Progi podatkowe w Polsce

Progi podatkowe w Polsce

author
Katarzyna Wasiłowska
04 grudnia 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Od tego, w którym jesteśmy progu podatkowym, zależy to, ile zostanie odciągnięte od naszej pensji. W Polsce rządzi zasada, że płacimy tym większy podatek, im więcej zarabiamy. Obecnie Polaków obowiązują trzy progi podatku dochodowego. Stawki te w zależności od osiąganego dochodu wynoszą: 12%, 32% i 4%. Ostatnia z nich jest formą dodatkowej daniny (tzw. podatkiem solidarnościowym) i obowiązuje najbogatszych, których dochód przekroczył milion.

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 1. Progi podatkowe - czym są?
 2. Progi podatkowe - obecnie
 3. Progi podatkowe - jak obliczyć?
 4. Progi podatkowe przy rozliczaniu podatku z małżonkiem
 5. Kwota zmniejszająca podatek
 6. Skala podatkowa - czym jest?
 7. Skala podatkowa - jakie ulgi przewiduje?
Zwiń spis treści

Progi podatkowe - czym są?

Próg podatkowy to po prostu przedział w skali podatkowej. Progi te dla osób fizycznych ustalane są w Polsce co roku odgórnie i obowiązują w rozliczeniach podatku dochodowego za dany rok. To, jaki próg podatkowy przekroczymy, zależy od tego, ile zarobimy w danym roku. Od tego zależy również kwota wolna od podatku oraz ewentualny przyznany nam zwrot z tytułu nadpłaty podatkowej.

Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od podatku

Nie ma tu znaczenia kwestia zarobków miesięcznych ani to, z jakiego źródła pochodzą nasze zarobki (czy jest to jedna praca ciągła, czy dorywcze prace w kilku miejscach). Pod uwagę brana jest jedynie roczna suma wszystkich dochodów. Podstawą wyliczenia kwoty, od której wyliczany jest próg podatkowy, jest wysokość dochodu, czyli w praktyce podstawą jest łączna kwota zarobków brutto (niezależnie od tego, z jakiej umowy uzyskuje się te pieniądze).

Dochód

Aby obliczyć wysokość podatku dochodowego konieczna jest informacja o tym, ile wynosi kwota przychodu podatnika. W przypadku przedsiębiorcy będzie to suma zarobionych pieniędzy z tytułu świadczenia usług bądź sprzedaży towarów, natomiast dla osoby fizycznej jest to wysokość otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Wysokość dochodu otrzymamy po odliczeniu od przychodu sumy poniesionych kosztów. Dochód podlega opodatkowaniu.

Progi podatkowe - obecnie

W Polsce obecnie obowiązują dwa progi podatkowe:

 • pierwszy próg podatkowy dotyczy dochodu do 120 000 zł i wynosi 12%;
 • drugi próg podatkowy dotyczy dochodu powyżej 120 000 zł i wynosi 32%.

Progi podatkowe - jak obliczyć?

Aby obliczyć właściwą dla siebie wysokość podatku, należy znać poniższe dane wobec swoich zarobków. Następnie wystarczy skorzystać z prostego działania.

W przypadku przychodów do 120 000 zł

 1. Liczymy 12% kwoty dochodu.
 2. Odliczamy od tej stawki kwotę zmniejszającą podatek – 3600 zł.
 3. Otrzymujemy kwotę należnego podatku.

Drugi próg podatkowy obowiązuje wszystkich tych, którzy osiągają przychody wyższe niż 120 000 złotych. Przedsiębiorca, który przekroczy tę kwotę, zobowiązany jest opodatkować nadprogramową kwotę zarobionych pieniędzy podatkiem 32%. Co istotne, kwota 120 000 nadal podlega niższemu podatkowi – 12%. Wyższy próg podatkowy dotyczy wyłącznie kwoty nadwyżki, którą przedsiębiorca zarobił. Warto wspomnieć, iż posiada on prawo do odliczenia sobie kwoty zmniejszającej podatek, która obecnie wynosi 300 zł miesięcznie, w skali roku to sięga 3600 zł. 

W przypadku przychodów powyżej 12 000 zł        

 1. Liczymy 12% od kwoty 120 000 zł.
 2. Odliczamy od tej stawki kwotę zmniejszającą podatek –  3600 zł.
 3. Liczymy wysokość nadwyżki.
 4. Liczymy 32% od kwoty nadwyżki.
 5. Dodajemy kwoty powstałe w 1. i 3. punkcie.
 6. Otrzymujemy kwotę należnego podatku.

Przykład 1.

Przychód wysokości 120 000.

120 000 zł * 0,12 = 14 400 zł

 14 400 zł – 3 600 zł = 10 800 zł

W sytuacji, gdy podatnik w trakcie roku uzyska przychody wysokości 120 000 zł, obowiązuje go pierwszy próg podatkowy. Po odliczeniu należnych 12% podatku i aktualnej kwoty zmniejszającej podatek, zapłaci on podatek wysokości 10 800 zł.

Przykład 2. 

Przychód wysokości 180 000.

120 000 * 0,12 = 14 400 zł

 14 400 zł – 3 600 zł = 10 800 zł

180 000 zł – 120 000 zł = 60 000 zł  

60 000 zł * 0,32 = 19 200 zł 

10 800 zł + 19 200 zł = 30 000 zł

W sytuacji, gdy przychody podatnika są wyższe niż 120 000 zł, tak jak powyższym przykładzie, obowiązuje go wówczas drugi próg podatkowy. Ważne jest to, że podatkiem 32 % objęta jest wyłącznie kwota nadwyżki, czyli ta, o którą przekroczona została granica pierwszego progu – 120 000 zł. 

Progi podatkowe przy rozliczaniu podatku z małżonkiem

Podatnik, który rozlicza się z małżonkiem i przekroczy kwotę 120 000 zł dochodu, czyli kwotę graniczną pierwszego progu podatkowego, nadal ma szansę, by rozliczać się tak, jak gdyby tego progu nie przekroczył. Wymogiem w tej sytuacji jest jednak to, by małżonek podatnika podlegał podatkowi 12%. Wymagane jest również przedłożenie stosownego oświadczenia, które potwierdzi fakt, iż małżeństwo rozlicza się razem.

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota wolna od podatku nie zmieniła się i  wynosi 30 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek w skali miesiąca wynosi 300 zł, w skali roku 3600 zł.

Skala podatkowa - czym jest?

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązana do opodatkowania swojego dochodu podatkiem dochodowym. Istnieje kilka form odprowadzania tegoż zobowiązania – skala podatkowa jest jedną z nich. To podatnik wybiera sposób, w który będzie się rozliczał, posiada również prawo do jego zmiany. Osoby, rozliczające się na zasadach ogólnych (przy pomocy skali podatkowej), odliczają kwotę zmniejszającą podatek, która obecnie wynosi 3 600 zł (wyliczana jest od kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł).

Skala podatkowa - jakie ulgi przewiduje?

Podatnik, który rozlicza się zgodnie z zasadami ogólnymi ma prawo do skorzystania z ulgi i proponowanych odliczeń podatkowych. Na stronie rządowej znajdziemy informację o tym, iż może on skorzystać m.in. z ulgi:

 • na dziecko;
 • rehabilitacyjnej;
 • internetowej;
 • termomodernizacyjnej;
 • z tytułu krwiodawstwa;
 • na prototyp;
 • na robotyzację;
 • na konsolidację,
 • na działalność badawczo-rozwojową;
 • dla wspierających sport, kulturę i edukację;
 •  z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej
 • na zabytki.

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004173

author
Katarzyna Wasiłowska
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jjjj
jjjj
2021-12-03 10:54:07

No napewno skorzystam, jeszcze bardziej okradziony, już teraz podatku mam 32%

Mniejszy laik
Mniejszy laik
2020-10-20 20:06:47

Kolejny artykuł, który nie tłumaczy, jak wyliczyć faktyczną kwotę dochodu i moze sugerować, że próg podatkowy jest związany z kwotą brutto na umowie o pracę. Cytując bardziej rzetelny artykuł " podstawę obliczenia podatku stanowi dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o odliczenia ustawowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne." (cytat z https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-przekroczenie-pierwszego-progu-podatkowego-przez-pracownika) Poprawcie ten artykuł proszę.

Podprogowy
Podprogowy
2020-07-03 12:32:31

Próg to kwota dochodów, po przekroczeniu której zwiększa się stawka podatkowa, jaki I próg, II próg? ludzie stoją w progu? wtf, piszcie proszę po polsku

Podobne artykuły

Credit Agricole w Sieradzu

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Sieradzu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
01 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Zysk Pekao w I kwartale 2020

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale bieżącego roku zysk na poziomie 186 900 000 złotych. Rok wcześniej wynik z tego tytułu wynosił 242 300 000 złotych. Sprawdź wyniki swojego banku.

author
Patryk Byczek
13 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polacy chcą podwyższenia minimalnego wynagrodzenia

Partia rządząca – Prawo i Sprawiedliwość tuż przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 13 października zapowiedziała skokowe zwiększanie minimalnego wynagrodzenia. Do roku 2023 najniższa krajowa ma wynosić 4 000 zł brutto. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”, Polacy zdają się być za takimi zmianami.

author
Alicja Hirsekorn
22 września 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Biuro Terenowe ZUS w Przysusze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Przysusze: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia

author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak cofnąć pozew w EPU?

Współczesna rzeczywistość prawna i administracyjna jest pełna różnorodnych procedur i formalności, które często mogą wydawać się skomplikowane i trudne do zrozumienia. Jednym z takich zagadnień jest sposób, w jaki można cofnąć pozew w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, czyli popularnie znanym jako EPU. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu procesowi i omówimy kroki, które należy podjąć, aby skutecznie wycofać wniosek lub pozew złożony w EPU. Zrozumienie tych kroków może okazać się niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy znaleźli się w sytuacji, w której zmiana decyzji lub wycofanie się z postępowania staje się koniecznością. Sprawdzamy szczegóły.

author
Emilia Łobińska-Szyc
06 września 2023
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Pułapki przy pożyczkach pozabankowych

W dzisiejszych czasach mało kogo stać na realizację planów bez wcześniejszego wsparcia się pożyczką. Jednak niezależnie od sytuacji, nikt nie powinien ochoczo i beztrosko zaciągać kolejnych zobowiązań. Przy każdym z nich mogą na nas czyhać niebezpieczne pułapki pożyczkowe. Jakie? Sprawdzamy szczegóły.

author
Halszka Gronek
10 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj