Progi podatkowe w Polsce

Progi podatkowe w Polsce

author
Dominika Sobieraj
16 maja 2021

Od tego, w którym jesteśmy progu podatkowym, zależy to, ile zostanie odciągnięte od naszej pensji. W Polsce rządzi zasada, że płacimy tym większy podatek, im więcej zarabiamy. W 2021 roku obowiązują już dwie nowe stawki podatkowe: 17% i 32%. Najbogatszych, a raczej zarabiających najwięcej, obejmuje także dodatkowa danina (tzw. danina solidarnościowa).

Progi podatkowe – co to jest? 

Próg podatkowy to po prostu przedział w skali podatkowej. Progi te dla osób fizycznych ustalane są w Polsce co roku odgórnie i obowiązują w rozliczeniach podatku dochodowego za dany rok.

To, jaki próg podatkowy przekroczymy, zależy od tego, ile zarobimy w danym roku. Od tego zależy również kwota wolna od podatku oraz ewentualny przyznany nam zwrot z tytułu nadpłaty podatkowej.

Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od podatku

Nie ma tu znaczenia kwestia zarobków miesięcznych ani to, z jakiego źródła pochodzą nasze zarobki (czy jest to jedna praca ciągła, czy dorywcze prace w kilku miejscach). Pod uwagę brana jest jedynie roczna suma wszystkich dochodów.

Podstawą wyliczenia kwoty, od której wyliczany jest próg podatkowy, jest wysokość dochodu, czyli w praktyce podstawą jest łączna kwota zarobków brutto (niezależnie od tego, z jakiej umowy uzyskuje się te pieniądze).

Jakie mamy progi podatkowe w 2021?  

W Polsce po zmianach obowiązują obecnie dwa progi podatkowe: 17% i 32%. Każdy z tych progów oddzielony jest inną kwotą i w każdym z nich obowiązuje innej wysokości kwota wolna od podatku i inna stawka podatkowa (zgodna z nazwą, czyli przy przekroczeniu progu 17% odprowadza się podatek w wysokości 17% dochodu, a przy przekroczeniu progu 32%, odprowadza się podatek w wysokości 32%).

Zmiany podatkowe obniżające pierwszy próg podatkowy z poziomu 18% na 17% zostały wprowadzone w roku 2019, ale stosunkowo późno – dopiero w październiku. Ze względu na to, że prawo nie działa wstecz, taki próg przy rozliczaniu stosujemy dopiero teraz, w 2021 roku, ponieważ to teraz czas obowiązywania stawki wynosi pełne 12 miesięcy. W roku 2020 zastosowana była stawka przejściowa (17,75%).

Uwaga! Zawsze przy sprawdzaniu progów podatkowych musimy upewnić się, którego roku dotyczy dane wyliczenie – jeżeli progi ustalane są przykładowo dla roku 2017, to zostaną zastosowane przy rozliczeniach PIT-ów dopiero w roku następnym (do 30 kwietnia 2018 roku). Zawsze do rozliczeń w danym roku stosujemy matrycę podatkową z roku ubiegłego, ponieważ z PIT-u rozliczamy się po zakończeniu danego roku zarobkowego.

W Polsce od lat kwotą roczną zarobków, która jest granicą między niższym a wyższym podatkiem, jest kwota 85 528 zł. Dochód liczony jest w kwocie brutto, a nie na rękę.

Kwota graniczna dzieli nam skalę podatkową na 2 obszary: 

Obszary te wyznaczane są przez wysokość dochodów. Wszyscy, których zarobki roczne wynoszą mniej niż 85 528 zł brutto, rozliczają się z pierwszego progu podatkowego, czyli w 2021 roku według skali 17%. Wszystkich natomiast, którzy przekraczają tę kwotę zarobków, obowiązuje rozliczanie się z drugiego, niemal dwa razy wyższego progu.

W każdym z tych progów obowiązuje zatem inna stawka oprocentowania i inne kwoty zmniejszające podatek. W pierwszym progu podatkowym znajduje się 97% pracujących Polaków. Pokazuje to, że zarobki w Polsce nie są zbyt wysokie – jedynie 3% Polaków zarabia miesięcznie więcej niż 7127 zł.

Skala podatkowa 2021  

Stawki podatkowe uległy zmianie dokładnie w październiku 2019 roku – wtedy to zdecydowano o obniżeniu pierwszego progu podatkowego z 18% do 17% (drugi próg 32% pozostał bez zmian). Stawki podatkowe wynoszą więc:

 • 17% dla osób zarabiających rocznie poniżej 85 528 zł,
 • 32% w przypadku tych, którzy rocznie zarobią więcej niż 85 528 zł.

Uwaga! Przy rozliczeniach z zarobków z 2019 roku w 2020 roku nie mogliśmy zastosować stawki 17%, ponieważ nowe prawo wprowadzono dopiero w październiku (obowiązywało jedynie dla wynagrodzeń wypłacanych w październiku, listopadzie i grudniu). Rząd na ten okres wyznaczył przejściową stawkę – w rozliczeniach z 2019 roku w 2020 roku za pierwszy próg podatkowy przyjmujemy stawkę 17,75%.

Przypominamy, że stawka 32% dotyczy tylko dochodu przekraczającego kwotę progową. Przykład: jeżeli osoba zarobiła rocznie 90 000 zł, to 85 528 zł będzie rozliczane zgodnie z niższą stawką (17,75%), a 4472 zł będzie rozliczone według stawki wyższej (32%).


Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku na rok 2021 (w rozliczeniach za 2020) wynosi 8000 zł. W przypadku zarobków rocznych wyższych niż 8000 kwota ta maleje:

 • przy zarobkach od 8000,01 do 13000 zł będzie wyliczana w skali malejącej pomiędzy kwotami 8000 a 3091 zł,
 • dla osób, które zarobiły pomiędzy 13000,01 a 85528 zł wyniesie zawsze dokładnie 3091 zł,
 • u tych, którzy zarobili między 88529,01 a 127000 zł kwota wolna od podatku również będzie malejąca między kwotami 3091 zł a 0 zł,
 • dla najbogatszych, czyli tych, których zarobki przekroczyły 127 000 zł, kwota wolna od podatku wynosi 0 zł.

Kwota zmniejszająca podatek

 • dla dochodów rocznych do 8000 zł wynosi 1360 zł,
 • w przypadku osoby, która zarobiła między 8000 a 13000 zł wynosi ona 1360 zł pomniejszone o kwotę: [834 zł 88 gr x (dochód – 8000 zł)] : 5000 zł,
 • dla osób zarabiających między 13000 zł a 85528 zł kwota ta wynosi zawsze 525,12 zł,
 • ci, którzy zarobili pomiędzy 85528 a 127000 zł muszą skorzystać ze wzoru pomniejszającego kwotę 525,12 o: [525,12 x (dochód – 85528 zł)] : 41472 zł,
 • dla dochodów wyższych niż 127000 zł kwota wolna od podatku wynosi 0 zł.

Jak obliczyć podatek w 2021 roku?  

Aby obliczyć właściwą dla siebie wysokość podatku, należy znać 3 powyższe dane wobec swoich zarobków. Następnie wystarczy skorzystać z prostego działania:

DLA DOCHODÓW DO 85 528 zł

 1. Liczymy 17% kwoty dochodu.
 2. Odliczamy od tej stawki kwotę zmniejszającą podatek.
 3. Otrzymujemy kwotę należnego podatku.

DLA DOCHODÓW POWYŻEJ 85 528 zł

 1. Dodajemy do 15 395,04 zł wysokość 32% nadwyżki naszego zarobki ponad 85528 zł – to kwota należnego podatku.
 2. Od wyliczonej kwoty odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek.
 3. Otrzymujemy kwotę należnego podatku.

Pierwszy próg podatkowy 2021  

W niższej stawce podatkowej mieszczą się wszystkie osoby, których dochody roczne nie przekraczają 85 528 zł. Jest to próg zdecydowanie najpopularniejszy w Polsce, dlatego też jest on odgórnie zakładany przy wszelkich rozliczeniach podatkowych.

To jednak nie podatnik odprowadza kwotę należną do urzędu – robi to za niego pracodawca. Dlatego też kwota, która trafia na konto pracownika, jest o tyle niższa, niż kwota brutto zarobków wskazana na umowie. Od tego zarobku odciągany jest właśnie procent wynikający z  pierwszego progu podatkowego.

Kwota ta zabierana jest odgórnie – nie można samodzielnie odprowadzić do urzędu procenta swoich dochodów. W tym roku rozliczamy się ze stawki 17%, a nie 17,75%, ponieważ całe nasze dochody z roku ubiegłego były opodatkowane w skali obniżonej.

Urząd co roku zakłada, że każda osoba rozliczać się będzie według pierwszego progu podatkowego. Po danym roku podatkowym (liczonym normalnie zgodnie z rokiem kalendarzowym, od stycznia do grudnia) kwota oddana przez nas w ramach podatku jest weryfikowana przez urząd. Możliwe są trzy scenariusze:

1. Musimy dopłacić określoną kwotę – jeżeli przekroczymy granicę pierwszego progu podatkowego (zarobimy więcej niż 85 528 zł).
2. Otrzymamy zwrot nadpłaty – jeżeli nasze zarobki nie przekroczą kwoty wolnej od podatku.
3. Nie musimy nic dopłacać ani nie dostaniemy zwrotu nadpłaty – kiedy wszystko jest poprawnie uregulowane.

Drugi próg podatkowy 2021  

Wyższa stawka podatkowa (32%) dotyczy osób, których dochody roczne przekraczają 85 528 zł. Niewielu Polaków uzyskuje miesięczne dochody na poziomie wyższym niż 7127 zł. Jeżeli natomiast już uzyskują, to często – w celu uniknięcia wpadnięcia w drugi prób podatkowy – korzystają z opcji wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem.

Wtedy kwota progu zwiększa się proporcjonalnie dwukrotnie, więc jeżeli jedna osoba zarabia nawet dwukrotność maksymalnej kwoty, ale druga nie zarabia nic – nadal będą rozliczane według pierwszego progu.

Określenie stawki jako 32% może być mylące – nie chodzi o to, że osoby zarabiające więcej po przekroczeniu drugiego progu muszą dopłacić tyle, by wyrównać podatek do 32% całej kwoty. Wyższą kwotę (czyli te 32%) płaci się jedynie od nadwyżki nad próg 85 528 zł.

Nieświadome przekroczenie drugiego progu jest jedną z najczęstszych przyczyn niedopłaty. Czasem zwykłe niedopatrzenie może spowodować, że próg zostanie przekroczony – najprostszą drogą do tego jest uzyskanie nieplanowanej premii w pracy (a taka premia wlicza się od dochodu).

Osoby, które chcą uniknąć dopłat dużej kwoty w wyniku przekroczenia progu podatkowego, a z góry wiedzą, że ich dochody roczne przekroczą 85 528 zł, mogą poprosić swojego pracodawcę o rozliczanie według stawki 32%. Działa to także w sytuacji, w której pracownik miesięcznie zarabia więcej, niż wskazuje na to średnia wyliczana ze stawki 18%, ale wie, że będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem z progu pierwszego, może poprosić pracodawcę o rozliczanie według stawki 18%.

Drugi próg podatkowy to także szansa na wyższy kredyt w banku. W przypadku kredytu online, osoby zarabiające powyżej 85 tysięcy rocznie, spokojnie mogą otrzymać powyżej 100 tysięcy złotych finansowania.

Podniesiony drugi próg podatkowy od 2022 roku – Polski Ład

Prawo i Sprawiedliwość na konwencji 15 maja 2021 roku przedstawiło program, w którym zawarte zostały punkty dotyczące planowanych zmian w kwestii podatków. Jedną z nowości w 2022 roku ma być kwota wolna od podatku podniesiona do 30 000 zł oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł. Na planowanej reformie skorzystać ma przede wszystkim klasa średnia. Obecny drugi próg podatkowy wynosi 85 000 zł. Zostanie on zatem znacznie podniesiony. Co ciekawe, będzie to również pierwsze podwyższenie tego progu od 12 lat.

Planowane zmiany oznaczać będą zatem tyle, że do drugiego progu podatkowego wejdą osoby, które zarabiają więcej niż 10 000 zł miesięcznie. Obecnie kwota ta wynosi średnio 8 500 zł. Według analiz na reformie zyskać ma aż 18 mln polskich podatników.

