odprowadza kwotę należną do urzędu - robi to za niego pracodawca. Dlatego też kwota, która trafia na konto pracownika, jest o tyle niższa, niż kwota brutto zarobków wskazana na umowie. Od tego zarobku odciągany jest właśnie procent wynikający z  pierwszego progu podatkowego.

 

 

Kwota ta zabierana jest odgórnie - nie można samodzielnie odprowadzać do urzędu 18% dochodów. Dopiero po danym roku podatkowym (liczonym normalnie zgodnie z rokiem kalendarzowym, od stycznia do grudnia) kwota przez nas oddana jest weryfikowana. Możliwe są trzy scenariusze:

 

1. Musimy dopłacić określoną kwotę - jeżeli przekroczymy granicę pierwszego progu podatkowego (zarobimy więcej niż 85 528 zł).
2. Otrzymamy zwrot nadpłaty - jeżeli nasze zarobki nie przekroczą kwoty wolnej od podatku.
3. Nie musimy nic dopłacać ani nie dostaniemy zwrotu nadpłaty - kiedy wszystko jest poprawnie uregulowane.

 

 

DRUGI PRÓG PODATKOWY

 

Drugi próg podatkowy (32%) dotyczy osób, których dochody roczne przekraczają 85 528 zł. Niewielu Polaków uzyskuje miesięczne dochody na poziomie wyższym niż 7127 zł. Jeżeli natomiast już uzyskują, to często - w celu uniknięcia wpadnięcia w drugi prób podatkowy - korzystają z opcji wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem. 

 

Wtedy kwota progu zwiększa się proporcjonalnie dwukrotnie, więc jeżeli jedna osoba zarabia nawet dwukrotność maksymalnej kwoty, ale druga nie zarabia nic - nadal będą rozliczane według pierwszego progu. 

 

 

Określenie stawki jako 32% może być mylące - nie chodzi o to, że osoby zarabiające więcej po przekroczeniu drugiego progu muszą dopłacić tyle, by wyrównać podatek do 32% całej kwoty. Wyższą kwotę (czyli te 32%) płaci się jedynie od nadwyżki nad próg 85 528 zł. 

 

Nieświadome przekroczenie drugiego progu jest jedną z najczęstszych przyczyn niedopłaty. Czasem zwykłe niedopatrzenie może spowodować, że próg zostanie przekroczony - najprostszą drogą do tego jest uzyskanie nieplanowanej premii w pracy (a taka premia wlicza się od dochodu).

 

Osoby, które chcą uniknąć dopłat dużej kwoty w wyniku przekroczenia progu podatkowego, a z góry wiedzą, że ich dochody roczne przekroczą 85 528 zł, mogą poprosić swojego pracodawcę o rozliczanie według stawki 32%. Działa to także w sytuacji, w której pracownik miesięcznie zarabia więcej, niż wskazuje na to średnia wyliczana ze stawki 18%, ale wie, że będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem z progu pierwszego, może poprosić pracodawcę o rozliczanie według stawki 18%. 

 

 

KWOTA WOLNA OD PODATKU

 

Kwota wolna od podatku to taka kwota, od której - jak sama nazwa wskazuje - nie trzeba odprowadzać żadnego podatku, można ją zgodnie z prawem w całości zatrzymać dla siebie. Kwota całkowicie wolna od podatku wynosi w Polsce 8000 zł - te osoby, których dochody w ciągu roku nie przekroczą tej kwoty, otrzymają pełny zwrot 18% podatku, który został odprowadzony przez pracodawcę.

 

Z tej kwoty wolnej od podatku korzystają praktycznie tylko osoby pracujące na sezon wakacyjny - przez dwa lub trzy miesiące mogą one legalnie zarobić do 8 tysięcy złotych brutto i w następnym roku po rozliczeniu się z fiskusem cała kwota odprowadzona w ramach podatku jest im zwracana. Osoby pracujące standardowo w każdym miesiącu musiałyby zarabiać niewiele ponad 600 zł, żeby móc otrzymać zwrot całego podatku. 

 

Kwota wolna od podatku jest wyznaczana także dla pozostałych progów zarobkowych. Przy niektórych kwotach jest ona stała, a przy niektórych degresywna, czyli malejąca wraz ze wzrostem zarobków.

 

 

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

 

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, którą można odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość tej kwoty, jak i wszystkich innych, zależy oczywiście od wysokości zarobków danego pracownika. 

 

Kwotę zmniejszającą podatek można odliczać sobie na bieżąco - te pieniądze mogą rzeczywiście zostać u podatnika. Dotyczy to osób, które są pewne, że w danym roku nie przekroczą kwoty zarobków 85 528 zł. Dla zasady jako kwotę zmniejszającą podatek przyjmuje się kwotę 556 zł 02 gr. Jeżeli jednak okaże się, że kwota ta zostanie przekroczona, to zostanie to wskazane w rocznym rozliczeniu podatkowym i cała niedopłata będzie musiała zostać zwrócona. 

 

Tabela przedstawia kwoty zmniejszające podatek na rok 2018:

 

 

WSPÓLNE ROZLICZANIE A PROGI PODATKOWE

 

W Polsce osoby, które zawarły związek małżeński i nie mają rozdzielności majątkowej, mogą rozliczać się wspólnie - w takim wypadku składają tylko jedną deklarację PIT. Wspólne rozliczanie to opcja bardzo korzystna dla par, w których jeden z partnerów zarabia szczególnie dużo (i wskoczyłby na drugi próg podatkowy), a drugi zarabia niewiele lub nic. Wtedy dzięki rozliczaniu wspólnemu zamiast progu 32%, małżeństwo jest rozliczane z progu 18%. 

 

Skąd wynika opłacalność wspólnego rozliczana się? Jest to bardzo proste - progi podatkowe, które ustalane są dla pojedynczego pracownika, w przypadku par rozliczających się wspólnie, są po prostu podwajane. W związku z tym kwotą roczną maksymalną dla pierwszego roku w przypadku małżeństw jest już nie 85 528 zł, a 171 056 zł. 

 

 

PODSUMOWANIE

 

  • w Polsce istnieją dwa progi podatkowe: 18% i 32%

  • podatek odprowadzany jest nie przez pracownika a przez pracodawcę

  • standardowo odprowadza się podatek z progu 18%

  • małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, dzięki czemu progi podatkowe są dla nich dwukrotnie wyższe

  • wspólne rozliczanie opłaca się szczególnie parom, w których jedna osoba zarabia powyżej 7000 na rękę, a druga nie zarabia nic

  • kwoty wolne od podatku, w zależności od wysokości zarobków, mogą być stałe lub regresywne 

  • 97% Polaków rozlicza się według pierwszego progu podatkowego 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY