Bank Millenium poszerza swoją ofertę finansową

Bank Millenium poszerza swoją ofertę finansową

author
Patryk Byczek
20 marca 2019

Oferta Banku Millennium uległa zmianie. Instytucja udostępniła swoim Klientom nowy produkt finansowy jakim jest Program Inwestycyjny Millennium. Rozwiązanie pozwala na inwestowanie na międzynarodowych rynkach kapitałowych.

Bank przygotował produkt mając na uwadze różne preferencje i style inwestycyjne swoich Klientów.

Właściwości Programu Inwestycyjnego Millennium

Cechy, które warto wiedzieć o nowym produkcie finansowym Banku Millennium:

darmowe otwarcie produktu,
brak opłat za wpłaty i prowadzenie Programu,
aby zacząć inwestować Klientowi wystarczy wyłącznie 500 złotych,
Klient ma do wyboru trzy gotowe plany działania,
w każdym momencie Klient ma dostęp do zainwestowanych środków,
bankowość internetowe Millenet pozwala na stałe monitorowanie inwestycji,
po dwóch latach inwestycji Klient nie ponosi kosztów za wypłatę środków.

Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI mówił, że: „W ramach Programu klient decyduje się na jeden z trzech planów modelowych, opartych o fundusze inwestycyjne Millennium TFI, które różnią się od siebie poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków. Dzięki przejrzystej konstrukcji Programu, można w łatwy sposób wybrać plan dopasowany do swojego stylu inwestycyjnego”.

Gotowe plany inwestycyjne

Bank Millennium zadbał i swoich Klientów i udostępnia im trzy gotowe strategie inwestycyjne:

1. Plan stabilny przygotowano z myślą o Klientach, którzy stawiają na osiągnięcie zysków delikatnie wyższych niż na standardowej lokacie zbytnio nie ryzykując. Do planu dodane tak zwane subfundusze, które inwestują przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, czyli na przykład obligacje korporacyjne i skarbowe. Przywołane subfundusze w Planie Stabilnym cechują się najniższym poziomem ryzyka inwestycyjnego.

2. Plan Umiarkowany przygotowano z uwagi na Klientów, którzy oczekują regularnego wzrostu wartości inwestycji w dłuższym terminie. Osoby korzystające z tego rozwiązania muszą być także gotowe na ryzyko wyższe, aniżeli w przypadku Planu Stabilnego. Plan zawiera wybrane subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe, na przykład obligacje skarbowe i korporacyjne, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz akcje mniejszych i dużych spółek. Plan Umiarkowany wiąże się ze zróżnicowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego.

3. Plan Dynamiczny przygotowano głównie dla Klientów, którzy oczekują wysokich wyników z tytułu inwestycji w dłuższym terminie, nie obawiając się przy tym ryzyka.Do planu wybrano subfundusze, które inwestują w akcje mniejszych i dużych spółek, a także tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. W Planie Dynamicznym ryzyko inwestycyjne jest na wysokim poziomie.

Subfundusze wykorzystywane w planach Millennium TFI lokują aktywa w polskie i globalne akcje społek oraz obligacje korporacyjne i skarbowe. Zapewniając odpowiednie połączenie subfunduszy można osiągnąć i zaspokoić pełne spektrum potrzeb w zakresie spodziewanego akceptowanego poziomu ryzyka i stopy zwrotu. Ponadto subfundusze zapewniają możliwość dywersyfikacji wykorzystując do tego inwestycje na różnych rynkach.

Sprawdź numer infolinii Banku Millennium

Piotr Rapińczuk, kierujący Wydziałem Produktów i Procesów Inwestycyjnych w Banku Millennium mówił: „Chcemy ułatwiać klientom nie tylko wejście do świata inwestycji, ale także dostarczać narzędzia do wygodnego poruszania się w nim. Program Inwestycyjny Millennium to rozwiązanie zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących inwestorów. Każdy może zdecydować, jak często i ile będzie inwestował w ramach wybranej przez siebie strategii”.

Bank Millennium

Bank Millennium jest bankiem komercyjnym z siedzibą w Warszawie. Instytucja świadczy usługi finansowe od około 30 lat. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Bank Millennium jest pierwszym bankiem w Polsce, który wydał kartę płatniczą. Aktualnie bank zatrudnia 5605 pracowników, posiada 345 oddziałów i świadczy usługi blisko 1 838 000 Klientów. Prawie 1 300 000 z nich operuje swoją bankowością przez Internet, a około 888 000 korzysta z bankowości mobilnej. Prezesem zarządu instytucji jest Joao Bras Jorge

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Szybkie pożyczki Biłgoraj
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
08 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Biłgoraj

Ile zarabia ogrodnik?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
02 grudnia 2019

Ile zarabia ogrodnik?

Ukraina Plus – usługa Poczty Polskiej
Ekonomia
author
Patryk Byczek
06 sierpnia 2018

Ukraina Plus – usługa Poczty Polskiej

Były przewodniczący KNF o parabankach
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
16 kwietnia 2013

Były przewodniczący KNF o parabankach

PKO BP w Dębicy
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
26 września 2019

PKO BP w Dębicy

Promocja: „Polecam PKO – II edycja” w PKO BP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
09 września 2019

Promocja: „Polecam PKO – II edycja” w PKO BP

Porównaj