"

Podniesiemy próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. PLN, co pozwoli zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeniach przedstawicieli klasy średniej. Od 2019 r. wszyscy podatnicy płacą niższy podatek, bo obniżyliśmy stawkę z 18 do 17 proc., a teraz dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. PLN. To oznacza, że z każdej złotówki od kwoty 120 tys. PLN podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32.

– czytamy w programie.

Ile zyskamy na reformie?

W przypadku pracowników przewidywane zyski wyniosą:

– 1830 zł rocznie w przypadku kasjera w markecie, który zarabia 3000 zł miesięcznie,

– 560 zł rocznie w przypadku księgowego pracującego w firmie, który zarabia 5000 zł miesięcznie,

– 1360 zł rocznie w przypadku pracownika fizycznego, który zarabia 4000 zł miesięcznie.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców planowane zyski przedstawiają się następująco:

– 2180 zł rocznie w przypadku kosmetyczki, która miesięcznie zarabia 3000 zł,

– 850 zł rocznie w przypadku mechanika, którego miesięczne zarobki wynoszą 5000 zł,

– 1930 zł rocznie w przypadku fryzjera, którego miesięczny dochód wynosi 4000 zł.

źródło: https://twitter.com/pisorgpl/status/1393514705327640576

Trzeci próg podatkowy 2021 – danina solidarnościowa  

Od 2019 roku mówi się także o nieformalnym trzecim progu podatkowym. Wprowadzono bowiem dodatkową daninę dla osób najbogatszych, czyli tych, które zarabiają rocznie powyżej miliona złotych.

Co ważne – przy liczeniu dochodów do tej daniny należy brać pod uwagę dochody łączne ze wszystkich źródeł, a zatem także dochody z zagranicy, dochody opodatkowane liniowo oraz dochody ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych.

Dodatkowe 4% daniny liczy się jedynie od dochodów przekraczających milion złotych. Dla dochodów do tej kwoty obowiązuje jedynie stawka drugiego progu podatkowego (32%).

Kwota wolna od podatku 2021  

Jest to taka kwota, od której – jak sama nazwa wskazuje – nie trzeba odprowadzać żadnego podatku, można ją zgodnie z prawem w całości zatrzymać dla siebie. Kwota całkowicie wolna od podatku wynosi w w tym roku 8000 zł – te osoby, których dochody w ciągu roku nie przekroczą tej kwoty, otrzymają pełny zwrot 17% podatku, który został odprowadzony przez pracodawcę.

Z tej kwoty wolnej od podatku korzystają praktycznie tylko osoby pracujące na sezon wakacyjny – przez dwa lub trzy miesiące mogą one legalnie zarobić do 8 tysięcy złotych brutto i w następnym roku po rozliczeniu się z fiskusem cała kwota odprowadzona w ramach podatku jest im zwracana. Osoby pracujące standardowo w każdym miesiącu musiałyby zarabiać niewiele ponad 600 zł, żeby móc otrzymać zwrot całego podatku.

Kwota wolna od podatku jest wyznaczana także dla pozostałych progów zarobkowych. Przy niektórych kwotach jest ona stała, a przy niektórych degresywna, czyli malejąca wraz ze wzrostem zarobków.

Kwota zmniejszająca podatek 2021  

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, którą można odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość tej kwoty, jak i wszystkich innych, zależy oczywiście od wysokości zarobków danego pracownika.

Kwotę zmniejszającą podatek można odliczać sobie na bieżąco – te pieniądze mogą rzeczywiście zostać u podatnika. Dotyczy to osób, które są pewne, że w danym roku nie przekroczą kwoty zarobków 85 528 zł. Dla zasady jako kwotę zmniejszającą podatek przyjmuje się kwotę 525,12 zł. Jeżeli jednak okaże się, że kwota ta zostanie przekroczona, to zostanie to wskazane w rocznym rozliczeniu podatkowym i cała niedopłata będzie musiała zostać zwrócona.

Wspólne rozliczanie a progi podatkowe 

W Polsce osoby, które zawarły związek małżeński i nie mają rozdzielności majątkowej, mogą rozliczać się wspólnie – w takim wypadku składają tylko jedną deklarację PIT. Wspólne rozliczanie to opcja bardzo korzystna dla par, w których jeden z partnerów zarabia szczególnie dużo (i wskoczyłby na drugi próg podatkowy), a drugi zarabia niewiele lub nic. Wtedy dzięki rozliczaniu wspólnemu zamiast progu 32%, małżeństwo jest rozliczane z progu 17%.

Skąd wynika opłacalność wspólnego rozliczania się? Jest to bardzo proste – progi podatkowe, które ustalane są dla pojedynczego pracownika, w przypadku par rozliczających się wspólnie, są po prostu podwajane. W związku z tym maksymalną kwotą roczną zarobku dla pierwszego progu w przypadku małżeństw jest już nie 85 528 zł, a 171 056 zł.

Wspólne rozliczenie a ślub w trakcie roku

Wiele osób zawierających związek małżeńskich zastanawia się, od kiedy przysługuje im wspólne rozliczanie się z podatku. Dlaczego data ślubu miałaby tu mieć znaczenie? Ponieważ ze względów prawnych wspólne rozliczanie możliwe jest tylko wtedy, kiedy dwie osoby pozostają w związku małżeńskim przez cały rok, z którego chcą rozliczyć swój podatek.

Co to oznacza? Należy powiedzieć wprost: nie można rozliczać się z małżonkiem z podatku z danego roku, jeżeli ślub został zawarty w trakcie trwania tego roku. Osoby, które w danym roku zawierają związek małżeński, po tym roku muszą rozliczyć się składając osobne deklaracje podatkowe.

Dopiero przy rozliczaniu się z następnego roku, kiedy już w związku małżeńskim pozostawaliśmy okrągłe 365 dni, możemy złożyć wspólną deklarację podatkową. To prawo dotyczy także sytuacji, w których ślub został wzięty 1 stycznia.

Uwaga! Ze wspólnego rozliczania się nie mogą korzystać osoby, które:

 • mają rozdzielność majątkową,
 • wzięły rozwód,
 • pozostają w separacji prawnej.

Wspólne rozliczanie się nie jest również możliwe, jeżeli jeden z małżonków posiada działalność gospodarczą rozliczaną liniowo lub poprzez ryczałt albo kartę podatkową.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Zgodnie z prawem możliwe jest także rozliczenie się ze zmarłym małżonkiem. Tak możemy jednak postąpić tylko jeżeli:

 1. związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie tego roku podatkowego,
 2. pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez pełny rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie tego roku, jeszcze przed złożeniem swojego zeznania podatkowego.


Źródła:

http://polskilad.pis.org.pl/program/uczciwa-praca-godna-placa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

spie
spie
2022-01-18 01:02:14

Złodzieje

jjjj
jjjj
2021-12-03 10:54:07

No napewno skorzystam, jeszcze bardziej okradziony, już teraz podatku mam 32%

Mniejszy laik
Mniejszy laik
2020-10-20 20:06:47

Kolejny artykuł, który nie tłumaczy, jak wyliczyć faktyczną kwotę dochodu i moze sugerować, że próg podatkowy jest związany z kwotą brutto na umowie o pracę. Cytując bardziej rzetelny artykuł " podstawę obliczenia podatku stanowi dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o odliczenia ustawowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne." (cytat z https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-przekroczenie-pierwszego-progu-podatkowego-przez-pracownika) Poprawcie ten artykuł proszę.

Podprogowy
Podprogowy
2020-07-03 12:32:31

Próg to kwota dochodów, po przekroczeniu której zwiększa się stawka podatkowa, jaki I próg, II próg? ludzie stoją w progu? wtf, piszcie proszę po polsku

Podobne artykuły

BNP Paribas po raz trzeci partnerem Impact fintech’19
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 grudnia 2019

BNP Paribas po raz trzeci partnerem Impact fintech’19

Pożyczki bez zaświadczeń Gdynia
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
26 października 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Gdynia

Fundacja BGŻ BNP Paribas wspiera młodych muzyków
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
26 stycznia 2019

Fundacja BGŻ BNP Paribas wspiera młodych muzyków

Darmowa pożyczka w Kredito24
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
02 grudnia 2013

Darmowa pożyczka w Kredito24

Czego życzyć polskiej gospodarce na 2020?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
03 stycznia 2020

Czego życzyć polskiej gospodarce na 2020?

PKO BP w Goleniowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
06 sierpnia 2019

PKO BP w Goleniowie

Porównaj