Szpitale korzystają z chwilówek

Szpitale korzystają z chwilówek

autor wpisu
Julia Wierciło
07 kwietnia 2023

Informacji dotyczących szpitali korzystających z chwilówek jest coraz więcej, a wiadomości, które mówią o placówkach zadłużających się w parabankach, są bardzo niepokojące. Jeszcze niedawno wykorzystywane były pożyczki udzielane przez samorządy, jednak obecnie brakuje środków i szpitale nie mogą liczyć na pomoc z ich strony. Jak wygląda sytuacja placówek szpitalnych w Polsce? Czy długi wynikające z zaciąganych pożyczek, a w konsekwencji długi szpitali są powodem do niepokoju?

Placówki szpitalne zadłużają się

Placówki szpitalne ponownie zaciągają długi. Jest to konsekwencją dotychczasowych działań ponieważ bieżąca działalność szpitali była finansowana kredytami bankowymi. W niektórych przypadkach szpital mógł skorzystać z pożyczki samorządowej. Niestety obecnie nie mają one możliwości otrzymania takiego kredytu. Placówki muszą posiłkować się innymi formami pomocy, być może takimi jak kredyt gotówkowy czy pożyczki na raty. Jest to niepokojące ze względu na potrzebę zaciągnięcia kolejnego długu w celu uregulowania poprzedniego, a kredyt konsolidacyjny dla szpitali może okazać się w niedalekiej przyszłości koniecznością.

Minister potwierdza, że szpitale zaciągają chwilówki

Instytut Psychiatrii i Neurologii zadłuża się w parabankach z powodu braku środków na bieżące funkcjonowanie. Po ujawnieniu tej informacji minister zdrowia Adam Niedzielski powiadomił o nadzorowaniu działań szpitali, a także o restrukturyzacji placówki.

Poinformował on także o spotkaniu z przedstawicielami kierownictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Według ministra Adama Niedzielskiego, szpital nie realizował założonych wcześniej celów, takich jak odwrócenie negatywnej tendencji pogarszającego się wyniku finansowego w celu poprawy pozycji naukowej. Według oceny ministra kolejnym nierealizowanym celem było leczenie jak największej liczby pacjentów, ale także poprawa pozycji naukowej.

Adam Niedzielski poinformował, że ocena działania placówki jest negatywna, a to z kolei będzie skutkowało zmianą kierownictwa. Decyzja dotycząca zmian zapadła w styczniu. Od podjętego postanowienia minęło już kilka miesięcy, a od tego czasu trwają działania mające na celu sformułowanie nowego planu restrukturyzacyjnego. Minister informuje, że rozmowy dotyczące akceptacji planu przez Banka Gospodarstwa Krajowego trwają. Potwierdził również, że bieżące potrzeby Instytutu Psychiatrii i Neurologii finansowane są za pomocą chwilówek z parabanków.

Jak wysoki jest dług?

Na jaką kwotę zadłużony jest Instytut oraz w jakiej kwocie zaciągnięta została pożyczka?

Adam Niedzielski poinformował, że zadłużenie wynosi obecnie około 100 milionów złotych, natomiast wysokość zaciągniętego finansowania nie została oficjalnie potwierdzona.

Powiedział on, że zaciągnięte przez szpital zobowiązanie ma być wystarczające na okres 5 miesięcy funkcjonowania placówki. To czas, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego ma podjąć decyzję w sprawie działań dotyczących Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Plan naprawczy

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że planowane jest przejście z korzystania z chwilówek na finansowanie oferowane przez banki. Ze względu na podjęte środki, ma być ono płynne i zakłada finansowanie w ramach działalności bankowej. Po wnikliwej analizie zostały podjęte odpowiednie kroki w celu poprawienia działania placówki, a także realizowania wcześniej założonych planów. Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest nadzorowany, a minister informuje o 3 miesięcznym planie, który zakłada powrót do prawidłowego funkcjonowania placówki dzięki nowo wybranemu zarządowi.

Sytuacja szpitali w Polsce

Minister Zdrowia Adam Niedzielski został zapytany o sytuację innych placówek szpitalnych w Polsce. Poinformował on o zróżnicowaniu przypadków – wyniki niektórych z nich są lepsze, ale zdarzają się także szpitale, które poprawiły swoje wyniki w ostatnim czasie. Minister zapewnia, że uważnie przygląda się placówkom szpitalnym, a w szczególności tym, których ocena jest słabsza. Te środki ostrożności mają na celu jak najszybsze wdrożenie planów naprawczych. Podjęte działania mają prawdopodobnie zapobiec potrzebie zaciągnięcia kolejnych zobowiązań w parabankach, aby kredyt czy chwilówka nie były konieczne. Jeśli jednak planujemy zaciągnięcie pożyczki, warto sprawdzić ranking kredytów gotówkowych.

Mimo zapewnień o dobrym lub kontrolowanym działaniu placówek szpitalnych, liczne problemy wielu instytucji, które zostały zgłoszone wcześniej są nadal aktualne. W wielu z nich nie ma już środków na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego lub wypłacanie wynagrodzeń. Kontrahenci, którzy realizują dostawy czy usługi świadczone na rzecz szpitali także pozostają bez pokrycia finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Olecku sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
25 września 2019

Bank Spółdzielczy w Olecku sesje przychodzące i wychodzące

Gigantyczny popyt na kredyty hipoteczne
Wpisy
author
Aneta Jankowska
25 lipca 2018

Gigantyczny popyt na kredyty hipoteczne

PKO BP w Jawiszowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
12 września 2019

PKO BP w Jawiszowicach

Sprawdź, gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny
Wpisy
author
Aneta Jankowska
02 października 2017

Sprawdź, gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny

Poczta znów normalnie czynna
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
14 maja 2020

Poczta znów normalnie czynna

„Podatek Belki” – najważniejsze informacje  
Ekonomia
author
Halszka Gronek
01 października 2018

„Podatek Belki” – najważniejsze informacje  

Porównaj