Scoring BIK

author
Dominika Byczek
30 marca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Scoring BIK (Biura Informacji Kredytowej) to ocena punktowa naszej zdolności kredytowej. Scoring BIK mierzony jest od 0 do 100. Im więcej punktów scoringu, tym wyższa jest nasza zdolność kredytowa, a zatem szanse na przyznanie kredytu czy pożyczki rosną. Jak podwyższyć scoring BIK? Co wpływa na jego obniżenie i jak w ogóle go sprawdzić? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Spis treści:

 1. Czym jest ocena punktowa BIK-u?
 2. Jaka jest skala punktowa i przedziały scoringu BIK-u?
 3. Co brane jest pod uwagę podczas obliczania scoringu BIK?
 4. Po jakim czasie aktualizowany jest scoring BIK-u?
 5. Czy konsument może poznać swój raport BIK oraz ocenę scoringową?
 6. Jak poprawić ocenę punktową BIK?
 7. Co obniża scoring BIK-u?
 8. Co, jeśli nie mam żadnej punktacji w BIK-u?
 9. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest ocena punktowa BIK-u?

Ocena punktowa BIK-u to rodzaj oceny wiarygodności kredytowej, która jest wyznaczana przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w Polsce. Ocena punktowa BIK-u jest wyznaczana na podstawie historii kredytowej konsumenta, a jej głównym celem jest określenie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Wysoki scoring przyczynia się natomiast do wydania pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Do wyznaczenia oceny punktowej BIK-u wykorzystywane są różne informacje, w szczególności:

 • historia spłaty kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych,
 • liczba i rodzaj posiadanych kredytów,
 • wiek kredytobiorcy,
 • inne czynniki (np.: stabilność zatrudnienia, sytuacja finansowa).

Ocena punktowa BIK-u jest wyrażana w punktach i waha się od 0 do 100 punktów. Im wyższa liczba punktów, tym większa jest wiarygodność kredytowa konsumenta, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego lub pożyczkowego. Z kolei niski scoring BIK może prowadzić do odrzucenia wniosku lub do udzielenia kredytu lub pożyczki na mniej korzystnych warunkach.

Jaka wartość scoringu BIK-u jest dobra i daje szansę na kredyt?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaka wartość scoringu jest dobra, ponieważ każdy bank i instytucja finansowa mogą mieć własne kryteria przyznawania kredytów i pożyczek, w tym również różne wymagania dotyczące oceny punktowej BIK-u.

Zawsze jednak na scoring BIK patrzymy w ten sam sposób – im wyższa ocena punktowa BIK-u, tym większe są szanse na otrzymanie kredytu lub pożyczki. Dobra ocena punktowa BIK-u to zazwyczaj wynik powyżej 70 punktów, ale warto pamiętać, że każdy bank czy firma pożyczkowa mieć własne wymagania co do wysokości BIK scoringu.

Warto pamiętać, że ocena punktowa BIK-u nie jest jednak jedynym czynnikiem uwzględnianym w procesie przyznawania kredytów i pożyczek. Banki i instytucje finansowe biorą również pod uwagę historię kredytową kredytobiorcy, jego dochody, stabilność zatrudnienia oraz wiele innych czynników. W związku z tym ocena punktowa BIK-u nie jest jedynym parametrem wpływającym na przyznanie kredytu lub pożyczki, ale jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję banków czy firm pożyczkowych. Pomaga bowiem w określeniu wiarygodności kredytowej klienta.

Jaka jest skala punktowa i przedziały scoringu BIK-u?

Skala punktowa oceny BIK-u waha się od 0 do 100 punktów. Przedział punktowy oceny BIK-u można interpretować w następujący sposób:

 • 0-44 punkty – niska wiarygodność kredytowa, co oznacza, że ​​szanse na otrzymanie zobowiązania kredytowego lub pożyczki są niskie (niski scoring BIK jest niekorzystny dla każdego Klienta finansowego),
 • 45 – 50 punktów – przeciętna wiarygodność kredytowa, co oznacza, że ​​szanse na otrzymanie kredytu lub pożyczki są możliwe, ale z mniejszą szansą na korzystne warunki,
 • 51 – 62 punkty – dobra wiarygodność kredytowa, co oznacza, że ​​szanse na otrzymanie zobowiązania kredytowego lub pożyczki są wysokie.
 • 63 – 72 punkty – bardzo dobra wiarygodność kredytowa, co oznacza, że ​​szanse na otrzymanie zobowiązania kredytowego lub pożyczki są bardzo wysokie, a także z większą szansą na korzystne warunki finansowe.
 • 73 – 100 punktów – doskonała wiarygodność kredytowa, co oznacza, że ​​szanse na zobowiązania kredytowego kredytu lub pożyczki są najwyższe, a także z korzystnymi warunkami finansowymi, takimi jak niższe oprocentowanie i wyższe kwoty kredytów lub pożyczek. Osoby będące w tym pułapie trafiają do profilu klientów spłacających zobowiązania finansowe w terminie.

Warto jednak pamiętać, że każdy bank lub instytucja finansowa może mieć swoje własne kryteria przyznawania kredytów lub pożyczek i ocena punktowa BIK-u nie jest jedynym czynnikiem branych pod uwagę przy decyzji o przyznaniu kredytu lub pożyczki. Nie zawsze warto więc mocno przejmować się sumą punktów uzyskanych w BIK, natomiast zawsze warto zrobić wszystko, co w naszej mocy, by tę ocenę poprawić.

Co brane jest pod uwagę podczas obliczania scoringu BIK?

Ocena punktowa BIK-u jest obliczana na podstawie różnych informacji dotyczących historii kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt lub pożyczkę. Pod uwagę brane są następujące czynniki:

 1. Historia kredytowa: BIK analizuje historię kredytową kredytobiorcy, w tym opóźnienia w płatnościach, poziom zadłużenia, ilość kredytów, liczba zapytań o kredyt. Kluczowa dla oceny ryzyka kredytowego jest także terminowa spłata rat.
 2. Wysokość zadłużenia: Wysokość zadłużenia, w tym sumy zadłużenia i odsetek, ma wpływ na ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej i w efekcie wpływa na szansę na uzyskanie kredytu.
 3. Wiek: Wiek kredytobiorcy jest brany pod uwagę, ponieważ młodsze osoby mają zazwyczaj niższą ocenę punktową.
 4. Staż pracy i staż zameldowania: Banki i instytucje finansowe biorą pod uwagę staż pracy i zameldowania, ponieważ wskazują na stabilność finansową kredytobiorcy.
 5. Typ i wysokość dochodu: Typ i wysokość dochodu kredytobiorcy są brane pod uwagę, ponieważ wpływają na zdolność kredytową.
 6. Wykształcenie: Wykształcenie kredytobiorcy ma wpływ na ocenę punktową Biura Informacji Kredytowej, ponieważ wskazuje na zdolność do zarabiania.
 7. Rodzaj kredytu: Rodzaj kredytu, na który kredytobiorca się decyduje, również ma wpływ na ocenę punktową BIK-u.

Ocena punktowa BIK-u jest obliczana w sposób automatyczny na podstawie tych czynników i innych danych, które BIK zbiera na temat historii kredytowej kredytobiorcy.

Po jakim czasie aktualizowany jest scoring BIK-u?

Scoring BIK-u jest aktualizowany zwykle co miesiąc. W Biurze Informacji Kredytowej na bieżąco aktualizowane są informacje od instytucji finansowych, takich jak banki, firmy leasingowe, karty kredytowe, o zobowiązaniach finansowych swoich klientów. Rejestrowane są także popularne “raty 0%”, w których rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Na podstawie tych informacji BIK generuje raporty kredytowe i oblicza punktację kredytową. Zmiany w raportach kredytowych mogą wpłynąć na ocenę punktową, dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować swoje raporty i informować BIK o wszelkich błędach lub nieprawidłowościach w raportach kredytowych.

Czy konsument może poznać swój raport BIK oraz ocenę scoringową?

Tak, każdy konsument ma prawo poznać swój raport kredytowy i sprawdzić wysokość BIK scoringu. W Polsce, BIK jest jednym z trzech biur informacji kredytowej, które są zobligowane na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych kredytowych do udostępnienia bezpłatnego raportu kredytowego raz w roku każdej osobie, która o to poprosi. Można to zrobić na kilka sposobów:

 1. Przez Internet – poprzez stronę internetową BIK można założyć konto i pobrać swój raport kredytowy.
 2. Listownie – można napisać list do BIK z prośbą o przesłanie raportu kredytowego na podany adres.
 3. Osobiście – można skorzystać z usług Biura Obsługi Klienta BIK i odebrać raport kredytowy osobiście.

W raporcie kredytowym znajdują się informacje na temat historii kredytowej, w tym informacje o bieżących i zakończonych zobowiązaniach finansowych, jak również informacje o opóźnieniach w spłacie kredytów, pożyczek czy innych produktów kredytowych oraz o otrzymanych wezwaniach do zapłaty. Raport kredytowy może pomóc konsumentowi zrozumieć, jakie informacje o nim są przekazywane instytucjom finansowym, co może wpłynąć na decyzję o przyznaniu kredytu lub pożyczki.

Jak poprawić ocenę punktową BIK?

