Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

author
Aleksandra Gościnna
04 maja 2022

Zobowiązania finansowe niespłacane w terminach powodują, że do drzwi dłużnika zapukać może pracownik firmy windykacyjnej. Wierzyciele mają bowiem prawo przekazać długi do specjalnych firm, które zajmą się wyegzekwowaniem należności od osoby zadłużonej. Zdarza się jednak, że windykatorzy przekraczają swoje uprawnienia, wówczas można złożyć odpowiednią skargę. Sprawdzamy, jak to zrobić.

Firmy windykacyjne pozwalają sobie na dużo

Do obowiązków firmy windykującej należy odzyskanie długu wierzyciela. Oznacza to, że musi on wyegzekwować od dłużnika należną kwotę. Najczęściej do prób odzyskania pieniędzy dochodzi poprzez bezpośrednich wizyt w domu dłużnika lub poprzez upomnienia listowne czy telefoniczne. Nie oznacza to jednak, że windykator nie musi szanować prywatności dłużnika.

Osoba zadłużona ma prawo wymagać, że windykator będzie wykonywał swoje obowiązki z poszanowaniem jej godności, nie naruszając przy tym jej miru domowego. Często spotkać się można jednak z negatywnymi opiniami, z których wynika, że firmy windykujące pozwalają sobie na za dużo i naruszają mocno prywatność dłużników. Nadużywanie kompetencji przez widykatora nie może oczywiście zostać pozostawione bez echa. Dłużnik ma prawo złożyć skargę firmę windykacyjną, która „przekracza granice”.

Spis treści:

  1. Czy można zgłosić skargę na firmę windykacyjną?
  2. Skarga na firmę windykacyjną – darmowy wzór
  3. Kto może wnieść skargę na windykację?
  4. Jakie działania firmy windykacyjnej możemy zaskarżyć?
  5. Do kogo można złożyć skargę na firmę windykacyjną?
  6. Uprawnienia firmy windykacyjnej
  7. Nękanie przez firmę windykacyjną
Zwiń spis treści

Czy można zgłosić skargę na firmę windykacyjną?

Oczywiście, że tak. Rzeczywistość pokazuje, że firmy windykacyjne niestety dosyć często pozwalają sobie na praktyki, które znacznie przekraczają ich kompetencje. W takim wypadku każdy dłużnik ma prawo do złożenia skargi. Całe szczęście dłużnik, może skorzystać z pomocy kilku miejsc, w które skierować może skargę dotyczącą niewłaściwego postępowania pracownika firmy windykacyjnej.

Bez wątpienia najlepszą opcją na początek będzie złożenie skargi do samej firmy. Być może jest tak, że pozostała załoga firmy nie ma nawet pojęcia o niewłaściwym zachowaniu jednego z pracowników, a więc taka skarga skierowana do zarządzających firmą będzie jak najbardziej trafna. Każdej szanującej się firmie windykacyjnej będzie zależało na jak najlepszej opinii. Dlatego w przypadku otrzymania skargi, powinna zainteresować się naszą sprawą.

Skarga na firmę windykacyjną – darmowy wzór

Do sporządzenia skargi na firmę windykacyjną przydatny może być wzór wniosku. Prezentujemy uniwersalny, warto wiedzieć bowiem, że istnieje kilka miejsc, do których taką skargę można skierować – o tym szczegółowo piszemy poniżej. Co jednak szczególnie istotne, jak w przypadku każdego pisma, należy pamiętać o tym, że musi zawierać ono pewne informacje.

Jakie informacje? Przede wszystkim dane, zarówno nasze, jak i instytucji, do której kierujemy pismo, a także dane firmy windykacyjnej. Poza tym bardzo istotne jest wskazanie sytuacji, która będzie podstawą do złożenia skargi – poniżej znajdziesz przykład takich sytuacji.

Podsumowując, skarga powinna zawierać:

– datę oraz miejscowość,

– dane nadawcy,

– dane adresata,

– wskazanie firmy windykacyjnej,

– opisanie sytuacji, w której windykator przekroczył swoje kompetencje,

– określenie prośby o wszczęcie postępowania wyjaśniającego,

– czytelne podpisy nadawcy,

– ewentualne załączniki, które mogą być dowodem w sprawie.

Przykładowa skarga może wyglądać następująco:

 

Wzór wniosku możesz również pobrać za darmo w formacie PDF oraz doc.

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor (PDF)

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor (doc.)

Kto może wnieść skargę na windykację?

Złożenie skargi na firmę windykacyjną, która nieprawidłowo podchodzi do wykonywania swoich obowiązków leży po stronie osoby zainteresowanej, a zatem dłużnika, którego spotkały nieprzyjemności ze strony windykatora. Co ważne, w tym wypadku nie ma znaczenia wysokość długów czy źródło ich pochodzenia. Każda osoba zadłużona, która uważa, że firma windykacyjna przekroczyła swoje kompetencje, ma prawo do złożenia odpowiedniej skargi.

Osób zadłużonych w Polsce jest coraz więcej, oznacza to, że trudności z firmami windykacyjnymi mogą być znane wielu osobom. Warto zatem znać swoje prawa i skorzystać z możliwości złożenia skargi, jeśli występują ku temu podstawy. Najlepiej byłoby oczywiście uniknąć w ogóle kontaktu z windykatorami. Aby uniknąć wpadnięcia w długi, warto skorzystać z takich opcji, jak chociażby kredyt oddłużeniowy.

Jakie działania firmy windykacyjnej możemy zaskarżyć?

Warto wiedzieć, że nie każde zachowanie windykatora, które nie przypadnie nam do gustu, musi oznaczać, że jest to podstawa do złożenia na niego skargi. W zasadzie można wyróżnić 6 sytuacji, które są szczególnie uważane za wykraczające poza kompetencje pracownika firmy windykacyjnej, są nimi:

1. Grożenie i zastraszanie

Windykator, który próbuje odzyskać dług poprzez groźby czy zastraszanie, to niestety często spotykana sytuacja. Warto wiedzieć, że groźby nie muszą być wcale wyrażone bezpośrednio. Niektórzy stosują aluzyjne techniki zastraszania. Za przykład zastraszenia można uznać także sytuację, w której windykator odwiedza dłużnika z grupą dobrze zbudowanych „pomocników”.

2. Nieprzekazywanie informacji lub wprowadzanie w błąd

Windykator ma obowiązek informować dłużnika o stanie faktycznym jego długu – wysokości kwoty do spłaty oraz terminach, w których ów spłata powinna nastąpić.

Niektórzy windykatorzy specjalnie wprowadzają dłużnika w błąd. Chodzi tu na przykład o podawanie zawyżonej kwoty długu lub skróconego okresu spłaty. Firma windykacyjna musi podawać dłużnikowi wszystkie informacje, które zgodne są ze stanem faktycznym zadłużenia.

3. Naruszanie prywatności poprzez nachodzenie

Kolejną niedopuszczalną praktyką jest nachodzenie dłużnika w jego domu lub nawet miejscu pracy. Dłużnik ma bowiem prawo poinformować firmę o tym, że prosi o niestosowanie wobec niego takich zachowań. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których windykator składa wizyty w godzinach nocnych.

Co ciekawe, zdarza się również, że windykator nachodzi nie tylko samego dłużnika, lecz także jego rodzinę czy sąsiadów – wówczas również jest to podstawa do złożenia skargi.

4. Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych

Do takiej sytuacji chodzi najczęściej, gdy firma windykująca nadużywa prawa do wykorzystywania danych dłużnika, a więc udostępna je w nieodpowiednich miejscach lub osobom nieupoważnionym.

5. Nękanie

Inną z karalnych praktyk jest także nękanie dłużnika, np. poprzez wykonywanie nawet kilkunastu telefonów dziennie zarówno do dłużników, jak i osób z nimi spokrewnionych. Windykatorzy wydzwaniają również do rodzin lub bliskich po to, aby pozyskać informacje o stanie majątkowym osoby zadłużonej.

6. Zajmowanie majątku dłużnika

Co ważne, do zajęcia majątku prawo ma wyłącznie komornik. Oznacza to, że pracownik firmy windykacyjnej nie ma prawo zająć naszych wartościowych rzeczy czy wypłaty w ramach pokrycia długów.

Do kogo można złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Jest kilka miejsc, w do których dłużnik może zwrócić się ze skargą na czynności wykonywane przez firmy windykacyjne, są to:

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

To miejsce, do którego najczęściej kierowane są właśnie takie pisma. UOKiK ma za zadanie bowiem chronić konsumentów przez nieprawidłowymi zachowaniami przedsiębiorców. W przypadku takiej skargi UOKiK ma prawo nałożyć kary finansowe na firmy windykacyjne, których działanie uznane będzie za niezgodne z założeniami praktyk windykacji.

Skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożyć można tradycyjnie drogą listowną na adres:

Plac Powstańców Warszawy 1,

00 – 950 Warszawa.

