Od tego, w którym jesteśmy progu podatkowym, zależy to, ile zostanie odciągnięte od naszej pensji. W Polsce rządzi zasada, że płacimy tym większy podatek, im więcej zarabiamy. Jakie są progi i jak wpływają one na to, ile realnie mamy na koncie? Sprawdzamy.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.01.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Progi podatkowe – co to jest?

2. Jakie mamy progi podatkowe?

3. Skala podatkowa 2019.

4. Pierwszy próg podatkowy.

5. Drugi próg podatkowy.

6. Kwota wolna od podatku.

7. Kwota zmniejszająca podatek.

8. Wspólne rozliczanie a progi podatkowe.

9. Podsumowanie.

PROGI PODATKOWE – CO TO JEST?

Próg podatkowy to nic innego, jak przedział w skali podatkowej. Progi te dla osób fizycznych ustalane są w Polsce co roku odgórnie i obowiązują w rozliczeniach podatku dochodowego za ten rok.

To, w jakim progu podatkowym się znajdziemy, zależy od tego, ile zarobimy w danym roku. Od tego zależy również kwota wolna od podatku oraz ewentualny przyznany nam zwrot z tytułu nadpłaty podatkowej.

Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od podatku w 2019 roku 

Nie ma tu znaczenia kwestia zarobków miesięcznych ani to, z jakiego źródła pochodzą nasze zarobki (czy jest to jedna praca ciągła, czy dorywcze prace w kilku miejscach). Pod uwagę brana jest jedynie roczna suma wszystkich dochodów.

Podstawą wyliczenia kwoty, od której wyliczany jest próg podatkowy, jest wysokość dochodu – dochód jest przychodem po odjęciu składek na ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu, a zatem w praktyce podstawą jest kwota zarobków na rękę (niezależnie od tego, z jakiej umowy uzyskuje się te pieniądze).

JAKIE MAMY PROGI PODATKOWE?

W Polsce mamy obecnie dwa progi podatkowe: 18% i 32%. Każdy z tych progów oddzielony jest inną kwotą i w każdym z nich obowiązuje innej wysokości kwota wolna od podatku i inna stawka podatkowa (zgodna z nazwą, czyli przy przekroczeniu progu 18% odprowadza się podatek w wysokości 18% dochodu, a przy przekroczeniu progu 32%, odprowadza się podatek w wysokości 32%).

Wysokość stawki procentowej w progach podatkowych jest określana co roku, ale od kilku już lat wynosi co roku 18% i 32%. Od 1 stycznia 2020 roku czeka nas jednak zmiana pierwszego progu podatkowego. Stawka zostanie zmniejszona z 18% na 17%.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił obniżenie progu z 18% na 17%

Na zmianie skorzysta finansowo około 25 milionów Polaków.

Ważne jest, żeby przy sprawdzaniu progów podatkowych i kwot wiedzieć, którego roku dotyczy dane wyliczenie – jeżeli progi ustalane są dla roku 2017, to zostaną zastosowane przy rozliczeniach PIT-ów dopiero w roku następnym (do 30 kwietnia 2018 roku).

Kwota graniczna dzieli nam skalę podatkową na 2 obszary: 

Obszary te wyznaczane są przez wysokość dochodów. Wszyscy, których zarobki roczne wynoszą mniej niż 85 528 zł, rozliczają się z pierwszego progu podatkowego, czyli według skali 18%. Wszystkich natomiast, którzy przekraczają tę kwotę zarobków, obowiązuje rozliczanie się z drugiego, niemal dwa razy wyższego progu.

W każdym z tych progów obowiązuje zatem inna stawka oprocentowania i inne kwoty zmniejszające podatek. W pierwszym progu podatkowym znajduje się 97% pracujących Polaków. Pokazuje to, że zarobki w Polsce nie są zbyt wysokie – jedynie 3% Polaków zarabia miesięcznie więcej niż 7127 zł na rękę. A jak podaje GUS, średnia krajowa przekroczyła poziom 5000 zł brutto.

SKALA PODATKOWA 2019 

Mimo wielu rządowych zapowiedzi dotyczących zmiany stawek opodatkowania i samego progu zarobków, ostatecznie stawki procentowe nadal wynoszą:

 • 18% dla osób zarabiających rocznie poniżej 85 528 zł,
 • 32% w przypadku tych, którzy rocznie zarobią więcej niż 85 528 zł.

Przypominamy, że stawka 32% dotyczy tylko dochodu przekraczającego kwotę progową. Przykład: jeżeli osoba zarobiła rocznie 90 000 zł, to 85 528 zł będzie rozliczane zgodnie z niższą stawką (18%), a 4472 zł będzie rozliczone według stawki wyższej (32%).

Kwota wolna od podatku na rok 2019 wynosi 8000 zł. W przypadku zarobków rocznych wyższych niż 8000 kwota ta maleje:

 • przy zarobkach od 8000,01 do 13000 zł będzie wyliczana w skali malejącej pomiędzy kwotami 8000 a 3091 zł,
 • dla osób, które zarobiły pomiędzy 13000,01 a 85528 zł wyniesie zawsze dokładnie 3091 zł,
 • u tych, którzy zarobili między 88529,01 a 127000 zł kwota wolna od podatku również będzie malejąca między kwotami 3091 zł a 0 zł,
 • dla wszystkich, których zarobki przekroczyły 127 000 zł, kwota wolna od podatku wynosi 0 zł.

Kwota zmniejszająca podatek jest natomiast w 2019 roku wyliczana tak samo, jak w latach poprzednich:

 • dla dochodów rocznych do 8000 zł wynosi 1440 zł,
 • w przypadku osoby, która zarobiła między 8000 a 13000 zł wynosi ona 1440 zł pomniejszone o kwotę: [883 zł 98 gr x (dochód – 8000 zł)] : 5000 zł,
 • dla osób zarabiających między 13000 zł a 85528 zł kwota ta wynosi zawsze 556,02 zł,
 • ci, którzy zarobili pomiędzy 85528 a 127000 zł muszą skorzystać ze wzoru pomniejszającego kwotę 556,02 o: [556 zł 2 gr x (dochód – 85528 zł)] : 41472 zł.

Jak obliczyć podatek w 2019?

Aby obliczyć właściwą dla siebie wysokość podatku, należy znać 3 powyższe dane wobec swoich zarobków. Następnie wystarczy skorzystać z prostego działania:

DLA DOCHODÓW DO 85 528 zł

 1. Liczymy 18% kwoty dochodu.
 2. Odliczamy od tej stawki kwotę zmniejszającą podatek.
 3. Otrzymujemy kwotę należnego podatku.

DLA DOCHODÓW POWYŻEJ 85 528 zł

 1. Dodajemy do 15 395,04 zł wysokość 32% nadwyżki naszego zarobki ponad 85528 zł – to kwota należnego podatku.
 2. Od wyliczonej kwoty odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek.
 3. Otrzymujemy kwotę należnego podatku.

PIERWSZY PRÓG PODATKOWY

W niższej stawce podatkowej mieszczą się wszystkie osoby, których dochody roczne nie przekraczają 85 528 zł. Jest to próg zdecydowanie najpopularniejszy w Polsce, dlatego też jest on odgórnie zakładany przy wszelkich rozliczeniach podatkowych.

To jednak nie podatnik odprowadza kwotę należną do urzędu – robi to za niego pracodawca. Dlatego też kwota, która trafia na konto pracownika, jest o tyle niższa, niż kwota brutto zarobków wskazana na umowie. Od tego zarobku odciągany jest właśnie procent wynikający z  pierwszego progu podatkowego.

Kwota ta zabierana jest odgórnie – nie można samodzielnie odprowadzać do urzędu 18% dochodów. Dopiero po danym roku podatkowym (liczonym normalnie zgodnie z rokiem kalendarzowym, od stycznia do grudnia) kwota przez nas oddana jest weryfikowana. Możliwe są trzy scenariusze:

1. Musimy dopłacić określoną kwotę – jeżeli przekroczymy granicę pierwszego progu podatkowego (zarobimy więcej niż 85 528 zł).
2. Otrzymamy zwrot nadpłaty – jeżeli nasze zarobki nie przekroczą kwoty wolnej od podatku.
3. Nie musimy nic dopłacać ani nie dostaniemy zwrotu nadpłaty – kiedy wszystko jest poprawnie uregulowane.

Pierwszy próg podatkowy zmieni się z dniem 1 stycznia 2020 roku. Po wielu latach stagnacji od tego dnia próg zostanie decyzją Rady Ministrów zmniejszony z 18% na 17%.

DRUGI PRÓG PODATKOWY

Wyższa stawka podatkowa (32%) dotyczy osób, których dochody roczne przekraczają 85 528 zł. Niewielu Polaków uzyskuje miesięczne dochody na poziomie wyższym niż 7127 zł. Jeżeli natomiast już uzyskują, to często – w celu uniknięcia wpadnięcia w drugi prób podatkowy – korzystają z opcji wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem.

Wtedy kwota progu zwiększa się proporcjonalnie dwukrotnie, więc jeżeli jedna osoba zarabia nawet dwukrotność maksymalnej kwoty, ale druga nie zarabia nic – nadal będą rozliczane według pierwszego progu.

Określenie stawki jako 32% może być mylące – nie chodzi o to, że osoby zarabiające więcej po przekroczeniu drugiego progu muszą dopłacić tyle, by wyrównać podatek do 32% całej kwoty. Wyższą kwotę (czyli te 32%) płaci się jedynie od nadwyżki nad próg 85 528 zł.

Nieświadome przekroczenie drugiego progu jest jedną z najczęstszych przyczyn niedopłaty. Czasem zwykłe niedopatrzenie może spowodować, że próg zostanie przekroczony – najprostszą drogą do tego jest uzyskanie nieplanowanej premii w pracy (a taka premia wlicza się od dochodu).

Osoby, które chcą uniknąć dopłat dużej kwoty w wyniku przekroczenia progu podatkowego, a z góry wiedzą, że ich dochody roczne przekroczą 85 528 zł, mogą poprosić swojego pracodawcę o rozliczanie według stawki 32%. Działa to także w sytuacji, w której pracownik miesięcznie zarabia więcej, niż wskazuje na to średnia wyliczana ze stawki 18%, ale wie, że będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem z progu pierwszego, może poprosić pracodawcę o rozliczanie według stawki 18%.

Drugi próg podatkowy to także szansa na wyższy kredyt w banku. W przypadku kredytu online, osoby zarabiające powyżej 85 tysięcy rocznie, spokojnie mogą otrzymać powyżej 100 tysięcy złotych finansowania.

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Jest to taka kwota, od której – jak sama nazwa wskazuje – nie trzeba odprowadzać żadnego podatku, można ją zgodnie z prawem w całości zatrzymać dla siebie. Kwota całkowicie wolna od podatku wynosi w w tym roku 8000 zł – te osoby, których dochody w ciągu roku nie przekroczą tej kwoty, otrzymają pełny zwrot 18% podatku, który został odprowadzony przez pracodawcę.

Z tej kwoty wolnej od podatku korzystają praktycznie tylko osoby pracujące na sezon wakacyjny – przez dwa lub trzy miesiące mogą one legalnie zarobić do 8 tysięcy złotych brutto i w następnym roku po rozliczeniu się z fiskusem cała kwota odprowadzona w ramach podatku jest im zwracana. Osoby pracujące standardowo w każdym miesiącu musiałyby zarabiać niewiele ponad 600 zł, żeby móc otrzymać zwrot całego podatku.

Kwota wolna od podatku jest wyznaczana także dla pozostałych progów zarobkowych. Przy niektórych kwotach jest ona stała, a przy niektórych degresywna, czyli malejąca wraz ze wzrostem zarobków.

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, którą można odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość tej kwoty, jak i wszystkich innych, zależy oczywiście od wysokości zarobków danego pracownika.

Kwotę zmniejszającą podatek można odliczać sobie na bieżąco – te pieniądze mogą rzeczywiście zostać u podatnika. Dotyczy to osób, które są pewne, że w danym roku nie przekroczą kwoty zarobków 85 528 zł. Dla zasady jako kwotę zmniejszającą podatek przyjmuje się kwotę 556 zł 02 gr. Jeżeli jednak okaże się, że kwota ta zostanie przekroczona, to zostanie to wskazane w rocznym rozliczeniu podatkowym i cała niedopłata będzie musiała zostać zwrócona.

Tabela przedstawia kwoty zmniejszające podatek na rok 2019:

WSPÓLNE ROZLICZANIE A PROGI PODATKOWE

W Polsce osoby, które zawarły związek małżeński i nie mają rozdzielności majątkowej, mogą rozliczać się wspólnie – w takim wypadku składają tylko jedną deklarację PIT. Wspólne rozliczanie to opcja bardzo korzystna dla par, w których jeden z partnerów zarabia szczególnie dużo (i wskoczyłby na drugi próg podatkowy), a drugi zarabia niewiele lub nic. Wtedy dzięki rozliczaniu wspólnemu zamiast progu 32%, małżeństwo jest rozliczane z progu 18%.

Skąd wynika opłacalność wspólnego rozliczana się? Jest to bardzo proste – progi podatkowe, które ustalane są dla pojedynczego pracownika, w przypadku par rozliczających się wspólnie, są po prostu podwajane. W związku z tym kwotą roczną maksymalną dla pierwszego roku w przypadku małżeństw jest już nie 85 528 zł, a 171 056 zł.

PODSUMOWANIE

 • w Polsce istnieją dwa progi podatkowe: 18% i 32%
 • w 2020 roku pierwszy próg zostanie obniżony do poziomu 17%
 • podatek odprowadzany jest nie przez pracownika a przez pracodawcę
 • standardowo odprowadza się podatek z progu 18%
 • małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, dzięki czemu progi podatkowe są dla nich dwukrotnie wyższe
 • wspólne rozliczanie opłaca się szczególnie parom, w których jedna osoba zarabia powyżej 7000 na rękę, a druga nie zarabia nic
 • kwoty wolne od podatku, w zależności od wysokości zarobków, mogą być stałe lub regresywne
 • 97% Polaków rozlicza się według pierwszego progu podatkowego

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 4.27 / 5, łącznie 11 ocen
Komentarze