Umorzenie odsetek – darmowy wniosek

Umorzenie odsetek – darmowy wniosek

author
Aleksandra Gościnna
02 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Kategoria

Coraz więcej Polek i Polaków ma kłopot z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych. Niestety opóźnienia w spłacie powodują często, że ostateczna kwota do zapłaty jest jeszcze wyższa przez naliczanie opłat za spóźnienia. Istnieje jednak wyjście z takiej sytuacji, jest nim umorzenie odsetek. Sprawdź, jak w złożyć wniosek o umorzenie odsetek.

Umorzenie odsetek – czy to możliwe?

Tak. Umorzenie odsetek za nieterminową spłatę jest możliwe, choć nie zawsze. Wszystko będzie zależeć od bowiem od naszego wierzyciela. Prawo nie określa w żaden sposób przymusu umorzenia odsetek, ale umożliwia taką opcję. Oznacza to, że każdorazowo możemy starać się o umorzenie, jednak nie ma pewności, że nasz wierzyciel wyrazi na to zgodę.

Najlepszym sposobem na ubiegane się o umorzenie odsetek wynikających z nieterminowej spłaty, jest złożenie wniosku w tej sprawie. Taki dokument powinien zostać przygotowany w specjalny sposób, wówczas będziemy mieli większe szanse na jego zaakceptowanie.

Spis treści:

  1. Umorzenie odsetek – czy to możliwe?
  2. Do kogo wnioskować o umorzenie odsetek?
  3. Wniosek o umorzenie odsetek – darmowy wzór
  4. Co powinien zawierać wniosek o umorzenie odsetek?
  5. Co jeżeli wniosek zostanie odrzucony?
  6. Jakie wyróżniamy odsetki?
  7. Czy warto starać się o umorzenie odsetek?
  8. Jakie są szanse na umorzenie odsetek?
  9. Czy bank może umorzyć zaległe odsetki?
Zwiń spis treści

Do kogo wnioskować o umorzenie odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek należy skierować do instytucji, która udzieliła nam zobowiązania, z którego spłatą zalegamy, a więc do wierzyciela. Prawidłowo napisany wniosek poparty odpowiednią argumentacją, złożyć możemy bezpośrednio w siedzibie wierzyciela lub wysłać go za pomocą usług pocztowy. W tym drugim przypadku warto skorzystać z opcji nadania listu poleconego, wówczas nasz wniosek dotrze szybciej i będziemy mieli pewność, że dotrze w odpowiednie miejsce.

Po otrzymaniu wniosku wierzyciel najczęściej udziela odpowiedzi w ciągu tygodnia. Oczywiście zdarza się również, że czas oczekiwania wydłuża się – nawet do dwóch miesięcy. Co ciekawe, jeśli wierzyciel uzna, że nasz wniosek nie jest wystarczający, może zdarzyć się, że poprosi nas o jego zmianę.

Wniosek o umorzenie odsetek – darmowy wzór

Tak jak wspominaliśmy, dobrze skonstruowany wniosek to większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Wzór możesz pobrać za darmo w formacie PDF oraz doc.

wniosek-o-umorzenie-odsetek (wzór-PDF)

wniosek-o-umorzenie-odsetek (wzór-doc.)

Co powinien zawierać wniosek o umorzenie odsetek?

Dobry wniosek to podstawa. Dlatego ważne jest, aby napisać go jak najlepiej. Jak każdy wniosek, również ten o umorzenie odsetek, powinien zawierać pewne informacje, aby został uznany za kompletny. Windykator z pewnością dużo chętniej zgodzi się na umorzenie odsetek, jeśli trafią do niego solidne argumenty popierające tę prośbę.

We wniosku o umorzenie odsetek znajdować powinny się więc:

– imię i nazwisko wnioskodawcy,

– adres do korespondencji,

– numer telefonu,

– miejscowość i data,

– dane wierzyciela,

– szczegółowe informacje dotyczące długu (daty, kwota, numer umowy),

– informacje o naliczonych odsetkach,

– argumenty popierające wniosek,

– załączniki (np. umowa kredytu/pożyczki),

– deklaracja uregulowania spłaty,

– prośba o pozytywne rozpatrzenie,

– własnoręczny, czytelny podpis.

Co jeżeli wniosek zostanie odrzucony?

