Stowarzyszenie Aquila – darmowa pomoc prawna

Stowarzyszenie Aquila – darmowa pomoc prawna

author
Dominika Byczek
27 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Stowarzyszenie Aquila udziela darmowej pomocy prawnej osobom, które zostały oszukane przez akwizytora i zmieniły operatora prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych. Sprawdzamy, jak wygląda pomoc i kto może z niej skorzystać.

Spis treści

 1. Stowarzyszenie Aquila – co to jest?
 2. Pomoc ofiarom oszustwa.
 3. Kto może skorzystać z pomocy Aquila?
 4. Jak skorzystać z pomocy stowarzyszenia?
 5. Stowarzyszenie Aquila – współpraca z UOKiK.
 6. Stowarzyszenie Aquila – kontakt.
 7. Podsumowanie.

Stowarzyszenie Aquila – co to jest? 

Stowarzyszenie Aquila jest organizacją istniejącą już od 2008 roku. Od 2 lat działania stowarzyszenia koncentrują się na ochronie praw konsumenta – szczególnie tego, który samodzielnie słabo radzi sobie na rynku. Celem podejmowanych działań jest także poprawa świadomości prawnej w społeczeństwie.

Jako jedno z trzech stowarzyszeń Aquila bierze udział w tworzeniu konsumenckiego centrum e-porad. Stowarzyszenie czynnie angażuje się także w organizację spotkań dla młodzieży i seniorów. Poruszane są na nich wszystkie ważne kwestie dotyczące praw konsumentów.

Prawnicy w ramach wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Aquila udzielają także darmowych porad prawnych. Aquila interweniuje także w imieniu tych osób, które zostały poszkodowane na skutek niewłaściwych działań przedsiębiorców.

Pomoc ofiarom oszustwa 

Od 1 czerwca 2018 roku stowarzyszenie pomaga również tym konsumentom, którzy zostali wprowadzeniu w błąd przez firmy sprzedające gaz, prąd lub usługi telekomunikacyjne. Niestety – szczególnie wśród starszych osób – nadal jest wysoki procent osób, które nie czytają dokumentów, które podpisują. Wykorzystują to często oszuści podsuwający Klientom umowy deklarujące zmianę dostawcy usług.

Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia Aquila, wskazuje standardowy mechanizm takiego oszustwa:

"

W przypadku usług telekomunikacyjnych do konsumenta dzwoni osoba podająca się za jego dotychczasowego dostawcę i oferuje lepsze warunki umowy. Później do konsumenta przyjeżdża akwizytor, który podsuwa do podpisu umowę. Konsument nie wie jednak, że – podpisując dokumenty – zawiera tak naprawdę umowę z nowym dostawcą, co oznacza rozwiązanie dotychczasowej umowy.

Podobnie oszuści zachowują się w przypadku oferowania prądu i gazu – tu zazwyczaj muszą zadać sobie trud osobistego udania się do konkretnej osoby.

"

Do konsumentów przychodzą osoby podające się na przykład za pracowników gazowni lub elektrowni pod pretekstem (…) spisania liczników. Podsuwają do podpisu dokumenty, które po czasie okazują się umową z nowym dostawcą.

– prezentuje pokrótce Małgorzata Miś, która na codzień ma kontakt z osobami będącymi ofiarami takiego oszustwa.

Pomoc prawna oferowana przez Stowarzyszenie Aquila wobec takich Klientów jest zupełnie darmowa. Projekt jest finansowany z wykorzystaniem środków ofiarowanych na ten cel przez Pocztę Polską. Śledztwo w sprawach oszustw wymienionego wyżej rodzaju prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Kto może skorzystać z pomocy Aquila? 

Z bezpłatnej pomocy stowarzyszenia Aquila może skorzystać każda osoba, która została oszukana w opisany powyżej sposób. Co jednak istotne – pomoc stowarzyszenia zaczyna się w momencie, kiedy sprawa danej osoby znajduje się na etapie sądowym.

Do Stowarzyszenia Aquila można zwrócić się w dwóch momentach:

 • po otrzymaniu nakazu zapłaty,
 • jeżeli otrzymało się z sądu pismo, które zawiera pozew.

