W przypadku sytuacji kryzysowych, które zaskakują nas z minuty na minutę, bardzo ważna jest dobra i sprawna organizacja. W takim właśnie celu powołano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, o którym większość z nas mogła sobie niedawno przypomnieć. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 19.08.2018
Udostępnij:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) niedawno rozesłało do Polaków wiadomości SMS, informujące o zagrożeniu ze strony pojawiających się gwałtownych burz i intensywnych opadów. Były to testy nowego narzędzia Centrum. Czym jest RCB i jakie ma zadania?

O RCB – w pigułce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w skrócie RCB jest państwową jednostką budżetową, która podlega Prezesowi Rady Ministrów.

RCB utworzono w celu sprawnego zarządzania w przypadku sytuacji kryzysowych. Struktura ma zoptymalizować i ujednolicić postrzeganie zagrożeń przez poszczególne resorty oraz podwyższyć stopień zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby czy organy administracji publicznej.

Główne Zadania RCB:

 • analiza zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych
 • opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych
 • koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach

Do pozostałych zadań należą: 

 • stworzenie katalogu zagrożeń
 • monitorowanie zagrożeń
 • uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym
 • realizacja zadań planistycznych i programowych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej
 • nadzór nad spójnością procedur reagowania kryzysowego
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego
 • realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym
 • współpraca międzynarodowa, szczególnie z NATO i UE w ramach zarządzania kryzysowego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie zbiera, a także nie przetwarza danych osobowych Polaków.

Jak otrzymać wiadomość od RCB?

Na alert RCB nie trzeba się zapisywać, bo każdy kto znajdzie się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej, która zagraża życiu, dostanie wiadomość SMS. Nie ma tu znaczenia operator.

Na stronie internetowej: https://rcb.gov.pl/ znajdziemy wszystkie aktualności, dotyczące możliwych zagrożeń.


Źródło: strona WWW RCB

Komentarze