Niestety nie każdy wniosek musi zostać rozpatrzony pozytywnie. Wspominaliśmy już powyżej, że wierzyciel nie ma obowiązku umorzenia odsetek na wniosek dłużnika. Pozytywne przyjęcie wniosku zależeć będzie tylko od woli wierzyciela. Często wnioski o całkowite umorzenie odsetek spotykają się z odmową. Instytucje udzielające zobowiązań chętniej zgadzają się bowiem na umorzenie części.

Co można zrobić w sytuacji, gdy oddalono nasz wniosek? Wyjść jest kilka. Wiele zależeć będzie od etapu, na którym znajduje się nasza sprawa. Jeśli jeszcze nie trafiła do sądu, to powinniśmy jak najszybciej zgromadzić potrzebne do spłaty środki. W przeciwnym razie dojść może do zajęcia komorniczego, które przynosi wiele przykrych skutków. Poza oczywistym stresem i pogorszeniem sytuacji finansowej, zajęcie komornicze może zablokować nam możliwość uzyskania kolejnego finansowania w przyszłości. W takiej sytuacji pozostaje alternatywa w postaci kredytu dla zadłużonych. Zajęcie komornicze pogłębi tylko nasze długi – sprawi bowiem, że w efekcie będziemy mieli jeszcze więcej spłaty. Dlatego ważne jest, by do tej sytuacji nie dopuścić.

Rozwiązaniem w przypadku odrzucenia wniosku może być również ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub zwrócenie się po pomoc do Rzecznika Finansowego, który wskaże rozwiązania odpowiednie do naszej sytuacji.

Jakie wyróżniamy odsetki?

Odsetki można podzielić na dwie główne grupy – odsetek ustawowych i umownych. Już sama nazwa wskazuje na ich charakterystykę. Odsetki umowne to te, które dwie strony umowy ustalają indywidualnie między sobą. Z kolei te drugie regulowane są ustawowo, zaliczamy do nich:

1. Odsetki kapitałowe

To rodzaj ustawowych odsetek należnych od sumy. Naliczane są więc z tytułu wykorzystywania obcego kapitału. Podstawowa ich wysokość jest równa sumie stopy referencyjnej NPB i 3,5%. Maksymalnie wynosić mogą z kolei dwukrotność wysokości podstawowej.

2. Odsetki za opóźnienie

To odsetki działające w ramach sankcji, które wierzyciel może nałożyć w związku z nieterminową spłatą zobowiązania. Odsetki mogą być naliczane bez względu na przyczynę opóźnienia. Podstawowa stawka w przypadku tych odsetek wynosi sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5%. Maksymalna natomiast nie może być wyższa od dwukrotności stawki podstawowej.

3. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki te dotyczą opóźnień w transakcjach handlowych, czyli między przedsiębiorstwami. Tutaj wysokość odsetek jest najwyższa. Stawka wynosi bowiem sumę stopy referencyjnej NBP i 8%, jeśli dłużnik jest publiczny podmiot leczniczy, a sumę stopy referencyjnej NBP i 10% dla dłużników pozostałych.

Czy warto starać się o umorzenie odsetek?

Z pewnością warto. Jeśli nasza sytuacja finansowa była na tyle zła, że nie mogliśmy spłacić terminowo zobowiązania, to bez wątpienia jeszcze trudniej będzie zwrócić kwotę powiększoną o odsetki. Dzięki zmniejszeniu kwoty koniecznej do oddania możemy uniknąć chociażby spirali zadłużenia, w którą wpadają często osoby zmuszone do zaciągnięcia kolejnego finansowania na spłatę poprzedniego.

Każde rozwiązanie, które pozwoli nam na zmniejszenie długu będzie dobre. Co prawda wierzyciele wymagają dobrego uargumentowania, ale każdorazowo warto spróbować złożyć wniosek o umorzenie odsetek. Jeśli jednak nasz wniosek zostanie odrzucony, to dobrym wyjściem może być również skorzystanie z kredytu oddłużeniowego.

Jakie są szanse na umorzenie odsetek?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Decyzję o umorzeniu odsetek podejmuje nasz wierzyciel, a zatem wszystko zależy od jego dobrej woli. Bez wątpienia nie bez znaczenia będzie także suma zadłużenia oraz powody, dla których spóźnialiśmy się ze spłatą. W uproszczeniu można więc powiedzieć, że szanse oczywiście są. Jakie? Trudniej powiedzieć, ale warto spróbować.

