Kredyty bardzo często stają się zobowiązaniem na wiele lat. W czasie, gdy Konsument spłaca swój kredyt, rynek finansowy wciąż prężnie się rozwija i przekształca. Nowo pojawiające się oferty mogą być znacznie lepsze, od tej podpisanej przez nas. W takiej sytuacji warto pomysleć o refinansowym kredycie.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 17.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Refinansowanie kredytu – definicja.
2. Co można refinansować?
3. Czy opłaca się refinansować kredyt?
4. Refinansowanie kredytu hipotecznego.
5. Refinansowanie kredytu gotówkowego.

 

REFINANSOWANIE KREDYTU – DEFINICJA

Kredyt refinansowy to rozwiązanie, które umożliwia przeniesienie posiadanego już przez nas zobowiązania z jednego banku do drugiego.

Kredyt refinansowy 2020. Najlepsze oferty online do 200 000 zł

Istotą refinansowania kredytu jest zamiana zaciągniętego już przez nas zobowiązania na kredyt o korzystniejszych warunkach.

założenia kredyt refinansowy jest rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy z różnych powodów nie są zadowoleni z warunków kredytowych, na jakie zgodzili się, podpisując we wcześniejszym czasie umowę kredytową.

Refinansowanie kredytu | Najważniejsze informacje

Co to jest: zamiana zaciągniętego kredytu na korzystniejszy.

Czy zawsze się opłata: nie.

Czy każdy kredyt można refinansować: nie.

Co zwykle się refinansuje: kredyt hipoteczny.

Czy samo refinansowanie kosztuje: nie.

 

CO MOŻNA REFINANSOWAĆ?

Każdy kredyt refinansowy, jaki zaciągany jest na spłatę zobowiązań w innym banku, musi dedykowany być temu samemu celowi, co pierwotny kredyt.

Najczęściej refinansowane są więc kredyty hipoteczne. Nowo zaciągane zobowiązania ponownie są zabezpieczone hipoteką, a dodatkowo – zmienia się odpowiednie adnotacje w spisach ksiąg wieczystych.

Znacznie rzadziej, choć czasem się to zdarza, możliwe jest zaciągnięcie kredytu refinansowego dla kredytów samochodowych. Tak samo, jak w przypadku kredytu hipotecznego, auto staje się w nowej umowie elementem zabezpieczenia.

 

CZY OPŁACA SIĘ REFINANSOWAĆ KREDYT?

Jak powszechnie wiadomo, rynek bankowy dynamicznie się zmienia i rozwija, dlatego szanse na pojawienie się lepszej oferty niż ta, którą podpisaliśmy, są duże.

Każdy kredyt, nawet ten udzielany na naprawdę dobrych warunkach, może za pewien czas okazać się zupełnie nieatrakcyjny wobec nowo pojawiających się na rynku ofert.

Jeśli znajdziemy korzystną ofertę i przeprowadzimy dokładną kalkulację wszystkich kosztów refinansowania swego kredytu (łącznie z opłatami za przedwczesną spłatę pierwszego zobowiązania), możemy określić, czy kredyt refinansowy będzie dla nas korzystny.

Szczególnie warto rozważyć refinansowanie kredytu wtedy, gdy posiadamy łącznie juz kilka zaciągniętych kredytów hipotecznych.

Niezależnie od ilości i wartości posiadanych zobowiązań, dobry kredyt refinansowy pozwoliłby na zmniejszenie miesięcznych rat kredytów hipotecznych w jedną, mniejszą opłatę.

Jednak i w takim wypadku warto przeprowadzić dogłębną analizę rynku bankowego, porównać najciekawsze oferty i ostatecznie wyliczyć, która i czy w ogóle którakolwiek z nich będzie dla nas korzystniejsza od obecnego zobowiązania.

 

REFINANSOWANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

Zaciągnięcie kredytu refinansowego w przypadku kredytu hipotecznego – czyli najczęściej poddawanemu refinansowaniu zobowiązania – pozwala przede wszystkim na zmniejszenie dotychczasowej marży kredytu.

Mniejsza marża skutkuje niższym oprocentowaniem kredytu, a to z kolei przekłada się na niższą ratę comiesięcznego zobowiązania.

Korzystniejsze warunki obecnych umów kredytowych wynikają ze zmian na rynku nieruchomości, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat.
Przeciętne ceny mieszkań wzrosły nawet kilkukrotnie, w efekcie czego banki mogą liczyć na znacznie lepsze zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Z tego powodu kredytodawcy są w stanie zaoferować korzystniejsze warunki umowy niż jeszcze kilkanaście lat temu. Banki obniżają swe marżę, a często także rezygnują z pobierania dodatkowych opłat.

 

REFINANSOWANIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Kredyty gotówkowe nie podlegają, tak jak kredyty hipoteczne, refinansowaniu. W ich przypadku mówi się natomiast o konsolidacji, czy też zaciąganiu kolejnego kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt konsolidacyjny daje bowiem możliwość łącznej spłaty kilku różnych zobowiązań (na przykład pożyczek, kredytów czy debetów na rachunku) – a to wszystko bez względu na cel przeznaczenia pierwotnych zobowiązań.

W przeciwieństwie do kredytów konsolidacyjnych, kredyt refinansowy musi dotyczyć tego samego celu, na jaki zostało zaciągnięte pierwotne zobowiązanie. W związku z tym kredyt taki zostaje ponownie zabezpieczony: w przypadku kredytu hipotecznego – hipoteką, a w przypadku kredytu samochodowego – autem.

Komentarze (0)

bardoz fajnie wytlumaczona roznica miedzy konsoliacyjnym a refinansowym kredytem bardxzo dziekuje za pomoc bo wreszczie rozumiem o co chodzi