Unieważnienie umowy kredytowej – co warto wiedzieć?

Unieważnienie umowy kredytowej – co warto wiedzieć?

author
Dorota Grycko
18 marca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Unieważnienie umowy kredytowej to rozwiązanie, z którego można skorzystać w wyjątkowych sytuacjach. Sprawdzamy, jak działa unieważnienie umowy kredytowej, kto i w jakich sytuacjach może o nie wnioskować.

Spis treści:

 1. Czym jest unieważnienie umowy kredytowej?
 2. Kiedy można unieważnić umowę kredytową?
 3. Skutki unieważnienia umowy kredytowej
 4. Plusy i minusy płynące z unieważnienia umowy kredytu
 5. W jakiej sytuacji nie można unieważnić umowy kredytowej?
 6. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest unieważnienie umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej jest jednym ze sposobów rozstrzygnięcia problemu finansowego. Oznacza całkowite anulowanie umowy, tak jakby nigdy nie została zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Można skorzystać z takiego rozwiązania w kilku sytuacjach.

Takie rozwiązanie oznacza, że obie strony muszą wywiązać się z zobowiązań zawartych w umowie:

 • Kredytobiorca – jego obowiązkiem jest zwrot wszystkich pożyczonych pieniędzy (można rozłożyć należność na raty, jeśli jest to duże zobowiązanie).
 • Kredytodawca – musi zwrócić kredytobiorcy zapłacone przez niego środki (między innymi prowizję, ubezpieczenie, oprocentowanie i inne dodatkowe opłaty).

Jak widać, unieważnienie umowy kredytowej jest rozwiązaniem korzystnym dla kredytobiorcy, ponieważ nie musi martwić się zwrotem dodatkowych opłat, musi zwrócić wyłącznie kwotę pożyczki. Unieważnić możemy umowę kredytu hipotecznego, gotówkowego, frankowego (umowy kredytu denominowanego oraz umowy kredytu indeksowanego), a także wszelkie inne umowy kredytu, bez względnie na walutę w jakiej zostały one udzielone bądź spłacane przez kredytobiorców.

Kiedy można unieważnić umowę kredytową?

Wszystkie banki oraz firmy pozabankowe w Polsce, które udzielają pożyczek lub kredytów (w tym kredytów online), muszą stosować się do przepisów zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim. Każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Podczas podpisywania umowy, pośrednik ma obowiązek przekazać kredytobiorcy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

A co z unieważnieniem umowy? Z takiej opcji może skorzystać zarówno kredytobiorca, jak i kredytodawca (najczęściej z takiego rozwiązania korzystają Klienci). W celu unieważnienia umowy kredytowej, sąd musi stwierdzić, że występują przesłani do stwierdzenia takiej nieważności. W jakich sytuacjach możemy starać się o unieważnienie umowy?

 • W sytuacji, kiedy zostały dokonane czynności prawne, przez osobę, która nie ma zdolności do ich wykonania.
 • W umowie znajdują się zapisy, które mogą być niedozwolone lub szkodliwe dla kredytobiorcy (kiedy zapisy będą miały charakter klauzul niedozwolonych),
 • Zawarto umowę bez zachowania określonych norm i zasad.
 • Umowę zawarto w cudzym imieniu lub bez odpowiedniego dokumentu.

Jeśli instytucja finansowa w jakiejkolwiek sytuacji złamała przepisy, nie przestrzegała polskiego prawa, zataiła istotną informację lub naruszyła zasady współżycia społecznego, kredytobiorca może wystąpić o unieważnienie umowy kredytowej. Złożenie zasadnego roszczenia o nieważności umowy powoduje, że sąd musi rozpatrzyć daną sprawę i wydać odpowiedni wyrok.

Skutki unieważnienia umowy kredytowej

Wielu z nas zapewne zastanawia się, jakie skutki niesie za sobą unieważnienie umowy kredytowej. Po pierwsze, po wydaniu wyroku przez sąd, taka umowa traci swą moc prawną. Po drugie, kredytodawca nie może wymagać od kredytobiorcy uiszczania rat kredytu, ponieważ z dniem wydania wyroku, umowa kredytowa zostaje anulowana. Po trzecie, obie strony zobowiązane są do zwrotu zapłaconych należności – kredytobiorcy zwracana jest prowizja, odsetki oraz wszelkie dodatkowe opłaty, a kredytodawca otrzymuje z powrotem pożyczone w ramach umowy pieniądze.

W przypadku kredytu hipotecznego, musimy pamiętać jeszcze o jednym ważnym aspekcie. Umowa kredytu hipotecznego zobowiązuje kredytobiorcę do ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu, czyli uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Po wydaniu wyroku dotyczącego nieważności umowy kredytowej, powinno się wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości. Dzieje się tak, ponieważ hipoteka może istnieć wyłącznie wtedy, kiedy istnieje wierzytelność, której jest zabezpieczeniem.