W każdej chwili możemy podjąć działania zmierzające do tego, by poprawić scoring BIK i automatycznie zwiększyć swój poziom zdolności kredytowej. Co warto zrobić, by poprawić swoja punktację?

 1. Spłacić zaległe zobowiązania: Zaległe płatności mają negatywny wpływ na ocenę punktową BIK. Dlatego należy starać się spłacić wszystkie zaległe płatności i regularnie regulować bieżące zobowiązania kredytowe.
 2. Obniżyć sumę naszego zadłużenia: Zadłużenie ma duży wpływ na ocenę punktową BIK, więc warto zrobić wszystko, co możliwe, aby obniżyć poziom zadłużenia. Można to osiągnąć poprzez spłatę zadłużenia lub negocjowanie zmniejszenia raty kredytowej.
 3. Ograniczyć liczbę zapytań o kredyt: Zbyt duża liczba zapytań o kredyt w krótkim czasie może mieć negatywny wpływ na ocenę punktową BIK. Dlatego warto ograniczyć liczbę zapytań o kredyt i starannie wybierać instytucje finansowe, do których się zwraca.
 4. Regularnie aktualizować dane osobowe: Regularne aktualizowanie danych osobowych, takich jak adres, numer telefonu i miejsce pracy, może pomóc w poprawie oceny punktowej BIK.
 5. Unikać wzięcia wielu kredytów jednocześnie: Wzięcie wielu kredytów jednocześnie może mieć negatywny wpływ na ocenę punktową BIK. Dlatego warto unikać wzięcia zbyt wielu kredytów jednocześnie i starannie wybierać te, które są najważniejsze. Uwaga! Do kredytów wliczane jest także używanie karty kredytowej, dlatego najlepiej zrezygnować z kart kredytowych, jeżeli chcemy zwiększyć swoją punktację w BIK.
 6. Regularnie sprawdzać raport Biura Informacji Kredytowej: Warto regularnie sprawdzać swoje raporty BIK i monitorować swoją ocenę punktową, aby zauważyć wszelkie błędy lub nieprawidłowości i skontaktować się z BIK, aby je poprawić.

Należy jednak pamiętać, że proces poprawy oceny punktowej BIK może zająć czas, a poprawa oceny nie jest gwarantowana. Wyższy scoring BIK wpływa jednak silnie na zdolność kredytową Klienta, więc warto poświęcić czas na to, by ten scoring kredytowy zwiększyć.

Co obniża scoring BIK-u?

Scoring BIK-u może zostać obniżony z różnych powodów. Najczęstsze z nich to:

 1. Zaległości w spłacie kredytów lub innych zobowiązań finansowych: Brak terminowej spłaty rat kredytowych lub innych zobowiązań finansowych może negatywnie wpłynąć na scoring BIK-u.
 2. Wysokie zadłużenie: Wysokie zadłużenie w stosunku do zarobków może wpłynąć na scoring BIK-u, ponieważ wskazuje na to, że osoba może mieć trudności ze spłatą swoich zobowiązań.
 3. Brak historii kredytowej: Osoby, które nie mają historii kredytowej lub mają krótką historię kredytową, mogą mieć niższy scoring BIK-u niż osoby, które mają dłuższą i bardziej różnorodną historię kredytową.
 4. Wysoka liczba zapytań o kredyt: Wysoka liczba zapytań o kredyt w krótkim czasie może wpłynąć na scoring BIK-u, ponieważ może sugerować, że osoba jest zdesperowana do uzyskania kredytu lub ma problemy finansowe.
 5. Niedokonane lub niespłacone zobowiązania finansowe: Nieuregulowane zobowiązania finansowe, takie jak niespłacone rachunki za telewizję, telefon lub energię elektryczną, mogą wpłynąć na scoring BIK-u.
 6. Niska płynność finansowa: Niska płynność finansowa, tzn. brak oszczędności lub nieregularne dochody, może wpłynąć na scoring BIK-u, ponieważ wskazuje na to, że osoba może mieć trudności ze spłatą swoich zobowiązań finansowych.

Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na scoring BIK-u, jednak ich wpływ na ocenę punktową może się różnić, w zależności od indywidualnych okoliczności każdej osoby.

Co, jeśli nie mam żadnej punktacji w BIK-u?

Jeśli nie masz żadnej punktacji w BIK-u, oznacza to, że nie masz jeszcze historii kredytowej lub twoja historia kredytowa jest zbyt krótka, aby otrzymać ocenę punktową. W takim przypadku uzyskanie kredytu może być trudniejsze, ponieważ banki i inne instytucje finansowe zwykle weryfikują historię kredytową swoich klientów przed udzieleniem kredytu.

Jak najłatwiej zbudować historię kredytową?

Jeśli chcesz zbudować swoją historię, możesz rozważyć wnioskowanie o kartę kredytową lub mały kredyt, na przykład kredyt ratalny na sprzęt AGD czy meble. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami oferty kredytowej, zanim zdecydujesz się na wnioskowanie o kredyt, aby upewnić się, że będziesz mógł go spłacić w terminie. Dla pozytywnej oceny w BIK bardzo ważne jest, aby terminowo spłacać swoje zobowiązania i unikać zaległości w spłacie rachunków i innych zobowiązań. To pomoże Ci w przyszłości uzyskać lepszą ocenę punktową i łatwiej uzyskać kredyt w przyszłości.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Spłata kredytu przed terminem korzystnie wpływa na scoring BIK, podbijając jego punkty, dzięki czemu nasze szanse na otrzymanie kolejnego kredytu wzrastają.

Scoring BIK to system punktacji opracowany przez Biuro Informacji Kredytowej, który służy do oceny wiarygodności kredytowej klientów bankowych.

Scoring BIK działa na podstawie analizy danych związanych z historią kredytową klienta, takich jak liczba i rodzaj wcześniej zaciągniętych kredytów, terminowość ich spłaty, itp.

Scoring BIK to system punktacji, który ocenia ryzyko kredytowe, natomiast raport BIK to zestawienie danych dotyczących historii kredytowej danego klienta.

W scoringu BIK brane są pod uwagę czynniki takie jak historia kredytowa, liczba zapytań o kredyt, poziom zadłużenia oraz terminowość spłaty wcześniejszych zobowiązań.

Tak, scoring BIK to jeden z czynników, który jest brany pod uwagę przez banki przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu.

Nie, banki biorą pod uwagę wiele innych czynników, takich jak wiek klienta, wysokość jego dochodów, zatrudnienie czy rodzaj zabezpieczenia kredytu.

Korzyścią wynikającą z dobrego scoringu BIK jest łatwiejszy dostęp do kredytów oraz lepsze warunki finansowe, takie jak niższe oprocentowanie lub wyższa kwota kredytu.

Tak, każda osoba, która miała w przeszłości kredyt lub pożyczkę, ma swój scoring BIK.

Tak, scoring BIK może się zmieniać wraz z biegiem czasu, w zależności od historii kredytowej klienta.

Tak, poprawić swój scoring BIK można poprzez terminową spłatę zobowiązań oraz unikanie zbyt wielu zapytań o kredyt, które mogą wpłynąć negatywnie na scoring.

Spłata kredytu przed terminem korzystnie wpływa na scoring BIK, podbijając jego punkty, dzięki czemu nasze szanse na otrzymanie kolejnego kredytu wzrastają.

Wystarczy pobrać raport Biura Informacji Kredytowej na swój temat, ponieważ w bazie Biura Informacji Kredytowej są szczegółowe informacje odnośnie do finansów Klienta, a w tym nasza punktacja BIK.

Tak. Karta kredytowa traktowana jest jako kredyt i opóźnienia w spłacie mogą generować nieprzyjemne konsekwencje, w tym obniżenie scoringu BIK. Obniżenie punktacji BIK może wpłynąć na przyznanie produktów kredytowych w przyszłości (np. kredytu gotówkowego). Niski scoring BIK może wpływać na zdolność kredytową.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Zyskaj z bankiem” w BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas przygotował promocję, w której Klienci zgarnąć mogą 150 złotych do wykorzystania w sklepach H&M. Wystarczy jedynie płacić kartą i mobilnie przelewać pieniądze. Promocja trwa do 18 listopada bieżącego roku lub wyczerpania się puli 1500 rejestracji.

author
Patryk Byczek
12 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Żyrakowie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Żyraków.

author
Patryk Byczek
18 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Wodzisław.

author
Patryk Byczek
20 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Dębno

Poszukujesz szczegółowych informacji o lokalizacjach Kasy Stefczyka w Dębnie? Znajdziesz je w naszym artykule, który prezentuje przegląd danych, w tym adresów, numerów telefonów, godzin otwarcia i map ułatwiających dotarcie do wybranych placówek.

author
Julia Wierciło
23 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Pożyczka w Alior Bank na 0% ?

Alior Bank kusi pożyczką oprocentowaną 0%. Brzmi wspaniale, pamiętajmy tylko, że na koszt kredytu składają się także inne elementy.

author
Patryk Byczek
30 listopada 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Dębno

Szukasz taniej oferty pożyczkowej w Dębnie? Zwróć zatem uwagę na przygotowany przez nas ranking ofert dostępnych w pełni online. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat.  

author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj