zadluzenia.com
zamknij

Społeczne Budownictwo Czynszowe – preferencyjne kredyty

Już pierwszego września będzie można ubiegać się o preferencyjne kredyty oferowane przez Społeczne Budownictwo Czynszowe. Do rozdzielenia pomiędzy kredytobiorców będzie ponad miliard złotych. Sprawdź szczegóły programu.

 
Wiceprezes BGK, Włodzimierz Kocon, wyjaśnia: “Rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa jakości życia Polaków są dla nas bardzo ważne. Dlatego od lat prowadzimy różne programy, z których dotychczas powstało ponad 120 tysięcy mieszkań społecznych, socjalnych i komunalnych. Teraz, dzięki możliwości łączenia różnych źródeł finansowania, realizacja inwestycji mieszkaniowych w gminach będzie jeszcze łatwiejsza”.


Kto może otrzymać preferencyjny kredyt z SBC?


Preferencyjny kredyt w nowym programie Społecznego Budownictwa Czynszowego otrzymać mogą:
-  towarzystwa budownictwa społecznego,
- spółki gminne,
- spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą sfinansować budowę budynków mieszkalnych albo przekształcenie istniejących już budynków do celów mieszkaniowych. 

“Do końca września BGK prowadzi również nabór wniosków w rządowym programie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. O bezzwrotne dofinansowanie inwestycji mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne, spółki celowe, jednoosobowe spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Dotacje, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, mogą sięgnąć nawet 60% wartości inwestycji” – mówił dalej Włodzimierz Kocon.Na jakie budynki są dotacje z programu?

Dotacje można otrzymać na:
- budowę mieszkań,
- remont istniejących mieszkań,
- tworzenie pomieszczeń tymczasowych,
- budowę schronisk dla osób bezdomnych,
- budowę ogrzewalni,
- tworzenie mieszkań chronionych. 

Jest to możliwe właściwie dopiero od nowelizacji, która miała miejsce wiosną. Od tego czasu:
- samorządy mogą ubiegać się o dofinansowania w budowie nowych lokali mieszkalnych bez konieczności wydzielania takiej samej liczby lokali socjalnych,
- możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie przy tworzeniu ogrzewalni, pomieszczeń tymczasowych, schronisk dla bezdomnych oraz na dostosowanie tychże noclegowni, ogrzewalni i schronisk do standardów, które wymagane są przez przepisy dotyczące pomocy społecznej,
- możliwe jest dofinansowanie gmin i związków międzygminnych, które nie tworzą lokali same, ale uczestniczą w przedsięwzięciu organizowanym przez inne podmioty.Nowelizacja wprowadziła też ważną zmianę w kwestii łączenia dofinansowania z SBC z dofinansowaniem unijnym - łączenie środków z programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środkami unijnymi jest możliwe, ale tylko wtedy, kiedy nie dotyczy samych kosztów. 

Co znaczy „preferencyjny”?

Kredyt preferencyjny to kredyt na dobrych warunkach - lepszych niż w przypadku oferty tradycyjnej. W tym przypadku chodzi głównie o oprocentowanie kredytu, które jest bardzo niskie. Bank nie pobiera żadnej dodatkowej marży za udzielenie kredytu. Całkowite oprocentowanie to jedynie stawka WIBOR3M. Jak otrzymać preferencyjny kredyt z SBC?

Wnioski można składać od 1 do 30 września 2018 roku. To jednak ostatni moment, kiedy należy kurczowo trzymać się terminów. Od początku 2019 roku będzie prowadzony nabór stały.

“Najistotniejszą ze zmian, które wynikają z wiosennej nowelizacji ustawy, jest wprowadzenie od początku 2019 roku ciągłego naboru wniosków w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dzięki temu inwestorzy będą mogli zgłaszać się do nas po wsparcie w dowolnym momencie. Nie będą musieli czekać na start kolejnego naboru ani obawiać się, że nie zdążą skompletować na czas odpowiedniej dokumentacji” – mówił dyrektor Departamentu Usług Agencyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Osuch.

Czy szansa jest realna? 

Jak najbardziej. W poprzednich czterech edycjach programu podpisano w sumie 64 umowy, a łączna kwota dotacji wyniosła 300 000 000 zł. Inwestycje mają stworzyć prawie 300 mieszkań. Na ten moment już 900 rodzin mogło wprowadzić się do nowych mieszkań wybudowanych dzięki dotacjom z SBC. W sumie od 2007 roku BGK przyznał dotacje na wsparcie budownictwa w kwocie ponad miliarda złotych. 


 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~matyldas

SUPER WPIS POZDRAWAIAM!!!   Odpowiedź