Provident Polska bierze udział w Konkursie Raporty Społeczne 2018. To już trzeci raport przygotowany przez firmę, w którym opisane zostały działania na rzecz etyki, odpowiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 28.08.2018
Udostępnij:

Firma odpowiedzialna społecznie

Raport Provident Polska „O etyce i zaangażowaniu. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Provident Polska 2016-2017” bierze udział w 12. edycji Konkursu Raport Społeczny 2018. Plebiscyt jest organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ma patronat m. in. Ministerstwa Rozwoju i Federacji Konsumentów.

Publikacja firmy została przygotowana w oparciu o Standardy GRI opublikowane w 2016 roku. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie firmy, dokument powstał przy współpracy z firmą CSR Consulting i został poddany weryfikacji przeprowadzonej przez niezależną firmę zewnętrzną.

Przygotowanie Raportu, zebranie danych, a następnie ich weryfikacja, to duży wysiłek dla wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. Efekt to kompendium wiedzy nt. firmy obejmujące podsumowanie naszej działalności w różnych obszarach w latach 2016-2017. Raport to doskonałe źródło informacji dla wszystkich interesariuszy firmy, a także przykład dla innych organizacji – mówi Agnieszka Krajnik, koordynator ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Provident Polska.

O konkursie

Na stronie organizatora konkursu czytamy, że nagrody w Raportach Społecznych przyznawane są za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach.

Celem konkursu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. 

Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs  przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Raporty oceniają dziennikarze, niezależne jury oraz internauci.

Wystarczy wejść na stronę: http://raportyspoleczne.pl/zaglosuj-na-raport/, wybrać 3 publikacje, wpisać swój adres e-mail  i określić grupę interesariuszy. Aby głos był ważny, trzeba potwierdzić swój głos w wiadomości zwrotnej.

Na raport Provident Polska można głosować do 17 września

Komentarze