Te osoby, które są dopiero na etapie otrzymywania wezwań do zapłaty, mogą skorzystać z pomocy rzeczników konsumentów. Prezes Stowarzyszenia Aquila przypomina, że w takich sprawach kwestią kluczową jest czas reakcji:

"

Gdy sprawa jest na etapie sądowym, najważniejsze jest szybkie podjęcie działania. Od momentu otrzymania nakazu zapłaty mamy tylko 14 dni kalendarzowych na złożenie sprzeciwu.

Poniżej prezentujemy przygotowaną przez Stowarzyszenie Aquila grafiką pokazującą, na którym etapie można skorzystać z darmowej pomocy prawnej.

źródło infografiki: https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=22124

Z pomocy mogą skorzystać te osoby, które zawarły umowę na przykład ze spółkami:

 • Polski Prąd i Gaz,
 • Polskie Centrym Telemedyczne,
 • Twoja Telekomunikacja,
 • New Telekom,
 • Telekomunikacja dla Domu,
 • PGT,
 • Nasza.

Lista ta będzie rozszerzać się z biegiem czasu i wraz z rosnącą liczbą zgłoszeń konsumenckich.

Jak skorzystać z pomocy stowarzyszenia? 

Aby otrzymać pomoc od Stowarzyszenia Aquila, wystarczy:

1. Zeskanować zawartą przez nas umowę oraz wszystkie inne dokumenty, które dotyczą sprawy. Mogą być to otrzymywane od firmy faktury, pisma otrzymane od firmy, pisma, które my do tej firmy wysyłaliśmy oraz wszystkie potwierdzenia nadania i odebrania tych dokumentów.

2. Wysłać e-mail z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji i załącznikami w formie skanów na adres [email protected]. W wiadomości należy także napisać konkretnie:

 • kiedy odebraliśmy pismo z sądu,
 • nasz numer telefonu (aktualny, potrzebny do skontaktowania się z nami).

Uwaga! Jeżeli nie mamy skanera, dostępu do internetu albo założonej poczty internetowej, możemy poprosić o pomoc lokalnego rzecznika konsumenta.

Po otrzymaniu kompletu danych na temat naszej sprawy Stowarzyszenie Aquila prześle nam pełnomocnictwo niezbędne do legalnej reprezentacji w sądzie. Dokument wraz z umową o darmową pomoc prawną zostanie do nas wysłany e-mailem albo pocztą tradycyjną.

Pisma należy niezwłocznie wypełnić (otrzymane na e-mail uprzednio samodzielnie wydrukować) i zeskanować. Skan wysyłamy ponownie na adres e-mailowy stowarzyszenia, a oryginały pakujemy do bezpiecznej koperty.

Oryginalną umowę o darmową pomoc prawną i pismo z pełnomocnictwem wysyłamy Pocztą Polską na adres Stowarzyszenia Aquila: Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław.

"

Stowarzyszenie Aquila udziela pomocy konsumentom na dwa sposoby: po pierwsze konsument otrzymuje pomoc w postaci reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika, tj. radcy prawnego lub adwokata, a ponadto stowarzyszenie przystępuje do postępowania po stronie konsumenta.

– wskazuje prezes Stowarzyszenia Aquila, Małgorzata Miś. Pomoc rozpoczyna się już po otrzymaniu skanów dokumentów informujących o sprawie oraz podpisanej umowy i pełnomocnictwa. Liczy się czas – sprzeciw od nakazu zapłaty można złożyć tylko w ciągu 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Czy pomoc na pewno jest darmowa?

Tak, aczkolwiek na początku musimy ponieść koszt 37 zł z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz za swoje pieniądze wydrukować i przesłać wymagane dokumenty. Pieniądze za kopertę i znaczek nie zostaną nam zwrócone, ale koszty opłaty skarbowej tak. Zwrot otrzymamy wtedy, kiedy wygramy sprawę.

źródło infografiki: https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=22113

Stowarzyszenie Aquila – współpraca z UOKiK 

Stowarzyszenie Aquila to organizacja konsumencka już któryś raz z kolei podejmująca współpracę z UOKiK. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powierza stowarzyszeniu głównie takie projekty, które mają pomóc najsłabszym użytkownikom rynku.

W 2017 roku Stowarzyszenie Aquila edukowało seniorów w zakresie przysługujących im praw. Na problemy osób starszych stowarzyszenie stara się zwracać szczególną uwagę. Stowarzyszenie przeprowadziło spotkania oraz stworzyło poradnik, w którym znalazły się praktyczne porady dotyczące sprzedaży bezpośredniej.

Kolejną inicjatywą realizowaną przez Stowarzyszenie Aquila jest darmowa pomoc prawna. Już od maja 2016 roku pomoc taką konsumenci mogą otrzymać na etapie sądowym. Opisane powyżej działania Stowarzyszenia Aquila były w ramach współpracy finansowane przez UOKiK.

Stowarzyszenie Aquila – kontakt 

Ze Stowarzyszenie Aquilla można skontaktować się na 4 różne sposoby:

1. Telefonicznie po numerem 881 752 813 lub 71 74 000 22. Infolinia dostępna jest we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-14:00.

2. Przez e-mail na adres [email protected].

3. Osobiście w biurze Stowarzyszenia Aquilla, które mieści się na ul. Kościuszki 35a we Wrocławiu.

4. Listownie – korespondencję należy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie „AQUILA

ul. Kościuszki 35a

50-011 Wrocław

Podsumowanie 

 1. Stowarzyszenie Aquila jest organizacją konsumencką.
 2. Formy pomocy oferowane przez stowarzyszenie są darmowe.
 3. W stowarzyszeniu pomocy mogą szukać osoby, które zostały oszukane przez dostawców prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych.
 4. Stowarzyszenie Aquila angażuje się w sprawę dopiero, gdy jest ona na etapie sądowym.
 5. UOKiK od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Aquila i finansuje niektóre realizowane przez nie projekty.
 6. Ze stowarzyszeniem można skontaktować się najszybciej pod numerem telefonu: 881 752 813 lub 71 74 000 22.

Źródła:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14565

http://prawo-konsumenckie.pl

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Wniosek Rzecznika MŚP przyjęty przez Sejm

W swoim najnowszym komunikacie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podzielił się informacją o kolejnym sukcesie w ochronie praw polskich firm. Wniosek Rzecznika MŚP mający na celu opóźnienie wejścia w życie przepisów o obowiązkowych podzielonych płatnościach dla wybranych przedsiębiorców spotkał się z akceptacją Sejmu poprzez treść uchwalonej ustawy.

author
Alicja Hirsekorn
10 sierpnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Pożyczki bez BIK Zgorzelec

Pożyczka bez BIK to produkt finansowy, który dostępny jest bez konieczności weryfikacji Klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że Klienci nie będą w ogóle weryfikowani. Firmy pożyczkowe używają indywidualnych systemów, które pozwalają na szybkie sprawdzenie zdolności kredytowych potencjalnych pożyczkobiorców, a także sięgają po statystyki z Biur Informacji Gospodarczej. Tego rodzaju pożyczki dostępne są w całej Polsce, także dla mieszkańców Zgorzelca i okolic.

author
Aleksandra Gościnna
10 czerwca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank BPS również z wyższym wkładem przy hipotecznych

Bank BPS dołączył do banków, które drastycznie podwyższyły oczekiwany procent wkładu przy kredytach hipotecznych. Już od teraz wszyscy, którzy chcieliby wziąć kredyt hipoteczny w tym banku, muszą wyłożyć aż 30% ceny nieruchomości.

author
Dominika Byczek
26 maja 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pożyczki bez BIK Pułtusk

Potrzebujesz pożyczki? Jeśli niska zdolność kredytowa albo negatywna historia kredytowa uniemożliwiają Ci skorzystanie z ofert bankowych, zainteresuj się propozycjami firm pożyczkowych. Pożyczka bez BIK to produkt finansowy, który jest dostępny bez weryfikacji Klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Przygotowaliśmy ranking ofert dostępnych w Pułtusku.

author
Aleksandra Gościnna
21 czerwca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Expander w Łodzi

EXPANDER ŁÓDŹ

author
Dominika Byczek
28 stycznia 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kredyt gotówkowy z kieszonkową ratą

"Z kieszonkową ratą stać Cię na więcej" – to hasło nowej oferty pożyczki gotówkowej w T-Mobile Usługi Bankowe. Rata pożyczki wyniesie 15,99 zł na każdy pożyczony 1000 zł.

author
Patryk Byczek
11 marca 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj