zadluzenia.com
zamknij

Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu to 4798 zł

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w sierpniu bieżącego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło dokładnie 4798,27 zł. To wzrost o 6,8% w ujęciu rok do roku.

 


Analizując dane statystyczne w porównaniu miesięcznym, średnie wynagrodzenie zmalało o 0,6%. Zgodnie z komunikatem GUS, zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym nie uległo zmianie i wyniosło 6 229,1 tys. osób.

 

W komunikacie GUS czytamy:

 

W okresie ośmiu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1,4% w sekcji A do 9,2% w sekcji B i F co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,2%.


Źródło: GUS

 

Zebrane dane pochodzą z firm, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
Źródło: https://twitter.com/GUS_STAT


Jak przewidują analitycy, pomimo spadku tempa wzrostu do 6,8% w ujęciu rok do roku w sierpniu, ustabilizuje się ono nadal na solidnym poziomie 7-8% w kolejnych miesiącach.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY