Wraz z wejściem w życie Rekomendacji S KNF cały rynek kredytowy w Polsce stanął na głowie. Co dokładnie zmienił ten dokument i jakie były następstwa jego wydania?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 02.09.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest Rekomendacja S?
2. Kiedy została wprowadzona?
3. Co wprowadza?
4. Planowane zmiany.

 

CO TO JEST REKOMENDACJA S?

Rekomendacja S jest jedną z wytycznych, jakie zostały wprowadzone w życie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tak jak pozostałe te akty, Rekomendacja S ma na celu usprawnienie i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa działalności banków – zarówno z punktu samych instytucji finansowych, jak i zainteresowanych Konsumentów. 

Rekomendacja S porusza kwestię wszelkich kredytów finansujących nieruchomości, jakie oferowane są na polskim rynku bankowym, oraz zabezpieczeń hipotecznych niezbędnych przy tego typu produktach.
 

Posługując się fachową terminologią, Rekomendacja S jest aktem, który ustanawia zbiór zasad dotyczących „dobrych praktyk ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie” – czyli, mówiąc prościej, należności banków z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych. Rekomendacja S reguluje więc proces przyznawania kredytów mieszkaniowych i prawnie ustanawia wytyczne, jakich banki polskie powinny bezwględnie przestrzegać.
 

 

KIEDY ZOSTAŁA WPROWADZONA?

Rekomendacja S została wydana na podstawie artykułu 137. punktu 5. Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 roku, nazywanej inaczej Prawem bankowym. 
 

Sam dokument został po raz pierwszy opublikowany już w 2006 roku, lecz 7 lat później, w roku 2013, został zmieniony i znowelizowany. 

Obecny kształt Rekomendacji S został ukształtowany przez Komisję Nadzoru Finansowego jako odpowiedź na globalny kryzys finansowy i krach na rynku nieruchomości. Znowelizowana Rekomendacja S powstała jako odpowiedź na tamte wydarzenia i jej celem jest niedopuszczenie do powstania kolejnych kryzysów w Polsce.
 

 

CO WPROWADZA?

Zmiany, jakie weszły w życie dzięki znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczą przede wszystkim zasad udzielania kredytów walutowych, wysokości minimalnego wkładu własnego oraz maksymalnego wieku Kredytobiorcy. Poniżej omówimy w kilku słowach najważniejsze założenia tego dokumentu. 

Kredyty walutowe
Rekomendacja S wprowadziła w życie zasadę zgodności waluty dochodów z walutą finansowania kredytu. Oznacza to, że osoby zarabiające większą część lub nawet całość swych w złotówkach, nie uzyskają kredytu w zagranicznej walucie, a ci, którzy zarabiają we frankach lub euro, nie otrzymają od banku kredytu w polskim złotym. 
 

Nowelizacja Rekomendacji S ustanowiła także, iż osoby zaciągające kredyt walutowy nie będą mogły przeznaczać na comiesięczne raty więcej niż 42% własnych przychodów. Co istotne, do wartości tej wliczane są także wszystkie inne zaciągnięte już przez danego Konsumenta zobowiązania. 
 

Więcej informacji na temat obecnie udzielanych kredytów walutowych znajdziecie w naszym artykule pt. Kredyt walutowy – na czym polega?.

Maksymalny wiek Kredytobiorcy
Kolejną zmianą, jaka weszła w życie wraz z nową Rekomendacją S, jest uregulowania ustaleń dotyczących maksymalnego wieku Kredytobiorcy oraz górnej granicy łącznego czasu spłaty zobowiązania, jaki banki mają obowiązek przyjąć w chwili ustalania zdolności kredytowej danego Klienta. 
 

W świetle obecnie obowiązujących ustaleń banki powinny przyjmować maksymalny okres spłaty kredytu w długości nie większej, niż 25 lat. Wszystkie instytucje, które wydłużają ten okres np. do 30 lub 35 lat, mają obowiązek wyegzekwowania od Konsumenta dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci wykupionej polisy. 

Więcej informacji na temat limitów wiekowych, jakie obowiązują na obecnym rynku bankowym, znajdziecie w naszym artykule pt. Kredyt hipoteczny – maksymalny wiek.

Wkład własny 
Na mocy Rekomendacji S banki już od 2014 roku mają obowiązek wymagać odpowiednio wysokiego wkładu własnego, czyli materialnie zabezpieczonego udziału Klienta w inwestycji kredytowej finansowanej przez bank. 
 

Wysokość wymaganego przez banki wkładu własnego w 2014 wynosiła 5% kwoty kredytu, w 2015 roku – 10%, w 2016 roku – 15%, a od 2017 roku wynosi ona aż 20% całkowitej wartości inwestycji.
 

Warto jednak zauważyć, iż w większości banków wciąż dostępne są oferty na zakup nieruchomości przy minimalnym wkładzie własnym wynoszącym 10% – o ile kwota brakująca do tzw. „bezpiecznego pułapu” zostanie dodatkowo doubezpieczona np. wykupioną polisą.
 

Więcej informacji na temat wymogów dotyczących wkładu własnego, jakie obowiązują na obecnym rynku bankowym, znajdziecie w naszym artykule pt. Wkład własny – najważniejsze informacje.

 

PLANOWANE ZMIANY

Od pewnego czasu polski rynek bankowy obiegają informacje o planowanych zmianach, która mają zostać wprowadzone do treści Rekomendacji S. 
 

Najważniejsze tematy owego dyskursu dotyczą wymogu oferowania przez banku kredytów hipoteczny o stałym oprocentowaniu oraz kredytów mieszkaniowych z opcją „Klucz za dług”. 
 

Ta druga nowelizacja ma wprowadzić w życie możliwość anulowania zadłużenia względem banku poprzez oddanie na rzecz Kredytodawcy praw do nieruchomości, na którą wzięty był kredyt hipoteczny. 

Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_S_18_06_2013_34880._34880.pdf. 


 

Komentarze