Dobre wyniki sprzedaży kredytów we wrześniu 2019

Dobre wyniki sprzedaży kredytów we wrześniu 2019

author
Halszka Gronek
01 listopada 2019

Jakie wnioski płyną z analizy najnowszego Newslettera kredytowego BIK? Jest ich kilka, choć najważniejsze, to fakt, iż polscy konsumenci najchętniej sięgają po kredyty konsumpcyjne, a średnia kwota wnioskowanego kredytu hipotecznego wynosi już prawie 280 tysięcy złotych. Co więcej, w porównaniu z zeszłym rokiem największym wzrostem zainteresowania cieszą się karty kredytowe.

We wrześniu bieżącego roku banki i SKOK-i działające na polskim rynku finansowym udzieliły kredytów na wyższe kwoty w porównaniu z wypłatami z września roku 2018. Tendencja ta dotyczy wszystkich grup produktowych, choć największe wzrosty zaobserwowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+20,7%) oraz limitów kredytowych (19,4%). Nieco mniejsza dynamika tyczyła się kredytów konsumpcyjnych (gotówkowych i ratalnych) oraz kart kredytowych – tu we wrześniu br. sprzedano kredyty większe o odpowiednio o 9,3% oraz 11,6% (rok do roku).

W ujęciu liczbowym – a więc uwzględniającym liczbę zawartych umów, a nie kwotę, na jaką umowy te opiewały – również odnotowano wzrosty sprzedażowe, choć z jednym małym wyjątkiem. W porównaniu z wrześniem 2018 roku, we wrześniu bieżącego roku udzielono mniejszej liczby limitów kredytowych (-9,1%). Pozostałe grupy produktowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kart kredytowych wydano więcej o 22,5%, umów o kredyty mieszkaniowe – o 10,8%, a umów dotyczących kredytów konsumpcyjnych – o 0,8%. 

Portfel kredytów mieszkaniowych wciąż na plusie

Jak wynika z najnowszego Newslettera kredytowego BIK, we wrześniu bieżącego roku banki udzieliły łącznie aż 20,3 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę blisko 5,67 mld złotych. Porównując owe dane z wynikami za wrzesień ubiegłego roku, można powiedzieć o wzroście na poziomie 20,7% w ujęciu wartościowym. Z kolei biorąc pod uwagę zmiany w obrębie liczby podpisanych umów kredytowych, BIK mówi o wzroście rzędu 10,8% rok do roku. 

Skąd tak duża dysproporcja pomiędzy wzrostem wartości a wzrostem liczby udzielanych kredytów mieszkaniowych? Odpowiedź jest prosta: czynnikiem wpływającym na różne wyniki sprzedażowe jest cena rynkowa nieruchomości. Ta stale wzrasta, co oznacza, iż wraz z drożeniem mieszkań zwiększają się kwoty kredytów, o jakie wnioskują polscy konsumenci. Wrześniowy popyt na kredyty mieszkaniowe zdaje się potwierdzać ów tezę. Według raportu średnia kwota wnioskowanego kredytu hipotecznego we wrześniu wzrosła o 9% rok do roku.

Biorąc pod uwagę sprzedaż kredytów mieszkaniowych od początku bieżącego roku, Biuro Informacji Kredytowej odnotowało aż 179,6 tys. Nowo podpisanych kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 48,6 miliarda złotych. W porównaniu do wyników z analogicznego okresu 2018 roku można mówić o wzroście w ujęciu liczbowym (+2,9%) oraz wartościowym (+14,4%). Po raz kolejny widać, iż wyniki porównania kwoty zawarty umów, a nie ich liczby, wykazują zdecydowanie silniejszą tendencję wzrostową. 

"

Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych […] dotyczą głównie kredytów powyżej 250 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu liczbowym udzielono więcej o (+37,4%), a wartościowym o (+37,8%). Tak więc kolejne już miesięczne wyniki potwierdzają, że hossa na rynku kredytów wysokokwotowych trwa w najlepsze

– tłumaczy prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Jakie jest ryzyko portfeli kredytowych w Polsce?

Jednym ze wskaźników opracowywanych przez Biuro Informacji Kredytowej jest BIK Indeks Jakości Portfela Kredytów. Określa on, jakie jest ryzyko finansowe dla danej grupy produktowej, czyli mówiąc prościej, jak duża jest szansa, że konsumenci wybierający dany produkt kredytowy nie spłacą swojego zobowiązania. Można więc powiedzieć, iż wskaźniki BIK Indeksu Jakości pełnią funkcję systemu wczesnego ostrzegania. Jak przedstawiały się ich wartości na wrzesień 2019 roku?

W przypadku kredytów konsumpcyjnych, a więc tych, po które polscy konsumenci sięgają najchętniej (aż 601,1 tys. umów podpisanych we wrześniu bieżącego roku!), poziom ryzyka już od kilku lat utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Wrześniowy odczyt BIK Indeksu Jakości wynosił 5,6%, co oznacza, iż był on taki sam, jak we wrześniu rok wcześniej. 

Najlepsze wyniki stabilności portfela wykazuje grupa produktowa kredytów mieszkaniowych. BIK Indeks Jakości mierzony na wrzesień bieżącego roku wykazał wynik 0,75%, co jedynie potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. Ciężko się temu dziwić, wszak polityka kredytowa banków w kwestii udzielania kredytów mieszkaniowych jest wysoce restrykcyjna. Jeśli wnioskodawcy uda się już spełnić wysokie wymogi, nie powinien on sprawiać problemów ze spłatą zobowiązania.


Źródła:
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/468312/newsletter-kredytowy-bik-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-2019-10-23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole z nową ofertą kredytów hipotecznych
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 sierpnia 2019

Credit Agricole z nową ofertą kredytów hipotecznych

“Trzynastki” już na kontach większości seniorów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
29 kwietnia 2020

“Trzynastki” już na kontach większości seniorów

ING Bank Śląski promuje konto Mobi
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
22 czerwca 2021

ING Bank Śląski promuje konto Mobi

Santander Consumer Bank Świecie
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
21 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Świecie

Kredyt hipoteczny Tomaszów Lubelski
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
25 kwietnia 2017

Kredyt hipoteczny Tomaszów Lubelski

Porównaj