Wiele osób zadłużonych zadaje sobie pytanie: jak wyjść z długów? A im mniejsze długi, tym łatwiej je spłacić. Dlatego warto złożyć niosek o pomniejszenie kwoty długu o naliczone odsetki za opóźnienie w spłacie.

Czy bank może umorzyć zaległe odsetki?

Tak. Bank, który jest naszym wierzycielem, może „pójść nam na rękę” i zgodzić się umorzyć odsetki. Co ciekawe, niektóre kredyty bankowe można nawet umorzyć w całości. Nie będzie to jednak takie proste i dostępne dla każdego. Każdego rodzaju ulga dla kredytobiorcy będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wszelkie opłaty i odsetki są tylko zarobkiem dla banku, z tego względu niechętnie banki decydują się na umorzenie odsetek.

Aby bank mógł umorzyć nasze odsetki, musimy przede wszystkim złożyć wniosek w tej sprawie i przedstawić w nim solidne powody, dla których taka sytuacja miałaby zajść.

Odsetki – co to jest?

Odsetki są niczym innym jak bezpośrednim zyskiem dla wierzyciela, który udziela nam finansowania ze swojego kapitału. Wyróżniamy dwa rodzaje odsetek – kapitałowe i ustawowe. Te drugie wynosić mogą od 7 do 14 %, pierwsze natomiast naliczane są w zależności od wysokości pożyczki. Do nich doliczana jest również prowizja, czyli np., koszty przygotowania umowy i dodatkowych usług koniecznych do wykonania w związku z przygotowaniem oferty. Dodatkowo naliczany jest także procent od zobowiązania w skali roku oraz dodatkowe opłaty w ramach ubezpieczenia. Odsetki kapitałowe stosowane są jednak tylko wówczas, gdy nałoży je na osobę zadłużoną sąd.

Kiedy można umorzyć odsetki?

Próbę umorzenia odsetek najlepiej rozpocząć możliwie jak najwcześniej. Opcja ta dostępna jest zarówno w przypadku niewielkiego zadłużenia, jak i dużego długu. Prawda jest taka, że im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej będziemy mogli cieszyć się z pozytywnego jego rozpatrzenia. Nie warto więc czekać, aż dług umorzy nam się sam poprzez przedawnienie. Lepiej od razu zastosować opcje pomocnicze w spłacie zadłużenia.

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Piętnasta emerytura – nadzieja Andrzeja Dudy

Przy okazji podpisania ustawy gwarantującej emerytom w Polsce wypłaty trzynastej emerytury, Prezydent Andrzej Duda wyszedł daleko poza możliwość zagwarantowania w przyszłości „czternastki”. W jego wypowiedzi pojawiła się bowiem piętnasta emerytura, która, jak ma nadzieję Prezydent, zostanie w przyszłości wypłacona emerytom.

author
Alicja Hirsekorn
27 lutego 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Promocja: „Wymień walutę na samochód” w Santander Bank Polska

W Santander Banku Polska obowiązuje promocja, w której Klienci indywidualni mogą wygrać samochód Volkswagen Polo, zaś Przedsiębiorcy Volkswagen Passat Comfortline. Warunkiem jest skorzystanie z Kantoru Santander. Promocyjna loteria trwa do 30 listopada 2018 roku.

author
Patryk Byczek
25 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt konsolidacyjny Siemianowice Śląskie

Jeśli potrzebujesz kredytu konsolidacyjnego, który będzie szczególnie dopasowany do Twoich potrzeb, to sprawdź poniższy ranking. Znajdziesz tu oferty dla osób mieszkających w Siemianowicach Śląskich. Maksymalnie możliwa do uzyskania kwota, to aż 200 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Pożyczki Tarnobrzeg

Szukasz najbardziej opłacalnej pożyczki w Tarnobrzegu? Przejrzyj ranking z najlepszymi opcjami pożyczek przez Internet. Maksymalnie dostępne nawet 200 000 zł z okresem spłaty do 10 lat. Gotówka dostępna od zaraz

author
Aleksandra Gościnna
21 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Santander Consumer Bank Siedlce

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Profesjonalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Siedlcach – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
13 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Santander Bank Polska – z tytułem Banku Roku

Tytuł „Bank of the Year in Poland” w prestiżowym konkursie organizowanym przez magazyn „The Banker” powędrował do Santander Bank Polska. To potwierdzenie mocnej pozycji instytucji, a także jej sukces przy realizowaniu projektów strategicznych – pisze bank w oficjalnym komunikacie.

author
Patryk Byczek
04 grudnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj