Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w sierpniu bieżącego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło dokładnie 4798,27 zł. To wzrost o 6,8% w ujęciu rok do roku.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 19.09.2018
Udostępnij:

Analizując dane statystyczne w porównaniu miesięcznym, średnie wynagrodzenie zmalało o 0,6%. Zgodnie z komunikatem GUS, zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym nie uległo zmianie i wyniosło 6 229,1 tys. osób.

W komunikacie GUS czytamy:

W okresie ośmiu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1,4% w sekcji A do 9,2% w sekcji B i F co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,2%.

Źródło: GUS

Zebrane dane pochodzą z firm, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

Źródło: https://twitter.com/GUS_STAT

Jak przewidują analitycy, pomimo spadku tempa wzrostu do 6,8% w ujęciu rok do roku w sierpniu, ustabilizuje się ono nadal na solidnym poziomie 7-8% w kolejnych miesiącach.
 

Komentarze