Renta rodzinna wypadkowa

Renta rodzinna wypadkowa

author
Julia Wierciło
24 marca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Renta rodzinna wypadkowa jest świadczeniem, które możemy otrzymać w wypadku śmierci bliskiej osoby. Renta jest bezzwrotna, jednak aby świadczenie mogło zostać wypłacone należy spełnić określone warunki. Sprawdźmy, kto może otrzymać rentę rodzinną wypadkową, a także ile wynosi stawka świadczenia i jakie dokumenty będą konieczne do złożenia wniosku.

Spis treści:

 1. Kiedy otrzymamy rentę rodzinną wypadkową?
 2. Dla kogo jest renta rodzinna wypadkowa?
 3. Jaka jest wysokość renty rodzinnej wypadkowej?
 4. Wniosek - kiedy i gdzie złożyć dokumenty?
 5. Jakie dokumenty dodatkowe będą potrzebne do złożenia wniosku?
 6. Po jakim czasie otrzymamy rentę rodzina wypadkową?
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Kiedy otrzymamy rentę rodzinną wypadkową?

W przypadku śmierci bliskiej osoby spowodowanej wypadkiem w pracy bądź chorobą zawodową, możemy otrzymać rentę rodzinną wypadkową. Prawo do świadczenia przysługuje nam, jeżeli zmarły:

 • był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • był uprawniony do renty z tytułu wypadku do lub z pracy (i zmarł wskutek wypadku przy pracy po 2002 roku),
 • był uprawniony do renty z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami lub wypadku powstałego w szczególnych okolicznościach (a jego śmierć, w związku z tymi czynnikami, nastąpiła po 2002 roku),
 • był ubezpieczony.

Ponadto świadczenie to przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Dla kogo jest renta rodzinna wypadkowa?

Kto może otrzymać rentę rodzinną wypadkową?

 • małżonek,
 • dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione),
 • wnuki (przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności),
 • rodzeństwo oraz inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych z domu dziecka czy w ramach rodziny zastępczej),
 • rodzice.

Renta rodzinna wypadkowa przysługuje zatem najbliższym członkom rodziny rencisty uprawnionego.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej wypadkowej?

Wysokość wypłaconego świadczenia jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, ile osób będzie korzystało z renty i jaką stawkę otrzymywała osoba zmarła w ramach świadczeń. Przy wyliczaniu wysokości renty, pod uwagę brana jest renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy w związku w wypadkiem (przy pracy) albo chorobą zawodową.

Wysokość renty rodzinnej wypadkowej wynosi:

 • 85% świadczenia osoby zmarłej (jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba),
 • 90% świadczenia osoby zmarłej (jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby),
 • 95% świadczenia osoby zmarłej (jeśli uprawnione są trzy lub więcej osób).

Wniosek - kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

Świadczenie w formie renty rodzinnej powypadkowej nie jest automatyczne. Aby otrzymać pieniądze należy złożyć wniosek do końca następnego miesiąca, licząc od daty śmierci. Renta będzie obowiązywać od dnia zgonu. Jeśli złożymy wniosek później, czas, w którym otrzymamy świadczenie będzie liczony od miesiąca złożenia dokumentów.

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej wypadkowej należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych. Możemy zrobić to osobiście lub poprzez wyznaczonego pełnomocnika. Jeśli jednak nie mamy możliwości dostarczenia dokumentów, możemy skorzystać z pomocy operatora pocztowego (np. Poczta Polska) lub urzędu konsularnego.

Jakie dokumenty dodatkowe będą potrzebne do złożenia wniosku?

Potrzebne załączniki będą różniły się zależności od tego, który członek rodziny będzie składał wniosek o przyznanie renty rodzinnej wypadkowej. Możemy wyróżnić dwie grupy.

Pierwszą jest zbiór dokumentów, który będzie wymagany bezwarunkowo:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia osoby, która składa wniosek,
 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym bliskim,
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu.

 

Dokumenty, które będą konieczne w określonych przypadkach:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
 • dokument potwierdzający prawo w dniu śmierci osoby zmarłej do alimentów z jej strony, ustalonych wyrokiem sądu lub ugodą sądową,
 • dokument potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego z mocy prawa, jeżeli rozwiedziona lub pozostająca w separacji małżonka nie miała ustalonych alimentów wyrokiem lub ugodą sądową.

Po jakim czasie otrzymamy rentę rodzina wypadkową?

Niestety, nie ma ścisłego terminu, który będzie obowiązywał w zakresie rozpatrzenia złożonych dokumentów. Oprócz wniosku weryfikacji podlegają także załączone dokumenty dodatkowe. Po ich pomyślnej analizie, w ciągu 30 dni otrzymamy odpowiedź.

Odwołanie do ZUS

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), możemy nieodpłatnie złożyć odwołanie. Należy skierować je za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, od której otrzymaliśmy decyzję dotyczącą przyznania renty rodzinnej wypadkowej. Następnie trafi ono do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, a od tej chwili rozpoczyna się czas do odwołania, który będzie trwał maksymalnie miesiąc.

Czy możliwe jest otrzymanie renty po osobie bez świadczenia?

Otrzymanie renty po osobie bez świadczenia jest możliwe, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach i po dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Wymagane są dokumenty, które potwierdzają okresy składkowe i nieskładkowe osoby zmarłej. Należy także dostarczyć dokumenty, które będą potwierdzeniem osiąganego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39 poz.353 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.1673)

Pytania i odpowiedzi

Rentę rodzinną wypadkową może otrzymać:

– małżonek,
– dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione),
– wnuki (przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności),
– rodzeństwo oraz inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych z domu dziecka czy w ramach rodziny zastępczej),
– rodzice.

Renta rodzinna wypadkowa jest świadczeniem, które możemy otrzymać w wypadku śmierci bliskiej osoby.

Wysokość wypłaconego świadczenia jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, ile osób będzie korzystało z renty i jaką stawkę otrzymywała osoba zmarła w ramach świadczeń.

Wysokość renty rodzinnej wypadkowej wynosi:

– 85% świadczenia osoby zmarłej (jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba),
– 90% świadczenia osoby zmarłej (jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby),
– 95% świadczenia osoby zmarłej (jeśli uprawnione są trzy lub więcej osób).

Tak. Aby otrzymać pieniądze należy złożyć wniosek do końca następnego miesiąca, licząc od daty śmierci.

Podsumowanie

1. Renta wypadkowa rodzinna działa w oparciu o ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Do renty rodzinnej uprawnione są osoby z najbliższej rodziny.

3. Prawo do świadczenia przysługuje nam, jeżeli zmarły był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy.

4. W przypadku śmierci podczas pracy spowodowanej wypadkiem możemy otrzymać rentę rodzinną wypadkową.

5. Prawo do świadczenia przysługuje nam, jeżeli zmarły był uprawniony do renty z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami lub wypadku powstałego w szczególnych okolicznościach

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Znaczek z okazji 100. rocznicy Sejmu Ustawodawczego

Poczta Polska wyemitowała specjalny znaczek z okazji 100. rocznicy rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego. Uroczysta premiera odbyła się 21 lutego w gmachu Sejmu i została zorganizowana przez Kancelarię Sejmu we współpracy z Pocztą Polską.

author
Aneta Jankowska
21 lutego 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

BGŻ BNP Paribas wspiera edukację finansową

Łącznie sześćdziesięciu pracowników-wolontariuszy Banku BGŻ BNP Paribas przeprowadziło w ubiegłym roku trzysta czternaście lekcji dla młodzieży dotyczących finansów i przedsiębiorczości – wynika z danych piątej edycji projektu BAKCYL.

author
Patryk Byczek
27 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Łaszczów.

author
Patryk Byczek
29 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas współpracując z EBOiR sfinansuje farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

Bank BNP Paribas poinformował w swoim komunikacie prasowym o podpisaniu umów kredytowych ze spółkami niezależnego producenta energii elektrycznej Fair Polska oraz jego partnerów. Tak zwane finansowanie konsorcjalne typu „project finance” w wysokości około 630 000 000 złotych ma wspomóc finansowanie istniejących oraz dopiero co powstających farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

author
Patryk Byczek
28 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Łaziskach Górnych

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdzamy placówki i oddziały w Łaziskach Górnych – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
25 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Komornik Sądowy Edyta Kargul

Jeżeli nie spłacamy naszych zobowiązań, sprawa może trafić do Komornika Sądowego. Sprawdź co możesz zrobić, gdy zostanie wszczęta egzekucja komornicza.

author
Patryk Byczek
06 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj