Po siedemdziesięciu latach istnienia zniknąć może polska, kultowa marka. Zarząd firmy Próchnik ma zamiar przygotować i złożyć wniosek ogłaszający upadłość marki. Z drugiej strony, władze firmy mają ciche nadzieję, że złożony kilkadziesiąt dni temu dokument o ratowanie firmy zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 08.05.2018
Udostępnij:

Wniosek o sanację został złożony przez firmę pod koniec marca bieżącego roku, czego efektem był „plan uzdrowienia” przedstawiony na początku kwietnia. Zakładał on między innymi zawężenie asortymentu, rozwój sprzedaży internetowej oraz sprzedaż marki Rage Age.

Pomimo chęci ogłoszenia upadłości, firma zaznacza, że „widzi szansę skutecznej restrukturyzacji prowadzonej działalności”. Zarząd przedsiębiorstwa twierdzi także, że jak najbardziej uzasadnione było złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
 

Przyczyny upadłości
 

Ogłoszenie upadłości związane jest przede wszystkim z narastającym długiem, który coraz bardziej zbliża firmę do bankructwa. Złożony przez przedsiębiorstwo wniosek o ratowanie firmy nie został jeszcze rozpatrzony przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Konsekwencją tego jest zajęcie rachunków bieżących firmy, co nie daje spółce możliwości uregulowania bieżących zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji zarząd był zmuszony do przygotowania wniosku o upadłość.

(…) mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i obowiązki z niej wynikające, a także zważywszy na zagrożenia dla działalności operacyjnej spółki wynikające z prowadzonych obecnie przez niektórych wierzycieli spółki postępowań egzekucyjnych dotyczących majątku spółki, zarząd spółki z daleko posuniętej ostrożności prawnej podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o upadłość spółki” – napisano w wystosowanym przez firmę komunikacie prasowym.


 

Kłopoty firmy

Przyczyną długów, które zbierało przedsiębiorstwo, była błędna polityka zarządu oraz prowadzenie sklepów ze zbyt drogimi produktami. Sytuacja, w której znalazł się Próchnik była również spowodowana próbą utrzymania dwóch marek jednocześnie – Próchnika oraz Rage Age. Dwa sklepy z odzieżą męską, lecz skierowane w całkowicie różnych Klientów. To zgubiło zarząd firmy i doprowadziło do momentu, w którym firma jest o krok od bankructwa.

Władze przedsiębiorstwa potwierdziły, że gdyby sąd wszczął postępowanie dotyczące wniosku sanacyjnego, wtedy spółka dokonałaby „rewizji swojej decyzji” i wniosek o ogłoszenie upadłości mógłby się nie pojawić w ogóle.
 

Próchnik

Firma zajmuje się produkcją odzieży męskiej. Od 1991 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 

Komentarze