2. Miejski lub powiatowy rzecznik praw konsumenta

Lokalną pomoc w walce z nieuczciwą firmą windykacyjną uzyskać można również u miejskiego/powiatowego rzecznika praw konsumenta. Najczęściej miejscem przyjmowania interesantów przez rzecznika jest urząd miasta lub starostwo powiatowe.

3. Firma windykacyjna

Miejscem przyjmowania skarg na pracowników firmy windykacyjnej paradoksalnie może być sama firma windykacyjna. Może bowiem zdarzyć się tak, że cała firma windykacyjna nie przekracza swoich kompetencji, a tylko jeden z jej pracowników. Warto więc po pomoc zwrócić się najpierw do firmy windykacyjnej, gdyż może być tak, że zarządzający firmą nie mają nawet pojęcia o praktykach stosowanych przez ich pracowników.

4. Infolinia konsumencka

Po pomoc zwrócić się możemy również do specjalnej infolinii konsumenckiej, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Podczas rozmowy możemy otrzymać podpowiedź, jakie kroki powinniśmy podjąć. Konsultant może również udzielić nam pomocy podczas konstruowania pisma ze skargą.

Numer telefonu infolinii: 800 007 007

5. Policja

Warto pamiętać, że niektóre działania windykatorów mogą podlegać odpowiedzialności karnej. Z tego powodu po pomoc zwrócić się możemy również na policję. Wówczas konieczne będzie złożenie wniosku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez windykatora.

Czy warto złożyć skargę na windykatora?

Każdorazowo warto ubiegać się o szanowanie swoich praw. Nie inaczej będzie więc w przypadku, gdy firma windykacyjna przekracza wobec nas swoje kompetencje. Najpierw powinniśmy jednak dowiedzieć się, jak wyjść z długów i postarać się polubownie załatwić sprawy z windykatorem.

Jeśli jednak nasze prośby nie są wystarczające do tego, aby windykator zmienił swoje postępowanie, wówczas warto rozważyć opcję złożenia skargi.

Kiedy możemy wnieść skargę?

Tak jak wspominaliśmy wyżej, jest kilka sytuacji, które upoważniają dłużnika do złożenia skargi na firmę windykacyjną, która jest odpowiedzialna za odzyskanie naszego długu.

Jeśli upewnimy się, że działania windykatora są przekraczające jego uprawnienia, to wówczas powinnyśmy zająć się przygotowaniem pisma ze skargą. W takim wypadku należy oczywiście wybrać jedno z miejsc, które może taką skargę przyjąć, a następnie w sposób prawidłowy i rzetelny opisać podstawy do złożenia skargi. Warto więc posiadać udokumentowane dowody na nieprawidłowe działania windykatora oraz konkretne podstawy prawne.

Warto pamiętać również, że w takich sytuacjach nie musimy wcale pozostać sami sobie. Problem z windykatorem skonsultować można z prawnikiem lub inną osobą, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym temacie. Czasami warto zgromadzić również świadków, a więc np. sąsiadów, którzy mogą potwierdzić nieprawidłowe zachowanie windykatora.

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Skargę na windykatora złożyć możemy wówczas, gdy przekracza on swoje uprawnienia. Dlatego należy najpierw dowiedzieć się, co dokładnie należy do jego uprawnień.

Niestety zadania windykatora często utożsamiane są z zadaniami komornika. W rzeczywistości jednak tak nie jest i firmy windykacyjne nie mają wcale tak dużo uprawnień, co komornicy.

Do kompetencji firmy windykacyjnej zaliczamy więc:

– ustalanie harmonogramu spłaty długu,

– informowanie o wysokości długu, odsetkach i czasie spłaty,

– wysyłanie mitów z przypomnieniem o konieczności spłaty oraz ewentualnych konsekwencjach wynikających z niewywiązaniem się z obowiązków.

Niestety wiele firm windykacyjnych często przekracza swoje kompetencje. Oczywiście wówczas można złożyć skargę, jednak takie sytuacje są często na tyle nieprzyjemne, że generują wiele stresu. Z tego względu warto unikać konieczności współpracy z windykatorami. Należy więc dbać o spłatę swoich długów, gdyż każde zadłużenie może zamknąć nam także możliwość uzyskania w przyszłości kolejnego zobowiązania finansowego, a wówczas pozostanie wyłącznie możliwość zaciągnięcia kredytu dla zadłużonych.

Nękanie przez firmę windykacyjną

Nękanie ze strony firm windykacyjnych jest jedną z najczęstszych nieprawidłowych praktyk stosowanych do odzyskania długu dłużnika. Obecnie w Internecie napotkać można wiele opinii wskazujących, że windykatorzy nękają dłużników szczególnie telefonami z różnych numerów, o różnych porach i to nawet do kilkudziesięciu razy dziennie.

Warto pamiętać o tym, że każda osoba, niezależnie od tego, czy jest zadłużona, czy nie ma problemów ze spłatą zobowiązań, ma prawo do poszanowania jej prywatności i spokoju. Dlatego w przypadku ciągłego nękania przez windykatora złożenie skargi jest jak najbardziej zasadne.

Dłużnicy boją się windykacji

Samo słowo windykacja przyprawia o dreszcze niektórych dłużników. Dlaczego, skoro tak naprawdę windykator nie ma prawa nam niczego zrobić? Strach wynika niestety z częstych nieprawidłowych praktyk, do których posuwają się windykatorzy, aby uzyskać dług. Żaden windykator działający zgodnie z prawem nie powinien stanowić dla nas żadnego zagrożenia czy powodu do stresu.

Warto dlatego skorzystać z opcji złożenia skargi na firmę windykacyjną, jeśli zauważymy, że działania windykatora przekraczają jego obowiązki. Pod żadnych pozorem nie powinniśmy dawać się zastraszać. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jedną z instytucji, która czeka na takie zgłoszenia i stara się natychmiastowo udzielać pomocy, szczególnie w przypadku wyjątkowo złych windykatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Facet
Facet
2023-02-13 21:06:46

Powiem tak profit credyt to złodzieje do potęgi entej ponieważ spłacałem im 2razy raty szybciej zejść od nich albo jak stracę pracę chciałem się pozbyć ich to zrobili pacany tak że niby obniżyli o 10zł a gdzie reszta i płacić muszę dalej bo się upominają ,mało tego miałem pracę było ok straciłem pracę nie jest już ok bo atakują non stop pacany ,ja mam 3 kredyty 2 wypowiedzieli bez podstawie wyrównałem im raty to wypowiedzieli mi raty debile ,a jeszcze mało tego to na sylają windykatorów i policję tak straszą ludzi atakują dokładnie dali mi wypowiedzenie mimo wszystko place im nie owijam bawełny 300zł i 350zł co nie powinienem tego robić ale chcę żeby widzieli że mi zależy na spłacie i wiać idnich jak najdalej bo to są złodzieje a szczególnie na infolini bo windykacja nic nie robi tylko infolinia wszystko robi oni wypowiadają umowy jedna czy dwie pracownice dały plamę jedynie do domu przychodzi windykator , a one stają dupę są mądre przytelefonie umią gembą wrzeszczeć ,wracając do sedna wziąłem 5tys a muszę odać 21 tyś gdzie tu jest fer nie ma to złodziejstwo drugie ambr gold i nic a państwo mordę zaciera i się śmieje w oczy ludziom wszyscy ręce umywają przednimi taka jest prawda bo się ich boją ale jak będzie nie szczęście to się obudzą tedy ja szukam na nich sposobu aby ich udupićtyle na temat

kobieta
kobieta
2023-01-08 17:27:46

FIRMY WINDYKACJNE to oszusci pierwszej kategorii, wymuszaja najczesciej od osob starszych poniewaz Ci bardzo sie obawiaja o to by nie byc dluznikiem ,dzialaja na zasadzie ataku , starsza osoba dawno zaplaila raty za lodowke ,a oni po raz drugi wymuszaja zaplate;DZIALAJA PRZESTEPCZYM wyludzeniem tak zwanym na proces ;Aby szybko po raz drugi dokonano zaplaty.KTO tym pospolitym zlodziejom w tym kraju pozwala na takie dzialanie, Firmy te maja swoich mocodawcow na Cyprze ,Malcie ,SYNGapurzei Luxsemburgu. Tu sa zarejestrwania jako spolka z o.o z kapitalem 5000 Zl. nie maja zadnego prawa nekac i zastraszac.

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Węgrów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
03 czerwca 2022

Kredyt konsolidacyjny Węgrów

Darmowe Konto Internetowe Alior Banku
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
24 lipca 2015

Darmowe Konto Internetowe Alior Banku

Pekao poszukuje projektów fintech
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
17 sierpnia 2021

Pekao poszukuje projektów fintech

Nasza Pożyczka – do 7000 zł z komornikiem sądowym
Pod Lupą
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
26 sierpnia 2016

Nasza Pożyczka – do 7000 zł z komornikiem sądowym

Bank Pekao w Skoczowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 lipca 2019

Bank Pekao w Skoczowie

Porównaj