Co istotne, sądy mogą zastosować tak zwane prawo zatrzymania, które polega na tym, że kredytobiorca w pierwszej kolejności musi spłacić bank, a dopiero później otrzyma zwrot wpłaconych środków na poczet prowizji, odsetek itp.

Sprawdź: jak wyjść z długów.

Plusy i minusy płynące z unieważnienia umowy kredytu

Każdy wniosek dotyczący unieważnienia umowy kredytowej, wiąże się z korzyściami, jak i ryzykiem. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • najważniejszym plusem jest pozbycie się kredytu, a więc uwolnienie się od spłacania finansowania, które powoduje wiele stresu.
 • możliwość złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości (wyłącznie po uzyskaniu prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt).
 • zwrot zapłaconych przez kredytobiorcę środków (między innymi prowizję, ubezpieczenie, oprocentowanie i inne dodatkowe opłaty).
 • zwrot środków, które zostały przeznaczone na zapłatę rat kapitałowo-odsetkowych.
 • kredytobiorca musi zwrócić wszystkie pożyczone pieniądze (istnieje możliwość rozłożenia kwoty na raty).
 • ryzyko kolejnej sprawy sądowej (bank może wystąpić o zwrot kwoty przekazanego kredytu, wytoczenie przez bank roszczeń wobec kredytobiorcy).
 • ryzyko zatrzymania (pomimo wygranej sprawy w sądzie, bank może wymagać w pierwszej kolejności zwrotu finansowania, a dopiero później kredytobiorca otrzyma zwrot wpłaconych środków na poczet prowizji, odsetek i innych dodatkowych opłat).
 • banki mogą wystąpić z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Pamiętaj o możliwości połączenia wszystkich swych zobowiązań, w jeden kredyt konsolidacyjny.

W jakiej sytuacji nie można unieważnić umowy kredytowej?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, aby unieważnić umowę kredytową, muszą ku temu wystąpić poważne przesłanki. Podstawą do unieważnienia kredytu jest łamanie przepisów, stosowanie nieuczciwych praktyk lub narzucanie zbyt dużych zobowiązań na kredytobiorcę (mogą to być sytuacje, w których zostały dokonane czynności prawne, przez osobę, która nie ma zdolności do ich wykonania, zawarto umowę bez zachowania określonych norm i zasad lub w umowie znajdują się zapisy, które mogą być niedozwolone lub szkodliwe dla kredytobiorcy). Jak wynika z przywołanych tutaj sytuacji, nie można unieważnić umowy, kiedy nie ma powodów, aby to zrobić. Bez odpowiednich dowodów, ciężko liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez UOKiK, a później przez sąd. Takie sprawy mogą ciągnąć się nawet przez kilka lat, ponieważ każda ze stron broni się z całych sił i nie chce przegrać, a udowodnienie winy banku jest niezwykle trudne.

Podsumowanie

 1. Unieważnienie umowy kredytowej oznacza całkowite jej anulowanie, tak jakby nigdy nie została zawarta między bankiem a kredytobiorcą.
 2. Takie rozwiązanie oznacza, że obie strony muszą wywiązać się z zobowiązań zawartych w umowie: kredytobiorca – jego obowiązkiem jest zwrot wszystkich pożyczonych pieniędzy (można rozłożyć należność na raty, jeśli jest to duże zobowiązanie). Kredytodawca – musi zwrócić kredytobiorcy zapłacone przez niego środki (między innymi prowizję, ubezpieczenie, oprocentowanie i inne dodatkowe opłaty).
 3. Z unieważnienia umowy kredytowej może skorzystać zarówno kredytobiorca, jak i kredytodawca.
 4. Podstawą do unieważnienia kredytu jest łamanie przepisów, stosowanie nieuczciwych praktyk lub narzucanie zbyt dużych zobowiązań na kredytobiorcę.
 5. Skutki unieważnienia umowy kredytowej: umowa traci swą moc prawną, kredytodawca nie może wymagać od kredytobiorcy uiszczania rat kredytu, obie strony zobowiązane są do zwrotu zapłaconych należności.
author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Żychlinie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Żychlinie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BGŻ BNP Paribas od 5 lat razem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Już od 2014 roku BGŻ BNP Paribas jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Owocem tegorocznej współpracy jest między innymi obszerny raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”.

author
Dominika Byczek
31 marca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Credit Agricole w Goleniowie

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Goleniowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
18 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Consumer Bank Poddębice

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Poddębicach – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
30 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Jak zapłacić Blikiem w Biedronce?

Od 17 września 2018, za zakupy w Biedronce możemy zapłacić Blikiem. Sprawdzamy, jak to zrobić.

author
Dominika Byczek
16 września 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

IKO ze statuetką „Złoty Bell” w konkursie Mobility Trends

PKO BP i jego aplikacja mobilna IKO zdobyła statuetkę „Złoty Bell” w konkursie Mobility Trends. Zwycięzców wybierali za pośrednictwem internetowego plebistycub Użytkownicy aplikacji.

author
Patryk Byczek
12 marca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj