ING i BZ WBK zwracają pieniądze. Sprawdź, jak otrzymać rekompensatę

ING i BZ WBK zwracają pieniądze. Sprawdź, jak otrzymać rekompensatę

author
20 lipca 2018
Zgodnie z decyzją UOKiK, ING Bank Śląski i BZ WBK mają wypłacić swoim Klientom rekompensaty. Według organu, banki niedostatecznie dobrze informowały o warunkach umów i wprowadzanych w nich zmianach. Maksymalna rekompensata to nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak otrzymać pieniądze.

W BZ WBK kwestia dotyczy głównie sposobu przekazywania informacji – zamiast przekazywać dane na trwałym nośniku, bank przesyłał je w wiadomościach online. Jako trwały nośnik Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozumie treści wydrukowane na kartkach lub zapisane na płytach CD. Z kolei ING Bank Śląski naraził się UOKiK-owi sposobem naliczania opłat z kartę miesięczną. 

Spis treści:
1. Decyzja UOKiK.
2. Ile możemy otrzymać rekompensaty w BZ WBK?

3. Ile możemy otrzymać rekompensaty w ING Banku Śląskim? 
4. Jak otrzymać rekompensatę BZ WBK?
5. Jak otrzymać rekompensatę ING Bank Śląskim?
6. Kiedy otrzymamy rekompensatę?


 

DECYZJA UOKiK

Decyzja dotycząca BZ WBK ma oznakowanie UOKiK nr RBG – 9/2018. Postępowanie wobec tego banku i wobec ING Banku Śląskiego toczyło się od wielu miesięcy i jego efektem jest nakaz wypłaty rekompensat finansowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że obie instytucje znacząco naruszyły interesy Klientów i dokonywał czynności bez upewnienia się, czy Klienci są ich świadomi.

W przypadku BZ WBK zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim sposobu informowania o wprowadzanych zmianach. Dostęp do wiadomości z informacjami Klienci mieli jedynie po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie internetowym banku, a – zgodnie z obowiązującym prawem – powinni otrzymać dokumenty na trwałym nośniku pamięci.

Jako trwały uznaje się taki nośnik, z którego można skorzystać nawet po wygaśnięciu umowy, a po likwidacji konta w Banku Zachodnim WBK Klienci nie mogliby zalogować się na swoje konta, by odczytać wiadomości. Informacje powinny zostać im przesłane w formie papierowych wydruków albo w formie zapisu na płycie CD. Drugim zarzutem wobec BZ WBK było zmienianie naliczanych opłat i cenników bez podania prawnej przyczyny takiej podwyżki.  

ING Bank Śląski naraził się Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów nieprecyzyjnie obliczanymi kwotami opłat miesięcznych za karty debetowe. Klient miał być zwolniony z opłat, jeżeli bank zdążył rozliczyć jego transakcje na określoną kwotę jeszcze w trakcie trwania danego miesiąca. Pojawiło się jednak wiele problemów związanych z transakcjami wykonywanymi w ostatnich dniach miesiąca – bank brał pod uwagę datę rozliczenia, a nie wykonania, a samo rozliczenie często przeciągał do następnego miesiąca. W związku z tym Klienci często ponosili koszty opłaty miesięcznej za kartę, chociaż zdążyli wykonać określone w umowie wymagane transakcje.  

ILE MOŻEMY OTRZYMAĆ REKOMPENSATY W BZ WBK? 

1. Konta osobiste

54 zł – dla konsumentów uprawnionych do 50% zniżki – w wyniku podwyższenia opłaty miesięcznej za pakiet dla konsumentów, którzy posiadają Ekstrakonto Profil Aktywny i są klientami Kredyt Banku S.A. przed połączeniem tego banku z BZ WBK.

108 zł – dla konsumentów nieuprawnionych do zniżek i odprowadzających standardową opłatę – w wyniku podwyższenia opłaty miesięcznej za pakiet dla konsumentów, którzy posiadają Ekstrakonto Profil Aktywny i są klientami Kredyt Banku S.A. przed połączeniem tego banku z BZ WBK.

2. Karty debetowe

286,53 zł – jeżeli wprowadzono za przewalutowanie transakcji w euro bez jednoczesnej zmiany wysokości prowizji (jeżeli dla pozostałych walut wynosiła 2,8%) – dotyczy kart debetowych obsługiwanych przez VISA i MAESTRO;

379,40 zł – jeżeli wprowadzono prowizję za przewalutowanie transakcji wykonanej kartami debetowymi MasterCard w walucie innej niż ta, w której prowadzony jest rachunek;

1,17 zł/miesiąc (max. 19,84 zł łącznie) – jeżeli obowiązywała podwyższona opłata miesięczna za kartę debetową MasterCard PAYBACK Multi;

0,80 zł x liczba transakcji – z tytułu prowizji za usługę cash back w okresie od 1.02.2015 do 31.07.2016.

3. Karty kredytowe

277,32 zł – jeżeli wprowadzono prowizję za przewalutowanie transakcji wykonanej kartami kredytowymi MasterCard w innej walucie niż ta, w której prowadzony jest rachunek;

284,17 zł – jeżeli wprowadzono prowizję za przewalutowanie transakcji w jednostce euro z jednoczesnym obniżeniem prowizji dla kart kredytowych wydanych przez Visa

ILE MOŻEMY OTRZYMAĆ REKOMPENSATY W ING BANKU ŚLĄSKIM? 

ING Bank Śląski będzie zwracał wszystkie niesłusznie pobrane opłaty miesięczne za użytkowanie kart. Będzie to zatem wielokrotność kwot:

– w przypadku karty Visa Zbliżeniowej – 7 zł,
– w przypadku karty Visa NFC – 7 zł,
– w przypadku karty Debit MasterCard Zbliżeniowa – 7 zł

Okres, za który należne są rekompensaty, wynosi maksymalnie 14 miesięcy, a zatem zwrócone środki wyniosą maksymalnie 98 zł w przypadku każdej ze wskazanych powyżej kart. 

JAK OTRZYMAĆ REKOMPESATĘ BZ WBK?Kogo dotyczy ?

Zwrot środków dotyczy Klientów, którzy: 
 

1) w dniu wydania decyzji byli stroną umowy o produkt, co do którego dokonano podwyżek opłat albo prowizji i zostali o tym poinformowani tylko w formie elektronicznych wiadomości w systemie bankowości elektronicznej BZWBK24,

2) nie wykonali konwersji umowy, na podstawie której pobrano zmienioną opłatę lub prowizję, na inną umowę albo nie zawarli nowej umowy, w związku z którą otrzymali na trwałym nośniku wykaz opłat i prowizji obowiązujących w Banku Zachodnim WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności,

3) zostali obciążeni prowizją za przewalutowanie wyższą niż 100 PLN (kwota łączna),

4) na skutek wprowadzenia albo podwyższenia opłaty lub prowizji nie uzyskali obniżenia lub zwolnienia z innej opłaty albo nie otrzymali bezpłatnej usługi świadczonej przez Bank. 
 

Za jaki okres ? 

Rekompensaty będą przyznawane tym, wobec których popełniono błędy w okresie od 01.01.2014 do 31.07.2016.Co zrobić, żeby otrzymać zwrot środków? 

Zwroty środków w Banku Zachodnim WBK mają być przyznawane automatycznie. Informacja o wysokości rekompensaty ma być wydoczna na wyciągu historii rachunku, który będzie przesłana tuż po uznaniu rekompensaty. Wiadomości do Klientów mają być także przesyłane w usługach BZWBK Internet.


 

JAK OTRZYMAĆ REKOMPENSATĘ ING BANKU ŚLĄSKIM?

Kogo dotyczy?

Rekompensata dotyczy posiadaczy kart:
– Visa Zbliżeniowa,

– Visa NFC,

– Debit MasterCard Zbliżeniowa.

Za jaki okres?

Rekompensata dotyczy opłat miesięcznych za wskazane wyżej karty pobranych przez bank w okresie między 1 lutego 2017 roku a 31 marca 2018 roku. 

Co zrobić, żeby otrzymać zwrot środków?

Aby otrzymać rekompensatę od ING Banku Śląskiego, należy do 20 września 2018 roku złożyć wniosek o zwrot pobranej przez bank opłaty. 


 

KIEDY OTRZYMAMY REKOMPENSATĘ?

Bank Zachodni WBK

Rekompensata w BZ WBK będzie wypłacona do 12 stycznia 2019 w formie automatycznego uznania rachunków bankowych albo rachunków kart kredytowych.

ING Bank Śląski

Bank wyznaczył czas na składanie wniosków o uzyskanie rekompensaty do 20 września 2018. Pieniądze będą wypłacane w ciągu maksymalnie 30 dni do złożenia wniosku. 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Zania
Zania
2018-11-06 21:31:45

Czy ma ktoś informacje co z tymi osobami które o tym nie wiedzialaly bo 20.09juz za nami a defakto nikt mnie poinformował choć rekompesata mi się należy

asia
asia
2018-10-19 19:13:39

Ja też dopiero się dowiedziałam. Napisałam do Obsługi Klienta, że nie wiedziałam, że nie wysłali sms ani nic tylko te durne wiadomości w systemie bankowości internetowej wysyłaja, to mi napisali, że miałam czas do 20 września i tyle. Ale są jakieś kolejne wiadomości, że jakieś aneksy trzeba podpisać i bedą zwracać i już nie wiem, tak to tam napisali, że człowiek nawet nie rozumie o co im chodzi i do czego ma prawo.

elzbieta764
elzbieta764
2018-10-17 21:23:28

JA TO SAMO,DOPIERO DZISIAJ DOSTAŁAM SMS ŻE TAKIE COŚ ISTNIEJE . ONI PODAJĄ DATĘ ŻE DO 20 WRZEŚNIA, JAK DO TEGO SIĘ ODNIEŚĆ

kolo
kolo
2018-10-17 17:35:02

Do 20 września a ja dopiero 17 pażdziernika dostałem sms że było coś takiego.

tusia67
tusia67
2018-07-29 08:00:20

bardzo dobrze niech płacom!!!!

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Gdynia
Kredyty miasta
author
28 maja 2014

Kredyt hipoteczny Gdynia

Jubileuszowe wizerunki kart w PKO BP
Bez kategorii
author
22 marca 2019

Jubileuszowe wizerunki kart w PKO BP

PKO BP z wnioskiem online o kredyt hipoteczny
Bez kategorii
author
08 września 2021

PKO BP z wnioskiem online o kredyt hipoteczny

Polacy wydają na gry ponad 200 zł rocznie
Blog
author
23 kwietnia 2019

Polacy wydają na gry ponad 200 zł rocznie

Trend Capital – pożyczki firmowe
Bez kategorii
author
20 czerwca 2020

Trend Capital – pożyczki firmowe

Kredyt samochodowy Trzebnica
Kredyty miasta
author
22 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Trzebnica