W 2019 roku przedsiębiorcy zapłacą co najmniej 1294,59​ zł składki ZUS. To efekt dużego wzrostu wynagrodzeń na rynku pracy. Składka w przyszłym roku wzrośnie o ponad 60 zł w stosunku do aktualnej wysokości składek. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 26.06.2018
Udostępnij:

Prowadzenie firmy w Polsce jest ściśle związane z opłacaniem składek ZUS. Pierwsze dwa lata prowadzenia firmy uprawniają przedsiębiorcę do opłacania składek znacznie obniżonych, ale potem – niezależnie od sytuacji finansowej – musi opłacać składki w pełnej kwocie, jednakiej dla wszystkich przedsiębiorców. 


 

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 

Łączna wysokość składki: 1294,59​ zł

 

Na powyższą kwotę składa się:

– składka emerytalna 558,08 zł (19,52% z 2859 zł),
– składka rentowa 228,72 zł (8% podstawy),
– składka chorobowa 70,05 zł (2,45% podstawy),
– składka wypadkowa 47,75 zł  (1,8% podstawy),

– składka zdrowotna 319,94 zł (kwota szacowana),

– składka na Fundusz Pracy 70,05 zł.

O ile wzrosną składki ZUS?

Wszystkie składki ZUS wzrosną w sumie o 65,89 zł (z 1232,18 do 1294,59​ zł). W rozłożeniu na poszczególne składki jest to:

– składka emerytalna +37,72 zł w stosunku do 2018 r.,

– składka rentowa +15,46 zł,

– składka chorobowa +4,74 zł,

– składka wypadkowa +3,23 zł,

– składka na Fundusz Pracy +4,74 zł.

Co ze składką zdrowotną?

Jej kwota znacznie wpłynie na ostateczną sumę składek ZUS, ale niestety będzie znana dopiero w styczniu. Wśród spekulujących nie ma zgody co do tego, czy kwota pozostanie taka sama, czy zostanie jednak podwyższona. W naszym wyliczeniu przyjęliśmy kwotę z roku 2018, czyli 319,94 zł.

Podstawa do obliczeń składek

Podstawą do obliczenia wysokości składek ZUS dla osób, które prowadzą działalność gosporadczą, jest kwota całkowicie zależna od prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok (w tym wypadku na rok 2019). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2019 zostało już ogłoszone – wynosi 4765 zł. Podstawę wymiaru składek stanowi zawsze 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 2859 zł

Jak płacić mniejszą składkę ?

Na mniejszą składkę ZUS mogą liczyć wyłącznie nowi przedsiębiorcy (przez pierwsze dwa lata prowadzenia przedsiębiorstwa). Wysokość składki dla młodych firm znajdziecie w naszym artykule na ten temat.

Płatność na jeden rachunek

Od 1 stycznia 2018 obowiązuje zmiana systemu płatności za składki ZUS. Wcześniej przedsiębiorcy musieli dokonywać wpłat na osobne rachunku, a teraz jest to jeden przypisany każdemu przedsiębiorcy rachunek indywidualny. W naszym artykule Jak zrobić przelew do ZUS? znajdziecie szczegółową instrukcję dokonania płatności oraz przykładowy przelew do ZUS.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2018 roku

Podstawą do wyliczenia stawek ZUS była kwota 2665,80 zł zł, a zatem składki wynosiły:
 

Ubezpiecznie społeczne: 749,94 zł, w tym
– 520,36 zł składki emerytalnej (19,52 proc. z 2 557,80 zł)
– 213,26 zł składki rentowej (8 proc. podstawy)
– 65,31 zł składki chorobowej (2,45 proc. podstawy)
– 47,98 zł składka wypadkowej (1,8 proc. podstawy)

Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł
Fundusz Pracy: 65,31 zł 

W sumie ubezpieczenie w 2018 roku wynosiło 1232,16 zł

Komentarze