Stopa procentowa – o czym świadczy?

Stopa procentowa – o czym świadczy?

author
Dorota Grycko
02 listopada 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Wszystkie zmiany stóp procentowych mają wpływ na nasze finanse oraz całą gospodarkę. Czym jest stopa procentowa i co to znaczy, że stopa procentowa może zostać podniesiona lub obniżona? Podpowiadamy.

Spis treści:

 1. Czym jest stopa procentowa?
 2. Kto i kiedy ustala wysokość stóp procentowych?
 3. Jakie są rodzaje stopy procentowej?
 4. Od czego zależy wysokość stóp procentowych?
 5. Stopy procentowe a raty kredytu
 6. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest stopa procentowa?

Stopa procentowa to cena pieniądza, jaką musimy zapłacić za pożyczenie od banku określonych środków. Najprościej można powiedzieć, że stopa procentowa to koszt, jaki Klienci muszą ponieść, aby uzyskać finansowanie od banku lub innej instytucji pożyczkowej.

Pojęcie stopy procentowej kojarzymy zazwyczaj z zaciąganiem jakiegoś zobowiązania (na przykład kredytów hipotecznych lub chwilówki). Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że każda podwyżka lub obniżka stopy procentowej, bezpośrednio wpływa na nasze codziennie życie. Jak wspomnieliśmy, stopa procentowa to koszt, jaki Klienci muszą ponieść, aby uzyskać finansowanie od banku lub innej instytucji pożyczkowej. Stopa procentowa wpływa również na inflację, ponieważ można nią pośrednio regulować wartość pieniądza. Im niższa stopa procentowa, tym tańszy jest pieniądz, a więc i wszelkie zobowiązania kosztują mniej. Jeśli jednak spojrzymy na to ze strony osoby, która ulokowała swoje oszczędności na procent, to niższa stopa procentowa odznacza niższe odsetki.

Kto i kiedy ustala wysokość stóp procentowych?

Jak możemy przeczytać w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, w Polsce wysokość stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Jest to organ decyzyjny NBP, w którego skład wchodzi prezes NBP oraz dziewięciu innych członków, których powołuje się co 6 lat. W porównaniu do kadencji Prezydenta RP lub Sejmu i Senatu, RPP ma najdłuższą kadencję. Jest to jednak celowy zabieg, aby jak najlepiej zadbać o funkcjonowanie RPP, nawet w przypadku zmiany opcji rządzącej. Każda podwyżka lub obniżka stopy procentowej poprzedzona jest skrupulatną analizą rynku finansowego oraz posiedzeniem RPP.

Jakie są rodzaje stopy procentowej?

Rada Polityki Pieniężnej wyznacza zupełnie inne stopy procentowe niż banki. Stopa procentowa RPP, a stopa procentowa banku zazwyczaj się od siebie różnią. Pamiętajmy jednak, że każdy bank ma obowiązek stosować się do wytycznych Rady Polityki Pieniężnej, aczkolwiek każde podniesienie lub obniżenie stóp przez RPP, nie obliguje banków do takiego samego ruchu.

Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów stóp procentowych:

 • Stopa referencyjna – jest to najniższa cena, jaką bank centralny oferuje na rynku międzynarodowym za kupno lub sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych. Jeżeli stopa referencyjna wyniesie 0,5%, bank udzieli kredytu z oprocentowaniem nie schodzącym niżej niż 0,5%.
 • Stopa depozytowa – jest to stopa procentowa dla krótkoterminowych (przeważnie jednodniowych) depozytów, które banki komercyjne powierzają bankom centralnym.
 • Stopa lombardowa – jest to cena, którą bank centralny wyznacza bankom komercyjnym za zastaw papierów wartościowych. Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez NBP bankom.
 • Stopa redyskontowa – to cena, po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych weksle.

Od czego zależy wysokość stóp procentowych?

Gdy inflacja jest wysoka, pieniądze tracą moc nabywczą, a ceny wzrastają. Aby ceny nie rosły, podnosi się stopy procentowe, co z kolei zmusza banki do podnoszenia oprocentowania kredytów. Rada Polityki Pieniężnej cały czas szczegółowo bada rynek finansowy w Polsce, ale nie może tak po prostu zwiększać lub zmniejszać wysokości stóp procentowych. Wszystkie zmiany muszą być udokumentowane i poparte odpowiednimi argumentami, które odzwierciedlają ogólną politykę finansową kraju. Podczas ustalania wysokości stóp procentowych, brane są pod uwagę między innymi:

 • Założenia polityki pieniężnej na kolejny rok,
 • Sprawozdanie z realizacji dotychczasowej polityki pieniężnej,
 • Raport inflacyjny (przedstawienie bieżącej sytuacji i prognozowanej wysokości inflacji w przyszłych latach),
 • Sprawozdania z poszczególnych posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej,
 • Sytuacja finansów publicznych i stan inwestycji publicznych,
 • Aktualne kursy walutowe oraz prognozy krótkookresowe.

Stopy procentowe a raty kredytu

Dla kredytobiorców, którzy korzystają między innymi z kredytów gotówkowych lub pożyczek na raty, bardzo ważne jest to, jak podwyżka stóp procentowych wpływa na koszty kredytów. Jeśli wybierając kredyt, zdecydowaliśmy się na oprocentowanie zmienne, najkorzystniej dla nas będzie, gdy stopy procentowe będą najniższe. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wraz ze wzrostem stopy procentowej, będą zwiększać się również koszty kredytu. Przez cały okres spłaty zobowiązania, możemy zaobserwować wiele zmian w wysokości comiesięcznych rat, ponieważ zależą one od zmiennego oprocentowania. Jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania na kredyt, powinniśmy na bieżąco śledzić decyzje RPP, ponieważ wraz ze wzrostem stóp procentowych, wzrastają koszty kredytów, a więc i nasza miesięczna rata. 

 

Podsumowanie

 1. Stopa procentowa to cena pieniądza, jaką musimy zapłacić za pożyczenie od banku określonych środków.
 2.  Stopa procentowa wpływa również na inflację, ponieważ można nią pośrednio regulować wartość pieniądza.
 3. W Polsce wysokość stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Jest to organ decyzyjny NBP, w którego skład wchodzi prezes NBP oraz dziewięciu innych członków, których powołuje się co 6 lat.
 4. Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów stóp procentowych: stopę referencyjną, stopę depozytową, stopę lombardową, stopę redyskontową.
 5. Podczas ustalania wysokości stóp procentowych, brane są pod uwagę między innymi: założenia polityki pieniężnej na kolejny rok, sprawozdanie z realizacji dotychczasowej polityki pieniężnej, raport inflacyjny oraz sytuacja finansów publicznych i stan inwestycji publicznych.
 6. Jeśli wybierając kredyt, zdecydowaliśmy się na oprocentowanie zmienne, najkorzystniej dla nas będzie, gdy stopy procentowe będą najniższe. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wraz ze wzrostem stopy procentowej, będą zwiększać się również koszty kredytu.
 7. Jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania na kredyt, powinniśmy na bieżąco śledzić decyzje RPP, ponieważ wraz ze wzrostem stóp procentowych, wzrastają koszty kredytów, a więc i nasza miesięczna rata. 
author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak otrzymać wyciąg z konta w BNP Paribas?

Chcesz wiedzieć, jak uzyskać wyciąg z konta w BNP Paribas? Sprawdź nasz poradnik, w którym krok po kroku pokazujemy, jak to zrobić. Historię rachunku bankowego w BNP Paribas otrzymamy w całości przez Internet, bez wizyty w placówce banku i za darmo.

author
Dominika Byczek
17 marca 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu

Większość kredytów i pożyczek gotówkowych przyznawanych jest na zaświadczenie o dochodach. Podpowiadamy, skąd wziąć taki dokument, jakie informacje powinny znaleźć się w jego treści, a także co grozi za sfałszowanie zaświadczenia. Udostępniamy również darmowe wzory zaświadczeń o zarobkach do samodzielnego wypełnienia.

author
Patryk Byczek
21 marca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Limanowej sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Limanowej? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Limanowa.

author
Patryk Byczek
29 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Gminy nie będą mogły zaciągać pożyczek w parabankach ?

Wielkimi krokami zbliża się nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego polskich gmin. Co planuje rząd?

author
Aneta Jankowska
20 czerwca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Bocian Pożyczki w Krakowie

Popularność firmy Bocian Pożyczki jest aktualnie bardzo duża. Oferta tej firmy jest bardzo szeroka – zawiera propozycje pożyczkowe zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

author
Dominika Byczek
19 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

WIBOR – najważniejsze informacje

Stawki stóp procentowych, jakie każdego dnia ustalane są na światowym rynku międzybankowym, zdają się by zupełnie odległym tematem dla każdego przeciętnego człowieka. W rzeczywistości jednak ze stawkami tymi mamy do czynienia każdego dnia. Najważniejszą z nich w Polsce jest właśnie WIBOR.

author
Halszka Gronek
10 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj