Renta rodzinna wypadkowa

Renta rodzinna wypadkowa

autor wpisu
Julia Wierciło
24 marca 2023

Renta rodzinna wypadkowa jest świadczeniem, które możemy otrzymać w wypadku śmierci bliskiej osoby. Renta jest bezzwrotna, jednak aby świadczenie mogło zostać wypłacone należy spełnić określone warunki. Sprawdźmy, kto może otrzymać rentę rodzinną wypadkową, a także ile wynosi stawka świadczenia i jakie dokumenty będą konieczne do złożenia wniosku.

Spis treści:

 1. Kiedy otrzymamy rentę rodzinną wypadkową?
 2. Dla kogo jest renta rodzinna wypadkowa?
 3. Jaka jest wysokość renty rodzinnej wypadkowej?
 4. Wniosek - kiedy i gdzie złożyć dokumenty?
 5. Jakie dokumenty dodatkowe będą potrzebne do złożenia wniosku?
 6. Po jakim czasie otrzymamy rentę rodzina wypadkową?
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Kiedy otrzymamy rentę rodzinną wypadkową?

W przypadku śmierci bliskiej osoby spowodowanej wypadkiem w pracy bądź chorobą zawodową, możemy otrzymać rentę rodzinną wypadkową. Prawo do świadczenia przysługuje nam, jeżeli zmarły:

 • był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • był uprawniony do renty z tytułu wypadku do lub z pracy (i zmarł wskutek wypadku przy pracy po 2002 roku),
 • był uprawniony do renty z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami lub wypadku powstałego w szczególnych okolicznościach (a jego śmierć, w związku z tymi czynnikami, nastąpiła po 2002 roku),
 • był ubezpieczony.

Ponadto świadczenie to przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Dla kogo jest renta rodzinna wypadkowa?

Kto może otrzymać rentę rodzinną wypadkową?

 • małżonek,
 • dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione),
 • wnuki (przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności),
 • rodzeństwo oraz inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych z domu dziecka czy w ramach rodziny zastępczej),
 • rodzice.

Renta rodzinna wypadkowa przysługuje zatem najbliższym członkom rodziny rencisty uprawnionego.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej wypadkowej?

Wysokość wypłaconego świadczenia jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, ile osób będzie korzystało z renty i jaką stawkę otrzymywała osoba zmarła w ramach świadczeń. Przy wyliczaniu wysokości renty, pod uwagę brana jest renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy w związku w wypadkiem (przy pracy) albo chorobą zawodową.

Wysokość renty rodzinnej wypadkowej wynosi:

 • 85% świadczenia osoby zmarłej (jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba),
 • 90% świadczenia osoby zmarłej (jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby),
 • 95% świadczenia osoby zmarłej (jeśli uprawnione są trzy lub więcej osób).

Wniosek - kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

Świadczenie w formie renty rodzinnej powypadkowej nie jest automatyczne. Aby otrzymać pieniądze należy złożyć wniosek do końca następnego miesiąca, licząc od daty śmierci. Renta będzie obowiązywać od dnia zgonu. Jeśli złożymy wniosek później, czas, w którym otrzymamy świadczenie będzie liczony od miesiąca złożenia dokumentów.

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej wypadkowej należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych. Możemy zrobić to osobiście lub poprzez wyznaczonego pełnomocnika. Jeśli jednak nie mamy możliwości dostarczenia dokumentów, możemy skorzystać z pomocy operatora pocztowego (np. Poczta Polska) lub urzędu konsularnego.

Jakie dokumenty dodatkowe będą potrzebne do złożenia wniosku?

Potrzebne załączniki będą różniły się zależności od tego, który członek rodziny będzie składał wniosek o przyznanie renty rodzinnej wypadkowej. Możemy wyróżnić dwie grupy.

Pierwszą jest zbiór dokumentów, który będzie wymagany bezwarunkowo:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia osoby, która składa wniosek,
 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym bliskim,
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu.

 

Dokumenty, które będą konieczne w określonych przypadkach:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
 • dokument potwierdzający prawo w dniu śmierci osoby zmarłej do alimentów z jej strony, ustalonych wyrokiem sądu lub ugodą sądową,
 • dokument potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego z mocy prawa, jeżeli rozwiedziona lub pozostająca w separacji małżonka nie miała ustalonych alimentów wyrokiem lub ugodą sądową.

Po jakim czasie otrzymamy rentę rodzina wypadkową?

Niestety, nie ma ścisłego terminu, który będzie obowiązywał w zakresie rozpatrzenia złożonych dokumentów. Oprócz wniosku weryfikacji podlegają także załączone dokumenty dodatkowe. Po ich pomyślnej analizie, w ciągu 30 dni otrzymamy odpowiedź.

Odwołanie do ZUS

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), możemy nieodpłatnie złożyć odwołanie. Należy skierować je za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, od której otrzymaliśmy decyzję dotyczącą przyznania renty rodzinnej wypadkowej. Następnie trafi ono do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, a od tej chwili rozpoczyna się czas do odwołania, który będzie trwał maksymalnie miesiąc.

Czy możliwe jest otrzymanie renty po osobie bez świadczenia?

Otrzymanie renty po osobie bez świadczenia jest możliwe, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach i po dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Wymagane są dokumenty, które potwierdzają okresy składkowe i nieskładkowe osoby zmarłej. Należy także dostarczyć dokumenty, które będą potwierdzeniem osiąganego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39 poz.353 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.1673)

Pytania i odpowiedzi

Rentę rodzinną wypadkową może otrzymać:

– małżonek,
– dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione),
– wnuki (przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności),
– rodzeństwo oraz inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych z domu dziecka czy w ramach rodziny zastępczej),
– rodzice.

Renta rodzinna wypadkowa jest świadczeniem, które możemy otrzymać w wypadku śmierci bliskiej osoby.

Wysokość wypłaconego świadczenia jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, ile osób będzie korzystało z renty i jaką stawkę otrzymywała osoba zmarła w ramach świadczeń.

Wysokość renty rodzinnej wypadkowej wynosi:

– 85% świadczenia osoby zmarłej (jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba),
– 90% świadczenia osoby zmarłej (jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby),
– 95% świadczenia osoby zmarłej (jeśli uprawnione są trzy lub więcej osób).

Tak. Aby otrzymać pieniądze należy złożyć wniosek do końca następnego miesiąca, licząc od daty śmierci.

Podsumowanie

1. Renta wypadkowa rodzinna działa w oparciu o ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Do renty rodzinnej uprawnione są osoby z najbliższej rodziny.

3. Prawo do świadczenia przysługuje nam, jeżeli zmarły był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy.

4. W przypadku śmierci podczas pracy spowodowanej wypadkiem możemy otrzymać rentę rodzinną wypadkową.

5. Prawo do świadczenia przysługuje nam, jeżeli zmarły był uprawniony do renty z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami lub wypadku powstałego w szczególnych okolicznościach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Tata w reklamie mBanku
Wpisy
author
Patryk Byczek
20 czerwca 2018

Tata w reklamie mBanku

Luksusowy oddział Banku Millennium
Wpisy
author
Patryk Byczek
20 czerwca 2018

Luksusowy oddział Banku Millennium

Wandoo – darmowa pożyczka do 2500 zł
Pod Lupą
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
03 października 2016

Wandoo – darmowa pożyczka do 2500 zł

Alior Bank w Strzelinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
27 czerwca 2019

Alior Bank w Strzelinie

Porównaj