Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

author
Aleksandra Gościnna
04 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Kategoria

Zobowiązania finansowe niespłacane w terminach powodują, że do drzwi dłużnika zapukać może pracownik firmy windykacyjnej. Wierzyciele mają bowiem prawo przekazać długi do specjalnych firm, które zajmą się wyegzekwowaniem należności od osoby zadłużonej. Zdarza się jednak, że windykatorzy przekraczają swoje uprawnienia, wówczas można złożyć odpowiednią skargę. Sprawdzamy, jak to zrobić.

Firmy windykacyjne pozwalają sobie na dużo

Do obowiązków firmy windykującej należy odzyskanie długu wierzyciela. Oznacza to, że musi on wyegzekwować od dłużnika należną kwotę. Najczęściej do prób odzyskania pieniędzy dochodzi poprzez bezpośrednich wizyt w domu dłużnika lub poprzez upomnienia listowne czy telefoniczne. Nie oznacza to jednak, że windykator nie musi szanować prywatności dłużnika.

Osoba zadłużona ma prawo wymagać, że windykator będzie wykonywał swoje obowiązki z poszanowaniem jej godności, nie naruszając przy tym jej miru domowego. Często spotkać się można jednak z negatywnymi opiniami, z których wynika, że firmy windykujące pozwalają sobie na za dużo i naruszają mocno prywatność dłużników. Nadużywanie kompetencji przez widykatora nie może oczywiście zostać pozostawione bez echa. Dłużnik ma prawo złożyć skargę firmę windykacyjną, która „przekracza granice”.

Spis treści:

  1. Czy można zgłosić skargę na firmę windykacyjną?
  2. Skarga na firmę windykacyjną – darmowy wzór
  3. Kto może wnieść skargę na windykację?
  4. Jakie działania firmy windykacyjnej możemy zaskarżyć?
  5. Do kogo można złożyć skargę na firmę windykacyjną?
  6. Uprawnienia firmy windykacyjnej
  7. Nękanie przez firmę windykacyjną
Zwiń spis treści

Czy można zgłosić skargę na firmę windykacyjną?

Oczywiście, że tak. Rzeczywistość pokazuje, że firmy windykacyjne niestety dosyć często pozwalają sobie na praktyki, które znacznie przekraczają ich kompetencje. W takim wypadku każdy dłużnik ma prawo do złożenia skargi. Całe szczęście dłużnik, może skorzystać z pomocy kilku miejsc, w które skierować może skargę dotyczącą niewłaściwego postępowania pracownika firmy windykacyjnej.

Bez wątpienia najlepszą opcją na początek będzie złożenie skargi do samej firmy. Być może jest tak, że pozostała załoga firmy nie ma nawet pojęcia o niewłaściwym zachowaniu jednego z pracowników, a więc taka skarga skierowana do zarządzających firmą będzie jak najbardziej trafna. Każdej szanującej się firmie windykacyjnej będzie zależało na jak najlepszej opinii. Dlatego w przypadku otrzymania skargi, powinna zainteresować się naszą sprawą.

Skarga na firmę windykacyjną – darmowy wzór

Do sporządzenia skargi na firmę windykacyjną przydatny może być wzór wniosku. Prezentujemy uniwersalny, warto wiedzieć bowiem, że istnieje kilka miejsc, do których taką skargę można skierować – o tym szczegółowo piszemy poniżej. Co jednak szczególnie istotne, jak w przypadku każdego pisma, należy pamiętać o tym, że musi zawierać ono pewne informacje.

Jakie informacje? Przede wszystkim dane, zarówno nasze, jak i instytucji, do której kierujemy pismo, a także dane firmy windykacyjnej. Poza tym bardzo istotne jest wskazanie sytuacji, która będzie podstawą do złożenia skargi – poniżej znajdziesz przykład takich sytuacji.

Podsumowując, skarga powinna zawierać:

– datę oraz miejscowość,

– dane nadawcy,

– dane adresata,

– wskazanie firmy windykacyjnej,

– opisanie sytuacji, w której windykator przekroczył swoje kompetencje,

– określenie prośby o wszczęcie postępowania wyjaśniającego,

– czytelne podpisy nadawcy,

– ewentualne załączniki, które mogą być dowodem w sprawie.

Wzór wniosku możesz również pobrać za darmo w formacie PDF oraz doc.

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor (PDF)

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor (doc.)

Kto może wnieść skargę na windykację?

Złożenie skargi na firmę windykacyjną, która nieprawidłowo podchodzi do wykonywania swoich obowiązków leży po stronie osoby zainteresowanej, a zatem dłużnika, którego spotkały nieprzyjemności ze strony windykatora. Co ważne, w tym wypadku nie ma znaczenia wysokość długów czy źródło ich pochodzenia. Każda osoba zadłużona, która uważa, że firma windykacyjna przekroczyła swoje kompetencje, ma prawo do złożenia odpowiedniej skargi.

Osób zadłużonych w Polsce jest coraz więcej, oznacza to, że trudności z firmami windykacyjnymi mogą być znane wielu osobom. Warto zatem znać swoje prawa i skorzystać z możliwości złożenia skargi, jeśli występują ku temu podstawy. Najlepiej byłoby oczywiście uniknąć w ogóle kontaktu z windykatorami. Aby uniknąć wpadnięcia w długi, warto skorzystać z takich opcji, jak chociażby kredyt oddłużeniowy.

Jakie działania firmy windykacyjnej możemy zaskarżyć?

Warto wiedzieć, że nie każde zachowanie windykatora, które nie przypadnie nam do gustu, musi oznaczać, że jest to podstawa do złożenia na niego skargi. W zasadzie można wyróżnić 6 sytuacji, które są szczególnie uważane za wykraczające poza kompetencje pracownika firmy windykacyjnej, są nimi:

1. Grożenie i zastraszanie

Windykator, który próbuje odzyskać dług poprzez groźby czy zastraszanie, to niestety często spotykana sytuacja. Warto wiedzieć, że groźby nie muszą być wcale wyrażone bezpośrednio. Niektórzy stosują aluzyjne techniki zastraszania. Za przykład zastraszenia można uznać także sytuację, w której windykator odwiedza dłużnika z grupą dobrze zbudowanych „pomocników”.

2. Nieprzekazywanie informacji lub wprowadzanie w błąd

Windykator ma obowiązek informować dłużnika o stanie faktycznym jego długu – wysokości kwoty do spłaty oraz terminach, w których ów spłata powinna nastąpić.

Niektórzy windykatorzy specjalnie wprowadzają dłużnika w błąd. Chodzi tu na przykład o podawanie zawyżonej kwoty długu lub skróconego okresu spłaty. Firma windykacyjna musi podawać dłużnikowi wszystkie informacje, które zgodne są ze stanem faktycznym zadłużenia.

3. Naruszanie prywatności poprzez nachodzenie

Kolejną niedopuszczalną praktyką jest nachodzenie dłużnika w jego domu lub nawet miejscu pracy. Dłużnik ma bowiem prawo poinformować firmę o tym, że prosi o niestosowanie wobec niego takich zachowań. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których windykator składa wizyty w godzinach nocnych.

Co ciekawe, zdarza się również, że windykator nachodzi nie tylko samego dłużnika, lecz także jego rodzinę czy sąsiadów – wówczas również jest to podstawa do złożenia skargi.

4. Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych

Do takiej sytuacji chodzi najczęściej, gdy firma windykująca nadużywa prawa do wykorzystywania danych dłużnika, a więc udostępna je w nieodpowiednich miejscach lub osobom nieupoważnionym.

5. Nękanie

Inną z karalnych praktyk jest także nękanie dłużnika, np. poprzez wykonywanie nawet kilkunastu telefonów dziennie zarówno do dłużników, jak i osób z nimi spokrewnionych. Windykatorzy wydzwaniają również do rodzin lub bliskich po to, aby pozyskać informacje o stanie majątkowym osoby zadłużonej.

6. Zajmowanie majątku dłużnika

Co ważne, do zajęcia majątku prawo ma wyłącznie komornik. Oznacza to, że pracownik firmy windykacyjnej nie ma prawo zająć naszych wartościowych rzeczy czy wypłaty w ramach pokrycia długów.

Do kogo można złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Jest kilka miejsc, w do których dłużnik może zwrócić się ze skargą na czynności wykonywane przez firmy windykacyjne, są to:

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

To miejsce, do którego najczęściej kierowane są właśnie takie pisma. UOKiK ma za zadanie bowiem chronić konsumentów przez nieprawidłowymi zachowaniami przedsiębiorców. W przypadku takiej skargi UOKiK ma prawo nałożyć kary finansowe na firmy windykacyjne, których działanie uznane będzie za niezgodne z założeniami praktyk windykacji.

Skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożyć można tradycyjnie drogą listowną na adres:

Plac Powstańców Warszawy 1,

00 – 950 Warszawa.

2. Miejski lub powiatowy rzecznik praw konsumenta

Lokalną pomoc w walce z nieuczciwą firmą windykacyjną uzyskać można również u miejskiego/powiatowego rzecznika praw konsumenta. Najczęściej miejscem przyjmowania interesantów przez rzecznika jest urząd miasta lub starostwo powiatowe.

3. Firma windykacyjna

Miejscem przyjmowania skarg na pracowników firmy windykacyjnej paradoksalnie może być sama firma windykacyjna. Może bowiem zdarzyć się tak, że cała firma windykacyjna nie przekracza swoich kompetencji, a tylko jeden z jej pracowników. Warto więc po pomoc zwrócić się najpierw do firmy windykacyjnej, gdyż może być tak, że zarządzający firmą nie mają nawet pojęcia o praktykach stosowanych przez ich pracowników.

4. Infolinia konsumencka

Po pomoc zwrócić się możemy również do specjalnej infolinii konsumenckiej, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Podczas rozmowy możemy otrzymać podpowiedź, jakie kroki powinniśmy podjąć. Konsultant może również udzielić nam pomocy podczas konstruowania pisma ze skargą.

Numer telefonu infolinii: 800 007 007

5. Policja

Warto pamiętać, że niektóre działania windykatorów mogą podlegać odpowiedzialności karnej. Z tego powodu po pomoc zwrócić się możemy również na policję. Wówczas konieczne będzie złożenie wniosku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez windykatora.

Czy warto złożyć skargę na windykatora?

Każdorazowo warto ubiegać się o szanowanie swoich praw. Nie inaczej będzie więc w przypadku, gdy firma windykacyjna przekracza wobec nas swoje kompetencje. Najpierw powinniśmy jednak dowiedzieć się, jak wyjść z długów i postarać się polubownie załatwić sprawy z windykatorem.

Jeśli jednak nasze prośby nie są wystarczające do tego, aby windykator zmienił swoje postępowanie, wówczas warto rozważyć opcję złożenia skargi.

Kiedy możemy wnieść skargę?

Tak jak wspominaliśmy wyżej, jest kilka sytuacji, które upoważniają dłużnika do złożenia skargi na firmę windykacyjną, która jest odpowiedzialna za odzyskanie naszego długu.

Jeśli upewnimy się, że działania windykatora są przekraczające jego uprawnienia, to wówczas powinnyśmy zająć się przygotowaniem pisma ze skargą. W takim wypadku należy oczywiście wybrać jedno z miejsc, które może taką skargę przyjąć, a następnie w sposób prawidłowy i rzetelny opisać podstawy do złożenia skargi. Warto więc posiadać udokumentowane dowody na nieprawidłowe działania windykatora oraz konkretne podstawy prawne.

Warto pamiętać również, że w takich sytuacjach nie musimy wcale pozostać sami sobie. Problem z windykatorem skonsultować można z prawnikiem lub inną osobą, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym temacie. Czasami warto zgromadzić również świadków, a więc np. sąsiadów, którzy mogą potwierdzić nieprawidłowe zachowanie windykatora.

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Skargę na windykatora złożyć możemy wówczas, gdy przekracza on swoje uprawnienia. Dlatego należy najpierw dowiedzieć się, co dokładnie należy do jego uprawnień.

Niestety zadania windykatora często utożsamiane są z zadaniami komornika. W rzeczywistości jednak tak nie jest i firmy windykacyjne nie mają wcale tak dużo uprawnień, co komornicy.

Do kompetencji firmy windykacyjnej zaliczamy więc:

– ustalanie harmonogramu spłaty długu,

– informowanie o wysokości długu, odsetkach i czasie spłaty,

– wysyłanie mitów z przypomnieniem o konieczności spłaty oraz ewentualnych konsekwencjach wynikających z niewywiązaniem się z obowiązków.

Niestety wiele firm windykacyjnych często przekracza swoje kompetencje. Oczywiście wówczas można złożyć skargę, jednak takie sytuacje są często na tyle nieprzyjemne, że generują wiele stresu. Z tego względu warto unikać konieczności współpracy z windykatorami. Należy więc dbać o spłatę swoich długów, gdyż każde zadłużenie może zamknąć nam także możliwość uzyskania w przyszłości kolejnego zobowiązania finansowego, a wówczas pozostanie wyłącznie możliwość zaciągnięcia kredytu dla zadłużonych.

Nękanie przez firmę windykacyjną

Nękanie ze strony firm windykacyjnych jest jedną z najczęstszych nieprawidłowych praktyk stosowanych do odzyskania długu dłużnika. Obecnie w Internecie napotkać można wiele opinii wskazujących, że windykatorzy nękają dłużników szczególnie telefonami z różnych numerów, o różnych porach i to nawet do kilkudziesięciu razy dziennie.

Warto pamiętać o tym, że każda osoba, niezależnie od tego, czy jest zadłużona, czy nie ma problemów ze spłatą zobowiązań, ma prawo do poszanowania jej prywatności i spokoju. Dlatego w przypadku ciągłego nękania przez windykatora złożenie skargi jest jak najbardziej zasadne.

Dłużnicy boją się windykacji

Samo słowo windykacja przyprawia o dreszcze niektórych dłużników. Dlaczego, skoro tak naprawdę windykator nie ma prawa nam niczego zrobić? Strach wynika niestety z częstych nieprawidłowych praktyk, do których posuwają się windykatorzy, aby uzyskać dług. Żaden windykator działający zgodnie z prawem nie powinien stanowić dla nas żadnego zagrożenia czy powodu do stresu.

Warto dlatego skorzystać z opcji złożenia skargi na firmę windykacyjną, jeśli zauważymy, że działania windykatora przekraczają jego obowiązki. Pod żadnych pozorem nie powinniśmy dawać się zastraszać. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jedną z instytucji, która czeka na takie zgłoszenia i stara się natychmiastowo udzielać pomocy, szczególnie w przypadku wyjątkowo złych windykatorów.

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Łowiczu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Łowiczu: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Goleniowie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Goleniowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
09 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Miłomłynie

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Miłomłynie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Chwilówki Andrychów

Poszukujesz szybko finansowania? Sprawdź nasz ranking chwilówek dostępnych w Andrychowie. Pieniądze dostaniemy w całości bez wychodzenia z domu i bez zaświadczeń o dochodach. Maksymalna kwota chwilówki to nawet 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Promocja Profi Credit – firma rozdaje smartfony

 

author
Patryk Byczek
12 września 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Mogilno

Poszukujesz dobrej oferty pożyczkowej w Mogilnie? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możesz otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
21 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj