Stopa procentowa – o czym świadczy?
stopa-procentowa

Stopa procentowa – o czym świadczy?

autor wpisu
Dorota Cholewicka
02 listopada 2022

Wszystkie zmiany stóp procentowych mają wpływ na nasze finanse oraz całą gospodarkę. Czym jest stopa procentowa i co to znaczy, że stopa procentowa może zostać podniesiona lub obniżona? Podpowiadamy.

Spis treści:

 1. Czym jest stopa procentowa?
 2. Kto i kiedy ustala wysokość stóp procentowych?
 3. Jakie są rodzaje stopy procentowej?
 4. Od czego zależy wysokość stóp procentowych?
 5. Stopy procentowe a raty kredytu
 6. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest stopa procentowa?

Stopa procentowa to cena pieniądza, jaką musimy zapłacić za pożyczenie od banku określonych środków. Najprościej można powiedzieć, że stopa procentowa to koszt, jaki Klienci muszą ponieść, aby uzyskać finansowanie od banku lub innej instytucji pożyczkowej.

Pojęcie stopy procentowej kojarzymy zazwyczaj z zaciąganiem jakiegoś zobowiązania (na przykład kredytów hipotecznych lub chwilówki). Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że każda podwyżka lub obniżka stopy procentowej, bezpośrednio wpływa na nasze codziennie życie. Jak wspomnieliśmy, stopa procentowa to koszt, jaki Klienci muszą ponieść, aby uzyskać finansowanie od banku lub innej instytucji pożyczkowej. Stopa procentowa wpływa również na inflację, ponieważ można nią pośrednio regulować wartość pieniądza. Im niższa stopa procentowa, tym tańszy jest pieniądz, a więc i wszelkie zobowiązania kosztują mniej. Jeśli jednak spojrzymy na to ze strony osoby, która ulokowała swoje oszczędności na procent, to niższa stopa procentowa odznacza niższe odsetki.

Kto i kiedy ustala wysokość stóp procentowych?

Jak możemy przeczytać w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, w Polsce wysokość stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Jest to organ decyzyjny NBP, w którego skład wchodzi prezes NBP oraz dziewięciu innych członków, których powołuje się co 6 lat. W porównaniu do kadencji Prezydenta RP lub Sejmu i Senatu, RPP ma najdłuższą kadencję. Jest to jednak celowy zabieg, aby jak najlepiej zadbać o funkcjonowanie RPP, nawet w przypadku zmiany opcji rządzącej. Każda podwyżka lub obniżka stopy procentowej poprzedzona jest skrupulatną analizą rynku finansowego oraz posiedzeniem RPP.

Jakie są rodzaje stopy procentowej?

Rada Polityki Pieniężnej wyznacza zupełnie inne stopy procentowe niż banki. Stopa procentowa RPP, a stopa procentowa banku zazwyczaj się od siebie różnią. Pamiętajmy jednak, że każdy bank ma obowiązek stosować się do wytycznych Rady Polityki Pieniężnej, aczkolwiek każde podniesienie lub obniżenie stóp przez RPP, nie obliguje banków do takiego samego ruchu.

Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów stóp procentowych:

 • Stopa referencyjna – jest to najniższa cena, jaką bank centralny oferuje na rynku międzynarodowym za kupno lub sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych. Jeżeli stopa referencyjna wyniesie 0,5%, bank udzieli kredytu z oprocentowaniem nie schodzącym niżej niż 0,5%.
 • Stopa depozytowa – jest to stopa procentowa dla krótkoterminowych (przeważnie jednodniowych) depozytów, które banki komercyjne powierzają bankom centralnym.
 • Stopa lombardowa – jest to cena, którą bank centralny wyznacza bankom komercyjnym za zastaw papierów wartościowych. Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez NBP bankom.
 • Stopa redyskontowa – to cena, po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych weksle.

Od czego zależy wysokość stóp procentowych?

Gdy inflacja jest wysoka, pieniądze tracą moc nabywczą, a ceny wzrastają. Aby ceny nie rosły, podnosi się stopy procentowe, co z kolei zmusza banki do podnoszenia oprocentowania kredytów. Rada Polityki Pieniężnej cały czas szczegółowo bada rynek finansowy w Polsce, ale nie może tak po prostu zwiększać lub zmniejszać wysokości stóp procentowych. Wszystkie zmiany muszą być udokumentowane i poparte odpowiednimi argumentami, które odzwierciedlają ogólną politykę finansową kraju. Podczas ustalania wysokości stóp procentowych, brane są pod uwagę między innymi:

 • Założenia polityki pieniężnej na kolejny rok,
 • Sprawozdanie z realizacji dotychczasowej polityki pieniężnej,
 • Raport inflacyjny (przedstawienie bieżącej sytuacji i prognozowanej wysokości inflacji w przyszłych latach),
 • Sprawozdania z poszczególnych posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej,
 • Sytuacja finansów publicznych i stan inwestycji publicznych,
 • Aktualne kursy walutowe oraz prognozy krótkookresowe.

Stopy procentowe a raty kredytu

Dla kredytobiorców, którzy korzystają między innymi z kredytów gotówkowych lub pożyczek na raty, bardzo ważne jest to, jak podwyżka stóp procentowych wpływa na koszty kredytów. Jeśli wybierając kredyt, zdecydowaliśmy się na oprocentowanie zmienne, najkorzystniej dla nas będzie, gdy stopy procentowe będą najniższe. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wraz ze wzrostem stopy procentowej, będą zwiększać się również koszty kredytu. Przez cały okres spłaty zobowiązania, możemy zaobserwować wiele zmian w wysokości comiesięcznych rat, ponieważ zależą one od zmiennego oprocentowania. Jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania na kredyt, powinniśmy na bieżąco śledzić decyzje RPP, ponieważ wraz ze wzrostem stóp procentowych, wzrastają koszty kredytów, a więc i nasza miesięczna rata. 

 

Podsumowanie

 1. Stopa procentowa to cena pieniądza, jaką musimy zapłacić za pożyczenie od banku określonych środków.
 2.  Stopa procentowa wpływa również na inflację, ponieważ można nią pośrednio regulować wartość pieniądza.
 3. W Polsce wysokość stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Jest to organ decyzyjny NBP, w którego skład wchodzi prezes NBP oraz dziewięciu innych członków, których powołuje się co 6 lat.
 4. Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów stóp procentowych: stopę referencyjną, stopę depozytową, stopę lombardową, stopę redyskontową.
 5. Podczas ustalania wysokości stóp procentowych, brane są pod uwagę między innymi: założenia polityki pieniężnej na kolejny rok, sprawozdanie z realizacji dotychczasowej polityki pieniężnej, raport inflacyjny oraz sytuacja finansów publicznych i stan inwestycji publicznych.
 6. Jeśli wybierając kredyt, zdecydowaliśmy się na oprocentowanie zmienne, najkorzystniej dla nas będzie, gdy stopy procentowe będą najniższe. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wraz ze wzrostem stopy procentowej, będą zwiększać się również koszty kredytu.
 7. Jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania na kredyt, powinniśmy na bieżąco śledzić decyzje RPP, ponieważ wraz ze wzrostem stóp procentowych, wzrastają koszty kredytów, a więc i nasza miesięczna rata. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Koło
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2022

Chwilówki Koło

Kredyt gotówkowy Wołomin
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
13 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Wołomin

Grudzień niezbyt dobry dla rynku pożyczkowego
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
24 grudnia 2020

Grudzień niezbyt dobry dla rynku pożyczkowego

Kredyt hipoteczny Ropczyce
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
07 października 2017

Kredyt hipoteczny Ropczyce

PKO BP w Bliżynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
01 sierpnia 2019

PKO BP w Bliżynie

Bank Pekao w Starogardzie Gdańskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 lipca 2019

Bank Pekao w Starogardzie Gdańskim

Porównaj