Wraz z wejściem w życie Rekomendacji T cały rynek kredytowy w Polsce stanął na głowie. Pożyczki przestały być masowo udzielane, a Konsumenci zmuszeni zostali do pracowania nad swoją zdolnością oraz wiarygodnością kredytową. Co jeszcze zmieniła Rekomendacja T?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 31.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest rekomendacja T?
2. Kiedy została wprowadzona?
3. Co wprowadza?

 

CO TO JEST REKOMENDACJA T?

Rekomendacja T jest jedną z wytycznych, jakie zostały wprowadzone w życie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tak jak pozostałe te akty, Rekomendacja T ma na celu usprawnienie i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa działalności banków – zarówno z punktu samych instytucji finansowych, jak i zainteresowanych Konsumentów. 
 

Rekomendacja T porusza kwestię prawidłowego zarządzania rynkiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Oznacza to, że Rekomendacja ta została stworzona po to, by regulować zakres należności banków z tytułu udzielania kredytów.

Głównym celem wprowadzenia w życie Rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego było zmniejszenie ryzyka konsumenckiego, jakie wiązało się z wzięciem kredytu w Polsce, oraz pojawiającej się wraz tym ryzykiem groźby nadmiernego zadłużenia. 
 

 

KIEDY ZOSTAŁA WPROWADZONA?

Projekt Rekomendacji T po raz pierwszy został przedstawiony przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2010 roku. Jej pierwotny kształt wszedł w życie rok później, jednak ówczesna wersja Rekomendacji była przez wielu uważana za „dziurawą” i zbyt restrykcyjną. 
 

Pierwszy kształt Rekomendacji T wprowadził bardzo wygórowane wymogi przyznawania kredytów i wyliczania zdolności kredytowej Konsumentów. Wielu zainteresowanych nie mogło spełnić tych limitów i w konsekwencji zdecydowali się oni na skorzystanie z ofert firm pożyczkowych, które – jak powszechnie wiadomo – nie są zbyt korzystne. 
 

Komisja Nadzoru Finansowego bardzo szybko, bo na przełomie zaledwie dwóch lat, zdołała zauważyć ten problem, zgodzić się z głosami krytyki i wprowadzić w życie poprawki Rekomendacji T. Znowelizowana wersja tego dokumentu obowiązuje od 2013 roku. 
 

 

CO WPROWADZA?

Zarówno pierwotna, jak i znowelizowana wersja Rekomendacji T powstały w celu uregulowania i usankcjonowania zasad dotyczących przyznawania kredytów w Polsce. 
 

Dzięki temu dokumentowi obniżone miało zostać ryzyko niewypłacalności Konsumentów, a co za tym idzie – ryzyko przerywania płynności finansowej kredytodawców. 
 

Poniżej omówimy podstawowe zmiany, jakie wprowadziła w życie Rekomendacja T. 

Zdolność kredytowa
Podstawową kwestią, jaką zajęła się Rekomendacja T, są warunki przyznawania kredytów i wyliczania zdolności kredytowej. 

Rekomendacja z 2011 roku zakładała, że zobowiązania kredytowej Konsumenta nie mogą być wyższe 65% jego dochodów netto, a w przypadku Klientów zarabiających nie więcej niż aktualna średnia krajowa – nie więcej niż 50% tychże dochodów.

Znowelizowana Rekomendacja zniosła te sztywne wytyczne i pozwoliła instytucjom finansowym na samodzielne ustalanie indywidualnych kryteriów dochodowych do przyznania kredytu. 

Uproszczona procedura oceny Konsumenta
Znowelizowana owa Rekomendacja z 2013 roku umożliwiła bankom korzystanie z tzw. uproszczonej procedury oceny zdolności kredytowej, która znacznie usprawniła cały proces i czas oczekiwania a na decyzję kredytową.

Taka uproszona procedura możliwa jest do zastosowania w przypadkach:
 

1. gdy całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu + jego koszty) nie wynosi więcej niż 4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;

2. gdy udzielona ma zostać pożyczka nieratalna na rzecz stałego Klienta banku.
 

Co istotne, w treści Rekomendacji T zostało wyraźnie zaznaczone, że każdy bank udzielający kredytu o uproszczonej procedurze oceny zdolności kredytowej ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Komisji nadzoru Finansowego.

Zasady udzielania kredytów nieratalnych stałym Klientom
Jak wspominaliśmy wyżej, znowelizowana wersja rekomendacji T wprowadziła możliwość udzielania kredytów nieratalnych stałym Klientom banku z zastosowaniem uproszczonej procedury oceny zdolności kredytowej. 
 

Takie rozwiązanie jest możliwe w dwóch warunkach:
 

1. gdy Klient współpracuje z bankiem od conajmniej 6 miesięcy, a kwota kredytu, o który się stara, wraz z jego kosztami nie przekroczą 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
 

2. gdy Klient współpracuje z bankiem od conajmniej 12 miesięcy, a kwota kredytu, o który się stara, wraz z jego kosztami nie przekroczą 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 

Udzielnie kredytu nieratalnego w oparciu o uproszczoną procedurę oceny zdolności kredytowej możliwe jest także w przypadku nowych Klientów banku, lecz w tej sytuacji maksymalna kwota kredytu wraz z jego kosztami nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 

Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RekomendacjaT_33586.pdf.

Komentarze